81560

Клиническое значение биохимического анализа крови

Доклад

Биология и генетика

Среди медицинских анализов особенное значение имеет анализ крови связующего звена между всеми системами и органами тела. Распространенным лабораторным методом изучения ее состава является биохимический анализ крови. В связи со своей универсальностью биохимический анализ крови назначается врачами разных медицинских специальностей терапевтами кардиологами гастроэнтерологами ревматологами и другими.

Русский

2015-02-20

101.37 KB

8 чел.

Клиническое значение биохимического анализа крови.

Среди медицинских анализов особенное значение имеет анализ крови — связующего звена между всеми системами и органами тела. Распространенным лабораторным методом изучения ее состава является биохимический анализ крови.

Большое число параметров позволяет составить их оптимальный набор для конкретного пациента. Он может зависеть от жалоб больного, его общего состояния, выбора той системы органов, работу которой прежде всего следует проверить по мнению врача. В связи со своей универсальностью биохимический анализ крови назначается врачами разных медицинских специальностей — терапевтами, кардиологами, гастроэнтерологами, ревматологами и другими. Он позволяет оценить функциональное состояние практически всех систем органов.

Биохимический анализ крови включает следующие основные группы показателей:

  1.  обмен белков (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота)
  2.  обмен липидов и липопротеинов (триглицериды, холестерин, аполипопротеин)
  3.  обмен углеводов (глюкоза, фруктозамин)
  4.  обмен пигментов (билирубин, желчные кислоты)
  5.  специфические белки ( С-реактивный белок, трансферрин, миоглобин, ферритин, тропонин)
  6.  ферменты (фосфотаза, амилаза, липаза)
  7.  электролиты (К, Na, Mg, Fe, Cl, P, Cu, Zn)
  8.  витамины

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.
80563. Небанківське і міжнародне кредитування підприємств 280 KB
  Комерційний кредит — це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту — прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.
80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в обєкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції це вкладення капіталу в обєкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...
80566. Особливості фінансів малого бізнесу 232 KB
  Малий бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації га усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
80568. Направления совершенствования расчетного и кассового обслуживания клиентуры в Новоуренгойском отделении Сберегательного банка №8369 707.5 KB
  Сберегательный Банк Российской Федерации – старейший банк страны. Созданный в 1841 году как финансовый институт для малоимущих слоёв населения, он и по сегодняшний день остаётся единственным банком, который обслуживает наименее обеспеченные группы физических лиц.
80569. Процесс перевозки грузов автомобильным транспортом на примере ОО УМ «Газпромдорстрой» 718 KB
  Автомобильный транспорт состоит на пороге больших перемен. Меняются требования к его работе. Необходимо поднять использование автомобилей на новый более качественный уровень развития...
80570. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИП «СОРОЧИНСКАЯ Л.В.») 482 KB
  Цель работы охарактеризовать деятельность работы магазина розничной торговли и выявить перспективы развития данного предприятия. В первой части содержатся теоретические аспекты разработки стратегии развития организации.