81752

Тема свободы и ее философское звучание в произведениях русской поэзии 19 века

Доклад

Литература и библиотековедение

Таков и мцыри и лирический герой стих. Парус Лермонтовский герой – герой романтический мятежный поэтому страсти его всегда максимально накалены а его внутренний мир чрезвычайно сложен. Лирический герой противопоставляет себя обществу и оно не приемлет его. герой одинок как и парус в тумане моря голубом как Демон.

Русский

2015-02-21

29.57 KB

0 чел.

Тема свободы и ее философское звучание в произведениях русской поэзии 19 в.

М. Лермонтов

Одной из основных тем лирики Л. является тема свободы и гордого одиночества. Она нашла свое выражение в стихотворениях «Узник», «Парус», «И скучно, и грустно…», в поэмах «Мцыри», «Демон» Именно разочарование в действительности, характерное для умонастроений русской интеллигенции после декабрьских событий 1825 г., скептицизм, стремление к идеалу свободной и мятежной личности питали лермонтовский романтизм. Характер самого поэта воплотился в его беспокойном лирическом герое. В юности Л. мечтал о жизни светлой и прекрасной. Он рисовал в своем воображении свободных и гордых героев, людей пылкого сердца, могучей воли. Они верны клятве и способны погибнуть за родину, за идею, за верность самим себе. В окружающей жизни таких людей не было, и Л. наделял своих героев собственными чертами, мыслями, характером. Таков и мцыри, и лирический герой стих. «Парус» Лермонтовский герой – герой романтический, мятежный, поэтому страсти его всегда максимально накалены, а его внутренний мир чрезвычайно сложен. Лирический герой противопоставляет себя обществу, и оно не приемлет его. Лирич. герой одинок, как и «парус в тумане моря голубом», как Демон. Одиночество это неизбывно: нет способов избавиться от него, нет и желания. Одинокий герой противостоит не только толпе, но и всему миру, Богу.

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть.

Лирич. герой стремится к свободе, которая является основным условием его гармонии с самим собой, а значит, и долгожданного покоя. И если не за свободу, то за порыв к свободе приходится ему платить своим одиночеством. Для лирич. героя идеал свободы недостижим, даже если он готов отдать за него жизнь, как мцыри. Поэтому в душе лирич. героя нарастают пессимистические настроения, вызванные неудовлетворенностью устройством мира, где свободолюбивый человек с умом и сердцем унижен, раздавлен, загнанный в жизненный тупик.

Лирич. герой погружается в безысходное разочарование. Это чисто лермонтовская трактовка конфликта между несовершенством мира вообше и идеальными устремлениями личности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47907. Економіко-правовий зміст інтелектуальної власності 494.5 KB
  Найбільш важливою характеристикою власності є те що власник може використовувати її на свій розсуд і ніхто не має права законним чином використовувати цю власність без його дозволу. Інша справа об'єкт інтелектуальної власності. Що ж розуміють під терміном інтелектуальна власність Інтелектуальна власність ІВ у широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій науковій літературній і художній сферах. Майнові особисті немайнові права на результат творчої діяльності...
47908. Інтелектуальна власність 465 KB
  Ці та інші результати розумової праці мають назву об'єкти права інтелектуальної власності або інтелектуальна власність . Після проголошення незалежності України суттєво змінилося відношення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі то відтепер воно належить насамперед творцю цієї власності. Одним із феноменальних явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару інтелектуальної власності.
47909. ПОЛЬЩА У 70 – 80-Х РОКАХ ХХ СТ 164 KB
  Для покриття боргів уряд удався до короткотермінових кредитів що лише відсунуло загрозу банкрутства але не ліквідувало його. Намагаючись послабити тиск на споживчий ринок уряд удався до випробуваної політики затягування поясів . під тиском громадськості уряд прийняв рішення про умовне звільнення учасників червневих подій. А почалося все з рішення уряду ввести комерційні ціни на м'ясо щоб у такий спосіб роздобути кошти для виплати боргів західним країнам.
47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг – три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ€œ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.