81764

М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы» (1880)

Доклад

Литература и библиотековедение

Нет любви в доме госпожи Головлевой. В ее доме все подчинено процессу припасания. Все в доме Головлевых дышит ненавистью. Из бесконтрольной обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромной приживалкой в доме младшего сына.

Русский

2015-02-21

31.48 KB

0 чел.

М. Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы» (1880) (роман)

Роман по форме – семейная хроника, в центре которой – судьба трех поколений дворянской семьи.

Арина Петровна Головлева – глава семьи. Нет любви в доме госпожи Головлевой. Мужа она презирает, за что он платит ей ненавистью. Дети для нее – обуза. Только одну страсть знает эта женщина – страсть к собственности, стремление к накоплению. В ее доме все подчинено процессу припасания. Все воспоминания о прошлом, даже о рождении детей, связаны в ее сознании с той или иной покупкой. Казалось, материнство должно пробудить в женщине любовь. Но и дети, рожденные без любви, «не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа».

Все в доме Головлевых дышит ненавистью. Грубость и произвол заменили детям материнскую любовь и заботу. Смерть царит на страницах хроники. В каждой главе – новое «умертвие»: в первой – умирают Степан и его отец, Владимир Михайлович; во второй – Павел; в третьей – самоубийство сына Порфирия, Владимира, назревает гибель другого сына, Петра; в четвертой – умирают Петр и Арина Петровна; в пятой – отправляют на верную гибель сына Евпраксеюшки; в шестой – духовная смерть Иудушки; в седьмой – умирают Любинька, Порфирий Головлев (Иудушка) и при смерти находится Аннинька. А перед смертью приходит к Головлевым тишина. Этот мотив сопровождает в романе тему одиночества.

Из «бесконтрольной… обладательницы головлевских имений» Арина Петровна сделалась скромной приживалкой в доме младшего сына. Иудушка с малых лет усвоил уроки маменьки – уроки лицемерия и пустословия. Разорив мать, он нанес ей последний удар, требуя подробнейшей годовой отчетности.

Жизнь останавливается в Головлеве. Никто не может спастись от паучьей сети речей иудушки, он сам запутался в этой сети с головы до ног.

Замерзает на дороге последний представитель семьи Головлевых, семьи, над которой «тяготел злополучный фатум», через историю которой проходили «праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний – являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы».

Так Щ. показывает, «как унаследованные от крепостных времен, закрепленные в поколениях праздность… стремление урвать кусок точат семью, раздирают ее в клочья».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31596. ПОРУШЕННЯ БІЛКОВОГО та ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНІВ 80.5 KB
  Порушення білкового обміну проявляється розвитком білкової недостатності яка може обумовлюватися: 1 Аліментарними причинами. 2 Порушенням біосинтезу білка. 3 Порушенням проміжного обміну амінокислот.
31597. ПОРУШЕННЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 85.5 KB
  Порушення відчуттів і сприйняття подразнень із зовнішнього середовища. Порушення зорової сенсорної системи зона кори навколо шпорної борозни sulcus clcrinus. Ушкодження зорового аналізатора письмової мови ІІ сигнальна система gyrus ngulris lobulus prietlis inferior супроводжується виникненням алексії порушення здатності читати та розуміти написане.
31598. ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. Тромбоцитопенії 83 KB
  2 Тромбоцитопенії повязані із посиленим руйнуванням тромбоцитів: а імунне ушкодження обумовлене антитромбоцитарними антитілами на власні компоненти кровяних пластинок чи на лікарські препарати адсорбовані на тромбоцитах розвиток ідіопатичної тромбоцитопеничної пурпури хвороби Верльгофа; б гіперспленізм гіперфункція селезінки що супроводжується підвищенням фагоцитарної активності фіксованих макрофагів які фагоцитують усі формені елементи крові у тому числі і тромбоцити; в механічне ушкодження тромбоцитів часто виникає при...
31599. ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. Система гемостазу 76.5 KB
  За нормальних умов кров перебуває в рідкому агрегатному стані що забезпечується системою РАСК умовна назва від перших літер слів: рідкий агрегатний стан крові яка обумовлюється: 1 Впливом простацикліну який синтезується ендотеліоцитами із арахідонової кислоти під дією циклоксигенази ЦОГ і простациклінсинтетази ПЦС попереджує адгезію тромбоцитів до судинної стінки має виражений антиагрегантний вплив. 2 Впливом оксиду азоту NO який синтезується ендотеліоцитами із Lаргініну під впливом NOсинтетази дифундує у м‘язову оболонку...
31600. ПОРУШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ. ГОЛОДУВАННЯ 71.5 KB
  Енергетичний обмін – це складний біохімічний процес обміну речовин, в якому задіяний каскад біохімічних реакцій, в результаті яких енергія, закладена в структурі вуглеводів, білків, жирів, які надходять в організм, акумулюється в макроергічних зв‘язках особливих хімічних сполук, зокрема, АТФ.
31601. ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ 80.5 KB
  Характерні: а високий рівень холестерину і ТГ у плазмі; б ксантелазми ліктьові і колінні ксантоми жовтуватокоричневі відкладення ліпідів у шкірі долонних ліній і в місцях тиску кілець; в атеросклероз коронарних артерій периферичних судин і судин мозку; в ожиріння цукровий діабет гіпотиреоз. Клінічно проявляються: а загальним ожирінням б ожирінням печінки в цукровим діабетом г хронічними захворювання нирок д органними ангіопатіями є жировими відкладеннями в сітківці. 4 Гормональні порушення хвороби обміну...
31602. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ПОРУШЕННЯ СЕНСОРНОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 93.5 KB
  Екстралемнісковий шлях проводить больову чутливість пізня глибока і вісцеральна біль. На відміну від двох попередніх є багатонейронним і філогенетично більш давній. Біль неприємне сенсорне і емоційне відчуття повязане із загрозою або самим ушкодженням тканин. Особливості болю як виду чутливості: 1 Біль дає мало інформації про навколишній світ проте інформує про небезпеку яка може виникнути або уже виникла внаслідок дії ушкоджуючих факторів захисна функція болю.
31603. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ЛЕЙКОЦИТІВ 84 KB
  Периферична кров містить: 1 пул циркулюючих лейкоцитів близько 50; 2 пристінковий маргінальний пул близько 50. Для характеристики стану лейкоцитів використовують наступні показники: 1 Вміст лейкоцитів в одиниці обєму крові. Збільшення вмісту лейкоцитів у крові одержало назву лейкоцитозу зменшення лейкопенії.
31604. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМНОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 96.5 KB
  Відповідно до цього виділяють 3и гемодинамічних варіанти артеріальної гіпертензії: 1. Виникнення артеріальної гіпертензії може обумовлюватися змінами функції регуляторних систем організму які забезпечують сталість артеріального тиску. При первинній артеріальній гіпертензії підвищення артеріального тиску не пов'язане із конкретним захворюванням чи патологічним процесом у тих чи інших органах і системах організму: причина підвищення артеріального тиску залишається неясною. Таку форму гіпертензії у різних країнах називають...