81870

Оптимизация режимов работы пунктов взаимодействия

Доклад

Логистика и транспорт

Случайный характер прибытия транспортных потоков к пунктам взаимодействия местам погрузки выгрузки перевалки и стохастическое распределение времени грузовых операций приводят к возникновению очередей у канала обслуживания что требует решения сложной техникоэкономической задачи выбора такого режима работы пункта взаимодействия который обеспечивает минимальные расходы связанные с простоем погрузочноразгрузочных машин и транспортных потоков. определить оптимальный уровень загрузки канала взаимодействия. Если интервалы в потоке и...

Русский

2015-02-22

39.59 KB

5 чел.

Оптимизация режимов работы пунктов взаимодействия.

Случайный характер прибытия транспортных потоков к пунктам взаимодействия (местам погрузки, выгрузки, перевалки) и стохастическое распределение времени грузовых операций приводят к возникновению очередей у канала обслуживания, что требует решения сложной технико-экономической задачи выбора такого режима работы пункта взаимодействия, который обеспечивает минимальные расходы, связанные с простоем погрузочно-разгрузочных машин и транспортных потоков. Одним словом, надо определить оптимальную загрузку канала обслуживания . Для многих ситуаций, когда известны законы распределения интервалов поступления транспортных средств и времени их обслуживания, эта задача может решаться аналитическим путем.

определить оптимальный уровень загрузки канала взаимодействия.. Если интервалы в потоке и продолжительность грузовых операций распределены по нормальному закону, а пункт взаимодействия работает без приоритетов, т. е. по принципу «первым пришел, первым обслуживаешься», то оптимальный уровень загрузки одноканальной системы составит ,

где – коэффициент, учитывающий влияние суточных колебаний и ошибку прогноза перспективных размеров работы пункта взаимодействия. Для ориентировочных расчетов – средневзвешенная стоимость простоя одной транспортной единицы.

Средневзвешенная стоимость 1 ч простоя транспортной единицы

где – стоимость 1 ч простоя транспортной единицы -ой категории; – доля транспортной единицы -ой категории в потоке.

Если средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы составляет , то оптимальное количество ПРМ на одноканальном пункте взаимодействия (машины взаимозаменяемы)

где – количество транспортных единиц, поступающих на пункт взаимодействия за сутки; – коэффициент использования машины по времени, учитывающий технологические перерывы.

Количество ПРМ при = 100, = 0,3 часа и = 0,9


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57801. Розмноження та розвиток птахів 83 KB
  Мета уроку. Сформувати поняття про поведінку птахів під час розмноження, звернути увагу складність будови пташиного яйця на типи розвитку птахів, ознайомити з різноманітністю гнізд, з’ясувати риси ускладнення розмноження та розвитку птахів порівняно з плазунами...
57802. Різноманітність птахів, їх значення для людини. Охорона птахів 119 KB
  Узагальнити та систематизувати знання знання учнів про птахів; розкрити їх роль у екосистемах та господарстві людини; перевірити рівень засвоєння матеріалу; продовжити формувати вміння узагальнювати...
57803. Інтегрований урок з математики та біології. Відсотки. Розв’язування задач на відсотки 44 KB
  Мета уроку: формувати практичні вміння і навички учнів застосовувати набуті знання до розвязування різних типів задач на відсотки; розвивати логічне мислення творчі та інтелектуальні здібності учнів...
57804. Раціональні числа. Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел 59 KB
  Вчитель повідомляє тему та мету уроку ставить завдання перед учнями на даний урок Слайд 4 ІІІ. Актуалізація опорних знань Повторення вивченого матеріалу Перевірка домашнього завдання в усній формі або ш ляхом...
57805. Умножение рациональных чисел 84.5 KB
  Цели урока: Образовательные: организовать деятельность учащихся по общению и систематизация знаний в рамках темы Умножение положительных и отрицательных чисел повысить уровень осмысления учащимися изученного материала.
57806. Розв’язування раціональних рівнянь 214 KB
  Мета: навчальна: удосконалити вміння і навички розвязувати раціональні рівняння; формувати вміння розвязувати задачі за допомогою рівняння робити висновки.
57807. Візитна картка Харкова: вулиці, храми, пам’ятники 2.7 MB
  The topic of our lesson is “The Places of Interest of Kharkiv”. I think we can talk about our precious city for hours. But we have only 45 minutes during which we’ll try to visit many corners of our precious city, see famous places of Kharkiv. Of course, we can do it only virtually, but I hope it will be interesting for you despite the fact that it’s an imaginary journey.
57808. Основні річкові басейни та їхня характеритика. Річкові системи Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця 75.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати знання про річки та використовувати ці знання на темі річки України вміти давати оцінку а також розширити свої знання про най більші річки України.
57809. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади 87 KB
  Мета: поглиблення та систематизація знань про річку; формування первинних практичних навичок визначати за картою напрямок течії річки знаходити частини річки ліві та праві притоки; виховувати бережливе ставлення до води.