81870

Оптимизация режимов работы пунктов взаимодействия

Доклад

Логистика и транспорт

Случайный характер прибытия транспортных потоков к пунктам взаимодействия местам погрузки выгрузки перевалки и стохастическое распределение времени грузовых операций приводят к возникновению очередей у канала обслуживания что требует решения сложной техникоэкономической задачи выбора такого режима работы пункта взаимодействия который обеспечивает минимальные расходы связанные с простоем погрузочноразгрузочных машин и транспортных потоков. определить оптимальный уровень загрузки канала взаимодействия. Если интервалы в потоке и...

Русский

2015-02-22

39.59 KB

5 чел.

Оптимизация режимов работы пунктов взаимодействия.

Случайный характер прибытия транспортных потоков к пунктам взаимодействия (местам погрузки, выгрузки, перевалки) и стохастическое распределение времени грузовых операций приводят к возникновению очередей у канала обслуживания, что требует решения сложной технико-экономической задачи выбора такого режима работы пункта взаимодействия, который обеспечивает минимальные расходы, связанные с простоем погрузочно-разгрузочных машин и транспортных потоков. Одним словом, надо определить оптимальную загрузку канала обслуживания . Для многих ситуаций, когда известны законы распределения интервалов поступления транспортных средств и времени их обслуживания, эта задача может решаться аналитическим путем.

определить оптимальный уровень загрузки канала взаимодействия.. Если интервалы в потоке и продолжительность грузовых операций распределены по нормальному закону, а пункт взаимодействия работает без приоритетов, т. е. по принципу «первым пришел, первым обслуживаешься», то оптимальный уровень загрузки одноканальной системы составит ,

где – коэффициент, учитывающий влияние суточных колебаний и ошибку прогноза перспективных размеров работы пункта взаимодействия. Для ориентировочных расчетов – средневзвешенная стоимость простоя одной транспортной единицы.

Средневзвешенная стоимость 1 ч простоя транспортной единицы

где – стоимость 1 ч простоя транспортной единицы -ой категории; – доля транспортной единицы -ой категории в потоке.

Если средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы составляет , то оптимальное количество ПРМ на одноканальном пункте взаимодействия (машины взаимозаменяемы)

где – количество транспортных единиц, поступающих на пункт взаимодействия за сутки; – коэффициент использования машины по времени, учитывающий технологические перерывы.

Количество ПРМ при = 100, = 0,3 часа и = 0,9


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35394. тематика Розглянута та схвалена Розроблені викладачем на засіданні ци. 5 MB
  Сошина 2007 Практична робота №14 Тема: Використання редактора реєстру. Мета: Ознайомитися з редактором реєстру Windows XP навчитися здійснювати пошук інформації в реєстрі а також здійснювати зміни в реєстрі. На цьому практичному занятті ви використаєте Редактор реєстру Regіstry Edіtor для перегляду інформації в реєстрі. Ви використаєте команду Знайти Fіnd Редактори реєстру Regіstry Edіtor для пошуку певного слова в назвах розділів а також внесете зміни до реєстру додавши нове значення.
35395. Створення і запуск програми на асемблері 97.5 KB
  Яка інформація знаходиться у файлі лістингу Містить код асемблера початкової програми а також розширену інформацію про цей код. Крім того в кінці лістингу TSM формує таблиці з інформацією про мітки і сегменти використовувані в програмі. Якщо є помилки або сумнівні ділянки коду то TSM включає в кінець лістингу повідомлення про них. Крім того що дуже зручно ці ж повідомлення включаються в текст лістингу безпосередньо після помилкового рядка.
35396. Культура Древнего Китая 703.71 KB
  Корни китайской культуры уходят глубоко в древность. Уже в 3-м —-м тысячелетии до н. э. Китай был обширной страной, где владели пахотными орудиями, умели строить дома, крепости и дороги, торговали с соседними странами, плавали по рекам и отваживались выходить в море
35397. Резервування і ініціалізація памяті 54.5 KB
  Мета: Навчитися резервувати і ініціалізувати память під програми на асемблері. Це основна команда пересилки даних. Вона реалізує найрізноманітніші варіанти пересилки. Відзначимо особливості застосування цієї команди.
35398. Програмування арифметичних дій 43.5 KB
  Мета: Навчитися резервувати і ініціалізувати память під програми на асемблері.
35399. Тема: Програмування арифметичних дій множення і розподіл. 53.5 KB
  Індивідуальне завдання Скласти програму яка знайде приватне чисел 99 і 9. Множення двійкових чисел без знаку. Для множення чисел без знаку призначена команда mul сомножитель_1 Розташування операндів і результату при множенні. Перший співмножник Другий співмножник Результат Байт L 16 бітів в АХ: L молодша частина результату; АН старша частина результату Слово АХ 32 біти в парі DX:X: АХ молодша частина результату; DX старша частина результату Подвійне слово ЕАХ 64 біти в парі EDX:EX: ЕАХ молодша частина результату; EDX ...
35401. Тема: Програмування арифметичних виразів. 443 KB
  Розташування операндів і результату при множенні. Перший співмножник Другий співмножник Результат Байт L 16 бітів в АХ: L молодша частина результату; АН старша частина результату Слово АХ 32 біти в парі DX:X: АХ молодша частина результату; DX старша частина результату Подвійне слово ЕАХ 64 біти в парі EDX:EX: ЕАХ молодша частина результату; EDX старша частина результату Розподіл чисел із знаком і помилки що виникають в результаті розподіли Для розподілу чисел із знаком призначена команда idiv дільник Для цієї команди...