81894

Уровни менеджмента в организационной иерархии

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Менеджеры высшего звена президент вицепрезидент генерал ректор университет. Менеджеры среднего звена главный бухгалтер главный инженер директор предприятия капитан. Менеджеры низшего звена начальник цеха мастер начальник отдела по маркетингу сержант Три основных уровня менеджеров. Менеджеры низшего звена Функции: осуществление контроля за выполнением производственных заданий; непосредственное руководство рабочими и сотрудниками; обеспечение информацией руководителей высших уровней о выполнении производственных заданий.

Русский

2015-02-22

40.53 KB

10 чел.

Уровни менеджмента в организационной иерархии 

 1.  Иерархия управления – это организационная структура, имеющая форму пирамиды и состоящая из высшего, среднего и низшего уровней управления. Три основных уровня менеджмента (по Талкотту Парсонсу): 1. Технический – это ежедневные текущие операции и действия, необходимые для обеспечения производственной работы без срывов в производстве продукции и оказании услуг. 2. Управленческий – это координация и согласование внутри организации разнообразных действий и форм деятельности разных подразделений, также разработка производственных программ и бюджета. 3. Институционный – разработка долгосрочных планов, формулировка целей, адаптация организации к разным переменам и регулирование взаимоотношений с окружающей средой. 3. Менеджеры высшего звена (президент, вице-президент, генерал, ректор университет) 2. Менеджеры среднего звена (главный бухгалтер, главный инженер, директор предприятия, капитан) 1. Менеджеры низшего звена (начальник цеха, мастер, начальник отдела по маркетингу, сержант) Три основных уровня менеджеров. Менеджеры низшего звена Функции:
 2.  осуществление контроля за выполнением производственных заданий;
 3.  непосредственное руководство рабочими и сотрудниками;
 4.  обеспечение информацией руководителей высших уровней о выполнении
 5.  производственных заданий. Ответственность:
 6.  за непосредственное использование выделенных ресурсов: сырья, оборудования,
 7.  материалов.

Особенности:

 1.  напряженность;
 2.  разнообразие действий;
 3.  частые перерывы;
 4.  переход от одного задания к другому;
 5.  короткое время для принятия и выполнения решений;
 6.  много общения с руководством и коллегами. Менеджеры среднего звена Функции:
 7.  координация и контроль деятельности менеджеров низшего звена;
 8.  разработка производственных программ и планов;
 9.  подготовка информации для принятия решения высшим звеном;
 10.  обеспечение связи между высшими и низшими менеджерами. Ответственность:
 11.   за эффективность использования ресурсов соответствующего подразделения. Особенности:
 12.  участие в принятии решения высшим звеном;
 13.  работа с документами;
 14.  ведение бесед;
 15.  участие в заседаниях;
 16.  устное общение. Менеджеры высшего звена Функции:
 17.  стратегическое управление организацией;
 18.  формирование корпоративной культуры;
 19.  общее руководство всей организацией. Ответственность:
 20.  за конкурентные позиции организации;
 21.  за достижение организацией своих целей;
 22.  за выплату дивидендов акционерам. Особенности:
 23.  деятельность не имеет четкого завершения;
 24.  напряженный и длинный рабочий день;
 25.  общение с правительственными организациями, поставщиками, потребителями, банками.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64464. Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини 343 KB
  В практиці будівництва споруд з високо розташованим центром ваги та значними моментними навантаженнями значне поширення одержали фундаменти з кільцевою формою підошви.
64465. ІЗОМЕРНИЙ СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ВМІСТУ РУБЦЯ І МОЛОКА КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВУГЛЕВОДНОГО І ЛІПІДНОГО СКЛАДУ РАЦІОНУ 217.5 KB
  Для збільшення молочної продуктивності корів до складу їх раціонів вводять концентровані корми та жирові добавки, які впливають на жирність молока і його жирнокислотний склад, а відповідно і на харчову цінність молочного жиру.
64466. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ 1.33 MB
  Разом з тим за рівнем материнської смертності абортів та їх ранніх і віддалених ускладнень обсягами використання засобів попередження небажаної вагітності Україна значно поступається не тільки країнам Західної Європи та США але й країнам Східної Європи...
64467. Індуктивні методи та алгоритми самоорганізації моделей даних на основі карт Кохонена 916.5 KB
  Із розвитком і поширенням обчислювальної техніки в різних галузях діяльності людини об'єми даних які зберігаються у файлах та базах даних збільшуються високими темпами.
64468. ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗЛУСНОЇ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ РОСЛИН І МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПІВНІЧНІЙ ПІДЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ 516.47 KB
  Мета роботи встановити оптимальні параметри передзбиральної густоти стояння рослин основного обробітку ґрунту і рівня мінерального живлення для нових гібридів розлусної кукурудзи в умовах північної підзони Степу України.
64469. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України 271.5 KB
  У теперішній час на посівах сої використовується ряд високоефективних гербіцидів для боротьби з однорічними видами бур'янів. Проте вплив їх на забуряненість посівів ріст розвиток формування азотфіксуючих бульбочок врожайність...
64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.