81916

Сущность и виды коммуникаций

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Установить взаимосвязь между людьми в организации. Сформулировать общие взгляды на внутреннюю среду организации. Организовать совместную работу коллективов с целью выполнения задач организации. Виды коммуникаций: Вертикальная ϶ᴛᴏ обмен информацией между руководителем и подчиненными; Горизонтальная представляет собой процесс передачи информации между сотрудниками одного уровня; Вербальная процесс общения с целью передачи информации при помощи слов; Невербальная общение с помощью мимики жестов взглядов; Формальная Неформальная...

Русский

2015-02-22

40.32 KB

1 чел.

Сущность и виды коммуникаций 

Коммуникации - ϶ᴛᴏ устойчивая связь между участниками управленческого процесса, представляющая собой взаимозависимость этапов работы с информацией.

Цели коммуникации:

 1.  Организовывать информационный обмен между субъектом и объектом управления.
 2.  Наладить процесс эмоционального и интеллектуального обмена управленческой информацией.
 3.  Установить взаимосвязь между людьми в организации.
 4.  Сформулировать общие взгляды на внутреннюю среду организации.
 5.  Организовать совместную работу коллективов с целью выполнения задач организации.

Виды коммуникаций:

 1.  Вертикальная — ϶ᴛᴏ обмен информацией между руководителем и подчиненными;
 2.  Горизонтальная — представляет собой процесс передачи информации между сотрудниками одного уровня;
 3.  Вербальная — процесс общения с целью передачи информации при помощи слов;
 4.  Невербальная — общение с помощью мимики, жестов, взглядов;
 5.  Формальная
 6.  Неформальная
 7.  Межличностная
 8.  Эмфатическая
 9.  Интеллектуальная

Форма коммуникации:

 1.  Письменная
 2.  Устная
 3.  Видео
 4.  Электронная
 5.  Эмоциональная

Средства коммуникации:

 1.  Документы
 2.  Речь
 3.  Знаковые системы
 4.  Электронные средства связи
 5.  Видео- и телекоммуникации
 6.  Элементы структуры физиологической системы человека

Значение коммуникации в организации:

 1.  Коммуникация — основное условие существования и развития организации.
 2.  Коммуникация осуществляет взаимодействие с внешней средой, определяя уровень и качество принятия управленческих решений.
 3.  Коммуникации характеризуют состояния внутренней среды организации путем обеспечения функционирования и взаимодействия людей, структуры, целей, технологии и задач организации.
 4.  Коммуникация создает неформальную структуру в процессе функционирования организации и способствует сближению с ней формальной структуры.

Отсутствие эффективных коммуникаций приводит к тому, что организация становится неуправляемой. Поэтому налаживанию и осуществлению этих процессов посвящено значительное время в работе руководителя. По некоторым данным руководитель тратит от 50 до 90% времени на коммуникации. Эффективно работающие руководители - это те, кто эффективен в коммуникациях. Они осознают суть и результат коммуникационного процесса, обладают развитыми формами письменного и устного общения, а современные руководители также хорошо владеют электронными средствами коммуникаций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55666. Подорож до країни Ввічливості та Доброти 49 KB
  Вступна бесіда Діти сьогодні на вас чекає подорож до Країни Ввічливості та Доброти. Діти послухайте яка пригода сталась з одним неввічливим хлопчиком.
55667. Адаптація дитини стосовно розлучення батьків (методичні рекомендації щодо організації психологічної допомоги дітям, батьки яких розлучилися) 81.5 KB
  У деяких батьків саме з нього починається новий виток ворожнечі та взаємного звинувачення в очах власних дітей які стають жертвами батьківських маніпуляцій. Враховуючи що дитина пізнає світ через батьків...
55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обовязки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.