81918

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления в менеджменте

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Содержательные барьеры проблемы в понимании смысла и значения отправленного или полученного сообщения Они делятся в свою очередь на: фонетические использование элементов из других языков и диалектов дефекты речи и дикции невнятность речи нарушения темпа речи наличие значительного количества звуков и словпаразитов; семантические вложение различного содержания использования жаргонов и слешей; стилистические несовпадение стиля речи коммуникатора отправителя с содержанием сообщения; логические различные логические системы...

Русский

2015-02-22

41.28 KB

2 чел.

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления в менеджменте.

Содержательные барьеры - проблемы в понимании смысла и значения отправленного или полученного сообщения Они делятся в свою очередь на:

фонетические - использование элементов из других языков и диалектов, дефекты речи и дикции, невнятность речи, нарушения темпа речи, наличие значительного количества звуков и слов-паразитов;

семантические - вложение различного содержания, использования жаргонов и слешей;

стилистические - несовпадение стиля речи коммуникатора (отправителя) с содержанием сообщения;

логические - различные логические системы доказательств

Индивидуальные барьеры - проблемы, связанные с индивидуальными особенностями мышления или работы, которые могут определяться физическими недостатками, болезнями, и проблемы, связанные с личными коммуникативными навыками в одержан УНИ и передачи информации, которые могут определяться неумением слушать и высказывать свое мнение, плохой вниманием при чтении, психическим настроем, ожидаемым удовольствием или неудовольствием от почте н.

Социально-культурные барьеры - разный уровень развития социального интеллекта Они подразделяются на:

этические - несовпадение норм поведения руководителя и подчиненного;

ролевые - интерпретация сообщения с позиции \"руководителя\" или \"подчиненного\";

барьеры неавторитетности - ряд авторитетность коммуникатора;

барьеры мировосприятия - разные взгляды на жизнь

Межличностные барьеры - проблемы психологического климата, системы ценностей и негативных установок участников общения, отсутствие интереса участников коммуникационного процесса друг к другу и к сообщение

Организационные барьеры - проблемы, связанные с удаленностью участников коммуникационного процесса друг от друга; со специализацией задач, с различиями в сфере власти, авторитета и статуса лиц, которые общаются; из власнис стью на информацию; неэффективным обратной связью; неудовлетворительной структурой предприятия; информационным искажения.

Экономические, географические и временные барьеры - проблемы временных и денежных ресурсов, разного местоположения и влияния времени на получение сообщения

Проблемы каналов и средств распространения информации - перегрузки каналов коммуникаций, проблема выбора между способами передачи информации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14985. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті – Ақ Орданың астанасы 53.5 KB
  З. Қинаятұлы. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті – Ақ Орданың астанасы Бүгінгі күнге дейін Көшпенділер отырықшы өркениет жасамаған сондықтан олар мемлекеттілік деңгейіне көтеріле алмаған деп қарайтын сыңыржақ пікірдің сеңі бұзылмай отыр. Әттегенай дейтін бір жағ
14986. Тараз – ежелгi ислам мәдениетi орталығы 90.5 KB
  Тараз ежелгi ислам мәдениетi орталығы Қазақстан тарихы терең мәдениеті бай мемлекет. Егемендікке қол жеткізгелі бері халқымыздың еңсесі көтеріліп дініміз бен рухани мәдениетіміздің жарық салалары өркендеп келеді. Қазақ тілінің мәртебесі де өз топырағында күн өтк...
14987. ТАРАЗ - ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТIНIҢ АЛТЫН БЕСIГI 37 KB
  ТАРАЗ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТIНIҢ АЛТЫН БЕСIГI Кәнкиев Ә.Ш. Жүншеев Р.Е. Тараз қ. М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Ежелгi Тараз Ұлы Жiбек жолын жалғап жататын турақты дипломатикалық және саудасаттык қарымқатынас жасалатың күре тамыры iспеттес. Бұл байланыс көпiрiнiң маңызы дүние
14988. Тараздың көне моншалары 37.5 KB
  Тараздың көне моншалары. Көне деректерге сүйенетін болсақ Тараз қаласы Талас өңіріндегі саяси мәдениеттің ірі орталығы болған республикадағы ежелгі қалалардың бірі. Онда көптеген елдің көпестері мемлекетаралық іспен шұғылданған елшілер әртүрлі діни ағымды тарат
14989. Түркістан аймағындағы Сығанақ қаласының тарихы 35.5 KB
  ТҮРКІСТАН АЙМАҒЫНДАҒЫ СЫҒАНАҚ ҚАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫ Сыр бойындағы ірі қалалардың бірі Сығанақ болды. Ол қазіргі Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы қала еді. Бұл қала туралы алғаш рет Х ғасырдағы жазба деректерде айтылған. XI ғ. Ғұлама ғалым түркі тілінің маманы Ма
14990. ҮСТІРТ КЕРУЕН ЖОЛЫНДАҒЫ САМ ҚАЛАСЫ 66.5 KB
  ҮСТІРТ КЕРУЕН ЖОЛЫНДАҒЫ САМ ҚАЛАСЫ Тарихтың атасы атанған Геродот бiздiң дәуiрiмiзге дейiнгi мыңжылдықтың орта шенiнде Қара теңiз маңынан Дон жағалауына одан Оңтүстiк Оралдағы савроматтар жерi арқылы Ертiс бойы мен Алтайға Зайсан көлiне дейiн барған далалық сақ жолының
14991. Ұлы даланың астаналары 52.5 KB
  Ұлы даланың астаналары Дидарыңда Мәңгіліктің мұңы ұйыған Ұлы Дала... Керуендеп көшкен тұтас дәуірлер ол үшін қасқағымдық мезет қана. Қатпарлы тау аңырған оқшау төбелермен толқындап шексіздікке маңған ұлан жазық алапат кеңістік мұхитының шежіреестелігі де біртүрлі...
14992. Мұражай тәрбие өзегі 67.5 KB
  Мұражай тәрбие өзегі Ақселеу Сланұлы Сейдімбеков бұрыны Жезқазған қазіргі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданына қарасты Дружба совхозына 1942 жылы дүниеге келген. 1962 жылдан 1968 жылға дейін Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде оқып журналистика факульте...
14993. Шу өңірінің тарихын білеміз бе 58 KB
  Шу өңірінің тарихын білеміз бе Біздің білетініміз Шу тарихын зерттеп жүрген екі ғалым бар. Бірі тарих ғылымдарының докторы профессор Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік университетінің құрметті профессоры Әбу Насыр ӘлФараби атындағы Қазақ ұл...