81923

Менеджмент и предпринимательство

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Предпринимательство инициативная деятельность направленная на насыщение рынка товарами услугами и на получение прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего имени на свой риск и ответственность. Предпринимательство предшествует менеджменту.

Русский

2015-02-22

37.56 KB

0 чел.

Менеджмент и предпринимательство

Важнейшей функцией современного менеджмента является предпринимательство. Роль этой функции в последние годы возрастает. Она становится одной из основных функций внутрифирменного управления.

Предпринимательство - инициативная деятельность, направленная на насыщение рынка товарами, услугами и на получение прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего имени на свой риск и ответственность.

Предпринимательство предшествует менеджменту. Иначе говоря, сначала организуется дело, затем его менеджмент. Сфера предпринимательства включает разработку предпринимательской идеи, изыскание ресурсов и определение способов их эффективного использования. Сфера менеджмента охватывает процессы обеспечения эффективного использования ресурсов.

Предприниматель и менеджер имеют ряд общих черт. Это находит свое выражение в предпринимательском поведении менеджера: в целях и путях их достижения, системе стимулирования, используемой информации, стиле и методах управления и т. д.

Целью подлинного предпринимательского поведения менеджера является не просто получение текущей прибыли, а оптимизация потенциала прибыльности, т. е. обеспечение получения прибыли в течение достаточно длительного периода времени.

Любой предприниматель одновременно (в той или иной мере) является и менеджером. Для него характерно профессиональнее знание сферы деятельности и наличие определенных знаний в области теории и практики управления производственно-сбытовой и маркетинговой деятельностью.

Свои функции, права и обязанности предприниматель реализует непосредственно или с помощью менеджеров, которые занимают соответствующие должности и имеют подчиненных им сотрудников, специалистов. Менеджер может руководить ими или как администратор (бюрократически), или демократически. В любом случае менеджер управляет порученным ему делом в рамках договорных отношений с владельцем бизнеса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57541. Емоції 96.5 KB
  Мета уроку: Освітня: сформувати загальне уявлення про емоції як форму відображення об’єктивної дійсності в якій переважає суб’єктивний характер психічних процесів...
57542. Побег и его строение. Почка – зародышевый побег 128 KB
  Учитель: Что такое орган Предполагаемый ответ: Орган – часть организма занимающая определенное место в организме и выполняющая функции. Учитель: Какому органу природа Особую крепость дала И листья в огромную крону...
57543. ДОРОВІ ДІТИ - ЗДОРОВА НАЦІЯ 68.5 KB
  Із кожним роком усе більше свідомої прогресивної молоді яка бере відповідальність за себе та своє життя орієнтується на здоровий спосіб життя спрямовує свої зусилля на збереження та зміцнення власного здоров’я.
57544. Греція у V – I V ст. до н.е. Урок-узагальнення 36.5 KB
  Мета: згадати повторити та систематизувати основний фактичний матеріал з історії Давньої Греції від найдавніших часів до періоду еллінізму; запропонувати учням цікаві питання й завдання що вимагають самостійної роботи нестандартного мислення...
57545. Передня Азія 39.5 KB
  Мета уроку: систематизувати загальні та особливі риси притаманні країнам Передньої Азії: підкреслити внесок найдавніших народів Передньої Азії в розвиток світової цивілізації...
57546. Друга світова війна: аналіз подій 43.5 KB
  Вчитель записує на дошці питання які пропонує обговорити з учнями в ході уроку: Причини війни. Ситуація в країнах під час війни Польща Франція СРСР. Чи знаєте ви дати Що було раніше Курська битва...
57547. План местности 67.5 KB
  Оборудование: ЛОС План местности Абсолютная высота точек. Горизонтали; Компьютер проектор; Компьютерная презентация План местности; Атласы компас; Карточка заданий и контроля Линейка карандаш.
57548. Україна - моя Батьківщина 45.5 KB
  Вступне слово вчителя. Діти що для вас означає слово Батьківщина Від якого слова воно походить Які ще слова синоніми можна використати для передачі змісту цього слова Вітчизна рідний край...
57549. Сфери життєдіяльності: «Я Сам», «Люди» 44 KB
  Пріоритетні напрямки розвитку: пізнавальний мовленнєвий емоційноціннісний Четвертий рік життя Автор Браницька Тетяна Валеріянівна вихователь дошкільного навчального закладу яселсадка комбінованого...