81975

Позааудиторна робота з іноземної мови

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Позааудиторна робота з іноземної мови є невід’ємною часткою всього навчально – виховного процесу. Вона поглиблює соціокультурні знання студентів за рахунок охоплення великого кола проблем і питань, що виходять за межі навчальної програми та не розглядаються на занятті.

Украинкский

2015-02-23

636.5 KB

3 чел.

       Позааудиторна робота з іноземної мови

Позааудиторна робота з іноземної мови є невід’ємною часткою всього навчально – виховного процесу. Вона поглиблює соціокультурні знання студентів за рахунок охоплення великого кола проблем і питань, що виходять за межі навчальної програми та не розглядаються на занятті. Вони дозволяють залучити студентів до неформального вивчення англійської мови, в якому максимально враховуються їхні особистісні потреби, оскільки вони самі беруть участь у тому чи іншому позакласному заході. Позакласна робота стимулює студентів до поглибленого вивчення мови, з використанням резервів кожної особистості окремо і всього колективу групи. Студенти, які не змогли з різних причин реалізувати себе на занятті, мають можливість розкрити свої приховані здібності під час позакласної роботи, адже саме тут створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, співробітництва, взаємодопомоги.

Методична розробка присвячена методиці організації та проведення масової позакласної роботи з англійської мови. Масова форма позакласної роботи з іноземної мови має дати можливість студентам продемонструвати свої вміння та навички володіння іноземною мовою, набуті під час аудиторних занять. У даній методичній розробці пропонується зразок ефективного позакласного заходу: пізнавально – розважальна програма. Зазначений захід передбачає представлення творчого літературного проекту (мультимедійної презентації), лінгвістичні ігри, декламування віршів, прислів’я, цитати, пісні, тематика яких виходить за межі навчальної програми, а нові технології їх проведення забезпечують створення творчої атмосфери, відчуття захопленості, незвичайності та святковості, що є обов’язковою умовою масової роботи. Виховну цінність масових заходів важко переоцінити, вони дозволяють не тільки розширити загальний  і лінгвістичний кругозір, але і сприяють формуванню таких важливих якостей, як патріотизм, повагу до іншої культури, почуття пошани до своєї культури.  

Для ефективного застосування методу проектів необхідним є врахування вікових особливостей, використання інтегрованих знань та вмінь, планування конкретних результатів та визначення умов їх досягнення. Тому, вважаю доцільним використання отриманих знань з дисципліни «Інформатика». «Культурологія», «Світова література».

Я запропонувала організувати три ініціативні творчі групи, які вибрали напрями втілення і розкриття теми «Через віки з коханням»: походження свята Дня святого Валентина; символіка свята; сучасні традиції. Для кращого сприймання інформації і занурення у відповідну історичну епоху була вибрана інтерактивна форма представлення проекту - рольова гра.

Для того, щоб досягти реалізації проекту, важливо створити дружню атмосферу, заохотити студентів до спілкування англійською мовою під час обговорення і здійснення проекту.

Отже, проект спрямований на створення мультимедійної презентації, був розрахований на три тижні.

Методичні рекомендації щодо реалізації проекту.

1 Підготовчий етап.

1.1 Студенти мають розповісти про те, що їм відомо про свято Дня Святого Валентина.

1.2 Студентам було запропоновано уявити, що вони перенестися на багато століть назад за часи життя Святого Валентина. Вони повинні розповісти про те, як склалася б їх доля. У розповіді студентам пропонується використовувати минулий час.

1.3 Викладач пропонувала скласти монологічне висловлювання, використовуючи діаграму як план відповіді:

What do you think St. Valentine had given you?

1.4 Робота з навчальними презентаціями.

Очікуваний результат етапу:

створено дружню атмосферу, студенти зосередили увагу на темі проекту, визначилися зі способами її реалізації.

2. Ідеї для проекту:

2.1 Визначити напрямок, який необхідно освітити у проекті.

Для реалізації проекту була вибрана група другого курсу. Кінцевий результат – створення презентації «Through Centuries With Love»

2.2 Зібрати ідеї щодо структури, змісту, способів реалізації виконання презентації у студентів індивідуально.

2.3 Опрацювати ідеї у групах, обговорити, знайти спільну думку, побачити «загальну картину» роботи над презентацією.

2.4 Обговорення і створення костюмів для рольової гри.  

Очікуваний результат етапу:

визначені напрями, зібрані й структуровані ідеї для проекту; студенти навчаються основам ефективної комунікації.

3. Планування роботи:

3.1 Створити остаточної концепції презентації;

3.2 Зробити опис проекту;

3.3 Створити перший варіант сценарію. Знайти відповідну інформацію, проаналізувати її, систематизувати, виділити основні тези, асоціативні ілюстрації, які нададуть виразності й легшого сприйняття матеріалу;

3.4 Навчитися вільно працювати у програмі Power Point, використовувати Internet ресурси;

3.5 Ознайомити студентів з критеріями оцінювання проекту.

Очікуваний результат етапу:

описаний проект, створений перший варіант сценарію, спланована робота.

 4. Виконання основної роботи:

4.1 Розробка, створення першого варіанту слайдів: розміщення тексту, асоціативних ілюстрацій, творча робота з кольоровим фоном, вибір анімації слайдів.

4.2 Підготовка до презентації слайдів;

4.3 Скоординувати роботу груп та провести репетицію (відпрацювати індивідуальні виступи)

 Очікуваний результат етапу:

Створені анімаційні слайди з необхідною інформацією, проведена репетиція; студенти навчилися критично сприймати інформацію та аналізувати її.

5. Консультації студентів з викладачем індивідуально та у групах. 

Викладач відповідає на запитання студентів, допомагає уникнути  помилок, заохочує до спільної роботи, виявляє труднощі й допомагає їх подолати, відстежує роботу за проектом.

Очікуваний результат етапу:

Спланована робота у групах, викладач проконтролювала хід виконання проекту; правильно студенти навчилися вимовляти свою промову під час презентації проекту.

6. Створення остаточного варіанта презентацій:

6.1 Якщо необхідно, то треба зробити зміни щодо створення, анімації слайдів, додати аудіо або відео супровід, відкоригувати кольоровий фон слайдів під час попереднього перегляду на мультимедійному проекторі.

Очікуваний результат етапу:

Створена мультимедійна презентація, студенти продемонстрували володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом навчального періоду.

7. Підготовка і презентація результатів проекту.

7.1 Обговорити план презентації (де, коли, яким засобом, кого запросити)

7.2 Проведення відкритого позаудиторного заходу.

Очікуваний результат етапу:

Під час відкритого поза аудиторного заходу студенти представили презентацію у формі рольової гри, продемонстрували вміння вільно висловлювати свої думки.


План проведення

відкритого позааудитoрного заходу.

Дата проведення: 14.02. 2011

Тема заходу: “Through Centuries with Love”

«Через віки з любовю»

Мета заходу:

Методична: вдосконалити методику проведення позааудиторного заходу  з використанням індивідуальних і групових форм роботи з метою удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на аудиторних заняттях з англійської мови;

Дидактична: познайомити студентів з історією, символами, традиціями святкування дня Святого Валентина в країнах, мова яких вивчається;

Виховна: виховувати позитивні моральні якості, формувати високі людські почуття та етику стосунків між юнаком та дівчиною.  

Вид заходу:   позааудиторний захід

Тип заходу:   пізнавально – розважальна програма.

Форма і методи проведення: пізнавально – розважальна програма, з використанням прийомів колажу та елементів рольової гри.

Міждисциплінарні  звязки: інформатика, світова література, культурологія

Методичне забезпечення: колаж “February, 14 – St. Valentines Day”; стінні

                                             тематичні газети: “With Love Shakespeare”, “ From 

                                             Shakespeare”; малюнки, додатковий матеріал для

                                             групової роботи студентів: тексти пісень, мультимедійна презентація «Через віки з коханням»

Музичне забезпечення: «Love Story» у виконанні Енді Вільямса, інструментальна музика.

Технічні засоби навчання: ноутбук, мультимедійний проектор.

Використані джерела інформації:

1. Бурова И. И. British Festivals. П.: Питер – пресс. 1996.

2. Н. Л. Вадченко. И. В.  Хаткина. Хрестоматия. Зарубежная литература для школьников. Д.:. И К Ф Сталкер. 1996.

3. У. Шекспир. Трагедии и сонеты. М.: Эскимо. 2004.

Пізнавально – розважальна програма: Through Centuries with Love

14 лютого – День Святого Валентина.

Ведучий 1:

 " Я тебя люблю ", "I love you" " Я тебе кохаю ". Різні віки, різні століття, різні мови. Все різне, але їх об'єднує єдине, неповторне почуття "любви", love, кохання.

Воно - " вогонь і лід", поезія і проза,

Воно, як пісня, без кінця та краю,

Що лине над безкраїми степами,

Як біг струмка, як грім і блискавиця,

Як зірка, квітка, що вража сміливця

Красою й простотою водночас.

Кохання - все, що було, є, і буде.

Воно зігріє вас у свята й будні.

Отже, кохання є джерелом творчого натхнення багатьох поколінь. До цієї одвічної теми завжди звертаються художники, композитори, скульптори, філософи, поети...

 (Слайд1) Teacher:

Valentine's Day is a day to share loving feelings with friends and family. It is also known as a holiday honoring lovers. It is celebrated on the 14th of February.  This is a happy day because it is specially dedicated to celebrate love, affection and friendship.

Today we are going to speak about the most beautiful and eternal human feeling. We shall speak about the most romantic feast Valentine Day and about love. The title of our party is “ Through Centuries with Love”.

Ведучий 1

Love! Happiness! Beauty!

There are not so many days in a year when we pronounce these pleasant words. Today you have an exellent chance to deep into the atmosphere of love.

Happy St. Valentine!!!

(Назустріч одне одному йдуть хлопець і дівчина, при цьому юнак дарує дівчині Валентинку й читає вірш)

Ведучий ІІ  Here is a special Valentine

   With lots of love for you

   And since you are very special

   Here are hugs and kisses, too!

Ведучий ІІІ  You are just the nicest kind of boy

   So very grown – up too,

   No wonder that this Valentine

   Brings lots of love to you.

(Слайд 2) (Відеофрагменти з фільму «Історія Кохання» у супроводі пісні «Love Story». Музика допомогає зануритися в іншомовну атмосферу і створити відповідний настрій)

 Teacher (Слайд 3):

Valentine Day grows more and more popular in many countries of the world. More and more people celebrate it in our country. They try to imitate European Valentine customs and want to know more about their origin. But as with many customs the origin of St. Valentine's Day is a mystery. But we'll try to learn about it.

(Для кращого сприймання інформації студентами, були застосовані елементи рольової гри)

 Teacher:

-I think that somebody is knocking at the door.

-Dear friends, look! I can't believe it.

 -It’s St. Valentine himself.

 -You're welcome, patron of lovers!

St. Valentine:

- Good afternoon! Let me introduce myself.

 My name is Valentine. I’ ve come from the distant past  to remind you of kindness and love, friendship and patience in your cruel and wicked world. I’d like to find out what do you know about my ancient times when I  was young and full of life and love.

  •  What do you know about the origin of the Valentine day?

(Використовуючи прийом колажу, студенти представляють інформацію про походження свята англійською і рідною мовою)       

Teacher:

  •  St. Valentine, our students have prepared information about it. I invite..

Student 1: (Слайд 4 - 6 )

Many Couples Become Engaged on February 14th.

The Christian Church took February 14th for St. Valentine's Day that has also become one of the most popular holidays on the British Isles as well as in the other parts of the world. St. Valentine's Day popularity is growing and perhaps soon the day will be celebrated almost all over the world.

St. Valentine's Day is the day when boys and girls, friends and neighbors, husbands and wives, sweethearts and lovers exchanger greetings of love and affection. It is the day to share one's loving feelings with friends and family, but it is young men and girls who usually wait it with impatience. That makes young people acknowledge St. Valentine as the great friend and patron of lovers.

Student 2 (слайд 7): 

The legend tells the birds choose their mates and build their nests.

St Valentine is also believed to be the saint patron of birds. The legend tells they choose their mates and begin to build their nests exactly on February 14th.

Student 3 (слайд 8, 9):

Christian martyr sent a note of friendship to his jailer’s blind daughter.

But, to tell the truth, there is no historical reason why St. Valentine should be so regarded. St. Valentine was a Christian martyr, and he has been generally considered to be an Umbrian bishop executed by the Romans.

There was also another St. Valentine. He lived in Rome too, and he was known as a Christian priest who would marry young couples against the order of the Emperor, who believed that unmarried young men were better soldiers.

Student 4 (слайд 10):

It is a date of a pagan Roman festivals.

February 14th taken for this Saint's Day had also been the date of a pagan Roman festival of Lupercalis when young maidens wrote their names on tiny pieces of parchment and put them into an urn to be drawn out by their boy-friends. However, it was revived in the age of the Renaissance with its profound interest in Ancient Greek and Roman culture, and love lotteries became very popular once again.

Teacher II (слайд 11):

There is a wide-spread custom of sending greeting cards or gifts to express affection. Every February 14, millions of people send Valentines to those whom they love.

In England, Valentine greeting have been popular since the Middle Ages, when lovers used to send Valentine verses to their sweethearts.

St. Valentine: (Student 1):

  •  It’s really interesting facts. It’s time to speak about symbols of Valentine’s Day. What symbols do you know?

Student 5 (слайд 12-14):

Valentine Cards  

A Valentine Card

Valentine cards are usually decorated with symbols of love and friendship. These symbols were devised many centuries ago. Lace symbolizes a net for catching one's heart, if you get a Valentine with a piece of lace you may understand that the person who sent it must be crazy about you. A symbol should have several meanings, so some experts maintain that lace stands for a bridal veil. A ribbon means that the person is tied up, while hearts, which are the most common romantic symbol, denote eternal love. Red roses are also often used as a love emblem.

Student 6 (слайд 15):  Cupid and Endless – Love Knot

Cupid, the Roman god of love, has also become one of the most famous Valentine symbols. Cupid is traditionally depicted as a charming boy with a bow and arrows. He was a perfect archer and was said to shoot his arrows into the human hearts. The wounded persons immediately fell in love.

Cupid, the God of Love

Студент 7 (слайд 16)

The Endless – Love Knot,also called the True Love

Knot, has also become traditional feature of

Valentine's Day. It is usually an intricate pattern of

interlocking hearts that is generally hand-drawn. It is

not so easy to invent the True-Love Knot of your own, but

true love can create miracles!

The Endless – Love Knot

Слайд 17

St. Valentine: 

-I see you know much about romantic symbols of Love and Faithfulness. As for me I want to know more about modern traditions of celebrating the feast.

What can you say about this fact?

Student 8 (слайд 18-19):

Valentine’s Box and Valentine Poem.

There are many ways to know the name of a sweet heart, but all of them are the development of the Roman name-drawing. At present St. Valentine's parties the slips of paper with names written on them are dropped into a Valentine box. It is usually a cardboard box decorated with white lace, red hearts and blue forget-me-nots. It has also become traditional to put verses into the Valentine box. If you are going to attend a St. Valentine's party, be ready to drop a small poem into it. You may write something like this:

I'll be your sweetheart,

And you will be mine,

All of my life

I'll be your Valentine.

Or,

The rose is red, the violets are blue,

The honey's sweet and so are you.

Thou art my love and I am thine,

My best-beloved Valentine.

Student 9 (слайд 20-21):

To exchange gifts

Everybody will have lots of fun in reaching into the box and reading such unpretentious lines. It has become traditional to exchange gifts on

St. Valentine's Day. Present-giving on this day was not confined to sweethearts. Until very recently, children used to go about singing,

Good morrow, Valentine,

First 'tis yours, then 'tis mine,

Please to give me a Valentine.

They were given some small presents, money, fruit or Valentine Buns specially made for the occasion. This was a morning activity, and children were supposed to go out before sunrise.

Student 10 (слайд 22):

In some parts of Britain St.Valentine's Eve was a great present-giving anniversary both for children and adults. Anonymous gifts of all kinds were laid upon the door-steps of houses, and the givers took care to do it secretly and got out of sight before the door could be opened.

Such secrecy was considered essential, and a great part of the fun of St. Valentine's Day consisted in trying to identify the anonymous giver. There was time when the presents given on this anniversary were more numerous than Christmas ones.

St. Valentine (Слайд 23)

-Thank you very much. You really know much about my feast.

I want you remember me and celebrate my feast every year.

Teacher:  

Thank you very much for your coming St. Valentine. Join us to celebrate and you may take a seat there.

(Слайд 24)

So today we've learnt about the origin of St. Valentine Day. On this day many couples become engaged;

- birds choose their mates and build their nests;

- Christian martyr sent a note of friendship;

- It was the date of a pagan Roman festival of Lupercalic.

Everybody knows symbols of this feast:

  •  Valentine cards where you can see lace;
  •  Ribbon and red rose;
  •  Cupid with a bow and an arrow;
  •  Endless- Love Knot.

Nowadays St. Valentine is very popular and it deals with Valentine box, Valentine small poem, and people, of course, like to change gifts.

(Слайд 25)

(Звучить повільна, романтична мелодія.. Присутні підписують «валентинки» і опускають у «Valentine Box».)

Розвиток навичок усного і писемного мовлення.

Teacher:

Developing oral skills:

Some people say that time heals any heart pain. One wise man said that nothing ever becomes real until it is experienced. Even a proverb is no proverb to you until your life has illustrated to you. English proverbs embody English people’s wisdom. Your task will be to make these proverbs about love complete. I’ll tell you the first half of a proverb and you‘ll make complete and translate it. The winning person should be first to complete the proverb. For the correct answer I’ll give you “a heart”.

Love is blind.

Love conquers all.

Marriages are made in heaven.

When poverty comes in at the door, love flies out of the window.

Love makes the world go round.

Old love does not rust.

Lucky at cards, unlucky in love.

Love me, love my dog.

Teacher:

Developing  writing skills:

Love is a very warm affection for someone who attracts you. This strong emotion may last not only one winter but also years; it can make you happy and you will be satisfied with your life. Now I would like to offer you one more kind of work. It is a love poem which was sent in the envelope. But something had happened with the letter. It was cut into small pieces. Your task is to make the sentences complete and read your variant. Who will be the first? You’re the winner and you‘ll get “a heart”.

 Love is a wonderful thing though it’s sad.

Love makes you happy and goes to your head.

Love keeps you smiling, no trace of a frown.

Love keeps you warm on a cold winter night

Love makes you day dream, makes things

                                                         seem  alright.

Love seems for ever!

Love never end! Until those dreaded words   

   let’s still be friends.

III. Заключне слово викладача:

Teacher 

 Что есть Любовь? Никто не знает,

 Но каждый думает своё.

 Одни в любовь легко играют,

 Другие платят за неё.

 А третьи ждут и не дождутся –

 Душа черствеет с каждым днём.

 И, повстречав, не улыбнутся –

 Уже не верится в неё.

Teacher I

Але кохання не вмирає,  не перетворюється на попіл. Воно живе звуком скрипки, словом, подихом вітра. Кохання – тема вічна. Незважаючи на біду, нещастя, катаклізми, в світі панує чистота, честь та кохання.

На цьому ми завершуємо наше свято, яке нам подарував Святий Валентин.


1)

(Слайд 3)

(Слайд 4)

(Слайд 5)

(Слайд 6)

(Слайд 7)

(Слайд 8)

(Слайд 9)

(Слайд 10)

(Слайд 11)

(Слайд 12)

(Слайд 13)


St Valentine
gave me

ELP

GOOD MEMORY

FRIENDS

FEELINGS

Friendship, love, affection

KNOWLEDGE


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83540. Внутрішні морські води та їх правовий режим 36.63 KB
  Внутрішні морські води це води розташовані в сторону берега від вихідної базисної лінії територіального моря. До складу внутрішніх морських вод входять: води заток бухт лиманів історичні затоки води морських портів а також води розташовані в сторону берега від вихідних ліній прийнятих для обчисленні ширини територіального моря. Води затоки відносяться до внутрішніх морських вод якщо її берега належать одній державі ширина природного входу до затоки не перевищує 24 морських миль Якщо відстань між пунктами природного входу до...
83541. Режим морських портів 36.21 KB
  Прибережна держава самостійно вирішує питання про характер порту зокрема його закритість або відкритість для міжнародного судноплавства. Прибережна держава не повинна проте відмовляти у дозволі на вхід до закритого порту судну яке знаходиться в небезпеці у випадку аварії або штормової погоди судну що зазнає лихо. З метою забезпечення власної безпеки прибережна держава може. Прибережна держава зазвичай не втручається у відносини між капітаном екіпажем та пасажирами.
83542. Правовий режим архіпелажних вод 38.18 KB
  Суверенна влада прибережної держави обмежена правом безперешкодного проходу та правом архіпелажного проходу морськими коридорами що надається іноземним морським та повітряним суднам в архіпелажних водах ст. Архіпелажний прохід морськими коридорами означає що усі судна і літальні апарати користуються правом архіпелажного проходу такими морськими коридорами і прольоту по таким повітряним коридорам з ціллю безперервного і швидкого транзиту через архіпелажні води з однієї частини відкритого моря або виключної економічної зони до іншої частини...
83543. Поняття і межі територіального моря. Право мирного проходу. Правовий режим територіальних вод 37.22 KB
  Правовий режим територіальних вод Територіальне море це пояс морських вод шириною до 12 морських миль що розташований між берегом чи безпосередньо за внутрішніми морськими водами або архіпелажними водами держави та відкритим морем або водами спеціальних зон. Територіальне море як й внутрішні морські води є частиною території прибережної держави. На підставі цього права торгівельні судна можуть проходити через територіальне море іноземної держави без спеціального дозволу лише за умови дотримання права прибережної держави. Прохід...
83544. Поняття та правовий режим прилеглої зони 36.05 KB
  Сстановлює що прилегла зона не може пролягати далі ніж на 12 морських миль від вихідної лінії від якої відміряється ширина територіального моря проте Конвенція з морського права 1982 р. містить положення що прилегла зона не може пролягати за межі 24 морських миль від цієї лінії Розвитком інституту прилеглої зони стала практика встановлення прибережними державами за межами свого територіального морязон виключного рибальства. Ширина морських зон виключного рибальства в практиці держав різниться.
83545. Виключна економічна зона та її правовий режим 33.18 KB
  Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль що відраховуються від вихідних ліній від яких відмірюється ширина територіального моря. Прибережна держава в межах виключної економічної зони має суверенні права на розвідку розробку і збереження природних ресурсів як живих так і неживих що знаходяться у її водах на морському дні або його надрах. Прибережна держава в межах своєї виключної економічної зони користується не тільки економічними повноваженнями але й юрисдикцією щодо створення і використання штучних...
83546. Континентальний шельф і його правовий режим. Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу 36.65 KB
  Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р. Підводна околиця материка включає продовження континентального масиву прибережної держави що знаходиться під водоюі складається з поверхні і надр шельфу схилу і підйому. внутрішнім кордоном континентального шельфу є зовнішня межа територіального моря лінії на відстані 12 морських миль від вихідної лінії.
83547. Відкрите море І його правовий режим. Свободи відкритого моря 37.48 KB
  Свободи відкритого моря За зовнішньою межею територіального моря знаходяться простори морів і океанів які не входять до складу територіальних вод будьякої держави і утворюють відкрите море. відкрите море визначено як усі частини моря які не входять ані до територіального моря ані до внутрішніх вод будьякої держави. встановила що положення Частини VII Відкрите море застосовуються до всіх частин моряякі не входять ані до виключної економічної зони ані до територіальною моря або внутрішніх вод будьякої держави ані до архіпелажних...
83548. Правовий статус Міжнародного району морського дна. Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна 35.92 KB
  Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна Морське дно за межами континентального шельфу і економічної зони є територією з міжнародним режимом і утворює міжнародний район морського дна далі Район. 1 Конвенції ООН з морського права 1982 р.