8199

Методы педагогического стимулирования

Доклад

Педагогика и дидактика

Методы педагогического стимулирования. Эти методы воспитания направлены на активизацию позитивного развития личности и торможение деструктивных педагогических процессов. (По латыни stimulus - острая палка, которой погоняли животных.) Мето...

Русский

2013-02-06

16.05 KB

0 чел.

Методы педагогического стимулирования.

Эти методы воспитания направлены на активизацию позитивного развития личности и торможение деструктивных педагогических процессов. (По латыни stimulus – острая палка, которой погоняли животных.)

 1.  Метод соревнования является одним из самых актуальных в современной педагогике, поскольку опирается на ситуации конкуренции.
 2.  Метод педагогических перспектив  описан и введен в широкую практику А.С.Макаренко, который блестяще намечал педагогически содержательные перспективы,  актуальные для всего коллектива воспитанников. Различают перспективы
  1. ближние
   1. дальние

       их выбор зависит от возраста воспитанников.

В следующих типах методов педагогического стимулирования необходимо выделить педагогичные (гуманные) и непедагогичные (негуманные) методы.

ГУМАННЫЕ

НЕГУМАННЫЕ

Методы педагогического контроля и оценки

Проверка выполнения поручения;

контроль

Подсматривание, подслушивание, обыск, использование доноса

Методы поощрения

Доверие, одобрение, воодушевление, похвала, признание, награда, уважение

Заигрывание, подкуп, потворство, привилегии, лесть, восхваление

Методы наказания

Порицание, осуждение, отсрочка поощрения, ограничение прав, упрек, укор, отказ

Физические наказания, оскорбление, унижение, запугивание, изоляция, бойкот

Среди форм организации воспитательного процесса выделяют

 1. семейное,
 2. дошкольное,
 3. школьное,
 4. внешкольное

Выделяют  также индивидуальное воспитание, воспитание в группе и в коллективе.

Руководство процессами самовоспитания.

Самовоспитание – это сознательная деятельность человека, направленная на развитие у себя положительных качеств личности. Способность к самовоспитанию развивается в конце подросткового – начале юношеского возраста. Педагог может помочь воспитаннику

 1. осознать личностно содержательную цель самовоспитания;
 2. провести самонаблюдение, самоанализ и выявить дистанцию для достижения цели самовоспитания;
 3. сформулировать комплекс задач и отобрать способы их решения; разработать программу самовоспитания, наметить этапы ее реализации;
 4. проводить поэтапный контроль решения поставленных задач;
 5. при достижении намеченной цели самовоспитания помочь в выдвижении новой цели.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42869. Поняття гріха. Історія першого гріхопадіння 70.08 KB
  Бог є абсолютне благо і тому створений Ним світ теж був спочатку прекрасний і не було в ньому ніякого зла. Однак справжня досконалість можлива тільки при уподібненні Богу який і є мірою і вершиною всякої досконалості. Оскільки ж Богу властиві премудрість свобода і любов любов власне і буває тільки вільною то найдосконалішим з усіх створених Ним істот була людина єдина істота що володіє розумом вільною волею і здатністю любити не враховуючи ангелів але про них як і про бісів я тут говорити не буду. Не вдаючись у...
42870. Современные методы сбора видеоинформации 1.49 MB
  Пункты сбора видеоинформации. Мобильные пункты сбора видеоинформации. В первую очередь это касается одного из самых неудобных для передачи по радиоканалам вида информации – цифровой видеоинформации необходимость передачи которой возникает при решении задач видеорепортажа видеонаблюдения и т.
42871. Основи риторики. Античність 186 KB
  У школі ви вивчали людину з різних сторін. В анатомії ви дізналися про особливості будови людського тіла, походження людини, як виду; історія розглядала окремі персоналії, народи, їх дії і відносини один з одним на протязі століть; фізика ж допомогла вам розкрити поняття тяжіння, часу, маси, руху, не тільки по відношенню до предметів а й звичайно ж до людини; а на першому курсі ви вивчали психологію, яка прагне розкрити душу, дослідити свідомість саме людини, а не якоїсь іншої істоти. І який же висновок зі всього цього випливає, як видумаєте?
42872. Спектральний аналіз електричного кола 224.84 KB
  Спектральний аналіз вхідного періодичного сигналу. Розрахунок і побудова спектральних діаграм амрлітуд та фаз періодичного сигналу. Кожен із цих методів визначає реакцію електричного кола на вхідний вплив певного електричного сигналу.При такому методі аналізується зміна спектру сигналу.
42873. Сучасні тенденції транспортно-географічного положення України 303.5 KB
  Аналіз взаємного розташування географічних обєктів, дослідження множин місцеположень зумовили появу важливого й базового поняття географічного положення. Його найбільш глибоку теоретичну розробку під назвою економіко-географічне положення (ЕГП) здійснив свого часу М.Баранський. За його визначенням
42875. Процес доставки товару до споживача, методом потенціалів 469.5 KB
  Логістика — це процес управління матеріальним, фінансовим та кадровим потоками, а також необхідним інформаційним потоковим процесом для прискорення фізичного розподілу та мінімізації загальних витрат під час постачання, виробництва і збуту товарів з метою задоволення потреб споживачів.
42876. Підвищення ефективності організації транспортного процесу при перевезенні партіонних вантажів 576.67 KB
  Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: сформувати маршрути перевезення партіонних вантажів; визначити техніко – експлуатаційні показники роботи автомобілів на маршрутах; розрахувати годинну продуктивність автомобілів і собівартість перевезення вантажів; встановити закон розподілу розмірів партій вантажів які пред’явлені до перевезення; розрахувати чисельні характеристики замкнутої пуассонівської системи масового обслуговування яка представляє собою спільну роботу автотранспортних і навантажувальних –...