8205

Проблемы семейного воспитания как аспект профессиональной деятельности культуролога

Доклад

Педагогика и дидактика

Проблемы семейного воспитания как аспект профессиональной деятельности культуролога. В своей профессиональной деятельности культурологи (в зависимости от специализации) выполняют функции преподавателя, педагога-консультанта, организатора досуга дете...

Русский

2013-02-06

18.35 KB

0 чел.

Проблемы семейного воспитания как аспект профессиональной деятельности культуролога.

В своей профессиональной деятельности культурологи (в зависимости от специализации) выполняют функции преподавателя, педагога-консультанта, организатора досуга детей и взрослых и т.д. Мощным воспитывающим средством становятся и явления искусства, созданные или пропагандируемые выпускниками нашего вуза. В связи с этим целесообразно выделить типичные для сегодняшнего этапа развития нашего общества ошибки семейного воспитания.

 1. Построение родителями воспитания как субъект-объектного, а не субъект-субъектного процесса.
 2. Механический перенос в свою семью стереотипов родительской семьи.
 3. Отказ ребенку в праве на индивидуальные особенности и оригинальный (не похожий на родительский) путь личностного развития.
 4. Авторитаризм или наоборот – безответственно либеральный стиль общения и построения взаимоотношений.
 5. Представление о педагогике как о своде универсальных правил и рецептов.
 6. Перенос центра тяжести в воспитании с обеспечения духовных потребностей на обеспечение материальных потребностей (включая обеспечение носителями духовных ценностей – книгами, современной аппаратурой, оплатой поездок и т.д.).
 7. Непонимание роли самовоспитания и саморазвития родителей в воспитании детей.
 8. Психологическая неграмотность. Чаще всего выражается в неадекватной оценке возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и – как следствие – неадекватном выборе средств и методов воспитания.

Приведите к каждой типичной ошибке семейного воспитания пример  и смоделируйте (в рамках вашей творческой специализации) коррегирующие действия педагога.

Несмотря на обилие и разнообразие типичных ошибок семейного воспитания, общество выработало всего три взаимосвязанных и взаимодополняющих средства их преодоления:

 1. Педагогическое просвещение родителей; консультирование родителей.
 2. Подготовка молодежи к семейной жизни и воспитанию детей.
 3. Тесное взаимодействие с семьей учебных и воспитательных учреждений.
 4. Пропаганда семейных ценностей средствами художественной культуры.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83020. Аналіз «Кримських сонетів» у творчості А.Міцкевича 77.76 KB
  Хто хоч один раз побував у Криму той уже ніколи не забуде казкової принадності його узбережжя оповитого духмяністю темнозелених кипарисів залитого сонячним сміхом. У Криму оформилася так звана кіммерійська школа живопису представники якого створювали романтичні причорноморські пейзажі Киммерия ...
83021. Господарсько-правовий статус інвестиційних фондів в Україні 74.88 KB
  Метою роботи є визначення поняття та видів інститутів спільного інвестування аналіз правового режиму та особливостей їх господарської діяльності а також виявлення недоліків та розробка основних напрямків вдосконалення діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів.
83022. Кадастрове забезпечення формування об’єктів земельної власності 260.5 KB
  Земельний кадастр це методологічно облаштований реєстр даних по земельні ділянки в межах окремої території або країни в цілому який базується на зйомках меж. Згідно із Законом України Про Державний земельний кадастр державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система...
83023. Розробка системи автоматизованого керування процесу прання пральної машини-автомат 812 KB
  Пройшло багато часу і сучасні пральні машини зовсім не схожі на ті, які були сто років тому. У автоматичних пральних машинах, що представляють сьогодні майже весь асортимент машин, наявний на ринку, усі операції з прання виконуються автоматично відповідно з численними циклами.
83024. Бухгалтерський баланс 81.77 KB
  Метою практичної частина курсової роботи є закріплення теоретичних знань при заповненні вступного балансу, складанні бухгалтерських проводок, відкриття рахунків синтетичного і аналітичного обліку, складанні оборотної відомості, а також складанні заключного балансу з використання типової форми бухгалтерської звітності.
83025. Розробка конструкції моделі жіночого демісезонного пальто та її модифікай 459 KB
  Визначення вихідних для проектування нової моделі одягу. Огляд тенденцій моди по заданому асортименту одягу. Найбільшої сили естетичне виховання досягає лише тоді коли увесь предметний світ оточуючий людину буде пронизаний красою гармонією коли культура в поведінці і одягу стане нормою.
83026. РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 458 KB
  Провідна роль високоякісної робочої сили у забезпеченні перспектив розвитку вітчизняних підприємств обумовлює обєктивну необхідність постійного зростання кваліфікаційного рівня персоналу що відбувається шляхом безперервного розвитку працівників.
83027. Аналізом собівартості продукції 364.5 KB
  Добре відомо що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств їх досягнення і недоліки.
83028. Динаміка метеорологічних величин на прикладі метеостанції міста Бережани з 1991 по 2013 роки 1.64 MB
  Поставлена мета обумовила необхідність розвязання наступних завдань дослідження: зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів метеостанції у місті Бережани за період від січня 1991 по грудень 2013 років; із отриманих даних створити бази даних у програмі Microsoft Аccess...