82080

Тут говорять німецькою мовою

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому, щоб навчити студентів іноземної мови, як засобу міжкультурної комунікації, як способу пізнання досягнень вітчизняної, європейської та загальнолюдської культури, підготувати студента до толерантного сприйняття виявів чужої культури...

Украинкский

2015-02-24

289 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                                      Заст. директора з ВР

                                                                                                           Чужинова Т.П.

Тематичне засідання

клубу «Орбіта»

Лінгвокраєзнавчий калейдоскоп

«Тут говорять німецькою мовою»

Підготували та провели:    

Викладач: Тищенко С.М

                Студенти: Бондар О. -  ОРГ07

Вітер Н. – ОРГ07

                         Фінюк В. – ВЦР07

      Макаренко А. -  ПРГ06

РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО

На засіданні комісії методичною радою

Філологічних дисциплін СТХТ НУХТ

Протокол №__ від__________ Протокол №__ від__________

Сміла 2009

Передмова

Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому, щоб навчити    студентів іноземної мови, як засобу міжкультурної комунікації, як способу пізнання досягнень вітчизняної, європейської та загальнолюдської культури, підготувати студента до толерантного сприйняття виявів чужої культури, до розуміння умовностей національних стереотипів, визнання рівноправності та рівноцінності культур.

Процес вивчення іноземної мови має забезпечити чотири взаємопов'язані та рівнозначні аспекти, один з  яких - пізнавальний (загальноосвітній), що передбачає збагачення духовного світу особистості, набуття та розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається. Проект державного загальноосвітнього стандарту з освітньої галузі «Іноземна мова» передбачає набуття студентами у процесі навчання комунікативної компетенції, яка крім мовної та мовленнєвої, включає в себе і соціокультурну компетенцію. Знання історії, географії, економіки, державного устрою, культури поруч із особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови поставлено на один щабель із мовними знаннями, мовленнєвими навичками та вміннями. У процесі оволодіння іноземною мовою студентам пропонується засвоїти систему фонових знань, тобто сукупність відомостей культурного та матеріально-історичного, географічного та прагматичного характеру, якими володіє носій мови, уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мови якої вивчається.

Отже, одним з головних завдань процесу навчання іноземної мови є проникнення в культуру народу, якому належить ця мова, у систему його світосприймання та символів. Виходячи із сучасних процесів, що відбуваються в світі, важливість соціокультурної складової на нинішньому етапі визнається всіма без винятку фахівцями.

Сьогодні в процесі практичного вивчення іноземної мови соціокультурна реальність входить у систему вивчення іноземної мови у вигляді літератури, музики, живопису, через вивчення цінностей і поведінки, традицій, стилю життя носіїв мови тощо.

Подача такої інформації здійснюється в основному, трьома каналами:

під час роботи на уроці;

під час самостійної роботи;

у позаурочній роботі.

  Реалізації соціокультурного аспекту іноземної мови в позаурочній роботі в Смілянському технікумі харчових технологій НУХТ приділяється велика увага. Проводиться значна робота, різноманітна за змістом та формами. Серед інших слід відзначити щорічну традиційну декаду комісії філологічних дисциплін. Популярними стали заходи, що проводяться в рамках, цієї декади викладачами іноземної мови: брейн-ринг «Англомовні країни», заочні подорожі, усні журнали, тематичні вечори, зустрічі з носіями мови, вікторини, олімпіади, виставки творчих робіт тощо. Працює гурток англійської мови та клуб «Орбіта».

  Основна мета заходів - підтримати зацікавленість до вивчення іноземної мови та ознайомити з культурними досягненнями інших народів.Щирий інтерес студентів, активність в підготовці і проведенні заходів, їх відгуки є свідченням досягнення мети та підтвердженням необхідності проведення позаурочної пізнавальної роботи. Традиційні тематичні засідання клубу «Орбіта» допомагають ширше ознайомити студентів із культурними досягненнями інших народів, діяльністю видатних представників різних націй, підтримати зацікавленість до вивчення іноземної мови.

Мета даного позаурочного заходу:

-    формувати культурну компетенцію, виховувати повагу та толерантність до    

     надбань, цінностей та стилю життя носіїв мови;

 •  розвивати пізнавальний інтерес та зацікавленість до вивчення іноземної мови;
 •  познайомити слухачів з цікавими визначними місцями, з творчістю видатних митців німецькомовних країн.


ЛІТЕРАТУРА

 1.  Журнал “Іноземні мови в навчальних закладах”, № 3/2004, 1/2005, 4/2005, 4/1999
 2.  Журнал “Позакласний час” 5/2008
 3.  Інтернет-сайти, записи музичних творів Штрауса, Моцарта, Бетховена, хору міста Оменхаузен.

     4.  Підручники німецької мови.

     5.  Скляренко Н.К. Як навчити сьогодні іноземних мов (Канцелярія). ІМ, 1995/1

     6.  Проект державного освітнього стандарту з іноземної мови (загальна середня

          освіта).


Сценарій

Тематичного засідання клубу «Орбіта»

«Тут говорять німецькою мовою»

(лінгвокраєзнавчий калейдоскоп)

(звучить музика)

В1) Доброго дня, шановні присутні! Ми раді зустрічі з вами.

В2) Німецькомовна громада нашого технікуму презентує вам лінгвокраєзнавчий калейдоскоп «Тут говорять німецькою мовою»

В3) Незаперечним є той факт, що знання іноземних мов збагачує людину, відкриває їй вікно у світ, вчить цінувати своє рідне слово. «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», - мудро каже народне  прислів’я. Без знання іноземних мов неможливе розширення бізнесу ріст кар’єри, вступ до вищого навчального закладу, престижна робота і просто цікава подорож.

В1) Цікаво: 45% населення Євросоюзу можуть підтримувати розмову іншою мовою. А в Люксембурзі, Нідерландах, Данії, та Швеції практично кожен мешканець – двомовний.

В2) Німецька мова – одна з найважливіших мов світу. Це мова науки, культури, мистецтва. Для 100 млн. людей вона рідна: це 24% людства, а взагалі німецькою мовою володіють 32% населення світу. У Федеративній Республіці Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі та Ліхтенштейні – це державна мова. Це мова видатних письменників та поетів: Гете, Шіллера, Гейне, Брехта; знаменитих композиторів: Вагнера, Баха, Бетховена; вчених: Ома, Рентгена, Коха. Німецькою мовою розмовляють у Скандинавії, Голландії, на Балканах і в Туреччині. Значення цієї мови зросло з розвитком торгівлі, бізнесу, туризму.

В3) Більшість із вас, мабуть, любили у дитинстві гратися калейдоскопом і розглядати його незвичайні картинки, що захоплювали і дивували соєю неповторністю та красою. Сподіваємося, що наш лінгвокраєзнавчий калейдоскоп також принесе вам хвилини задоволення та радості; насолоду від спілкування з друзями та відкриття нових знань. Отже, запрошуємо переглянути картинки з калейдоскопу.

(звучить музика)

(Крутиться калейдоскоп вибирається картинка «Німеччина», звучить вірш «Германии » М.Цвєтаєвої)

В1) Можна назвати цілий ряд відомих письменників і поетів, творчість яких тією чи іншою мірою була пов’язана з німецькою культурою, взагалі  з Німеччиною.

  Лермонтов, який досконало опанував німецьку мову ще в дитинстві, написав нею кілька віршів, що увійшли до берлінського видання його творів. Майстерне володіння німецькою мовою демонстрували в своїх віршах Іван Тургенєв та Олексій Толстой, у прозі – Лев Толстой, в перекладах Борис Пастернак, Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Василь Стус. Але, мабуть, ніхто з митців не був так глибоко обізнаний з німецькою ментальністю, культурою та мовою, як Марина Цвєтаєва. Вона не раз засвідчувала свою любов до Німеччини, до культури цієї країни і розмовляла німецькою мовою практично так само вільно, як і російською. Схвильований і прекрасний вірш, який ви щойно прослухали у виконанні Марії Литвин є незаперечним підтвердженням цьому.

В2) Цвєтаєва Марина. Народилася в 1892 році в Москві. Батько – професор – мистецтвознавець, засновник музею образотворчого мистецтва ім. Пушкіна в Москві. Закінчила гімназію, прослухала курс лекцій з історії літератури в Сорбонні. Не прийняла Жовтневої революції, з 1922 року жила в еміграції в Берліні, Празі, Парижі. Виступала проти фашизму. В 1939 році повернулася в Радянський Союз. Репресовані чоловік, сестра, дочка. В 1941 році покінчила життя самогубством. Горда, нескорена, вірна, чесна, вимоглива в житті і творчості. М.Цвєтаєва залишила нам пристрасні, емоційні, високохудожні твори.

  Читайте, знайте, захоплюйтесь.

(Прослухайте романс на слова М. Цєтаєвої)

В3) Німеччина – європейська країна економічної стабільності, чистоти і охайності, високо розвинутої культури і техніки, яка нас вражає своєю якістю і точністю. Серце Німеччини – її неповторна столиця місто Берлін.

(Розповідь про Берлін)

В1) Важко уявити собі Німеччину без її духовного символа – генія Йоганна Вольфганга Гете.

  Він проживав цілу епоху в духовному розвитку Європи і сам склав епоху. Коли громадяни Веймара за життя поета спорудили йому памятник і промовляли «великий Гете». Важко було сказати, чи вони мають на увазі особу Гете, чи його твори. До Гете ставились як до рідкісного явища в людському світі.

 •  Гете – мудрець, його думки та вислови стали народною мудрістю.

Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. – Не досить знати, необхідно вміти застосовувати;  не достатньо лише хотіти, необхідно також діяти.

Sage nicht, dass du geben willst, sondern gib! – Не кажи, що хочеш подарувати, а подаруй!

Wer freudig tut und sich des Getanenen freut, ist glücklich. – Хто з радістю працює і радіє зробленому, той щасливий.

Wer fremde Sprache nicht kennt, weiβ nicht von seiner eigener. – Хто не знає іноземної мови, той не знає своєї рідної.

В2) ● Гете – філософ

  «Природа! Ми нею оточені й захоплені  непереможно, нам не вийти з неї, ні глибше в неї проникнути. Непрошено і несподівано вона захоплює нас у свій круговий танок і крутить, аж поки ми, знесилені, не випадаємо з її рук.

  …Вінцем її є любов. Тільки через любов наближуються до неї. Вона – все. Вона сама себе радує і мучить. І завжди в ній є все. Минулого й майбутнього вона не знає – сучасність є її вічністю. Вона добра – я славлю її у всіх її творіннях.»

В3) Гете – державний діяч, радник молодого герцога Карла Августа фон Саксен - Майєра при Веймарському дворі в Тюрінгії і залишався там головною фігурою до кінця життя.

В1) Гете – автор неповторних поезій та прозових творів. Він написав багато творів, які перекладено на різні мови світу та покладено на музику. Емоційно й тривожно звучить балада «Вільшаний король».

(Виконується балада «Erlkönig»)

В2) Гете – відомий у свій час вчений - природознавець. Він успішно займався природничими науками. Написав наукові праці, такі як, наприклад: «Досвід про метаморфозу рослин», «Про оптику», «Вчення про колір» та інші.

В3) Але твором його життя була трагедія «Фауст». «Фауст» Гете – це його найвизначніший внесок у світову літературу. Пушкін назвав трагедію «найкращим творінням людського розуму». Фауст – це символ людини, яка прагне до пізнання та досконалості.

(Звучить уривок з трагедії «Фауст»)

В1) Ось знову змінюється картинка в калейдоскопі.

Музика – це мова душі людини, її спів і краса, радість і тривога, розпач і сподівання. Є музика одного дня. Є музика, що живе вічно. Такою виявилася життєрадісна, оптимістична, пристрасна музика Йоганна Штрауса – молодшого, яка народилася в чарівному, неповторному Відні.

(Розповідь про Відень)

В2) В 19 столітті Відень стає центром багатих людей та їх капіталу, центром різних масових видовищ та розваг.

На «Рингу» - кільцевій дорозі Відня – зявляється для прогулянок конка, знаменитий парк атракціонів «Пратер» перетворюється в місце - сад, де все підпорядковано веселощам та розвагам.

  Відкриваються розкішні танцювальні зали. Музика Йоганна Штрауса стала надзвичайно популярною. Вальс, зберігаючи свою танцювальну основу, став самостійним музичним жанром. Вальси «Голубий Дунай», «Казки Віденського лісу», «Вино, любов і пісні», «Віденська кров» - найвища ступінь поетизацій  прикладної танцювальної музики. Вальс стає танцювальною поемою.

(Звучить вальс Й.Штрауса)

«Розповідь про Віденський бал»

    Щойно прозвучав уривок з вальсу «Голубий Дунай». А знаєте ви, що у Відні щорічно проводяться близько 2000 балів. Але головний бал, що завжди є подією у житті всього культурного світу, є Віденський оперний бал. Він традиційно проводиться за тиждень – два до початку Великоднього посту у столиці Австрії, у віденському театрі опери та балету. Історія його починається з часів віденського конгресу (1814-1815). На ньому присутні щорічно більше ніж 4,500 гостей із сфери політики, культури, промисловості, шоу-бізнесу і аристократії. Бал має строго визначений ритуал проведення. Необхідно мати відповідний одяг: для дам - вечірні сукні, для чоловіків -  фраки. Метелики мають бути білого кольору. Є певні вимоги до прикрас, взуття тощо. Квитки надзвичайно дорогі: від 200 до 16,000 євро. І на балу обов’язково  танцюють всі. Взяти участь в цьому балі надзвичайно престижно. Вже три роки поспіль, в Україні, за ініціативи Президента також проводиться подібний танцювальний вечір в театрі опери та балету в Києві.

В3) В 50-і роки у Відні бурхливо розвивається театр. Тепер він стає центром віденського культурного життя, його гордістю, його пристрастю. Для сценічного мистецтва Австрія виявилась якоюсь казковою країною. «Якби театр ще не існував, його б придумали австрійці», писав театральний критик Лаубе. В цей час Штраус створює свою найкращу оперету - «Летючу мишу». «Нельзя сказать, что «Летучая мышь» - самая лучшая в мире оперетта, - сказав якось видатний диригент Фелікс Велінгартнер, - нет это сама оперетта».

    Вона перетворилася в гімн веселощам, легкому незлому жарту. І сьогодні її переглядають і слухають з щирою радістю і задоволенням.

(Муз. вставка з оперети «Летюча миша»)

В1) Музика Йоганна Штрауса і тепер живе серед нас, хвилюючи серця. Вона відповідає бажанню мільйонів, слухати легку, веселу, благородну, оптимістичну музику. Вона стала музикою століть і всіх поколінь. Музика звучить радісно, ніби проголошуючи штраусівське кредо: « Життя хай квітне і кожен день усміхнено радіє.»

(Звучить музика Й. Штрауса)

В2) Шановне товариство! Гадаю, ви дізналися багато цікавого для себе,і це буде спонукати вас і далі розширювати свої знання, бо справді кажуть: «Хто володіє інформацією – той володіє світом», «Знання – сила».

В3) Але я впевнена, що і ви знаєте досить багато і хочете поділитися своїми знаннями з аудиторією. Із задоволенням слухаємо вас.

В1) Запрошуємо на Sprachring – мовний ринг. Запрошуються дві команди по три особи. Пропонуємо три завдання.

В2) Ви мабуть помітили із власного досвіду, що чим більше ви знаєте слів, тим легше вам говорити іноземною мовою, тобто чим більше знаєте слів, тим краще. Наші учасники без сумніву знають дуже багато німецьких слів. Але хто більше? Попробуємо вияснити.

В3) Вибираємо категорію – це частини мови: дієслово та іменник. Завдання: За 1 хв. назвати чим більше слів, що відносяться до заданої частини мови. Члени команди можуть доповнювати один одного.

В1) Отже, стартує команда №1.

      Відповідає команда №2

В2) Ми бачимо, наші знавці продемонстрували хороші знання  і впевнено вирішили поставлене завдання. Сподіваємося, що і в наступному конкурсі вони також будуть успішними і впевненими.

В3) Наступне завдання: «Утворити нове слово». В заданих словах необхідно змінити одну літеру і створити нове слово. Слова перекласти українською мовою. Кожен учасник команди має перетворити по два слова, час - одна хвилина.

1)Hand, richtig, gut, Name, Wald, gehen.

2)doch, Haus, heute, Nase, Tier, kennen.

3) heiß, Silbe, müssen, Preis, küssen.

4) Kreis, fragen, Fisch, weich, Karte, reich.

5) Bein, sehen, Maus, dort, Wolf, mein.

6) Tisch, wichtig, Haus, bald, Rad, wieder.

В3)    Час закінчився. Послухаємо відповіді.

В1) Наступний конкурс – «Wuderwort» - чарівне слово, слово-ключик.

Відгадайте, яке слово заховалося в центрі цієї чарівної квітки. Представники команд отримують свою квітку. Час - одна хвилина.

               

(музика)

Отже, слухаємо відповіді. Підтримуємо учасників!

Відповіді команди №1.

Відповіді команди №2.

В2) Дякуємо учасникам. Поки наші арбітри визначають переможців, пропоную всім згадати, що ви знаєте про країни, де говорять німецькою мовою з газет, радіо, телебачення, книг, уроків історії, географії, мови, літератури.

В3) Приймайте активну участь! Той, хто відповідає, отримує сюрприз, а переможець - приз.

(Проводиться вікторина)

Вікторина

 1.  На території нинішньої Федеративної Республіки Німеччини після II світової війни існувало дві німецькі держави: НДР та ФРН. Коли відбулося їх об'єднання? Цей день є національним святом: День Єдності (3 жовтня 1990 р.).
 2.  На західному кінці головної вулиці Берліна знаходиться символ Берліна і німецької єдності - Бранденбурзькі ворота. Як називається ця вулиця?

Unter-den-Linden»).

 1.  Найбільш виразною будівлею на «Unter-den-Linden» є будівля Берлінського університету. Коли і ким він був заснований? (1810 р. В. Гумбольдтом).
 2.  Найдовша річка Німеччини (865 км) Рейн. Як її любовно називають німці? Vater Rhein»).
 3.  Найважливіше свято в Німеччині? (Різдво). Коли німці святкують різдво? (святий вечір – 24,12; 25, 26).
 4.  3 ім'ям відомого композитора А. Моцарта пов'язані міста Відень та Зальцбург. Яку роль вони відіграли в його житті? (Зальцбург - народився; Відень — прожив основну частину свого життя, помер).

 1.  Люксембург та Ліхтенштейн - дві карликові держави в Європі, де державною мовою є німецька. Як називається столиця Ліхтенштейна? (Вадуц).
 2.  В якій країні проводиться знаменитий Давоський форум? (Швейцарія).

9. Місто Веймар знамените тим, що в ньому жили і творили класики
німецької літератури, основоположники німецького театру. Назвіть їх
прізвища (
Гете, Шіллер).

10. Кожна країна має свого народного героя, борця за справедливість і щасливе життя  

      простих людей Олекса Довбуш, Устим Кармелюк - в Україні; Роланд - у Франції;  

      Зігфрід - в Німеччині; Робін Гуд - в Англії, в Швейцарії -? (Вільгельм Тель).

11. Одиниця адміністративного поділу в Україні - область, в Англії - графство,

      Швейцарії - кантон, в ФРН - (федеральна земля).

12. Якось весна проходила по землі і обдаровувала її квітами. Та жодна квітка не могла

      втриматися на скалистих горах. Засмутилися гори. Побачили це зірки з неба, і

      спустили на гори маленьку сріблясту зіроньку і проросла вона ніжною білою

      квіткою - символом краси, вірності і любові. Як називається квітка? (едельвейс) і

      рослиним символом якої країни вона є (Австрії).


(Музична пауза)

В1) Ось і настав час підвести підсумки. Переможці конкурсу знавців мови – команда №__

В2) Переможець вікторини _________________

В1,2,3) (разом) Вітаємо!

(Вручаються призи)

В1) Гадаємо, ми переконали вас, що вивчати іноземну мову – це цікаво і актуально, а багато знати – це престижно і важливо.

В2) Сподіваємося, що бажання більше знати буде спонукати вас до пошуку і засвоєння інформації, бо знання – це сила.

В3) До нових зустрічей. Дякуємо за співпрацю.  

(розповіді учасників супроводжуються презентацією ілюстративного матеріалу з коментарями)

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49718. Визначення домінуючого типу психологічного впливу в соціальній рекламі проти ВІЛ/СНІДу для шкільної молоді 417 KB
  Психологічні особливості сприймання соціальної реклами проти ВІЛ СНІДу студентською молоддю. Методичне забезпечення18 Стимульний матеріал відеоролики соціальної реклами проти СНІДу. Сучасний світ неможливо уявити без реклами яка на сьогодні пронизує всі сфери життя людини. Отже інформація як ніколи стала інструментом влади а реклама не просто елементом бізнесу маркетингу та лобіювання інтересів певного товаровиробника замовника реклами а і своєрідним культурним простором.
49722. РАССЧЁТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ НЕПРЕРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ 670 KB
  Проведен анализ сложного входного сигнала и проанализировано его прохождение через схемы разработанных радиотехнических устройств. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ АМ амплитудная модуляция ИКМ импульснокодовая модуляция ОФМ относительная фазовая модуляция СПМ спектральная плотность мощности ТЭС теория электрической связи ФМ фазовая модуляция ФНЧ фильтр нижних частот ЦСП цифровая система передачи ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ аt передаваемое непрерывное сообщение bt непрерывный сигнал соответствующий передаваемому сообщению bикмt...
49723. Розробка технології термічної обробки шпильки 161.88 KB
  У проекті був проведений вибір матеріалу для виготовлення деталі відповідного призначення типу шпилька та вибраний режим її термічної обробки. Було запропоновано прогресивні методи термічної обробки, гартування та відпуск. Був проведений вибір основного та допоміжного обладнання.
49724. Совершенствование обязательно документированных процедур 1004.28 KB
  АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА. КРАТКОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ЭТАПОВ АУДИТА. Аудит систематический независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита Аудитор лицо обладающее компетентностью для проведения аудита
49725. Оценка кредитоспособности физического лица 346 KB
  Целью данной курсовой работы является оценка кредитоспособности клиента от различных параметров. Основными задачами настоящей курсовой работы являются: Изучение факторов, влияющих кредитоспособность; Изучение принципов работы нейросети с использованием программы «Нейросимулятор»;