82205

Розумники і розумниці

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: виховувати любов до рідної мови; розвивати логічне мислення, пам’ять, кмітливість; закріпити програмовий матеріал; викликати бажання вивчати і любити рідну мову. Обладнання: кросворд, роздатковий матеріал, вислови про мову.

Украинкский

2015-02-26

169.5 KB

1 чел.

Заняття № 4

Коли слова твої летять на волю,

Коли натхнення спокій відбирає,

 Пиши, твори, дитино, знову й знову

Своє величне й неповторне,, Я!

             «Розумники і розумниці

Мета: виховувати любов до рідної мови; розвивати логічне мислення, пам’ять, кмітливість; закріпити програмовий матеріал; викликати бажання вивчати і любити рідну мову.

Обладнання: кросворд, роздатковий матеріал, вислови про мову.

Клас поділено на 3 команди, кожна команда обирає капітана.

  

Учитель Шановні друзі, гості. Сьогодні ми проводимо інтелектуальну гру „Розумники і розумниці ”. П.Мирний говорив:„Найбільше і  найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і свою давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почуття. ” Тож сьогодні я вас запрошую в чарівний світ слів. З’явилась нагода перевірити свої вміння розгадувати кросворди, застосовувати набуті знання в ході виконання логічних завдань, поглибити свій інтелект. Спостерігати і оцінювати ваші відповіді буде компетентне журі. (знайомство з членами журі) Бажаю вам успіхів.

1. Конкурс „Розминка”.

За 1 хвилину дати якнайбільше правильних відповідей.

Запитання для першої команди:

1. Звуки мови це...(те що ми чуємо і вимовляємо)

2. Друга назва букви.(літера)

3. Лексикологія вивчає...(лексику)

4. Частина слова без закінчення.(основа)

5. Що таке мовлення?(спілкування людей за допомогою мови)

6. Що вивчає морфологія?(частини мови)

7. Розташування букв в певному порядку.(алфавіт)

8. Лексика це -...(усі слова мови)

9. Назвіть службові частини мови.(сполучник, прийменник, частка)

10. Дієприкметник відповідає на питання... (який? яка? яке? які?)

11. Розділ граматики, що вивчає словосполучення, речення, їх будову, значення назви...(синтаксис)

Запитання для другої команди:

1. Графіка вивчає...(систему знаків)

2. Основний засіб спілкування...(мова)

3. Змінні частина слова...(закінчення)

4. Будова слова вивчає...(корінь, префікс, суфікс, закінчення)

5. Що таке мова?(засіб спілкування, пізнання світу)

6. Що вивчає пунктуація?(знаки письма)

7. Скільки є частин мови?(10)

8. Фразеологія вивчає...(стійке сполучення слів)

9. З великої букви пишемо...(власні назви)

10. Дієприкметник із залежними словами...(дієприкметниковий зворот)

11. Назвати незмінну частину мови.(прислівник)

Запитання для 3 команди:

1. Фонетика вивчає...(звуки мови)

2. Кількість букв в українському алфавіті(33)

3. Назвати основну частину слова(корінь)

4. Словотворчі частини слова(префікс, суфікс)

5. Що ми називаємо мовленням?(оформлена сукупність звуків у процесі вираження думок)

6. Що вивчає орфографія?(правильне написання слів, що пояснюються правилом)

7. Що таке буква? (знак за допомогою якого передається звук на письмі)

8. Скільки самостійних частин мови?(6)

9. Речення складається...(з членів речення)

10. Дієприслівник відповідає на питання...(що роблячи? Що зробивши?)

11. Початкова форма дієслова(інфінітив)

  2. Друге завдання.

Визначити  тип односкладного речення:

А) 1. Мені аж страшно, як згадаю оту хатинку край села.(Т.Шевченко)

(означено-особове, 1 особа однини)

2. Кругом поставили своїх. (Ю. Яновський) (неозначено –особове, 3 особа множини минулого часу)

3. Що посієш, те й пожнеш. (узагальнено-особове, 2 особа майбутнього часу)

4. Капає з стріх. (М. Коцюбинський) (безособове, безособове дієслово)

Б) 1. Вітерцем дихнуло з долини. (П. Дорошенко)

2. Любімо Україну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею. (О. Підсуха) (означено-особове, виражене дієсловом 1 особи множини теперішнього часу)

3. До Харкова під’їжджали вночі. (неозначено-особове)

4. О, сліз таких вже вилито чимало. (безособове, дієслівна форма на   - но –то)

В) 1. Вечір. Голуби. Спускаються сутінки. (називне, іменник в Н.в.)

2. Нам наказано йти. (безособове, дієслівна форма на – но –то)

3. Оголосили перерву. (О. Гончар) (неозначено-особове, третя особа множини минулого часу)

4. Хліб – сіль їж, а правду ріж. (узагальнено-особове 2 особа теперішнього часу)

3. Що вивчає будова слова? (корінь, префікс, суфікс, закінчення, основу слова)

Пограємо в гру „Складіть слова” ( див. додаток)

 1. Знайти корінь.

2.Із словотворчих та змінних частин викласти слова, використавши всі картки.

3. Переможе той, хто правильно викладе слова, закінчить першим.

4. Завдання:

Назвіть два трискладові слова, що об’єднують 33 букви (алфавіт, абетка).

Наступне завдання розшифрувати слова (тайнопис) І.Франка.

Ключем для розшифрування тайнопису послужить знання алфавіту або абетки.

Хто виконає завдання першим і правильно, той переможе.

33

22

11

18

18

1

21

19

6

24,

30

19

3

4

19

21

24

14

6

7

Я син народу, що вгору йде...

5. Хто вони?

На малюнку зображені слова з різними відношеннями між їх звуковим складом і значенням. Як називаються слова кожної групи?

6. За значенням фразеологізми часто співвідносяться із словами: дати драла – тікати, проковтнути язика – мовчати.

 Фразеологізми влучно, образно й емоційно характеризують певне явище. Тож запрошую у світ фразеологізмів.

* Дібрати до кожного фразеологізму співвідносне слово, виписати його в ланки ланцюжка.

1.○○○○○○ 2.○○○○○○○ 3.○○○○○○○ 4.○○○○○○○○ 5.○○○○○○○○      6.○○○○○○○○○○ 7.○○○○○○○○○○  8.○○○○○○○○○○ 9.○○○○○○○○○○○  10.○○○○○○○○○○○

1. Ярмо на шию –?

2. З дорогою душею -?

3.  Кусати губи -?

4. Має кебету -?

5. Показати де раки зимують -?

6. Воду варити -?

7. Класти на лопатки -?

8. Обламати роги -?

9. Як грім серед ясного неба -?

10. Ставати поперек дороги -?

7. Розвязати ребус.

1. Прізвище турецької полонянки, героїні української народної думи.

                                                                          (БОГУСЛАВКА)

2. Ім’я рабині Анастасії, що піднялася до султанші.

(РОКСОЛАНА)

3. Прізвище легендарної піснетворки з міста Полтава.

(ЧУРАЙ)

4. Поетеса з божої ласки, що загинула в Бабиному Яру.                   

(ТЕЛІГА)

5. Псевдонім письменниці України кінця XIX – початку XX століття        

                                                                                    (УКРАЇНКА)

6. Прізвище авторки історичного роману у віршах Маруся Чурай

 (КОСТЕНКО)

7. Прізвище відомої української співачки, народної артистки України.

(МАТВІЄНКО)

8. Гонки за лідером

Завдання для першої команди

1. Система правил вивчання на письмі розділових знаків це – пунктуація.

2. Види словосполучень за будовою – прості і складні.

3. Способи підрядного зв’язку – узгодження, прилягання, керування.

4. Види речень за структурою – прості і складні.

5. Яке речення називається двоскладним? Є підмет і присудок.

6. На які питання відповідають додатки? Непрямих відмінків.

7. Означення виражене іменником, яке дає предметові другу назву називається – прикладною.

8. Граматична основа односкладного речення – перший головний член.

9. Речення з головним членом присудком поділяються на – особове і безособові.

10. Односкладні речення, в яких присудок означає дію, виконувану невизначеною особою називається – неозначено особове.

Завдання для другої команди

1. Знаки пунктуаційної системи називаються – пунктограми.

2. Синтаксична одиниця, що утворюються поєднанням двох і більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку – словосполучення.

3. Весна і осінь. Чи є це словосполученням. Ні (сур. зв’язок)

4. Роль речення в мовленні – служить для спілкування, повідомлення впливу.

5. Двоскладне речення, яке складається лише з головних членів називається – непоширеним.

6. Назвати типи присудків – простий дієслівний, складний дієслівний, складений іменний.

7. Залежно від типу зв’язку з означуваним словом означення поділяється на – узгоджені і неузгоджені.

8. Що виражає обставина? Ознаку дії.

9. На які дві основні групи поділяється односкладні речення? З головним підметом і головним присудком.

10. Назвати односкладні особові речення – означено-особові, неозначено-особові, узагальнено.

Завдання для третьої команди

1. Що таке підрядність – залежність одного компонента від іншого.

2. Буду читати. (чи є це словосполученням? ) ні (майб. час дієслова)

3. Яке слово в словосполученнях називається головним – від якого ставиться питання.

4. Основна одиниця синтаксису – речення.

5. Другорядні члени речення – додаток, означення, обставина.

6. За способом вираження підмети бувають – прості і складні.

7. Додатки поділяються на – прямі і непрямі.

8. Скільки видів має обставина – 8

9. Як на письмі виділяється порівняльний зворот – комами.

10. Односкладні речення, в яких присудок виражає дію, що стосується якось конкретної особи називаються – означено-особове.

Підсумок заняття, нагородження переможців.


                                              ДОДАТКИ

1.

                   


Заняття №5

Буква до букви –

І виникло слово.

Слово до слова –

Звучить рідна мова.

(  Ігор Січовик )

Мета. Поглибити і систематизувати знання із фонетики, закріпити знання учнів про звуки мови і мовлення, пояснити, як творяться голосні та приголосні звуки, ознайомити, що таке фонема; розвивати фонематичний слух, слухову і зорову пам'ять; розвивати логічне мислення, фантазію, творчі здібності,пізнавальний інтерес; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

              Хід заняття

1.Організаційний момент.

                                     Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

     Примусова тим, хто цурається,

      А хто любить, той легко вчить:

                 Все як пишеться, в ній вимовляється,-

Все, як пісня в ній звучить.

Мова є вічним і невід’ємним супутником людини. Саме мові людство завдячує всім, що знає і чим живе. А чи знаєте ви, яка мовознавча наука вивчає звуковий склад мови?( Фонетика )

Тож сьогодні я запрошую вас здійснити подорож у світ звуків.

 1.  Як народжуються звуки?

Виступ юних мовознавців – дослідників.

1учень. Говорячи, ми не думаємо про те, де беруться звуки, слова і цілі фрази. Нам здається, ніби вони за нашим велінням зявляються самі собою. Правда, люди помітили, що для цього потрібно розкрити рота. А може, вони помилилися? Спробуйте говорити із міцно стиснутими зубами або губами. Не виходить? А чому? Та тому, що звуки є наслідком хвильового коливання повітря, яке ми видихуємо. Однак струмінь видихуваного повітря - це ще не мовлення. Над перетворенням його у звук треба попрацювати. І в нашому організмі є для цього цілий «агрегат», який називають мовним апаратом. У ньому трудяться легені, дихальне горло, гортань з голосовими зв’язками, язик, губи, піднебіння, зуби.

Щоб стати звуками, видихуване повітря має пройти кілька поверхів, перебороти різні перешкоди. Першим, найнижчим поверхом є легені: вони виштовхують повітря на другий поверх – у гортань. Тут розмістилися і господарюють два прикріплені впоперек гортані м’язи – голосові зв’язки.І хоч вони маленькі, тоненькі, але роль їх у творенні звуків важлива, бо саме вони виготовляють голос. До різних звуків вони ставляться неоднаково. Під час вимови одних вони намагаються не пропустити повітряний струмінь – напружуються і змикаються, перекриваючи гортань. Тоді повітря із силою прориває перепони і голосові зв’язки дрижать, вібрують, як струни, внаслідок чого й виникає голос. До інших звуків вони байдужі. Вони не напружуються, не перекривають гортань, не дрижать, і звуки виходять безголосими.

2 учень. Із гортані повітря з голосом чи без нього вривається на третій, останній поверх – у ротову порожнину, а зрідка потрапляє у порожнину носа.  роті на нього чекають язик, піднебіння, зуби, губи. Вони також по - різному ставляться до звуків. Одних пропускають вільно, а при творенні інших перекривають вихід. Щоб вирватись, треба долати перепону.  І повітря, прориваючи її або протискуючись крізь щілину між органами мовлення, створює шуми. Звуки вибухають, свистять, шумлять, переривчасто дрижать. Такими вони, вирвавшись із ротової порожнини, діють на наші органи слуху – вуха. Органи слуху добре фіксують звучання. Завдяки їм ми помічаємо найменші особливості вимови, зокрема акцент у чужоземців, особливості рідної говірки в українців різних регіонів нашої країни.

4. Розвяжемо язика.

Спостереження над процесом мовлення, послужило для створення багатьох усталених зворотів – приказок, прислів’їв.

Прочитайте деякі із них, зсуйте їх значення. Які особливості творення звуків відбиті у цих зворотах?

 1.  Затуляти (закривати, замикати, зашивати ) рота.
 2.  Набрати води в рот.
 3.  Ні пари з уст.
 4.  Їж борщ з грибами, держи язик за зубами.
 5.  Язик присох до піднебіння.
 6.  Губи розкуються.
 7.  Крізь зуби говорити.

Відповідь.1. Замовкати. 2.3. Мовчати.4. Мовчи. 5.Утратити здатність говорити. 6. Заговорить. 7Говорити неохоче, невиразно.

Прочитайте усталені звороти ( фразеологізми ). З яким значенням у них вживається слово язик? Чому?

Гострий на язик; різкий на язик; мати добрий язик; наламати язика; швидкий на язик; з чужого язика.

Відповідь. Із значенням «мова», «мовлення»Язик – одна із найактивніших органів мовлення.

 1.  Їх звуть фонемами.

3 учень. Шелест листя, поскрипування дерев, завивання вітру,гомін вулиці і безліч інших звуків оточують нас. Та вирізняється з-поміж них звуки людської мови. Бо тільки вони, об’єднавшись у слова, речення, щось називають, повідомляють.

А чи задумувались ви над тим, скільки звуків ми вимовляємо і чуємо? Скільки їх у нашому мовленні?

Не шукайте точної відповіді на це запитання. Ви її не знайдете, бо кількість звуків будь-якої мови незліченна.Та серед них виділяються звукові типи, які об’єднують навколо себе ряди звуків, дещо відмінних за вимовою і звучанням. Так /в/ вимовляємо твердо і пом’якшено, чітко й наближено до /у/, з участю губів або губів і зубів. Однак усі ці звуки з їх відтінками мають спільні типові риси у вимові та звучанні й об’єднуються нами в одну звукову одиницю – /в/. Такі звукові типи вчені назвали фонемами.

Фонема – це найменша одиниця мови, яка служить для утворення, розрізнення й розпізнавання слів та їх форм. Запамятайте це слово. У ньому ви вже почули знайому частину фон-. Так, це грецьке слово і в перекладі воно означає «звук», «голос», «слово».

Фонема – це узагальнення цілої низки близьких за творенням звучань. В усному мовленні воно виявляється звуках, на письмі позначається відповідною буквою.

*Дослідження.

Доведіть, що / б/, /у/,/ к/  є окремими фонемами. Для цього замініть у слові бук  спочатку перший, потім другий, а далі третій звук іншими звуками так, щоб утворилось нове слово.

Варіанти відповідей. Бук – гук, жук, лук, Люк,сук, тюк; бак, бик, бік; Буг, буй, бум, бур, бут.

*Гра. Чи знаєте ви ріки?

Порушення усталеної послідовності фонем у власній назві може перевести їх в розряд загальних назв. Поверніть рікам їх власність – право на індивідуальні назви. Знайдіть на карті де ці ріки протікають.

 1.  Сита. 2. Труп. 3. Найду. 4 Дно. 5. Рука. 6. Вена. 7. Бо.

( 1. Тиса. 2. Прут.3. Дунай. 4. Дон. 5.Кура. 6. Нева. 7. Об.)

*Гра « Плетиво слів.»

Попрацюйте з фонемами, щоб однакові з них у дібраних словах накладалися, утворюючи плетиво. Впишіть це плетиво у фігуру, щоб можна було прочитати у горизонтальному і вертикальному напрямках.

1

к

2

р

3

о

4

к

 1.  Ступінь
 2.  Віконне деревяне сплетіння з шибками або без них.
 3.  Великий морський рак, що водиться в Атлантичному океані і ціниться за смачне м'ясо.
 4.  Судове покарання, відплата за що-небудь.

Відповіді.  Крок. Рама. Омар. Кара.

1

ш

2

к

3

О

4

л

5

А

1.Навчальний заклад.

2. Морська тварина, що живе колоніями і створює вапнисті відклади – рифи.

3. Чоловіче імя.

4. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь.

5.Гірська країна Азії на території Росії частково Монголії та Китаю.

Відповіді. 1 Школа. 2. Корал. 3. Орест. 4. Ласка. 5. Алтай.

 1.  Витівки фонем.

Поет Дмитро Білоус пише:

Є слова – ну й цікаво!

Є слова – просто диво!

Прочитаймо їх з вами:

Чи то зліва напра,

Чи то справа на ліво –

Означають те саме.

Ось дивіться: корок, біб,

Око, Кирик, зараз, піп….

Є ще й інші на умі,

Та назвіть ви їх самі.

Добираючи слова, майте на увазі, що вони складаються з 3 – 5- 7 фонем, з яких одна непарна, решта – пари однакових фонем. Непарна міститься в центрі слова, решта – попарно справа і з ліва. Наприклад: ротор.

( Дід, кок, зараз, потоп, коток….)

 1.  Це цікаво знати.

                      Скільки звуків?

Кожна мова має свою, тільки їй властиву систему звуків – фонем. У різних мовах неоднакові основні,  типові ознаки, кількість фонем, співвідношення між ними. Наприклад, у мові народу Рапануі ( Полінезія) вчені виділябть всього 14 фонем – 5 голосних, 9 приголосних, у мові абазин ( Північний Кавказ ) 67 – 2 голосні і 65 приголосних.

В українській мові всього 6 голосних фонем, вони складають 16%. Голосні незамінні в нашому мовленні, бо утворюють склади, служать опорою наголосу.

А чи з однаковою наполегливістю «трудяться» всі голосні? Виявляється, ні. Найактивніші фонеми / а/,/ о/ ;  найпасивніші – /у/,  /е/. Вчені підрахували, що з 1000 вживань різних фонем на  /а/ припадає близько 87, на / о/  - 78, а нa /у/ , / е/ відповідно 42 і 46 вживань.

6. Хто найважливіший.

П’ять літер Д, Ж, З, І, Щ, які перепочивали, засперечалися про місце і роль кожної з них у графіці української мови. У розпал суперечки втрутилася присутня при цьому велика літера А. Вона сказала: „У нашому алфавіті всі літери важливі, мають своє місце й обовязки. Але одна із вас, як і 8 інших букв азбуки, служить для відтворення двох фонем, без двох взагалі можна обійтися, а от дві беруть участь у позначенні на письмі кількох фонем: одна 4, а інша – аж 5, які ж із літер д, ж, з, ї, щ беруть участь у відтворенні двох, чотирьох і п’яти фонем? А які літери А назвала зайвими?

(Для позначення двох фонем |ж| і |дж| - використовується буква ж.

чотирьох - |з|, |з′|, |дз|, |дз′| - з

п’яти    - |д| |д′|, |дз|, |дз′|, |дж| - д

зайві – ї, щ.

7. Мовні загадки - жарти

 1.  Що стоїть посеред землі? [е]
 2.  Що є в краба, акули, кита, але немає в медузи?  [к]
 3.  Чим відрізняється сир і рис? (порядком букв)
 4.  Чим закінчується день? [ь]

 5. Невеличка тече річка.

  У Дніпро впадає.

  Як змінити Р на  Л,-

  По лісу блукає. (Рось – лось)

6.  З Д– співаю, веселю,

З В– я рибки наловлю. (вудка –дудка )

7. Я живу, де сніг і вітер, В крижаній морській воді.

Коли в на м змінити –

Стану містом я тоді.(тюлень – Тюмень)

8. З К течу між берегів.

Весело плескаюсь.

З С – хоча і без зубів,

Боляче кусаюсь.( Ока – оса )

9. Що за диво? Бува так:

З С – я риба,

З ф – я птах.(Сазан – фазан)

10. З В його у полі, лісі,

Юний друже, стережися.

З Ш  він зовсім не страшний –

З нього, що завгодно ший. (вовк – шовк)

11. Мене ти, мабуть, добре знаєш,

Я в бджіл будиночком служу,

А коли В на К зміняєш –

На небо птахом полечу.( вулик – кулик)

12. На неї птах сідає,

Вона його гойдає;

А якщо Г на Б змінить –

Звірятком стане вмить. (гілка –білка)

 1.  Підсумок заняття

На цьому наше заняття закінчується, але  нас ще чекають на зустріч жителі країни Фонетики. Тож, до нових зустрічей у країні Фонетики.


Заняття №6

Тема. Вслухаймось у музику мови!

Мета. Використовуючи ігрові моменти, активізувати опорні знання учнів, розширити їхній кругозір, підвищити інтелектуальний рівень; сприяти розвиткові розумових і мовленнєвих здібностей дітей, їхнього мислення, пам’яті, виробленню в учнів уважності, спостережливості; формувати культ знань, запалити вогник думки, стимулювати рухливість розумових процесів.

« Запалюється вогник – і дитині хочеться знати більше, хочеться думкою проникати в нові явища. Це бажання і є поштовхом, який прискорює розумові процеси.»

                      В. Сухомлинський

                   Хід заняття

 1.  Учитель Українську мову по праву вважають дуже мелодійною. Мелодика в нашій мові створюється певним поєднанням звуків, чергуванням у мовному потоці голосних і приголосних, наголошених і ненаголошених складів, ритміки, пауз.

* Прочитайте уривок із вірша М. Рильського,,Слово про       рідну матір’’.

*    Вслухайтесь у музику його звучання.

                   Благословен той день і час,

                   Коли прослалась килимами

                   Земля, яку сходив  Тарас

                   Малими босими ногами,

                   Земля, яку скропив Тарас

                   Дрібними росами – сльозами.

Мелодійність мови до певної міри досягається вживанням звукових різновидів прийменників, сполучників, префіксів і суфіксів, а серед них і  у, і, з.

 •  Які звукові різновиди мають прийменники в, з та сполучник і? ( у – в, ві, уві. і – й. з – зі, зо.)
 •  Прочитайте словосполучення, намагаючись чітко вимовляти кожне слово. Чи вам це вдається?
 •  Чим утруднено мовлення? Як можна краще сказати?

Вжив в відповіді; глянув в вічі; іду у урочище;  Бачив в сні; Молочай й ягоди; Кость й Юра; поні і ішак; вирішив й сказав.

Відповіді. Збігом голосних і приголосних. Вжив у відповіді; глянув у вічі; іду в урочище; бачив у (уві) сні; молочай і ягоди; Кость і Юра; поні ішак; вирішив і сказав.

Чи знаєте ви прислів’я?

Прислівя – перлини нашої мови. У них зібраний досвід, мудрість попередніх поколінь. Прочитайте пропоновані прислів’я, доповнюючи своїми.

 1.  Де рука й охота, там ….( скора робота )
 2.  Яка головонька, така й ….( розмовонька )
 3.  Друзі пізнаються в ….( в біді )
 4.  Зла іскра поле спалить і ….( сама щезне )
 5.  Скільки вовка не годуй, а він  в ….(ліс дивиться )
 6.  Під лежачий камінь  і ….( вода не біжить )

 1.  Подорож у світ богів стародавніх українців..

Відгадавши слова за характеристикою фонем і їх вимови, ви познайомитесь із дивовижним світом богів стародавніх українців.

1. Іменник із трьох фонем: 1) глуха тверда язикова приголосна, співвідносна за роботою голосових зв'язок із дзвінкою [д]. 2) голосна, яка завжди вимовляється чітко і під наголосом може наближати до себе вимову  [о] із попереднього складу. 3) сонорне тверда передньоязикова, співвідносна з якою мяка не вживається в кінці складу і слова.

Відгадане слово – бог сили, лицарської честі, заступник воїнів і чередників у давніх українців.

2.Іменник із чотирьох фонем: 1) дзвінка передньоязикова шипляча, що позначається однією літерою; 2) наголошена голосна, яка в ненаголошеній позиції наближається до[е]; 3)сонорна губна, що в кінці слова і складу передається нескладовим [у];4) голосна, яка позначається першою літерою алфавіту.

Відгадане слово – давньоукраїнська богиня життя, жіночого щастя.

 1.  Слово із чотирьох фонем: 1) сонорна тверда передньоязикова приголосна, співвідносна з м’якою [л’]; 2) наголошена голосна, що вимовляється виразно і позначається першою літерою алфавіту; 3) приголосна передньоязикова, тверда,дзвінка, парна глухої [т]; 4) та ж голосна.

Ціле - богиня весни.

 1.  Іменник із 6 фонем: 1) глуха задньоязикова приголосна, співвідносна із задньоязиковою дзвінкою; 2) голосна, що в ненаголошеній позиції може наближатися до [ у]; 3) м’яка сонорна передньоязикова, парна тверда [л]; 4) ненаголошена голосна, яка в усіх позиціях вимовляється чітко; 5) дзвінка передньоязикова приголосна, співвідносна з глухою [т];6) та ж голосна, але наголошена.

Ціле – давньоукраїнська богиня неба, мати Сонця, дружина Дажбога.

5. Слово із 7 фонем6 1) глуха задньоязикова приголосна, співвідносна з дзвінкою задньоязиковою  [ґ]; 2) ненаголошена голосна, до якої може наближатися у вимові ненаголошена [о]; 3) глуха губна, що має пару серед дзвінких; 4) наголошена голосна, яка позначається першою літерою алфавіту; 5) сонорна м’яка, що не має пари серед твердих; 6) сонорна тверда співзвучна з м’якою  [л’];7) ненаголошена голосна, яка може вимовлятися близько до[у];

Ціле – давньоукраїнський бог родючості, врожайного літа, добробуту.

 1.  Іменник із восьми фонем і чотирьох складів. 1) ненаголошений, назва другої літери алфавіту; 2) двофонемний, такий, як у слові море; 3) наголошений із глоткової приголосної і голосної, яка у ненаголошеній позиції передається звуком и з наближенням до е; 4) ненаголошений двофонемний, складається із сонорної м’якої носової і голосної, що позначається першою, а після м’яких приголосних – останньою літерою алфавіту.
 2.  Ціле – найстародавніша богиня добра і захисту людини від всілякого зла у давніх українців.

Відповіді.1.Тур. 2. Жива. 3. Лада. 4. Коляда. 5, Купайло. 6.Берегиня.

3. Попрацюйте із скоромовками.

Щоб навчитись правильно, чітко і виразно вимовляти окремі звуки і слова, попрацюйте із скоромовками.

* Не турбуйте курку: клює курка крупку.

Крупа дрібненька, курка рябенька.

* Клава котика катала на калиновім візку.

Колотилось, калатало криве колесо в піску.

Колотилось, калатало, поки стало на пісок.

 •  До – ка – та – лися!!!- казали котик, Клава і візок.

*В садочку у Пилипа зросла висока липа.

Не лінь було Пилипу щодня полити липу.

« Спасибі»,  - до Пилипа лопоче листям липа.

* Вибіг Гриша на доріжку, на доріжці сидить кішка, взяв з доріжки Гриша кішку – хай піймає кішка мишку.

 1.  ,, Така цікава буква А’’.

Пригадати й записати якомога більше слів( іменники, поч.. ф.), до складу яких входить по дві букви А.

Зразок: автомат, база, акація, карта…

 1.  « Змійка»

Учні по черзі виходять до дошки, записують по одному слову й пояснюють орфограму: стежка, пів’ящика, човен, попливе, проїзний, пестливий, справедливий, секрет, директор, різьба, просьба, премудрий, казна – де, миш’як, спечений.

 1.  «Жартівливий мішечок»

Діти  витягають із мішечка номери жартівливих запитань і відповідають на них.

 •  З чого починається день? (Із букви Д )
 •  Чим вечір кінчається, а ранок починається? ( буквою Р )
 •  До якого імені потрібно додати одну літеру, щоб дістати крупу? ( М + Анна )
 •  Як можна з буряка зробити бурю? (відкинути звук К)
 •  Що стоїть між небом і землею? (буква І )
 •  Чого багато має болото, менше - море, зовсім не має річка? (звука О )
 •  Яке слово об’єднує 33 букви?
 •  Якою частиною мови може бути слово коси? ( іменник, дієслово )
 1.  Відгадай прислів’я.

Слова записати в алфавітному порядку.

Якщо завдання буде виконано правильно, то останні букви слів складуть прислівя.

 1.  Сад, вишенька, жайворонок, зерно, холодно, ліс, листопад, переліт, зранку, зовсім, доверху, чисто, здогад, личко, лицар, жердка, щітка, шланг, віз, горб, радощі, цукор.

(Відповідь. Азбука – до мудрості дорога.)

 1.  Степ, стебельце, вівчар, зала, жар, вилов, відліт, вище, хороше, удруге, чисто, яйце, підріс, палац, питання, відступ, виступ, відплата, підрив, шарж, футляр, хром.

(Відповідь. Вперта праця все переможе.)

 1.  Підсумок заняття.

                    Весела перерва

                               * * *

- Сьогодні, дякуючи мені, вчитель зробив відкриття!

- Яке?

- Він уперше в житті побачив помилок більше, ніж слів у диктанті.

                             * * *

- Петрику, мама тебе бє?

- Ні, виховує словом.

- А тато?

- Словосполученням.

              * * *

Мишко повернувся із школи.

 •  Ну, як справи, розказуй, чого тебе сьогодні навчили? – запитав батько.
 •  Сьогодні на українській мові Генка навчив мене грати в,,морський бій’’.-повідомив син.

               

                * * *

Коли я закінчу школу, то дуже любитиму її.

              * * *

- Добре дорослим, усе вони можуть робити достроково. – каже Дмитрик.

- Справді, - підхопив Андрійко, - от якби ми могли достроково піти на літні канікули!


Заняття №7.

Конкурс знавців української мови

1. Привітання.

Після відгадування назв команд, які зашифровані в ребусах  команди вітають одна одну.

 

                               зв                     бук

Звуків команда  вам себе представляє,

Успіхів у грі команді „ Буква” бажає.

Будемо старатися успішно змагатися,

В боротьбі перемогти, але друзями зостатися.

2. Розминка команд.

Питання для першої команди.

1. Скільки букв в українській мові?

2. Що вивчає фонетика?

3. Які букви завжди позначають два звуки?

4. Назвіть синоніми до слова друг.

5. Який відмінок відповідає на питання ким?  чим

6. Яка частина мови вказує на ознаку предмета?

7. Назвіть другорядні члени речення.

8. До якої частини мови належить слово десять?

9. Що супроводжується словами автора?

10. Що відбулося в словах допомога – допомагати?

Питання для другої команди:

1.Скільки звуків в українській мові?

2. Що вивчає графіка?

3. Які звуки позначаються двома літерами?

4. Який антонім слова літо?

5. Який відмінок відповідає на питання кого? Чого?

6. Яка частина мови вказує на кількість предметів?

7. Назвіть головні члени речення.

8. До якої частини мови належить слово подвоїти?

9. Як пишеться пряма мова?

10. Що відбулося в словах кожух – у кожусі?

3. Конкурс шифрувальників.

(один учасник від команди). Прочитати слова, що записані на картках ( цифра – номер букви в алфавіті).

17, 19, 21, 25, 19, 16, 4, 12, 33 (морфологія).

22, 11, 18, 23, 1, 15, 22, 4, 22 (синтаксис).

4. Конкурс римувальників.

Скласти чотиривірш за римою:

1...........чарівниця

............таємниці

............простягла

............принесла.

2...........малини

...........пташиних

.............дзвенять

............дня.

5. Конкурс декламаторів.

Болільники від кожної команди читають вірші про мову.

6. Конкурс „Хто більше?”

Утворити як можна більше слів від слова „пунктуація”.

7. Конкурс коректорів.

Відредагувати речення.

1. Спускаючись з гори, в нього зламалась лижа. В вагоні їхали Василь й Петро.

2. У озері водяться карасі і окуні. Читаючи книгу, у нього завмирало серце.

8. Конкурс „Грамотій”.

Виправити помилки в словах.

!. Матиматика, щоденик, осіній, здоровя, святковий, боротьба, стешка, биреза, півинь, київська область.

2. Контрасний, мята, мидаль, кучирявий, деректор, земовий, бринчати, навчаня, черкаська область, лехко.

9. Конкурс-жарт.

1. Яке трискладове слово обєднує 33 букви?

2. У якому вигуку є сто однакових букв?

3. Який сполучник треба поставити між двома шостими буквами алфавіту, щоб утворити назву людини похилого віку?

4. Від яких двох букв стає жарко, гаряче?

5. Який синонім прислівника „тепер” не змінює свого значення, коли його прочитати справа наліво?

6. Який молочний продукт можна перетворити на злак, коли його прочитати справа наліво?

7. Що знаходиться всередині школи?

8. Що стоїть між підлогою і школою?

9. Як записати слово „ робота ” пятьма буквами?

10. Що треба зробити, щоб майка злетіла?

 1.  Підведення підсумків конкурсу, нагородження переможців.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32131. La connatation c’est tout ce que le mot suggère en plus de la dénotation 11.59 KB
  Guirud : Ce sont des ssocitions extrnotionnelles qui sns ltérer le concept le colorent . Il existe dns chque science un ensemble de termes propres elle seule болезни астрономические термины dutres mots ne semploient guere en dehors des belleslettres perir bsoudre 2 Con. Locles et ntionles évoquent les dilectes frnçis ou des emprunts job mrijun 3 Temporelles qui ssocient les mots à une époque concrète pssé ou contmporine des néologismes et rchismes télérélité glmour ou fontgne zouve. 4 Sociles évoquent un groupe...
32133. Le classement stylistique du lexique 11.75 KB
  L discription stylistique du lexique represente un gros probleme qui sexplique vnt tout pr le fit que les mots sont polysemique et peuvent se rpporter plusieurs styles. Les vrints lexico semntiques dun meme mot peuvent se rpporter ux groupes differents. Tells que les neologismeнов слово les rchisme устар слово котор замен синонимами les emprunts le lexique : prlee fmilier livresque les mots poetique. Les mots entrent dns des differents clsses.
32134. Un archaïsme est un emploi lexical ou grammatical passé de mode 11.54 KB
  La notion d’archaïsme a été jusqu’à présent beaucoup moins abordée que la néologie. Une réflexion générale autour de la problématique des genres littéraires: le choix que peuvent faire un auteur, une école ou une communauté
32136. Les mots dans le texte litteraire 11.25 KB
  Pour étudier les vleurs stylistiques des mots dns le texte il existe deux pproches.Lpproche sémsiologique consiste à ller de l lexie u sens cest à dire construire un chmp sémntique dun mot étudier toutes les significtions dénottives et connottives dun mot ses liens dichroniques et synchroniques dérivtionnels et prdigmtiques ce qui permet de pénétrer le sens profond du texte.L pproche onomsiologique consiste à dopter une méthode inverse celle d'ller du sens ux lexies; permet de repérer les différents moyens d'exprimer l même...
32137. Les synonymes et les antonymes 11.8 KB
  Dns l stylistique il y le probleme du clssement des synonimes. EX Chrles Blly proposee le methode didentifiction des synonymes cd u centre du groupe se trouve lunitee principle le terme de lidentifiction. Il existe des synonymes ideogrphiques et stylistiques.