82252

Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик

Доклад

Логика и философия

Бахтин. В гуманитарном познании Бахтина П и В проявляются как совершенно новая идея. Зная идеи о П и В Канта и Бергсона Бахтин находит свое видение этих категорий значимое для современного понимания природы темпоральности и пространственности в познании. Бахтин соединяет действующее сознание и все мыслимые пространственные и временные отношения в единый центр архетектоническое целое.

Русский

2015-02-26

32.05 KB

10 чел.

Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа».

Вневременность и внеисторичность под влиянием идей Декарта и Ньютона рассматривались как условия истинности и преодоления релятивизма. В наши дни, отмечает Микешина, происходит своего рода «концептуальная революция», Н вновь открывает для себя время. В традиционной теории познания отвлекались от В. В гуманитарном познании Бахтина П и В проявляются как совершенно новая идея. Зная идеи о П и В Канта и Бергсона, Бахтин находит свое видение этих категорий значимое для современного понимания природы темпоральности и пространственности в познании. Бахтин соединяет действующее сознание и все мыслимые пространственные и временные отношения в единый центр «архетектоническое целое». При этом выявляется эмоционально-волевое конкретное многообразие мира, в котором пространственный и временной моменты определяет неповторимый момент и место совершения. Эти идеи близки герменевтике, опыт которой значим для понимания природы времени и способов его описания в теории познания. В осмысливается в разных аспектах: как темпоральность жизни, как расстояние между автором и читателем. Обращаясь к проблеме «внутреннего человека», Бахтин считает, что жить – занимать ценностную позицию в каждом моменте жизни.

Б не только переосмыслил категории пространства и времени, он ввел понятие хронотопа – конкретного единства пространственно-временных характеристик для конкретной ситуации. Бахтин оставил модель анализа темпорально-пространственных характеристик в тексте. Взяв термин хронотоп из естественно-научных тектсов Ухтомского, Бахтин не ограничился натуралистическими представлениями о хронотопе как физическом единстве В и П, но наполнил его гуманистическими, культурно-историческими, ценностными смыслами. Бахтин соглашается с Кантом в том, что В и П – необходимые формы всякого познания, но в отличие от Канта он понимает их как формы реальной действительности, а не трансцендентальные.

Бахтин стремится раскрыть роль этих форм в процессе художественного познания. В художественном хронотопе, считает Бахтин, время сгущается, уплотняется, становится художественно зримым. Пространство интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета. Исторические приметы времени раскрываются в пространстве, пространство осмысливается и измеряется временем. Под воздействием воли художника хронотоп трансформируется, идет субъективная игра временем, пространственно временными перспективами. Хронотоп Бахтина, считает Микешина, м превратится в универсальную фундаментальную категорию.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55628. Головні річкові системи та басейни річок України 123.5 KB
  Мета: навчальна: ознайомити учнів із поняттям річка басейн річки частинами річки та основними річками України їх назвами розташуванням та напрямком течії навчати користуватись географічною картою; розвиваюча...
55629. Основні річкові системи України 35.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями річкової мережі України її залежністю від клімату й рельєфу; формувати вміння характеризувати річки за типовим планом; характеризувати екологічні проблеми річок перспективи їх розв’язання...
55630. Від роду до роду нема переводу – коріння міцне 46 KB
  Де найкраще місце на землі Де зелені змори яворів Заступили неба синій став На стежині сонце я зустрів Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот Всі долини і гірські шпилі Де ж найкращий на землі народ Де ж найкраще місце на землі Ведуча. Ведуча.
55631. Роде мій красний, роде мій прекрасний 104 KB
  Підготувати інсценізації казки Колобок Декламатори. Казка Колобок Наперед виходять Дід Баба Мати Батько Колобок ведучий. Так і прозвали його Колобок. Та й покотився Колобок по дорозі.
55632. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія 1.2 MB
  Додаток Кожен учень отримує картку з певною буквою алфавіту виконує завдання запропоновані на картці а потім захищає свою букву. Це завдання можна використати при повторенні даної теми при підготовці до контрольної роботи а також як завдання на контрольну роботу.
55633. РІДНА МОВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ К.Д.УШИНСЬКОГО І В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 95.5 KB
  Ушинський надавав питанням вивчення рідної мови розвитку в дітей природженої здібності яку називають даром слова. Навчати дітей рідної мови радив на кращих зразках народної творчості билинах піснях казках...
55635. Римська республіка у ІІ-І ст. до н.е 182.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із протиріччями римського суспільства в II ст. до н.е, політичною ситуацією в Римі в І ст. до н.е; розвивати вміння аналізувати діяльність історичних осіб(реформаторська діяльність братів Граків, диктатура Сулли); розглянути причини і перебіг повстання Спартака...
55636. Правовий ринг 39 KB
  Цією мовою розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і Корнелій.У V ст.вона стала вмирати. Цією мовою написані «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького. Сьогодні цією мовою користується медицина.(Латинська).