8240

Задачи, функции, особенности организации работы классного руководителя на современном этапе развития школы

Доклад

Педагогика и дидактика

Задачи, функции, особенности организации работы классного руководителя на современном этапе развития школы. Современный классный руководитель выполняет 3 функции: 1) Организация разнообразной деятельности в классе. 2) Забота о развитии каждого ребён...

Русский

2013-02-07

16.41 KB

26 чел.

Задачи, функции, особенности организации работы классного руководителя на современном этапе развития школы.

Современный классный руководитель выполняет 3 функции:

1) Организация разнообразной деятельности в классе.

2) Забота о развитии каждого ребёнка.

3) Помощь детям в решении возникающих проблем.

Уделяется внимание эмоциональной подготовке групп внутри класса, созданию положительного психологического климата в классе, развитию детского самоуправления, созданию условий, позволяющих каждому ребёнку раскрыть себя в отношениях с окружающими, включению учащихся в систему реальных социальных отношений.

Классный руководитель решает 4 типа задач:

1) Социальные задачи – защита ребёнка, помощь ему по всем направлениям, включение в систему социальных связей.

2) Диагностические задачи – знание своих учеников, их личностных качеств и индивидуальных характеристик.

3) Воспитательные задачи – ориентация ребёнка на вопросы добра и зла, его постановка в ситуацию жизненного выбора.

4) Задачи процессуального характера: выбор эффективных педагогических средств, планирование своей работы, контроль и коррекция деятельности, педагогика рефлексии. Воспитательная работа = воспитание в процессе обучения + стиль, тон отношений, психологический климат + внеучебная деятельность.     

Вариативность классного руководства:

учитель предметник плюс классный  руководитель.

кураторство, классная дама(только классное руководство)

В негосударственных школах бывают классные дамы, кураторы. Виды деятельности современного классного руководителя: диагностическая, прогностическая (прогнозирование работы с классом), проектировочная деятельность (разработка планов программы воспитательных работ), конструктивная (отбор видов и содержания), организаторская, коммуникативная, рефлексивная.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22688. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 209 KB
  ІНВЕСТИЦІЯ - це актив, яким володіє підприємство з метою збільшення капіталу через розподіл доходу (наприклад, відсотків, роялті, дивідендів та ренти), для зростання вартості капіталу або для інших вигод.
22689. Сальдо платіжного балансу України 30 KB
  обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростали. З початку 2001 року темпи надходження прямих іноземних інвестицій в Україну уповільнилися. Слід окремо наголосити на тому що значна частина інвестицій надійшла з офшорних зон.
22690. Операції з давальницькою сировиною (толінг) 29.5 KB
  Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: сировину яка ввозиться або купується на території країни переробки переробне підприємство вносить під безмитний режим. Основні схеми толінгу: іноземний постачальник сировини оплачує вітчизняному виробникові її переробку стає власником одержаного продукту вивозить його за межі країни і продає на закордонних ринках. давальницька сировина переробляється на підприємстві даної країни з наступним експортом продукту переробки під митним контролем. Толінг: зовнішній внутрішній сировина...
22691. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 32.5 KB
  Правові економічні та організаційні основи митної справи визначені Митним Кодексом України 1991 р. Система митних органів України: Державний митний комітет України регіональні митні управління митниці митні пости Основні функції митних органів: приймають участь у розробці митної політики та її реалізації забезпечують дотримання законодавства захищають економічні інтереси України стягують мита податки та інші платежі здійснюють митну статистику зовнішньої торгівлі та спеціальну статистику ведуть товарну номенклатуру ЗЕД...
22692. Стан внутрішнього ринку 25 KB
  З огляду на те що ринок є визначальним інститутом ринкового механізму який забезпечує регулювання та координацію дій суб’єктів господарювання вузькість внутрішнього ринку веде до серйозних негативних наслідків. Подруге порушуються зв'язки між окремими економічними суб'єктами галузями регіонами тощо. Вшосте виникає дефіцит або викривленість інформації для суб'єктів господарювання про стан попиту суспільну оцінку ефективності виробництва рівень його конкурентоспроможності. Звуженість ринків робить цю інформацію некоректною частково...
22693. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України 133 KB
  – випущено Світовий звіт що стосується проблем конкурентоспроможності €œПро конкурентоспроможність окремих національних економік€. Результат дослідження: було визначено індекс конкурентоспроможності який визначався за основними групами факторів які є найбільш впливовими. Фактори конкурентоспроможності: відкритість – вимірює відкритість до зовнішньої торгівлі і інвестицій політики обмінних курсів і легкості експорту. Україна зайняла 53 місце по індексу конкурентоспроможності.
22694. Експорт в Україні 21.5 KB
  Україна мала позитивне сальдо але за рахунок поточних операцій платіжного балансу. Платіжний баланс – співвідношення між сумою всіх грошових надходжень отриманих державою від інших країн за певний період і сумою всіх платежів які здійснювалися за цей період. Структура ПБ в міжнародній статистиці однакова і складається з наступних частин: баланс надходжень і платежів із зовнішньої торгівлі баланс надходжень і платежів за послуги баланс некомерційних надходжень і платежів баланс надходжень і платежів із закордонних капіталовкладень...
22696. Вільні економічні зони в Україні 35.5 KB
  На Україні існують вільні ВЕЗ чи спеціальні СЕЗ економічні зони та території пріоритетного розвитку ТПР і являють собою частину території України на якій встановлюються i діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування i дії законодавства України. 2001 року зареєстровано: 11 СЕЗ і 9 ТПР. Загальна територія на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР 105 території України. Кількість областей України на які поширюються режим СЕЗ та ТПР 12.