82447

Связь языка и культуры, характер связи

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Язык – это явление культуры. Именно благодаря языку человек осознаёт себя как своё я выделяет себя из внешнего мира тем самым отличаясь от животных. Язык – единственное средство связи между разными поколениями именно благодаря ему мы усваиваем культуру прошлых поколений.

Русский

2015-02-27

30.71 KB

1 чел.

Связь языка и культуры, характер связи.

Слово культура латинского происхождения, оно имеет значение «возделывания земли». Существует 2 значения слова культура: узкое и широкое. Узкое значение: образованность, воспитанность, знание правил поведения (un homme cultivé –культурный человек).

Широкое значение: культура понимается как совокупность достижений человечества, производственной и духовной деятельности. То есть экономика, психология – это культура. Все, что достигнуто человечеством – тоже культура.

Язык – это явление культуры. Именно благодаря языку человек осознаёт себя как своё «я», выделяет себя из внешнего мира, тем самым отличаясь от животных.

Языкединственное средство связи между разными поколениями, именно благодаря ему мы усваиваем культуру прошлых поколений. Слово хранилище сокровищ человеческой культуры. Например, «Песнь о Роланде» - самая древняя и знаменитая из поэм французского средневековья. В России – это «Слово о полку Игореве».

Бунин писал:

« Молчат гробницы, мумии и кости,

Лишь слову жизнь дана,

Из древней тьмы на мировом погосте

Звучат лишь письмена».

Язык является для народа уникальным и фактически единственным средством сохранения национальной идентичности (самобытности), самой значительной историко-культурной ценности. Положительная сторона идентичности – взаимное обогащение культуры. Отрицательная сторона - утрачивается национальная самобытность.

Имена ученых, внесших наибольший вклад в изучение связи языка и культуры:

Вильгельм фон Гумбольдт (18-19 век) – один из величайших лингвистов, знал 20-30 языков, также был дипломатом. Он говорил, что «Язык не есть мертвый механизм, но живое творение, исходящее из самого себя».

Эммануил Кант (1724-1804) – философ. Утверждал, что мы воспринимаем мир через наш язык. Гумбольдт писал по этому поводу следующее: « Язык описывает вокруг народа, который на нем говорит, своего рода круг, и чтобы выйти из этого круга, надо изучить другой язык».

К идеям Канта и Гумбольдта восходит понятие языковой картины мира – видение, восприятие окружающего мира посредством лексической и грамматической системы родного языка. ЯКМ – своеобразная «сетка», которую наш родной язык набрасывает на наше восприятие мира, его оценку.

Особенности ЯКМ обусловлены особенностями других языков.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових з’єднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та кон’юнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...
64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...