82478

Финансовая система. Госбюджет и его структура. Центральный банк и кредитно-финансовые институты

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Финансовая система: Финансы властных структур Федеральные финансы Бюджет Внебюджетные фонды Пенсионный фонд Фонд социального страхования Фонд обязательного медицинского страхования Финансы субъектов Федерации Бюджет Внебюджетные фонды Финансы местного самоуправления Бюджет Финансы предприятий Финансы населения Финансы властных структур делятся на государственные и муниципальные местного самоуправления. Финансы федеральной власти субъектов Федерации и муниципальные финансы делятся на бюджетные фонды или проще бюджеты и...

Русский

2015-02-27

28.16 KB

3 чел.

Финансовая система. Госбюджет и его структура. Центральный

банк и кредитно-финансовые институты

Финансовая система — это совокупность финансовых отношений, охватывающих формирование и использование первичных, производных и конечных денежных потоков.

Финансовая система:

 1.  


 1.  Финансы властных структур
 2.  Федеральные финансы
 3.  Бюджет
 4.  Внебюджетные фонды
 5.  Пенсионный фонд
 6.  Фонд социального страхования
 7.  Фонд обязательного медицинского страхования
 8.  Финансы субъектов Федерации
 9.  Бюджет
 10.  Внебюджетные фонды
 11.  Финансы местного самоуправления
 12.  Бюджет
 13.  Финансы предприятий
 14.  Финансы населения


Финансы властных структур делятся на государственные и муниципальные (местного самоуправления). В свою очередь государственные состоят из федеральных финансов и финансов субъектов Федерации. Финансы федеральной власти, субъектов Федерации и муниципальные финансы делятся на бюджетные фонды (или проще — бюджеты) и внебюджетные фонды.

Государственный бюджет – один из инструментов государственного регулирования экономики, основной финансовый план образования и использования централизованного фонда денежных средств государства.

Центральный банк — государственное кредитное учреждение, наделенное функциями эмиссии денег и регулирования всей кредитно-банковской системы.

Центральный банк — основное звено национальной кредитно-банковской системы.

Главная функция центрального банка — эмиссия национальных денег и обеспечение устойчивости их покупательной способности.

Фина́нсовый институ́т — организация, участвующая в финансово-кредитной системе, как то: банк, страховая компания, инвестиционный фонд (инвестиционная компания), пенсионный фонд, взаимный фонд и др.

В трактовке западной экономической традиции, финансовые институты являются посредниками между инвесторами (домохозяйствами) и предпринимателями (потребителями инвестиций).

Типы финансовых институтов:

1)Коммерческий банк (универсальные и специализированные)

2)Небанковская кредитная организация:

3)Инвестиционные институты


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36502. Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул 205.51 KB
  Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Звязок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул. Розрахуємо тиск газу на стінку посудини.
36503. Рівність середньокінетичних енергій молекул газу при взаємодії двох газів із непроникливою стінкою 464.46 KB
  І тепер перейдемо до вивчення елементів симетрії кристалу. Елементи симетрії кристалів. Симетрія це властивість тіла суміщатися із самим собою під час деяких операцій або перетворень симетрії. З однією операцією симетрії ми вже зустрічались на початку лекції це трансляційна симетрія.
36504. Обертальний броунівський рух 244.07 KB
  Такі обертові рухи можна зіставити з коливаннями маленького дзеркальця підвішеного на тонкій пружній дротинці в газі. Величина оскільки дзеркальце рівну кількість разів повертається за годинниковою стрілкою і проти неї тому цим доданком можна знехтувати. Дзеркальце у газі можна розглядати як величезну броунівську частинку так само як і поршень коли ми розглядали газокінетичний зміст температури. Отже за значеннями макроскопічних параметрів якими є температура модуль кручення дротинки та середнє значення квадрату кутового відхилення...
36505. Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкості. Функція розподілу Максвелла 256.56 KB
  Тепер вже швидкість беремо за абсолютним значенням отже вона буде додатньою. Отже на графіку наведені залежності для кількох температур. Отже сформульований постулат стверджує що процес Клаузіуса неможливий. Отже узагальнений постулат ТомсонаПланка âНеможливо створити періодично діючу машину єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок охолодження нагрівачаâ.
36506. Якісне пояснення температурної залежності теплоємності газів на підставі квантових уявлень 630.47 KB
  Звідки може брати енергію осцилятор Він її отримує при зіткненнях. Але прийняти будьяку енергію осцилятор не може. Він приймає енергію тільки кратну і переходить на один із наступних енергетичних рівнів на рисунку. Наша молекула зможе прийняти необхідну енергію лише від молекули із заштрихованої області.
36507. Потік газових молекул на стінку. Закон косинусу 191.07 KB
  Закон косинусу У багатьох задачах потрібно враховувати кількість молекул що падає на стінку посудини. На стінку впадуть лише ті молекули напрямки яких направлені у бік виділеної ділянки. Нам необхідно знати розподіл молекул за напрямками швидкостей.
36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .
36509. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 211 KB
  В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции
36510. Теплопровідність газів 248.36 KB
  Вони нагріті до різних температур і ці температури підтримуються сталими. Зміна температури вздовж осі характеризується градієнтом температури. Закон дає звязок між кількістю тепла і градієнтом температури. Кількість тепла пропорційна градієнту температури; як можна було б очікувати пропорційна площі площадки .