82486

Теории международной торговли (А. Смита, Д. Риккардо, Э. Хекшера, Б. Олина)

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

В своем труде Исследование о природе и причинах богатства народов в полемике с меркантилистами Смит сформулировал идею о том что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли поскольку могут выиграть от нее независимо от того являются они экспортерами или импортерами. Каждая страна должна специализироваться на производстве того товара где она обладает абсолютным преимуществом выгодой основанной на разной величине затрат на производство в отдельных странах участницах внешней торговли. При анализе направлений...

Русский

2015-02-27

34.21 KB

1 чел.

Теории международной торговли (А. Смита, Д. Риккардо, Э.

Хекшера, Б. Олина).

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. В своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» в полемике с меркантилистами Смит сформулировал идею о том, что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли, поскольку могут выиграть от нее независимо от того, являются они экспортерами или импортерами. Каждая страна должна специализироваться на производстве того товара, где она обладает абсолютным преимуществом – выгодой, основанной на разной величине затрат на производство в отдельных странах – участницах внешней торговли. Отказ от производства товаров, по которым страны не обладают абсолютными преимуществами, и концентрация ресурсов на производстве других товаров приводят к увеличению общих объемов производства, росту обмена между странами продуктами своего труда.

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо и Д.С.Милля. В работе «Начала политической экономии и налогового обложения» Рикардо показал, что принцип абсолютного преимущества является лишь частным случаем общего правила, и обосновал теорию сравнительного (относительного) преимущества. При анализе направлений развития внешней торговли следует учитывать два обстоятельства: во-первых, экономические ресурсы – природные, трудовые и др. – распределены между странами неравномерно, во-вторых, эффективное производство различных товаров требует различных технологий или комбинаций ресурсов.

Теория Хекшера-Олина. Это теория ученых из Швеции, появившаяся в 30-е годы ХХ века, относится к неоклассическим концепциям международной торговли, так как эти экономисты не придерживались трудовой теории стоимости, считая производительными, наряду с трудом, капитал и землю. Поэтому причина торговли у них – разная обеспеченность факторами производства в странах – участницах международной торговли.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85706. Хай оживає істина стара: людина починається з добра 61 KB
  Мета. Формувати в дітей почуття доброти, любові до навколишніх людей, розуміння того, що людина не просто частина природи, а й найвище її творіння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати в учнів осуд проявів жорстокості, байдужості, заздрощів, ненависті, недоброзичливості...
85707. Ось прийшли морози – і зима настала 36.5 KB
  Мета: Ключові компетентності: формувати вміння вчитися (розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал, виділяти під час читання і слухання важливі за змістом слова). Загально-культурні: розвивати норми культури мовлення.
85708. Українська народна казка. Півник і двоє мишенят 58 KB
  Українські народні казки Тема: По роботі й нагорода Українська народна казка. Обладнання: ілюстрації до казки маски героїв запис казки. ‒ Хто її автор ‒ Відгадайте загадки і дізнаєтесяхто буде дійовими особами казки. Учні слухають запис казки.
85709. Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі». Василь Скуратівський «Калина». Антоніна Листопад «Калина» 783 KB
  Мета: навчати учнів виразно читати, аналізувати прочитане, виділяти в творі головну думку; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення; виховувати любов до рідної землі. Обладнання: мультимедійна дошка, український віночок, стрічки, гроно калини, портрети Д. Павличка...
85711. Хоч не пишно, аби затишно. Українська народна казка «Рукавичка» 79.5 KB
  Мета: Розвивати навички читання тексту в особах правильно інтонувати речення; вчити виділяти в тексті дійових осіб спостерігати за структурою і сюжетом казки; формувати уміння усно переказувати казку зіставляючи зміст прочитаного тексту й ілюстрації.
85712. И.Бунин. Сегодня на пустой поляне… Я.Аким. Осень 49 KB
  Цель: совершенствовать технику чтения, выразительность; расширять словарный запас учащихся; способствовать развитию у детей эстетического восприятия, познавательного интереса, прививать любовь к поэзии, музыке; воспитывать любовь к природе, Родине.
85713. Новорічне диво. Розробка уроку позакласного читання 156.5 KB
  Мета: вчити школярів сприймати на слух та усвідомлювати фактичний зміст твору, виділяти основних персонажів, висловлювати своє ставлення до них; залучити учнів до різноманітних видів діяльності з інформацією, що готується до уроку, створювати ситуацію успіху для дітей; формувати позитивне ставлення...
85714. Урок милосердя. В. Сухомлинський «Горбатенька дівчинка» 93 KB
  Діти приготуйтеся до роботи в групі завдання на картках. Василь Олександрович Сухомлинський писав казки про доброту бо сам був доброю людиною і дуже хотів щоб ви діти виросли добрими чуйними працьовитими щоб любили тата і маму рідну домівку нашу велику і прекрасну Батьківщину з її широкими лугами...