82501

Общая характеристика англо-саксонской правовой системы (правовой семьи общего права)

Доклад

Мировая экономика и международное право

Данная семья характеризуется следующими признаками: основным источником права выступает судебный прецедент правила поведения сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела; ведущая роль в формировании права правотворчестве отводится суду который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов; на первом месте находятся не обязанности а права человека и гражданина защищаемые прежде всего в судебном порядке; главенствующее значение имеет в первую очередь...

Русский

2015-02-27

25.43 KB

7 чел.

Общая характеристика англо-саксонской правовой системы (правовой семьи общего права).

Интеграционный характер – прецедент принятый в Индии может быть использован в качестве убедительного прецедента (доказательства) при рассмотрении аналогичного дела в любой другой стране семьи.

К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.

Данная семья характеризуется следующими признаками:

  1.  основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела);
  2.  ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов;
  3.  на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;
  4.  главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное;
  5.  нет кодифицированных отраслей права;
  6.  отсутствует классическое деление права на частное и публичное;
  7.  широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;
  8.  юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83987. Наследники славы дедов, отцов и старших братьев 105 KB
  Межпредметные связи: История Великие полководцы России История Великой Отечественной войны; Историческое краеведение Родной край связь истории страны с историей Калужского края Дзержинского района; ИВТ компьютерные проекты Патриоты Отечества От Кремля до...
83988. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників 172.5 KB
  Мета. Закріплювати навички правопису власних і загальних іменників, спонукати учнів вживати у мовленні нові мовознавчі терміни, розвивати пізнавальні інтереси, виховувати патріотичні почуття, любов і повагу до української мови.
83989. Узагальнення знань про частини мови 107 KB
  Загальнопізнавальні цілі: Повторити й узагальнити знання учнів про вивчені частини мови шляхом долання цікавих перешкод вирішення цікавих завдань. Вибирає частини мови. Знайдіть іменники Доберіть прикметник до іменника Визначте дієслова Розуміння Розрізняє суттєве у частинах мови.
83990. Слова, близькі за значенням (синоніми) 111 KB
  Мета: формувати поняття синоніми та їх значення у мові; розвивати мовне чуття, інтерес до мови; збагачувати мовлення виражальними засобами. Обладнання: малюнок дівчини-осені; листочки; індивідуальні карточки.
83991. Часи дієслів 659 KB
  Мета: Удосконалювати вміння та навички учнів розрізняти дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів; розвивати інтелектуальні здібності учнів, уяву, мислення, пам’яті, мовлення учнів, вміння послідовно висловлювати свої думки; формувати навички співпраці, розвивати комунікативні...
83992. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині 117 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими поняттями число іменників однина множина; формувати нові мовні знання вміння навички; навчати практично утворювати форми однини множини в українській мові визначати число іменників; розвивати образне мислення креативне мовлення память пізнавальну активність...
83993. Розділові знаки в кінці речень 51.5 KB
  Мета: актуалізувати знання про речення одержані на уроках російської мови вчити правильно визначати складати й читати речення розповідні питальні спонукальні та позначати їх на письмі відповідними розділовими знаками; закріплювати орфографічні навички учнів розвивати мислення та мовлення...
83994. Прислівник. Узагальнення знань і вмінь з вивченої теми 64.5 KB
  Вчити правильно вживати у мовленні використовувати прислівники у самостійно складених текстах. Прислівники у реченні повязані з: А Іменниками; Б Прикметниками; В Дієсловами. У реченні прислівники виконують роль: А Головних членів; Б Другорядних членів.
83995. Форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду 45.5 KB
  Мета. Вчити дітей розрізняти в реченнях форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках правильно вимовляти і писати ці форми користуючись правилом; розвивати звязне висловлювання учнів; виховувати любов до рідної землі шанобливе ставлення до української мови.