82513

Научная, образовательная, практическая функции сравнительного правоведения

Доклад

Мировая экономика и международное право

Сравнительное правоведение как и любая другая наука воздействует на общество. Научная функция Сравнительное правоведение является одним из важнейших поставщиков информации об иностранных правовых системах для всей юридической науки. Кроме этого сравнительное правоведение обладает и самостоятельной научной ценностью особенно в части разработки теории правовой системы. Сравнительное правоведение один из немногих курсов позволяющих более или менее подробно ознакомиться иными правовыми системами что существенно расширяет профессиональный...

Русский

2015-02-27

24.14 KB

5 чел.

Научная, образовательная, практическая функции сравнительного правоведения.

Сравнительное правоведение, как и любая другая наука, воздействует на общество. Основные направления такого воздействия принято называть функциями. К числу основных функций сравнительного правоведения относятся:

1. Научная функция

Сравнительное правоведение является одним из важнейших «поставщиков» информации об иностранных правовых системах для всей юридической науки. Наличие такой информации особенно важно для отраслевых наук и их развития. Кроме этого сравнительное правоведение обладает и самостоятельной научной ценностью, особенно в части разработки теории правовой системы.

2. Образовательная функция

В ходе обучения будущие юристы, как правило, имеют дело исключительно с явлениями, входящими в национальную правовую систему. Сравнительное правоведение – один из немногих курсов, позволяющих более или менее подробно ознакомиться иными правовыми системами, что существенно расширяет профессиональный кругозор обучающегося.

3. Практическая функция юриспруденции

Сравнительное правоведение в современных условиях глобальной международной торговли имеет практическое значение в деятельности абсолютного большинства юристов. Разумеется, не все эти юристы работают в таких крупных международных юридических фирмах, как Baker & McKenzie или Linklaters International, однако контракты или взаимопомощь по уголовным делам в рамках Таможенного союза и стран СНГ сегодня не представляют собой ничего необычного.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69291. Завдання підсистеми введення-виведення ядра 77 KB
  Планування введення-виведення звичайно реалізоване як середньотермінове планування. Як відомо, з кожним пристроєм пов’язують чергу очікування, під час виконання блокувального виклику (такого як read() або fcntl()) потік поміщають у чергу для відповідного пристрою...
69292. Організація термінального введення-виведення 52 KB
  Є спеціальні символи керуючі коди і послідовності символів які не відображаються а керують виведенням на екран термінала. Передаючи такі послідовності термінала можна переміщати курсор у довільну позицію екрана керувати яскравістю відображення символів для деяких...
69293. Командний інтерфейс користувача 33 KB
  Командний інтерпретатор запускають щоразу, коли користувач реєструється у системі із термінала, при цьому стандартним вхідним і вихідним пристроєм для інтерпретатора і запущених за його допомогою програм є цей термінал.
69294. Загальні принципи мережної підтримки 35 KB
  Під мережею розуміють набір комп’ютерів або апаратних пристроїв вузлів nodes пов’язані між собою каналами зв’язку які можуть передавати інформацію один одному. Рівні мережної архітектури і мережні сервіси Функції забезпечення зв’язку між вузлами є досить складними.
69295. Загальні принципи завантаження ОС 44.5 KB
  Тут зробимо короткий огляд загальних принципів організації завантаження операційних систем. Основну увагу буде приділено апаратній ініціалізації комп’ютера і принципам реалізації завантажувача ОС.
69296. Багатопроцесорні та розподілені системи 54.5 KB
  У багатопроцесорних системах набір процесорів перебуває в одному корпусі та використовує спільну пам’ять а також периферійні пристрої. Типи багатопроцесорних систем Залежно від особливостей апаратної реалізації багатопроцесорні системи бувають такі: з однорідним доступом до пам’яті...
69297. Поняття операційної системи, її призначення та функції 65.5 KB
  Комп’ютерні системи від самого початку розроблялися для розв’язання практичних задач користувачів. Можна дати таке означення операційної системи. Призначення операційної системи Операційні системи забезпечують поперше зручність використання комп’ютерної...
69298. Базові поняття архітектури операційних систем 33 KB
  Операційну систему можна розглядати як сукупність компонентів, кожен з яких відповідає за певні функції. Набір таких компонентів і порядок їхньої взаємодії один з одним та із зовнішнім середовищем визначається архітектурою операційної системи.
69299. Особливості архітектури: UNIX і Linux 70 KB
  UNIX є прикладом досить простої архітектури ОС. Більша частина функціональності цієї системи міститься в ядрі, ядро спілкується із прикладними програмами за допомогою системних викликів. Базова структура класичного ядра UNIX зображена на...