82522

Развитие мышления у младших школьников с ОНР

Научная статья

Психология и эзотерика

Отгадывание ребусов: отгадать слово из двух предлогов: найти в слове квас три предлога: Цель: развитие словеснологического мышления Установление простых аналогий навыков словообразования. Цель: развитие словеснологического мышления устойчивости и концентрации слухового внимания. Задание: определить что пропущено в рассказе: названия предметов предлоги или названия признаков Цель: развитие нагляднообразного мышления.

Русский

2015-02-27

4.26 MB

1 чел.

Развитие мышления у младших школьников с ОНР

 1.  Цель: развитие словесно-логического мышления: поиск «третьего лишнего» предлога

 1.  

Цель: развитие словесно-логического мышления. Отгадывание ребусов:

- отгадать слово из двух предлогов:

     - найти в слове «квас» три предлога:

 1.  Цель: развитие словесно-логического мышления (Установление простых аналогий), навыков словообразования. Задание: составить предложения  с использованием предлога «В».

      

     

 1.  Цель: развитие словесно-логического мышления, устойчивости и концентрации слухового внимания.

Задание: определить, что пропущено в рассказе: названия предметов, предлоги или названия признаков?

 1.  Цель: развитие наглядно-образного мышления. Работа по картинкам-нелепицам.
  •  Ответы на вопросы по картинке;
  •  Составление рассказа по картинке;
  •  Исправление предложений с ошибками.

 1.  

Цель: развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления, пространственных представлений, понимания логико-грамматических конструкций.

Задание: «Найди по описанию Никиту. Никита стоит слева от елки, но справа от березы».

 1.  Цель: развитие словесно-логического мышления, понимания логико-грамматических конструкций, пространственных представлений.

Задание: «Дорисуй то, чего не хватает»:

Над часами картина.

Под ромашкой жук

 1.  Цель: развитие объема слухового внимания, объема слуховой памяти; понимания логико-грамматических конструкций, пространственных представлений, словесно-логического мышления. Задание: выполнение устных инструкций типа:

- Положите красный круг на белый квадрат;

-Нарисуйте треугольник под кругом;

- Нарисуйте цветок между елкой и домиком  и т. п.

 1.  Цель: развитие словесно-логического мышления, долговременной памяти, пространственных представлений.

 1.  Цель: развитие концентрации, устойчивости зрительного внимания, словесно-логического мышления, навыков языкового анализа и синтеза.

      Задание: «Предлоги спорят: выбери подходящий по смыслу предлог»

 1.  Цель: развитие временных представлений, словесно-логического мышления, зрительно-моторной координации, мелкой моторики.

       Задание: из второго столбика подобрать подходящее окончание фразы, соединив их линиями.

После завтрака…                              дети чистят зубы.             

Перед сном…                                    мы гуляли в парке.

До обеда…                                        у нас тихий час.

Между обедом и ужином …             мы успели сделать все уроки.

Методические рекомендации «Организация психолого-педагогического сопровождения детей с речевой патологией в ОУ» Новокуйбышевск, 2007г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33087. Філософія 16-17 століття 13.27 KB
  Проте філософське мислення і пошук відповідей на основні життєві питання були притаманні українському народові здавна вони пов'язувалися з його світоглядом і релігією ще за дохристиянських часів. Все ж слов'янськоукраїнська основа і підхід мислення менш спекулятивний радше контемплятивний визначили характер філософської думки в Україні та її поширення. Серед українців назагал знаходимо мало чистих філософів зате філософське мислення прикметне для багатьох письменників мистців істориків суспільних теоретиків. Так само властивою для...
33088. Філософські погляди Г.Сковороди 18.33 KB
  Сковорода 1722-1794. Науку про людину та її щастя Сковорода вважав найважливішою з усіх наук. Не втративши авторитету проповідника та вчителя Сковорода прагнучи навчити як власним прикладом так і словом закликав почати філософське освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті бо це і є пізнання людини. Поділяючи світ надвоє на істинне та тлінне віддаючи перевагу Вічності Богу Сковорода по суті пропонує подвійне співвідношення духовного та тілесного.
33089. Інтерес української філософії до проблем людини, її духовного світу 24.53 KB
  Шевченко 18141861. Шевченко продовжував кращі традиції суспільної думки філософа і поета Г. Головну причину поневірянь народних мас Шевченко вбачав у кріпацтві і гнобленні самодержавства. Шевченко називав їх палачами людоїдами .
33090. Філософія України першої половини ХІХ століття 29.14 KB
  Пануючій у дореформений період релігійноідеалістичній філософії в різних її різновидах і течіях починаючи від відверто містичної масонства і закінчуючи тривіальною метафізикою протистояли матеріалістичні вчення. в Європі набувають поширення і популярності ідеї представників німецької класичної філософії: Канта Фіхте Шеллінга Гегеля які поступово проникають і в Україну. Він активно виступав за розвиток науки і просвіти гостро критикував реакціонерів які заперечували читання лекцій з філософії у вузах. Під впливом Канта професор Лодій...
33091. Українська філософська та суспільно-політична думка другої половини XIX - XX століття 55.08 KB
  Пізнання він розумів як відображення зовнішнього світу людини засуджував агностицизм. У працях Що таке прогрес Роздуми про еволюцію в історії людства він намагався простежити розвиток від живої природи від простих частинок живої матерії до людини. Заперечуючи всяку владу людини над людиною він стверджує природне прагнення людини до добра. Це означає що вона розвивається за своїми законами незалежними від людини і людства і тому для її пояснення не потрібно залучати ні містику ні інші вигадки метафізиків та ідеалістів.
33092. Філософія української національної ідеї 31.64 KB
  Ми українець і як такий ми член нації яка не лише пригноблюється в русской державі в Росії й урядом а почасти і суспільністю панівної національності. Поет і прозаїк громадський діяч і політик науковий дослідник проблем історії й теорії літератури етнографії й фольклору політичної й економічної історії філософії досконалий знавець німецької польської російської мов він спрямовував усе своє надбання на народне відродження розвій української нації; збагачення української духовної культури. Франко був переконаний що...
33093. Поняття буття 12.67 KB
  Проблема буття виникла в епоху античності як своєрідна відповідь на її нові потреби. Буття на його думку гарант надійності і незнищенності світу та раз і назавжди заведеного порядку в ньому. Не змінюється лише буття тобто абсолютна думка.
33094. Матерія та її розуміння 15.73 KB
  Досліджуючи фундамент матерії сучасна фізика відкрила всезагальне перетворення матеріальних об'єктів. Простір і час це атрибути тобто суттєві властивості рухомої матерії. Однак філософи ідеалісти заперечують залежність часу і простору від матерії. Кантом простір і час апріорні й абсолютно порожні форми чуттєвого споглядання речей внутрішньо і споконвічно притаманні людській свідомості.
33095. Рух матерії 12.92 KB
  Рух є способом існування матерії. Ніде і ніколи не було і не може бути матерії без руху як і руху без матерії. Рух матерії абсолютний і вічний. Такий стан руху матерії називається спокоєм.