82546

Задания, направленные на развитие памяти у детей младшего школьного возраста с ЗПР

Научная статья

Психология и эзотерика

Развитие визуальной памяти Точки. Детям поочередно предъявляется несколько предметных картинок от 3 до 7 которые они затем воспроизводят по памяти в тетради. Детям предлагается по памяти подробно описать внешность одноклассника интерьер какоголибо помещения подробности пути в школу и т.

Русский

2015-02-27

24 KB

1 чел.

Задания, направленные на развитие памяти у детей младшего школьного возраста с ЗПР

1. Развитие визуальной памяти

§   «Точки». Детям на несколько секунд предъявляется клеточное поле той или иной конфигурации, на котором определенным образом расположено несколько точек. Предлагается запомнить расположение точек и затем воспроизвести их на карточках с незаполненными полями.

§   Зрительный диктант. Детям поочередно предъявляется несколько предметных картинок (от 3 до 7), которые они затем воспроизводят по памяти в тетради.

Это упражнение рекомендуется использовать на уроках ознакомления с окружающим миром и математики.

§   «Найди отличия». Учащимся раздают по две картинки, отличающиеся некоторыми деталями. Необходимо найти все отличия. Картинки могут предъявляться как одновременно, так и последовательно. Кроме картинок, могут использоваться также последовательности геометрических фигур или числовые ряды, различающиеся, например, порядком расположения элементов.

Это задание можно использовать на уроках математики, рисования, ознакомления с окружающим миром.

§   «Внимательный художник». Детям предлагается по памяти подробно описать внешность одноклассника, интерьер какого-либо помещения, подробности пути в школу и т.п.

Данное упражнение целесообразно применять на уроках рисования, труда, чтения, ознакомления с окружающим миром.

2. Развитие аудиальной памяти

§   «Снежный ком». Групповая игра заключается в постепенном формировании последовательности слов, причем каждый следующий участник игры должен воспроизвести все предшествующие слова с сохранением их последовательности, добавив к ним свое слово.

Это упражнение можно использовать практически на всех уроках (ознакомление с окружающим миром, русский язык, чтение и т.д.), составляя тематическую последовательность слов (например, перечисление лиственных деревьев, цепочка однокоренных слов и т.п.).

3. Развитие тактильной памяти

§   «Волшебный мешочек». Ребенку предлагается на ощупь (с закрытыми глазами) идентифицировать тот или иной предмет, объяснив при этом, исходя из каких признаков было принято решение.

Этот вид заданий можно использовать на уроках ознакомления с окружающим миром, рисования, труда

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь специалисту);(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 31).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54351. Методика створення ігрових зон для першокласників 225.5 KB
  Сюжети ігор дуже різноманітні й відображають реальні умови життя дитини. Народна педагогіка виділяє дві основні групи ігор. Дидактичні гри різновид ігор за правилами. Успіх дидактичних ігор значною мірою залежить від правильного використання в них ігрового обладнання іграшок геометричних фігур природного матеріалу шишок плодів насіння листків тощо.
54352. Вибір учительських методик відповідно до індивідуальних стилів навчання молодших школярів 159 KB
  Ось декілька методів читання які допомагають організувати ефективну роботу учніввізуалів з друкованими текстами. Вчитель розбиває текст на короткі частини об’єднує учнів у пари і дає чіткі пояснення що вони повинні будуть робити. Навчання учніваудіалів Ученьаудіал сприймає світ через призму звуків.
54353. Методика розробки гри-подорожі для молодших школярів у навчальному закладі, як ефективна традиційна форма виховної роботи 106.5 KB
  Місце проведення: ЦДЮТ Дзержинського району Мета: Ознайомити учасників із особливостями форм організації довгострокової гриподорожі для молодшої ланки школярів та сформувати навички проектування їх окремих різновидів. Завдання: Надати учасникам інформацію про різновиди гри –подорожі молодших школярів; Сформувати в учасників навички проектування довгострокової гриподорожі; Показати шляхи практичного застосування отриманої інформації. План...
54354. Методика організації лекційно-семінарських залікових занять в системі особистісного зорієнтованого навчання 82.5 KB
  Щоб учень міг успішно освоїти ці етапи діяльності вчитель повинен перш за все підвищити ефективність і результативність уроку. Не завжди виправдовується поділ навчальної теми і вивчення її по частинах на окремих уроках. Помилка в тому що ми хочемо одержати від своєї роботи миттєвий результат: дали сьогодні урок пояснили новий матеріал а наступного дня вже проводимо опитування перевіряючи як засвоєно нове. Саме тому досвід показує що доцільно планувати і проводити уроки в системі з багаторазовою проробкою учнями всієї теми...
54355. Методология Урока здоровья по профилактике табакокурения в средних общеобразовательных школах 36.5 KB
  Предоставить контакты центров здоровья и обратить внимание слушателей на интернет ресурс http: www. Урок здоровья рекомендуем начать с анонимного анкетирования присутствующих. Ваше выступление на уроке здоровья будет состоять из 3х частей после каждой из которых предполагается показ актуальных видеороликов связывающих части вашей лекции в единое целое.
54356. Методи розв’язування текстових задач 64 KB
  Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про розв’язування текстових задач вчити розв’язувати задачі за допомогою систем нелінійних рівнянь; формувати навички роботи в групі; залучати дітей до знаходження і розвязання проблем виробничого характеру повязаних із застосуванням математики; виховувати інтерес до математики. Хтось захоплюється проектуванням...
54357. Возникновение и ранние формы славянской культуры. Формирование культуры восточных славян и ее особенности 23.94 KB
  Начало процесса обособления славян из древней индоевропейской общности относят к II тыс. до н.э. В греческих, римских, арабских, византийских источниках начала нашей эры славяне упоминаются под именами венедов, антов, склавинов
54359. Межпредметные связи на уроках технологии 298.5 KB
  Почва верхний слой земли на которой растут растения. Разработка почвы как один из приемов повышения урожайности культур. Виды обработки почвы вспашка плугом перекопка лопатой. Плодородие почвы повышается при правильной ее обработке и внесении удобрений.