82657

Застосування теорії ігор для вирішення задач щодо прийняття рішень на митниці

Курсовая

Таможенное регулирование

Митно-прикордонна служба США – це орган правозастосування федерального законодавства Міністерства національної безпеки США, на який покладена відповідальність за питання, що пов’язані з регулюванням та спрощенням міжнародної торгівлі, збором митних платежів та врегулюванням сотень положень США...

Украинкский

2015-03-01

504.85 KB

6 чел.

2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ «ТРАНСПОРТНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

КАФЕДРА «МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

«Інтегровані митні системи»

на тему:

«Застосування теорії ігор для вирішення задач щодо прийняття рішень на митниці »

Студента (ки) __________________________

                                    (прізвище та ініціали)

курсу ______ групи_____________________

напряму підготовки ____________________

Керівник ______________________________

            (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____________________

Кількість балів: ______ Оцінка: ECTS _____

м. Київ - 2014

Зміст

Вступ 4

Розділ І 5

Характеристика митної системи CША 5

1.1.Структура органів, які реалізують митну політику в США 5

1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності митних органів. Двосторонні угоди між Україною та США 10

1.3. Митні процедури з вантажами та транспортними засобами 12

1.4. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через державний кордон 16

1.5. Аналіз статистичних даних зовнішньої торгівлі 26

Розділ ІІ 32

Застосування теорії ігор для вирішення задач щодо прийняття рішень на митниці в умовах невизначеності 32

2.1. Розв’язання задачі з допомогою застосування теорії ігор задля визначення  імовірністі виявлення порушника митних правил 32

2.2. Транскордонне співробітництво України з країною-сусідом 40

Висновок 46

Список використаної літератури 47

Додаток 1 48


Вступ

Європейська інтеграція – ключовий пріоритет зовнішньої політики України, який передбачає проведення системних реформ в усіх сферах життя відповідно до норм та стандартів ЄС. Кінцевою метою європейської інтеграції є набуття Україною членства в Європейському Союзі. Основним завданням на сьогодні є завершення переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію, невід’ємною складовою якої є зона вільної торгівлі. Окремим важливим напрямком співпраці нашої держави з ЄС є безвізовий діалог, метою якого на нинішньому етапі є виконання завдань першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму, реалізація якого дозволить Україні в майбутньому досягти безвізового режиму поїздок громадян до країн-членів ЄС, в т.ч. „Шенгенської зони".

Важливим пріоритетом є зміцнення економічної складової зовнішньої політики України з метою створення сприятливих міжнародних умов для подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та відновлення економічного зростання нашої держави. Для цього вживаються всі необхідні заходи, покликані сприяти просуванню українських товарів і послуг як на традиційні, так і нові ринки, зокрема на Близькому Сході, в Латинській Америці, Азії та Африці. На двосторонньому рівні Україна прагне використовувати весь потенціал взаємодії з Росією, США та іншими стратегічними партнерами на основі спільних цінностей та інтересів, поглиблювати взаємовигідну співпрацю з державами-членами ЄС, розбудовувати дружні відносини з країнами-сусідами, а також з іншими державами світу на принципах взаємної вигоди, поваги до суверенітету і територіальної цілісності, з дотриманням норм міжнародного права. Особливий наголос при цьому робиться на досягненні конкретних практичних результатів, насамперед в економічній сфері, збільшенні іноземних інвестицій, створенні сприятливих політичних умов для реалізації важливих для нашої держави дво- і багатосторонніх економічних проектів тощо.

Розділ І

Характеристика митної системи CША

1.1.Структура органів, які реалізують митну політику в США

У США митна служба перебуває під юрисдикцією Міністерства фінансів. Діє національний режим стандартизації. Президент може вводити додаткові митні збори до 15 %, вживати заходів економічної політики. Існують спеціальні правові органи - Податковий суд і Суд міжнародної торгівлі. Цікавим інструментом стимулювання зовнішньої торгівлі є Зони зовнішньої торгівлі - ВЕЗ. Якщо компоненти, з яких провадиться збірка чи виробництво кінцевого продукту, ввозяться в зону зовнішньої торгівлі в не привілейованому режимі, то під час ввезення кінцевого продукту на митну територію використовується більш низька ставка імпортного мита, ніж на готові вироби (за ставкою на комплектуючі). Не застосовується імпортне квотування для товарів із ЗВТ.

Митно-прикордонна служба США – це орган правозастосування федерального законодавства Міністерства національної безпеки США, на який покладена відповідальність за питання, що пов’язані з регулюванням та спрощенням міжнародної торгівлі, збором митних платежів та врегулюванням сотень положень США, включаючи тих, що стосуються виконання законів торгівлі, наркотичних речовин та іміграції.

Її першочергове завдання – запобігати в’їзду терористів та ввезенню зброї для виконання терористичної діяльності на території Сполучених Штатів. Митно-прикордонна служба також відповідає за затримання осіб, які намагаються в’їхати на територію Сполучених Штатів незаконним шляхом, тим самим перешкоджаючи потоку переміщення наркотичних речовин та інших предметів контрабанди та захищаючи сільськогосподарські та економічні інтереси Сполучених Штатів від згубних хвороб та шкідників, а також підприємництво Сполучених Штатів від зазіхання на їх інтелектуальну власність. Митно-прикордонна служба США тісно співпрацює з іміграційною та митною поліцією США, яка відповідальна за довготривалі розслідування щодо діяльності кримінальних та терористичних організацій, які шукають шляхи підриву безпеки кордонів Сполучених Штатів. Ці випадки включають в себе незаконне переміщення наркотиків, товарів, зброї та людей на територію США.

Митно-прикордонна служба США має у своєму штаті більше 56000 працівників, включаючи службовців, спеціалістів землеробства, агентів прикордонного патрулювання, пілотів, торговельних спеціалістів, обслуговуючий персонал та кінологів.

Більш, ніж 20.000 службовців митно-прикордонної служби охороняють безпеку нації, проводячи сортування пасажирів та вантажів у більш ніж 300 портах в’їзду.

Більш, ніж 2.200 спеціалістів землеробства працюють над скороченням розповсюдження шкідливих паразитів та рослин і хвороб тварин, які можуть представляти небезпеку для Американських ферм та постачанню харчової продукції, а також запобіганням біо- та сільськогосподарського тероризму.

Більш, ніж 18.000 агентів прикордонного патрулювання захищають 1.900 миль кордонів з Мексикою та 5.000 миль кордонів з Канадою.

Приблизно 1.000 агентів повітряного та морського контролю використовують своє спеціалізоване та високотехнологічне обладнання для запобігання незаконному проникненню людей, зброї, наркотиків та транспортних засобів на територію США повітрям та морем.

Приблизно 2.500 працівників органу податків та зборів CBP збирають понад $30 млрд доларів щорічно у вигляді ввізних зборів та мита через контролювання законів про торгівлю та тарифи. Ці збори забезпечують другий по величині прибуток до Уряду США. Окрім цього, вони виконують торговельну місію бюро щодо торгівлі шляхом підвищення та класифікації імпортованих товарів. Ці працівники служать на таких посадах, як спеціаліст з імпорту, аудитор, спеціаліст з міжнародної торгівлі та аналітик текстилю.

Програма CBP правозастосування з використанням собак використовує більшу кількість собак, ніж у будь- якій іншій федеральній службі правозастосування. Команди К-9 працюють у 73 комерційних портах та 74 станціях прикордонного патрулювання на території країни.

317 портів ввезення офіційно визнані та, додатково, 14 територій попереднього очищення є у Канаді, Ірландії та на території Карибів. СВР також несе відповідальність за Ініціативу Безпеки Контейнерів, яка проводить ідентифікацію та перевірки іноземних вантажів у країні походження до того, як вони попадуть до Сполучених Штатів.

Головні підрозділи СВР

 1.  Підрозділ операцій на місцях (OFO).
 2.  Підрозділ міжнародної торгівлі (OT).
 3.  Підрозділ прикордонного патрулювання (OBP).
 4.  Морський та повітряний підрозділ (OAM).
 5.  Підрозділ інформації та технологій (OIT).
 6.  Підрозділ навчання та розвитку.
 7.  Підрозділ координації розвідки та операцій.

CBP оцінює всіх пасажирів, які прибувають до США на предмет ризику тероризму через спеціальну об’єднану групу по тероризму(Joint Terrorism Task Force) та такі системи, як інформаційна система обробки пасажирів (Advance Passenger Information System (APIS)), технологія відображення статусу відвідувача та емігранта (US-VISIT), а також система обміну інформацією про студентів та відвідувачів (SEVIS). CBP також працює з управлінням США по продуктам харчування та наркотичним речовинам (U.S. Food and Drug Administration) з метою огляду імпортованих вантажів, які містять продукти харчування з високим ступенем ризику, для запобігання біо- та сільськогосподарського тероризму.

Через ініціативу безпеки контейнерів (Container Security Initiative), CBP співпрацює з партнерами країн-відправників контейнерів для опізнання та моніторингу контейнерів, які представляють ризик – ще у порту відправлення, до того, як вони будуть завантажені на судна, які перетинають кордон США. Ініціатива безпеки контейнерів втілена у 20 з 58 найбільших портів світу, які здійснюють контейнерні перевезення до США.

Електронна система безпеки для прискореної перевірки мандрівників (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) дозволяє обробляти через спеціальні лінії попередньо оглянутих мандрівників з низьким рівнем ризику з Мексики. NEXUS – це аналогічна програма на північному кордоні країни з Канадою. На протязі обох кордонів СВР втілила Вільну та Безпечну торгівлю, яка використовує транспондерну технологію та надає інформацію про вантаж до його прибуття – для обробки вантажівок, які беруть участь у процесі, при перетинанні кордону. Згода з Канадою дозволяє СВР націлювати, спостерігати та перевіряти залізничні вантажі, які прямують до США.

CBP має повноваження на обшук партій товару, що відбувають з країни й прибувають до неї ,та використовує «націлювання» для виконання своєї місії у цієї галузі. У поєднанні з Державним департаментом (Department of State) та з Бюро перепису населення (Bureau of the Census), митно-прикордонна служба США заснувала умови, при яких необхідно електронне підтвердження експортної інформації. Інформація про вантажі заноситься до Реєстру озброєння США, а про технології – до списку торговельного контролю. СВР використовує попередні відомості з автоматизованої системи націлювання (Automated Targeting System) та з автоматизованої експортної системи (Automated Export System) для впізнання вантажів, які можуть містити загрозу. СВР також працює з Департаментами Іноземних справ та Оборони для покращення процедур на експортовані вантажі іноземних військових товарів та з іміграційною та митною поліцією – для затримання валюти, яка відправляється за кордон.

U.S. Customs and Border Protection (CBP) is the largest federal law enforcement agency of the United States Department of Homeland Security charged with regulating and facilitating international trade, collecting import duties, and enforcing U.S. regulations, including trade, customs, and immigration. CBP is the largest law enforcement agency in the United States. It has a workforce of more than 45,600 sworn federal agents and officers. It has its headquarters in Washington, D.C.

While its primary mission is preventing terrorists and terrorist weapons from entering the United States, CBP is also responsible for apprehending individuals attempting to enter the United States illegally including those with a criminal record, stemming the flow of illegal drugs and other contraband, protecting United States agricultural and economic interests from harmful pests and diseases, and protecting American businesses from intellectual property theft.

The National Customs Agency is a centralised administrative structure to the Minister of Finance. The Agency is a legal entity - a second-level budget spending unit.

The Agency is managed by a Director General assisted by three Deputy Directors and a Secretary General.

The Agency is structured in Central Customs Directorate and eleven customs houses - Aerogara Sofia, Burgas, Varna, Vidin, Lom, Plovdiv, Svilengrad, Svishtov, Stolichna, Russe and Yugozapadna.

The administration of the Agency's Central Customs Directorate is organised in 5 directorates of general administration, 9 directorates of specialised administration, as well as Security Unit and Internal Audit Unit.

The customs houses are managed by heads who are directly responsible for the activity of the respective customs offices.

 

1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності митних органів. Двосторонні угоди між Україною та США

Ключовим словом американської митної служби на початку століття є «Більше». Більше міжнародних туристів, більше перевезень, більше вантажів і на жаль, більше можливостей для тих, хто вирішив йти проти закону.

Сьогоднішня митна служба є живою і невід'ємною частиною безпеки Нації, з широким переліком обов'язків, які включають більше ніж 400 законів і угод, часто від імені інших Федеральних служб.

Законон про тариф 1930 р

Протягом останніх років суттєво розширено договірно-правову базу співпраці. В цілому, між Україною і США укладено 138 міжнародно-правових документів

Двосторонні угоди між Україною та США у митній сфері:

1.Угода про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки - 06.05.92 р.

2. Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал - 04.03.94 р.

3. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва та взаємодопомоги між їх митними службами - 21.11.94 р.

4. Загальна Угода про підтримку проектів між Урядом (Кабінетом Міністрів) України, Національним Банком України та Експортно-імпортним банком Сполучених Штатів Америки - 08.12.99 р.

5. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі та Міністерством торгівлі Сполучених Штатів Америки - 07.12.99 р.

6. Робоча Угода між Державною податковою адміністрацією України та Службою внутрішніх доходів Сполучених Штатів Америки про проведення одночасних перевірок - 17.05.04 р.

7. Двосторонній протокол про взаємний доступ до ринків товарів і послуг - 06.03.06 р.

8. Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному секторі - 04.12.06 р.

9. Угодапро торговельне та інвестиційне співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки - 01.04.08 р.

1.3. Митні процедури з вантажами та транспортними засобами

Admission into the United States

Everyone arriving at a port-of-entry (airport, land, or sea) to the U.S. is inspected by U.S. Customs and Border Protection (CBP) officers. CBP officer will conduct the immigration, customs and agriculture components of the inspections process. If a traveler has health concerns, he/she will be referred to a Public Health Officer for a separate screening.

Before landing in the U.S. at a port-of-entry (the international airport where you land), one 6059B - customs form will be given to each family. Prior to May 2013, all nonimmigrants to the U.S. needed an additional form,  Form I-94 (Arrival-Departure Record) or Form I-94W (Nonimmigrant Visa Waiver Arrival/Departure Form). Paper I-94 and I-94W forms are no longer distributed as of May 2013. Flight attendants will distribute this form prior to landing in the U.S. If you need any help filling out the forms, ask the flight attendant for help.

Fill out these forms using only capital letters. Wherever they mention TYPE or PRINT, it means you should not write in cursive letters but with normal letters. If you took several flights to the U.S. and had to transit through one or more countries to reach the U.S., you should mention the flight number of the last flight that brings to you the U.S. and the last city/country you boarded from.

Keep your watch in sync with current time zone as you get out of the plane. Take all of your belongings, including hand-baggage, and start walking towards the immigration check.

Upon arrival, follow the signs for immigration. The airline personnel will guide you to the inspection area. There may be separate lines for U.S. or Canadian citizens (Orange color), people from Visa Waiver Countries and Lawful Permanent Residents (yellow color), people with no checked luggage (green color) and all others such as regular visitors and temporary workers. At many airports, there are automated passport control where you don't have to see the officer but go through the steps at the automated kiosk.

Depending on your legal status with respect to the U.S., you may need to present different documents.

Admission Documents

Keep the  completed form in the passport. In addition, make sure all other applicable papers are ready just in case. Everyone in the family can walk together to the immigration counter.

If you are a U.S. citizen, the officer will ask for your passport, verify your citizenship, and then welcome you back to the United States.

Nonimmigrants

Effective May 2013, a stamp in the passport shows the date you arrived in the U.S. and the "admitted until" date, or the date when your authorized period of stay expires. (Earlier to May 2013, the stamp was put in I-94/I-94W/I-95 form instead.)

During the inspection, a CBP officer (immigration officer at the port-of-entry) may ask you several questions about the purpose of your trip, how long you will be in the U.S., where you will stay, and your residence abroad. Talk absolutely to the point. Do not try to lie. Make sure that whatever you say is written on the paper. Keep you answers simple and to the point, such as "6 months" or "visiting my son and seeing tourist places."

After successfully completing your processing, a CBP officer will stamp your passport and the customs declaration form. He/she will stamp your passport, signifying that you are permitted for an appropriate duration, e.g., six-months stay (for visitor visa holders) or for 3 years (H1B/H4 visa holders). The passport stamp indicates a date, which is the latest date you are allowed to be in the U.S. Prolonged stay after that date is illegal. Do not lose it.

All non-U.S. citizens will be fingerprinted and photographed under a program called US-VISIT.

Prior to departing the area, review the class of admission (such as B-2 for visitors, H-1 for temporary workers, F-1 for students, etc.) and period of admission recorded on the admission stamp. If there are any mistakes, it is best to have them corrected right away. The information written by the officer in the passport stamp at the port of entry is the basis for all further immigration-related activity in which you may engage while in the U.S. Benefit agencies, namely the Social Security Administration, make decisions based on the handwritten endorsement recorded on the passport stamp and previously on Form I-94.

File Form I-102 for correcting errors later. Even though paper I-94 form has been eliminated, you may still need it for various immigration related purposess. You can print it online at CBP website.

If you would like to extend your stay beyond the date in the passport stamp (previously in I-94 form), you will need to file Form I-539 . You may need to file additional paperwork depending on the type of nonimmigrant visa you are extending.

Visitors Visa Extension

Many people who come to the United States on nonimmigrant visa are confused regarding the duration for which they can legally stay in the United States. The visa stamp is used just to enter the United States. You can enter United States at any period during the validity of the visa. (Whether you are permitted to enter once or multiple times is dependent on whether your visa is single entry or is multiple entry.) At the port-of-entry, the immigration officer determines the duration for which you can stay in the United States. That is the legal period for which you can stay. For example, if you are traveling on a visitor visa and your visa is expiring next month, if the immigration officer grants you six months' stay, you can legally stay for six months.

More details on visa stamp vs. authorized duration.

Once you are in the United States, you are free to travel wherever you like without needing to follow any preset itinerary or check in with any government officials.

Form I-94 and I-94W

Update: Paper I-94 and I-94W forms have been eliminated since May 2013. If you need it for any purpose, you can print it from CBP website.

Entering by Land

The general entry process at a land border port-of-entry is similar to that described above. A CBP officer will conduct the primary inspection in the vehicle lane. If required, the CBP officer may send you to a secondary inspection area for further review or issuance of needed papers. Once the officer determines that you should be allowed into the United States, you will either be sent for further customs inspection or immediately allowed to proceed on your trip.

Alien truck drivers may qualify for admission as B-1 (business) visitors to pick up or deliver cargo traveling in the stream of international commerce.

Entering by Sea

The general entry process at a sea port-of-entry is similar to those described above, if inspection facilities are available. Otherwise, passengers will be instructed as to where they should report for inspection on board the vessel.

1.4. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через державний кордон 

У Сполучених Штатах до певного часу безмежно панувала система паперового митного декларування. Експортери розривалися між різними чиновниками в федеральних установах. Для оформлення експорту заповнювалася Shipper's Export Declaration (SED) - експортна декларація вантажовідправника. Після впровадження AES (Automated Export System) - автоматизованої системи експорту черги в присутні місця в США зникли зовсім.

Американська автоматизована система експорту є плодом спільних зусиль Служби митниці та захисту кордону, департаменту іноземної торгівлі, бюро перепису населення, бюро промисловості та безпеки, управління торгівлі міністерства оборони, інших федеральних установ і спільноти учасників експортної торгівлі. AES є центральною точкою, в якій концентруються всі дані, необхідні для дозволу експортних відвантажень. Вся інформація між відомствами передається в електронному вигляді.

Електронний документообіг дає можливість практично миттєво виявляти помилки і невідповідності в поданих документах і виправляти їх вже при подачі заявки. Система є загальнонаціональною і включає в себе всі морські порти США і всі методи транспортування товарів. Вона розроблена для забезпечення дотримання чинного законодавства, поліпшення якості даних торгової статистики, зниження дублювання звітності, одночасно подається в декілька урядових установ і поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Перед створенням і впровадженням системи робоча група регулярно збирала всіх зацікавлених учасників. При розробці були враховані думки великих і дрібних експортерів, перевізників, експедиторів, представників портових служб і морських транспортних компаній. Для вирішення конкретних питань створювалися комісії, що включають в себе експортерів і виробників програмного забезпечення.

Основою для створення системи послужили пропозиції торгових асоціацій. В них експортери описували, які дані повинні бути включені в AES і як автоматизувати процеси експортного митного оформлення. Для забезпечення зворотного зв'язку зустрічі з представниками громадськості проводились по всій країні. Це партнерство між урядовими органами та бізнесом розвивається досі.

Впровадження AES було проведено в декілька етапів.

Перша фаза почалася в липні 1995 року в п'яти американських портах: Балтіморі, Норфолку, Чарльстоні, Х'юстоні і Лос-Анджелесі. На цьому етапі декларування здійснювалося одночасно як в електронному, так і в паперовому вигляді. Таке дублювання дозволило Бюро перепису населення проводити роботи з оцінки цілісності отримуваних даних. Після позитивної оцінки першого етапу, завершеного в червні 1996 року, було прийнято рішення розширити AES на всі порти Америки. Після цього система подвійної звітності була скасована і експортерів перейшли повністю на електронний документообіг. У липні 1997 року система була також впроваджена на всіх повітряних, сухопутних і морських пунктах пропуску. Таким чином, від дослідної експлуатації системи до її повсюдного впровадження пройшло всього два роки. Остання редакція правил зовнішньої торгівлі з використанням AES була опублікована в грудні 2003 року. В даний час система охоплює не тільки прибувають, але і спадні з території країни вантажі.

Автоматизована система експорту починає свою роботу після того, як експортер приймає рішення про вивезення товарів. Експортер або уповноважений агент укладає договір або бронювання у міжнародного перевізника. Інформація про намір експортувати товар передається в електронному вигляді в систему. Направити інформацію в AES може як експортер або уповноважений агент особисто по своїх каналах, так і здійснити попереднє інформування через сервісні центри або служби морських портів. Після отримання інформації AES перевіряє отримані дані в автоматичному режимі, шляхом порівняння даних з таблиць з базами даних урядових агентств США. За результатами перевірки генерується повідомлення або про підтвердження законності поставки або про помилку. У разі, якщо у міжнародного перевізника встановлено спеціальний модуль «Vessel Transportation», то повідомлення в систему передаються після повідомлення про бронювання місця на судні, після фактичного отримання вантажу і після фактичного відходу судна. Протягом десяти календарних днів після відправки товару перевізник передає всі відомості в електронному вигляді з використанням AES. Система перевіряє дані про фактичну транспортуванні і видає підтвердження, або повідомленні про помилку. Будь-які невідповідності перевіряються, встановлюються їх причини.

AES використовується всіма учасниками спільноти експортерів: самими експортерами, перевізниками, експедиторами, портовими службами, сервісними центрами, транспортними компаніями, компаніями, що надають послуги з консолідації збірних вантажів. Після перевірки інформації система повертає клієнту внутрішній номер угоди (ITN), який підтверджує відповідність законодавству поданої експортної документації. Система дозволяє виправляти допущені клієнтами помилки в будь-який момент часу. Система дозволяє істотно економити час і знижує фінансові витрати. Так один з учасників проекту, що використовує автоматизовану систему вересня 1995 року провело дослідження з витраченими людино-годинах на введення даних, використання кур'єрських служб і посильних. За словами представника компанії, їх загальна економія від обслуговування клієнтів з використанням автоматизованої системи досягає 2 млн. Доларів на рік.

Автоматично проводиться звірка пред'являються дозвільних документів. Система обміну даними з комерційним бюро промисловості та безпеки, управлінням торгівлі міністерства оборони перевіряє законність експортних поставок і повертає відповідь в банк даних. Бюро перепису населення витягує з системи статистичні дані для збору та публікації статистики експорту, аналітичної звітності. Бюро промисловості та безпеки перевіряє законність поставок товарів, що підлягають ліцензуванню. Управління торгівлі міністерства оборони перевіряє поставки подвійного призначення, вивезення боєприпасів і відповідність умовам ліцензування.

Точна і своєчасна статистика зовнішньої торгівлі дозволяє потенційним клієнтам проводити оцінку перспективних ринків і підвищує конкурентоспроможність компаній на світовому рівні.

Система була спроектована з максимально можливою гнучкістю, з використанням стандартних технологій, які є доступними для великих і малих підприємств.

AES пропонує різні варіанти вирішення задачі з передачі даних для митного оформлення експорту. В учасників зовнішньоекономічної діяльності є можливість вибору:

-використовувати програмне забезпечення, розроблене самим користувачем,

-використовувати програмне забезпечення, розроблене сторонніми постачальниками,

-використовувати електронну систему, призначену для сплати податку на додану вартість,

-використовувати програмне забезпечення, встановлене в сервісних центрах або портах,

-використовувати прямий доступ до AES через інтернет-додаток, підтримуване Бюро перепису населення.

Крім того надано альтернативний вибір використовуваних при подачі інформації форматів: або ANSI X, 12 (заснований на XML схемі - http://www.x12.org/), або пропріетарний формат митної адміністрації. Після вибору способу подачі даних відбувається сертифікація системи, в ході якої буде встановлено, чи здатна обрана система передавати й одержувати дані AES. Під час перевірки здійснюється технічна підтримка з боку Бюро перепису та митниці.

AES об'єднує разом торгові процеси і сучасні технології. В даний час автоматизація процесів впевнено займає провідне місце у всіх галузях життя, не повинна бути винятком і митна сфера. Експортному митному оформленню із застосуванням AES підлягають товарні партії, що перевищують за вартістю 2500 доларів. Незалежно від вартості занесенню в систему потрібно для будь-яких поставок на Кубу, в Іран, в Північну Корею, Судан і Сирію а також для експорту продукції, на яку потрібно отриманні ліцензії або дозволу, номенклатури, що потрапляє під міжнародні правила торгівлі зброєю, або що містить алмази .

Для використання AES клієнту необхідно направити лист, в якому необхідно описати свої наміри. Після отримання листа клієнту призначаються технічні консультанти з американської митниці та бюро перепису населення. Вони проводять його по всіх етапах розробки, тестування та впровадження системи. Для реєстрації в системі необхідно отримання ідентифікаційного номера роботодавця (EIN), введений ще в 1974 році, який видається податковою адміністрацією - Службою внутрішніх доходів США. Він видається всім роботодавцям, власникам корпорацій, приватним підприємцям, товариствам, некомерційним об'єднанням, трестам, державним установам, приватним особам та іншим господарюючим суб'єктам. Його можна отримати і через Інтернет.

Цікаво, що крім офіційного державного номера в США компанії-експортери можуть використовувати ідентифікаційний номер (DUNS), що присвоюється компанією «Dun and Bradstreet» - комерційною організацією, що займається збором відомостей про юридичних осіб по всьому світу.

Отже, суть процесу роботи AES виглядає наступним чином:

1. Експортер або брокер оформляють і подають комерційні документи на доставку вантажу в електронному вигляді, використовуючи Electronic Export Information (EEI) .

2. AES проводить перевірку на відповідність вимогам чинного законодавства і потім формує повідомлення про реєстрацію або формує повідомлення про знайдені помилки.

3. У разі якщо помилки знайдені, AES відправляє експортерові або брокеру повідомлення про їх виправлення. Експортер або перевізник не повинен відправляти товар, поки AES не підтвердить, що експортна інформація не містить невиправлених помилок.

4. Потім, протягом 10-и календарних днів перевізник має надати інформацію в AES про фактичне вивезення товарів з території США.

AES централізовано зберігає й обробляє надану експортерами та перевізниками інформацію, що подається до митних органів США в електронному вигляді за допомогою технології електронного документообігу (Electronic Data Interchange)  . Централізоване зберігання такої інформації дозволяє всім контролюючим органам отримати необхідні дані з єдиного джерела.

Завдяки своїй гнучкості AES надає можливість вибрати спосіб подачі відомостей за допомогою програмного забезпечення, розробленого самим учасником ЗЕД або придбаного у IT-компанії, а також з використанням безкоштовного Інтернет-сервісу AESDirect.

Free import

Residents

• Exemption of USD 200 worth of dutiable items:

For residents that travelled abroad more than once in a 30-day period or who have been out of the country for at least 48 hours. If the worth of the items brought in exceeds the above USD200 then the whole amount is dutiable. You may include with the $200 exemption your choice of the following:

- 50 cigarettes and

- 10 cigars and

- 150 ml (5 fl. oz.) of alcoholic beverages or

- 150 ml (5 fl. oz.) of perfume containing alcohol.

• Exemption of USD 800 worth of dutiable items:

For residents who have been out of the country at least 48 hours and their duty-free exemption was not used in the preceding 30 days. The duty-free allowances may include the following maximum quantities of:

- Tobacco products : 200 cigarettes and 100 cigars

- Persons of 21 years or older 1L of alcohol

- other goods for personal use

• Exemption of USD 1,600 worth of dutiable items:

For U.S. residents that are travelling from U.S. insular possession (U.S. Virgin Islands, American Samoa or Guam)or for residents that are coming back from U.S. insular possessions and to the countries of the Caribbean Basin or Andean countries.

• The exemption constitutes the following:

- USD 1,600 worth of items originated only from the U.S. insular countries or in the instance of travel to U.S. insular possessions and to the Caribbean Basin or Andean countries the worth of articles can amount up to USD 1,600 but the worth of the articles originated in the latter cannot exceed USD 800, otherwise a duty will need to be paid.

- The tobacco allowance for the USD 1,600 exemption is up to 1,000 cigarettes but only 200 can be of the Caribbean Basin or Andean origin (as all allowance for duty free tobacco coming from foreign countries cannot excess 200.)

- The alcohol allowance as a part of the USD 1,600 exemption can constitute of up to five litres but only 4 litres can be of the Caribbean Basin or Andean origin.

Non Residents

• Tobacco products : 200 cigarettes and 100 cigars.

• 1L of alcohol for persons of 21 years or older

• Other goods for personal use.

• USD 100 worth of dutiable items as a gift

• Non-residents are allowed up to $100 worth of merchandise. To claim this exemption, you must remain in the United States for at least 72 hours, and the gifts must accompany you.

This $100 gift exemption can be claimed only once every six months. You may include 100 cigars within the gift exemption, but alcoholic beverages may not be included. Family members may not group their gift exemptions. If you've used your gift exemption and then return to the United States before the six-month period has ended, you may still bring in up to $200 worth of merchandise free of duty for your personal. Any of the following may be included in this $200 exemption:

- 50 cigarettes

- 100 cigars (non-Cuban)

- 150 ml of alcoholic beverages

- 150 ml of perfume containing alcohol, or equivalent amounts of each.

If you exceed any of these limitations, however, or if the total value of all dutiable articles exceeds $200, no exemption can be applied.

Prohibited

Applicable for residents of U.S.A and non-resident

• Eat or any products thereof (dried, canned etc.)

• Narcotics and some medication containing prohibited substances

• Absinthe (unless thujone free)

• Plants , seeds , vegetables, fruits

• Soil, livestock or animal pests

• Biological (bacteria cultures, fungi specimens, viruses and others for research and etc. permissible only with APHIS permit)

• Unprepared fish and fish eggs

• Imports from embargoed countries (Iran, Cuba, Myanmar, Sudan) and leather souvenirs imported from Haiti (drums).

• Endangered wildlife species and products thereof (for example clothing and accessories)

• Cultural artefacts from Byzantine period, Pre-Columbian period, Khmer sculptures (unless with permission)

• Dog and cat fur

• Items infringing trade and copyright regulations

• Fully automatic weapons and semi-automatic weapons (see the restricted section).

• Pornography

• Articles infringing copyrights

• Traitorous material and material igniting agitation

• Hazardous articles like fireworks, uncertified toys, health hazardous substances.

Restricted

• Pets - cats and dogs must be accompanied by:

- Health certificate, issued within 30 days at point of origin. The certificate must state that animals have lived in an area which has not been under quarantine due to contagious, infectious or transmissible disease;

- Rabies certificate issued within 6 months (if the animal is over 4 months old).

• Birds require a health certificate issued immediately prior to shipment. The certificate must state that the birds were found free of psittcosis or ornithosis. For more detailed information please contact U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE.

• Seafood – please contact the U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE

• Medication - all health related drugs need to be properly labelled (preferably in their original packaging) and the quantity should not excess the amount you would normally need for the duration of your stay. It is strongly advisable to accompany the drugs with prescription or written letter from your personal physician.

• Arms and ammunition (non-residents only):

In order to import firearms, ammunition and implements of war an approved ATF Form 6-Part I). The ATF Form 6 should be submitted approximately 60 days prior to the intended importation. (Application and Permit for Importation of Firearms, Ammunition and Implements of War)".

Free Export

• No restrictions on tobacco, alcohol or any other allowed items

Prohibited

• Narcotics and some medication containing prohibited substances

• Absinthe (or other alcohols containing artemisia absinthium)

• Biological material (bacteria cultures, fungi specimens, viruses and others for research and etc. permissible only with APHIS permit)

• Endangered species that have not been outlined by CITES convention. To make sure that your item is allowed contact Fish and Wildlife Service

• Items infringing trade and copyright regulations

Restricted (dependent on declaring)

• Cultural artefacts (e.g. Byzantine period, Pre-Columbian period, Khmer sculptures etc.) must be accompanied by permission.

• Endangered animals and plants and products thereof as outline by the CITES convention will require permit from CITES.

• It is advisable all valuable articles produced outside U.S. be registered by a customs inspector before leaving the U.S.A.

1.5. Аналіз статистичних даних зовнішньої торгівлі

Економіка Сполучених Штатів Америки є одним із вирішальних чинників змін у світовому господарстві. Масштабні зрушення в економіці США здатні істотно вплинути на економічну ситуацію в усьому світі. Роль Сполучених Штатів у глобальних потоках товарів, послуг, капіталу, робочої сили, знань дедалі зростає. Великий інноваційний потенціал, розвинуті ефективні механізми його функціонування, налагоджена інституційна структура дають США змогу утверджувати свої позиції в світовій  економіці.

Зовнішня торгівля між Україною і США розвивалась по висхідній протягом 1992 – 1997 рр. 1998-2003 рр. позначилися фазою “нестабільності”, коли обсяг зовнішньої торгівлі товарами знизився до 493 млн дол. у 2003 році (найнижчий рівень з 1994 року – Рис. 4). Після цього почався період стрімкого зростання.

Основу  експорту  України  до  США  складають  4  товарні  групи  (72 – «чорні метали», 28 – «продукти неорганічної хімії», 31 – «добрива» і 73 – «вироби з чорних металів»), на які припадає понад 80 % всього експорту (Рис. 6.). Зміна поставок навіть по одній із зазначених товарних груп значно впливає на загальний рівень експорту та сальдо торгівлі.

Серед імпорту американської продукції найширше представлено товарні групи 87 («засоби наземного транспорту, крім залізничного рухомого складу і трамваїв») та 84 («ядерні реактори; бойлерні машини; машинне устаткування та механічне обладнання»), питома вага яких становить 45 % всього імпорту США до України.

Аналіз експорту товарів до США

Таблиця 5.1 – Експорт  з України до США

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

Обсяги зовнішньої торгівлі, млн. дол. США

458,9

596,9

625,3

738,4

733,6

Таблиця 5.2 – Прогнозування експорту до США на 2014 рік

Y, млн. дол. США

X, роки

X2

XY

Y2

1

458,9

2009

4036081

921930,1

210589,21

2

596,9

2010

4040100

1199769

356289,61

3

625,3

2011

4044121

1257478,3

391000,09

4

738,4

2012

4048144

1485660,8

545234,56

5

733,6

2013

4052169

1476736,8

538168,96

3153,1

10055

20220615

6341575

2041282,43

Середнє
значення

630,62

2011

4044123

1268315

408256,486

Рівняння прямолінійної регресії має вигляд:

                                                    (5.1)

                              (5.2)

                            (5.3)

Y = -138309,37 + 69,09*2014 = 837,89

Після розрахунків проводиться перевірка гіпотези про лінійність зв’язку між та за допомогою коефіцієнту лінійної кореляції  :

                                                              (5.4)                                                                        

Вважається, що існує лінійний зв`язок, якщо лінійна кореляція r = 0,7 і більше. При цих значеннях є лінійна залежність. Так як r = 0,95, то можна сказати, що лінійний зв`язок чітко прослідковується. Цю залежність можна побачити на Рис.5.1.

Рис.5.1. Результати прогнозування експорту до США у графічному вигляді

Аналіз імпорту товарів з США до України

Таблиця 5.3. – Імпорт товарів з США

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

Обсяги зовнішньої торгівлі, млн. дол. США

298,9

379,4

335,4

345

363,1

На основі рівняння лінійної регресії виконуємо прогнозування  імпорту товарів з США на 2014 рік

Таблиця 5.4. – Прогнозування імпорту товарів з США на 2014 рік

Y, млн. дол. США

X, роки

X2

XY

Y2

1

298,9

2009

4036081

600490,1

89341,21

2

379,4

2010

4040100

762594

143944,36

3

335,4

2011

4044121

674489,4

112493,16

4

345

2012

4048144

694140

119025

5

363,1

2013

4052169

730920,3

131841,61

1721,8

10055

20220615

3462633,8

596645,34

Середнє
значення

344,36

2011

4044123

692526,76

119329,068

Рівняння прямолінійної регресії має вигляд:

                                                   (5.1)

                             (5.2)

                            (5.3)

Y = -18559,04 +(9,4*2014) = 372,56

Після розрахунків проводиться перевірка гіпотези про лінійність зв’язку між та за допомогою коефіцієнту лінійної кореляції  :

                                                              (5.4)                                                                        

Вважається, що існує лінійний зв`язок, якщо лінійна кореляція r = 0,7 і більше. При цих значеннях є чітка лінійна залежність. Так як r = 0,49, то можна сказати, що лінійний зв'язок не прослідковується. Цю залежність можна побачити на Рис.5.2.

Рис.1 Результати прогнозування імпорту з США у графічному вигляді

Розвиток двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері, пошук шляхів прискорення динаміки двосторонньої торгівлі та підтримка вітчизняних експортерів у виході на ринок США, а також залучення американських інвестицій в економіку України залишаються головними пріоритетами роботи Посольства на економічному напрямку.

В сфері економічного співробітництва США традиційно є одним з провідних партнерів України. Українські та американські підприємці, незважаючи на низку ризиків і відмінностей, завжди були зацікавлені у збільшенні обсягів взаємної торгівлі, удосконаленні взаємного доступу на ринки товарів та послуг, створенні нових робочих місць.

Обидві країни активно співробітничали з метою зменшення бар’єрів у торгівлі та забезпечення вільного взаємного доступу до ринку. Сполучені Штати надали Україні торговельні пільги в рамках Генералізованої системи преференцій США, скасували поправку Джексона-Веніка стосовно України, визнали ринковий статус української економіки та проголосили намір сприяти вступу нашої держави до низки міжнародних організацій, зокрема, підтримали набуття Україною членства в СОТ.

За даними Комісії США з міжнародної торгівлі загальний товарообіг між Україною та США зменшився на 7,7% (або на -275,9 млн.дол.) у порівнянні з показниками минулого року. При цьому дефіцит балансу двосторонньої торгівлі трохи зменшився і становить наразі 583,7 млн.дол. Відбулось зниження експортних поставок українських товарів до США на 7,4% (або на -107,4 млн.дол. У той же час імпорт американської продукції в Україну зменшився на 8% (або на -168,5 млн.дол.) .

Посольством на постійній основі вживалися заходи, спрямовані на сприяння вітчизняним експортерам, які зацікавлені у виході на американський ринок чи розширенні експорту до США, а також допомогу тим американським компаніям, які зацікавлені у придбанні вітчизняної продукції. Посольством здійснюється активна робота на ділянці забезпечення лібералізації торговельного режиму між Україною та США. Налагоджено постійну взаємодію з ключовими урядовими інституціями, недержавними організаціями з підтримки бізнесу, зокрема Українсько-американською діловою радою (USUBC), яка на сьогодні об’єднує понад 200 компаній та є найбільшою закордонною торговельною асоціацією України, Американською торговельною палатою в Україні, а також галузевими асоціаціями американських виробників та окремими американськими компаніями.

Розділ ІІ

Застосування теорії ігор для вирішення задач щодо прийняття рішень на митниці в умовах невизначеності

2.1. Розв’язання задачі з допомогою застосування теорії ігор задля визначення  імовірністі виявлення порушника митних правил 

На пункті пропуску через державний митний кордон України функціонує спільна група митників країн-сусідів. Ефективність роботи такої групи залежить від режиму її функціонування.

Існує чотири режими здійснення спільного контролю. Фізичні особи, що перетинають кордон, можуть скористатися пунктом пропуску зі спільним режимом роботи і звичайним пунктом пропуску.

Згідно оцінки результатів роботи митників у різних режимах, за попередній період   були визначені наступні дані щодо імовірності виявлення порушників залежно від того, яким пунктом пропуску вони скористалися під час перетину кордону.

Таблиця 2.1. – Вихідні дані

Стретегія спільної групи митників

Стратегії порушників

Спільний

Звичайний

Режим №1

0,25+0,№сп

0,75+0,№сп

Режим №2

0,1+0,№сп

0,45+0,№сп /2

Режим №3

1-0,№сп

0,4+0,№сп

Режим №4

0,6-0,№сп

0,35+0,№сп

 

За допомогою аналітичного і графічного методів теорії ігор для прийняття рішень в умовах невизначеності у роботі, необхідно визначити таку чисту або змішану стратегію, згідно якої ймовірність виявлення порушника митних правил була би максимальною за найгірших для митника умов, коли порушник знає стратегію суперника.

Теорія ігор вперше була систематично викладена Нейманом і Моргенштерном та оприлюднена лише 1944 року в монографії «Теорія ігор і економічної поведінки», хоча окремі результати були опубліковані ще в 20-х роках. Нейман і Моргенштерн написали оригінальну книгу, яка містила переважно економічні приклади, оскільки економічні задачі простіше за інші описати за допомогою чисел. Під час другої світової війни і одразу після неї теорією ігор серйозно зацікавились військові, які одразу побачили в ній математичний апарат для дослідження стратегічних проблем і підготовки рішень. Потім головна увага знову була звернута до економічних проблем. Нині сфера застосування теорії ігор значно розширилась. Так, у соціальних науках апарат теорії ігор застосовується у психології для аналізу торгових угод та переговорів, а також для вивчення принципів формування коаліцій тощо.

 Теорія ігорце математичний апарат, що розглядає конфліктні ситуації, а також ситуації спільних дій кількох учасників. Завдання теорії ігор полягає у розробленні рекомендацій щодо раціональної поведінки учасників гри.

Реальні конфліктні ситуації досить складні і обтяжені великою кількістю несуттєвих чинників, що ускладнює їх аналіз, тому на практиці будують спрощені моделі конфліктних ситуацій, які називають іграми.

Характерними рисами математичної моделі ігрової ситуації є наявність, по-перше, кількох учасників, яких називають гравцями, по-друге, опису можливих дій кожної із сторін, що називаються стратегіями, по-третє, визначених результатів дій для кожного гравця, що подаються функціями виграшу. Задачею кожного гравця є знаходження оптимальної стратегії, яка за умови багатократного повторення гри забезпечує даному гравцю максимально можливий середній виграш.

Існує дуже багато різних ігор. Прикладом «гри» в буквальному розумінні цього слова, передусім, є спортивна, карточна гра, шахи тощо. Від реальної конфліктної ситуації гра відрізняється не лише спрощеною формою, а також наявністю певних правил, за якими мають діяти її учасники. Дослідження таких формалізованих ігор звичайно не може дати чітких рекомендацій для реальних умов, проте є найзручнішим об'єктом для вивчення конфліктних ситуацій і оцінки можливих рішень з різних поглядів. Розраховані на основі ігрових моделей оптимальні плани не визначають єдино правильне рішення за складних реальних умов, проте слугують математично обґрунтованою підставою для прийняття таких рішень.

Класифікація ігор проводиться відповідно до вибраного критерію. Ігри можуть розрізнятися залежно від кількості гравців, кількості стратегій, властивостей функцій виграшу, можливостей взаємодії між гравцями.

Якщо в грі беруть участь два гравці, то така гра називається парною (грою двох осіб). Часто у грі беруть участь багато сторін, тоді гра є множинною.

Залежно від кількості стратегій розрізняють скінченні та нескінченні ігри. Якщо кожен гравець має скінченну кількість стратегій, то гра — скінченна, в іншому разі — нескінченна.

Якщо виграш одного гравця дорівнює програшу іншого, то маємо гру з нульовою сумою. Такі ігри характеризуються протилежними інтересами сторін, тобто ситуацією конфлікту. Інші ігри — з ненульовою сумою, виникають як за умов конфліктної поведінки гравців, так і за їх узгоджених дій.

За можливості поєднання інтересів гравців та домовленості між ними про вибір стратегій можна казати про кооперативну гру, коли ж гравці не мають можливості чи не бажають координувати свої дії, то гра називається некооперативною.

Матричні ігри двох осіб

Найчастіше розглядається гра з двома гравцями, в якій виграш однієї сторони дорівнює програшу іншої, а сума виграшів обох сторін дорівнює нулю, що в теорії ігор називають грою двох осіб з нульовою сумою. Подібна ситуація є типовою у практичній діяльності менеджерів, маркетологів, спеціалістів рекламних служб, які щоденно приймають рішення за умов гострої конкуренції, неповноти інформації тощо. Основною метою розв'язування задач цього класу є розроблення рекомендацій щодо вибору оптимальних стратегій конфліктуючих сторін на основі застосування методичних підходів теорії ігор.

Отже, маємо два гравці А і В (гра двох осіб з нульовою сумою). Кожний гравець вибирає одну із можливих стратегій: позначимо стратегії гравця А - , стратегії гравця В - .

Результати (плата) за всіма можливими варіантами гри задаються спеціальними функціями, які залежать від стратегій гравців, як правило, у вигляді платіжної матриці.

Нехай виграш гравця А, виграш гравця В.

Оскільки гра з нульовою сумою, то . Тоді в разі, якщо , то .

Отже, мета гравця А — максимізувати величину , а гравця В — мінімізувати її. Нехай , тобто маємо матрицю А:

,

де рядки відповідають стратегіям , а стовпці — стратегіям .

Матриця А називається платіжною, а також матрицею гри. Елемент цієї матриці — це виграш гравця А, якщо він вибрав стратегію , а гравець В — стратегію .

Із багатьох критеріїв, які пропонуються теорією ігор для вибирання раціональних варіантів рішень, найпоширенішим є песимістичний критерій мінімаксу-максиміну. Суть цього критерію у наступному.

Нехай гравець А вибрав стратегію , тоді у найгіршому разі він отримає виграш, що дорівнює , тобто навіть тоді, якщо гравець В і знав би стратегію гравця А. Передбачаючи таку можливість, гравець А має вибрати таку стратегію, щоб максимізувати свій мінімальний виграш, тобто .

Така стратегія гравця А позначається і має назву максимінної, а величина гарантованого виграшу цього гравця називається нижньою ціною гри.

Гравець В, який програє суми у розмірі елементів платіжної матриці, навпаки має вибрати стратегію, що мінімізує його максимально можливий програш за всіма варіантами дій гравця А. Стратегія гравця В позначається через і називається  мінімаксною, а величина його програшу — верхньою ціною гри, тобто .

Оптимальний розв'язок цієї задачі досягається тоді, коли жодній стороні невигідно змінювати вибрану стратегію, оскільки її супротивник може у відповідь вибрати іншу стратегію, яка забезпечить йому кращий результат.

Якщо , тобто, якщо , то гра називається цілком визначеною. В такому разі виграш гравця А (програш гравця В) називається значенням гри і дорівнює елементу матриці .

Цілком визначені ігри називаються іграми з сідловою точкою, а елемент платіжної матриці, значення якого дорівнює виграшу гравця А (програшу гравця В) і є сідловою точкою. В цій ситуації оптимальним рішенням гри для обох сторін є вибір лише однієї з можливих, так званих чистих стратегій — максимінної для гравця А та мінімаксної для гравця В, тобто якщо один із гравців притримується оптимальної стратегії, то для другого відхилення від його оптимальної стратегії не може бути вигідним.

Як правило, задачі теорії ігор, що моделюють реальні ситуації, мають значну розмірність. Тому важливим моментом дослідження платіжної матриці є способи її скорочення. Скоротити матрицю можна, якщо вилучити стратегії, про які наперед відомо, що вони є невигідними або повторюють одна одну.

Стратегії, яким відповідають однакові значення платіжної матриці ( тобто матриця містить однакові рядки (стовпці) ) називаються дублюючими. Якщо всі елементи -го рядка (стовпця) платіжної матриці перевищують значення елементів -го рядка (стовпця), то кажуть, що -та стратегія гравця А (гравця В) є домінуючою над -ою.

Для спрощення розрахунків дублюючі та ті стратегії, для яких існують домінуючі, вилучають з платіжної матриці.

Гра зі змішаними стратегіями

Скінченні ігри, як правило, не мають сідлової точки. Якщо гра не має сідлової точки, тобто і , то максимінно-мінімаксні стратегії не є оптимальними, тобто кожна із сторін може покращити свій результат, вибираючи інший підхід. Оптимальний розв'язок такої гри знаходять шляхом застосування змішаних стратегій, які є певними комбінаціями початкових «чистих» стратегій. Тобто змішана стратегія передбачає використання кількох «чистих» стратегій з різною частотою.

Ймовірності (або частоти) вибору кожної стратегії задаються відповідними векторами:

для гравця А – вектор , де ;

для гравця В – вектор , де .

Очевидно, що ; .

Виявляється, що коли використовуються змішані стратегії, то для кожної скінченної гри можна знайти пару стійких оптимальних стратегій. Існування такого розв'язку визначає теорема, яку наведемо без доведення.

Теорема (основна теорема теорії ігор). Кожна скінченна гра має, принаймні, один розв'язок, можливий в області змішаних стратегій.

Нехай маємо скінченну матричну гру з платіжною матрицею

.

Оптимальні змішані стратегії гравців А і В за теоремою визначають вектори і , що дають змогу отримати виграш: .

Використання оптимальної змішаної стратегії гравцем А має забезпечувати виграш на рівні, не меншому, ніж ціна гри за умови вибору гравцем В будь-яких стратегій. Математично ця умова записується так: .

З другого боку, використання оптимальної змішаної стратегії гравцем В має забезпечувати за будь-яких стратегій гравця А програш, що не перевищує ціну гри , тобто: .

Ці співвідношення використовуються для знаходження розв'язку гри.

Зауважимо, що в даному разі розраховані оптимальні стратегії завжди є стійкими, тобто якщо один з гравців притримується своєї оптимальної змішаної стратегії, то його виграш залишається незмінним і дорівнює ціні гри незалежно від того, яку із можливих змішаних стратегій вибрав інший гравець.

Таблиця 2.2. – Імовірність виявлення порушника митних правил

 

 

Стратегії порушників

 

 

Спільний Y1

Звичайний Y2

MAX

Стратегії спільної групи митників

Режим №1 X1

0,32

0,82

0,82

Режим №2 X2

0,17

0,52

0,52

Режим №3 X3

0,93

0,07

0,93

Режим №4 X4

0,53

0,42

0,53

MIN

0,17

0,07

 

minmax

                       maxmin

,де

g – імовірність знаходження порушників

Y1=1-Y2


Розв’язок графічним способом

Дамо тепер геометричну інтерпретацію розв’язку даної гри. Для цього на площині ХУZ введемо систему координат й на осях відкладемо відрізки одиничної довжини , кожній точці якого поставимо у відповідність деяку змішану стратегію . Див. Додаток 1.

Вибираємо 1 і 3 стратегії та проводимо необхідні розрахунки.

48% - ІІ (звичайна) стратегія

52% - І (спільна) стратегія

X1 =1-X3


39% - ІІІ стратегія

61% - І стратегія

Висновок: імовірність виявлення порушників більша,  коли застосовується змішана стратегія. При цьому митні інспектори мають 48% перебувати у ІІІ стратегії і 52% - у І стратегії.  39% порушників знаходяться у ІІ (звичайній) стратегії, а 61% - у І (спільній) стратегії. Чисту стратегію неможливо застосувати для даного випадку.

2.2. Транскордонне співробітництво України з країною-сусідом

Рені́ — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Молдовою.

Розташований в Одеській області, Ренійський район, в однойменному місті на перетині низки автошляхів E87, М15 та Р33. Із молдавського боку знаходиться пункт контролю «Джюрджюлешть» у селі «Джурджулешти», Кагульський район, в напрямку Кагула та по E584 у напрямку Вулканешт.

Вид пункту пропуску — залізничний та автомобільний. Статус пункту пропуску — міжнародний.

Характер перевезень — пасажирський, вантажний.

Окрім радіологічного, митного та прикордонного контролю, залізничний пункт «Рені» може здійснювати фітосанітарний, ветеринарний та екологічний контроль.

У той же час автомобільний пункт пропуску «Рені» здійснює ті самі види контролю, а також санітарний та контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень.

Рис.2.2. Пункт пропуска «Рені - Джюрджюлешть»

Прикордонний, митний та  інші  види  контролю  країни  виїзду здійснюються  контрольними органами перед прикордонним,  митним та іншими видами контролю країни в'їзду.

    Правила країни  виїзду,  пов'язані  зі  здійсненням контролю, втрачають   чинність   з   моменту   оголошення   про   закінчення прикордонного,   митного   та  інших  видів  контролю.  Проведення повторного контролю контрольними органами країни виїзду можливе  у разі отримання згоди контрольних органів країни в'їзду.

    Контроль повинен проводитися без перерви до його закінчення. Співробітники контрольних   органів,   які  беруть  участь  у спільному контролі,  пропускаються на  територію  пункту  пропуску іншої Сторони за своїми службовими посвідченнями.

    Вони повинні бути одягнуті в установлену форму  одягу  та  не мати при собі зброї.  Вони звільняються від контролю і сплати мита та  інших  податків  щодо   предметів   особистого   користування, транспортних засобів,  а також технічних засобів,  призначених для виконання контрольних функцій.

    Для ведення    службових    переговорів    Сторони    надають співробітникам контрольних органів  наявні  засоби  зв'язку  і  не заперечують проти використання власних засобів зв'язку.

У разі   виявлення  під  час  контролю  осіб,  які  незаконно перетинають державний кордон з України в Республіку Молдова,  вони передаються прикордонним органам України, а з Республіки Молдова в Україну - прикордонним органам Республіки Молдова.

Виявлені під час контролю товари  і  предмети,  що  незаконно вивозяться з України в Республіку Молдова, тимчасово затримуються, і рішення  про  їх  пропуск  (непропуск)  через  державний  кордон приймається  митними  органами  України,  а з Республіки Молдова в Україну - митними органами Республіки Молдова.

    Товари, предмети,   валюта   та   інші   цінності,   вилучені контрольними органами однієї Сторони на  території  іншої  Сторони під  час  проведення  спільного контролю,  а також отримані ними у зв'язку з проведенням  контролю  збори  і  платежі  вивозяться  на територію своєї держави безперешкодно.

Спільний митний контроль найчастіше проводять за наступними схемами:

Схема №1 Споруда, яка знаходиться на спільному кордоні

  А                     В

  ЗМК

         Країни А

  ЗМК

         Країни В

  

Схема № 2 Зона спільного контролю, яка знаходиться на спільному кордоні

  А                     В

ЗМК

Схема №3 Відокремлені споруди з обміном співробітників , при цьому кожна митниця має власний режим роботи і напрямок обслуговування

А/Споруда       країни В

А/Споруда       країни А

        ЗМК

Країни В

  ЗМК

         Країни А

митники   країни А

митники країни В

Схема № 4 Відокремлені споруди з обміном співробітників , при цьому кожна митниця має власний режим роботи і напрямок обслуговування. Митники перевіряють тільки той товар, до якої країни вони належать

А/Споруда       країни В

А/Споруда       країни А

товар

країни В

товар

країни А

        ЗМК

     Країни В

  ЗМК

         Країни А

митники   країни А

митники країни В

Схема №5 Відокремлені споруди з обміном співробітників. Митний контроль здійснюється тільки на території однієї держави

      Митники

       країни В

А/Споруда       

  ЗМК

         Країни А

митники   країни А

На П/П «Рені - Джюрджюлешть» митники спільно із прикордонниками здійснюють спільний митний контроль на кордоні за Схемою №4. Відокремлені споруди з обміном співробітників , при цьому кожна митниця має власний режим роботи і напрямок обслуговування. Митники перевіряють тільки той товар, до якої країни вони належать.

Висновок

Розвиток процесу економічної інтеграції полягає у лібералізації і синхронізованому відкритті ринків ЄС та України, взаємному збалансуванні торгівлі, наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським експортерам на ринках ЄС, запровадженні спільного правового поля і єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників. Економічна інтеграція базується на координації, синхронізації та відповідності прийняття рішень у сфері економіки України та ЄС і передбачає ліквідацію обмежень розвитку конкуренції та обмеження застосування засобів протекціонізму, формування основних економічних передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС.

Основними формами економічного співробітництва між Україною та ЄС є торгівля, інвести­ційна діяльність та технічна допомога. Торгівля займає центральне місце у загальній системі еко­номічної взаємодії.

Зростання обсягів торгівлі з ЄС було досягнуто без будь-яких істотних зрушень у товарній структурі. Відкриття європейських ринків Україна використала для нарощування експорту тих продуктів, які вже у минулому мали високі експортні квоти, спираючись на технологічну базу та ноу-хау радянських часів. З експортної палітри металургії та хімії Україна експортувала до Європи надто вузький асортимент простих виробів з невеликим ступенем обробки.  

Для пришвидшення інтеграційних процесів України необхідно боротися з корупцією та боротися з правопорушеннями, які виникають під час перетину кордону. Так, імовірність виявлення порушників більша,  коли застосовується змішана стратегія. При цьому митні інспектори мають  48% перебувати у ІІІ стратегії і 52% - у І стратегії.  39% порушників знаходяться у ІІ (звичайній) стратегії, а 61% - у І (спільній) стратегії.

Список використаної літератури

 1.  http://arc.customs.gov.ua
 2.  http://comeuroint.rada.gov.ua
 3.  http://ec.europa.eu/ecip/information_resources
 4.  http://ec.europa.eu/taxation_customs
 5.  http://otherreferats.allbest.ru
 6.  http://readbookz.com
 7.  http://uk.wikipedia.org
 8.  http://vedcons.ru
 9.  http://www.cust.lt/web/guest/titulinis
 10.  http://www.osvita-plaza.in.ua
 11.  http://www.ukrexport.gov.ua


Додаток 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85233. Проект организации взаимодействия хозяйствующих субъектов в сетях с разделенными интересами на примере ОАО «РЖД» 11.89 MB
  В результате разработок предложена графоаналитическая модель взаимодействия хозяйствующих субъектов в сетях с разделенными интересами, произведен выбор математического аппарата для формализации, исследовано влияние предоставления «окон» в графике движения поездов на результаты деятельности хозяйствующих субъектов.
85234. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 446 KB
  Одним из наиважнейших элементов в системе частного права на котором в большой степени основывается институт права частной собственности выступает наследственное право поскольку даже сама возможность передачи по наследству нажитого направлена на обеспечение стабильности имущественных...
85235. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «СТРОЙСЕРВИС» 374.5 KB
  Для успешного развития любой отрасли экономики необходимо своевременное воспроизводство капитала посредством инвестиций. Их количественный и качественный состав определяет характер и скорость восполнения экономических ресурсов, потребляемых в процессе производства благ.
85236. Совершенствование регулирования деятельности коммерческих банков Центробанком 724 KB
  Оптимизация стратегии реформирования российской экономики обеспечение стабильного развития и динамичных темпов экономического роста являются в настоящее время без преувеличения первостепенной задачей. Одной из важных задач российской экономической науки сегодня является исследование влияния государства...
85237. Утеплювач для зовнішніх огороджуючих конструкцій 457.06 KB
  Розрахунок тепловтрат зовнішніх огороджуючи конструкцій. Найбільш поширеними системами теплоізоляції є системи фасадної теплоізоляції опоряджені штукатурками та конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком.
85239. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ 2.56 MB
  Целью данной работы является оценка эффективности внедрения CRM-системы «Петрол плюс». Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: Описание особенностей, видов и этапов внедрения CRM-систем; Обоснование показателей эффективности внедрения CRM-систем...
85240. Активное управление портфелем ценных бумаг в условиях неопределенности и риска 1.81 MB
  На современном этапе реформирования экономики Украины, актуальной проблемой является обеспечение полноценного функционирования фондового рынка, как эффективного механизма перераспределения финансовых ресурсов между субъектами экономической деятельности.
85241. Пути повышения эффективности управления оборотными активами ОАО «Дзержинский мясокомбинат» 550.5 KB
  Теоретические основы управления оборотными активами Общие основы управления оборотными активами Особенности управления оборотными активами Анализ технико-экономических и финансовых показателей ОАО Дзержинский мясокомбинат Пути повышения эффективности управления оборотными активами ОАО Дзержинский мясокомбинат Анализ состава и структуры оборотных активов ОАО Дзержинский мясокомбинат Оптимизация размера основных видов оборотных активов Пути рационального использования оборотных средств ОАО Дзержинский...