82672

Роль и значение биофабрик

Реферат

Биология и генетика

Биофабрики располагают значительной территорией специальными производствами лабораторными корпусами и вспомогательными сооружениями. Государственный контроль выпускаемой продукции на её безвредность чистоту специфичность и активность осуществляет контрольная лаборатория Биофабрики возглавляемая...

Русский

2015-03-01

17.71 KB

16 чел.

ФГБОУ ВПО Ставропольский Государственный Аграрный Университет


Кафедра эпизоотологии 

и микробиологии

РЕФЕРАТ

Тема: Роль и значение биофабрик

Выполнила: студентка I курса 4-ой группы

Дворядкина Елена Владимировна

Проверила: доцент Веревкина Марина Николаевна

Ставрополь 2014 г.

Содержание:

1. Определение, структура, роль Биофабрик;

2. Краткая история возникновения Биофабрик;\

3.

1. Биофабрика -  государственное хозрасчётное предприятие, изготовляющее биологические препараты для диагностики, профилактики и лечения болезней животных.  

Большинство Биофабрик представляет собой многопрофильные предприятия, выпускающие различные препараты: вакцины, иммунные сыворотки, диагностические препараты, стимуляторы и др. Биофабрики располагают значительной территорией, специальными производствами, лабораторными корпусами и вспомогательными сооружениями. Производство биопрепаратов осуществляется поточными линиями, оснащёнными реакторами, ферментаторами, сепараторами, а также аппаратами для сублимационной и распылительной сушки жидких препаратов, для мойки, монтажа и стерилизации посуды, расфасовки продукции, запайки и укупорки ампул, флаконов и т. п. Каждый цех специализируется на изготовлении одного вида препарата или на выполнении определённых операций. Имеются также помещения для животных-продуцентов (лошади, волы, овцы, свиньи, кролики, морские свинки), построенные и оборудованные с расчётом их содержания в условиях, исключающих вынос возбудителей болезней, цеха для переработки мясных продуктов и утилизации отходов убоя продуцентов, а также виварий для разведения лабораторных животных, хозяйственные и подсобные постройки. Государственный контроль выпускаемой продукции на её безвредность, чистоту, специфичность и активность осуществляет контрольная лаборатория Биофабрики, возглавляемая государственным контролёром ВГНКИ. В штате Биофабрики есть —  ветеринарные врачи, технологи, инженеры, лаборанты, техники, рабочие и вспомогательный персонал. 

2. В СССР Биофабрики начали создавать с 1930 на базе ветеринарных бактериологических лабораторий и станций по производству вакцин и сывороток. Вначале Биофабрики были небольшой производительности с узким ассортиментом выпуска биологических препаратов. В 1970 большинство Б. представляет собой предприятия широкого профиля, изготовляющие 8—10 видов биологических препаратов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36105. КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ 162 KB
  Тому спілкування з людьми це наука й мистецтво. Тут важливі не тільки природні здібності людини та її бажання спілкуватись але й знання законів спілкування. Майбутні фахівці повинні зрозуміти що для успішної діяльності вони можуть і повинні навчитись орієнтуватись у психологічних підходах до партнерів адекватно розуміти реальність обирати такі способи ділового спілкування які будуть сприяти успіху як у професійній діяльності так і у житті. Студенти повинні звернути особливу увагу на те що проблема спілкування є одною з найважливіших...
36106. Міжнародний інноваційний менеджмент 350.5 KB
  Переваги міжнародного інноваційногоСпівробітництва І. Міжнародне співробітництво як запорука інноваційного процесу в національній економіці С. Міжнародне співробітництво як запорука інноваційного процесу в національній економіці С. Переваги міжнародного інноваційногоСпівробітництва І.
36107. МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 1.78 MB
  Загальна постановка задачі лінійного програмування ЗЛП полягає в наступному.2 називається припустимим рішенням або припустимим планом ЗЛП. Говорять що ЗЛП розвязна якщо вона має оптимальний план. ЗЛП може бути нерозвязною тільки з наступних двох причин: а ОПР порожня; б ОПР непорожня але цільова функція не обмежена на ОПР зверху якщо в ЗЛП шукається її максимум або не обмежена знизу якщо в ЗЛП шукається мінімум цільової функції.
36108. Основи Охорони праці 1.03 MB
  Основи охорони праці. Конспект лекцій з дисципліни Основи охорони праці для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам усіх форм навчання під час вивчення дисципліни Основи охорони праці.
36109. ОСНОВИ МЕРЕЖНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.03 MB
  Загальні відомості про компютерні мережі. Виникнення компютерних мереж. Практично відразу після появи ЕОМ виникло питання про налагодження взаємодії комп'ютерів один з одним щоб більш ефективно обробляти інформацію використати програмні й апаратні ресурси. З'явилися й перші мережі у той час обєднавши тільки найбільші ЕОМ у великих комп'ютерних центрах.
36110. Організація діяльності (галузева). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 254.69 KB
  Концепція сучасної організаційної функції 5 ЗМ 1 Зміст організаційної функції в менеджменті 5 ЗМ 2 Цілі та стратегії господарської діяльності основа побудови організації 24 ЗМ 3 Проектування організаційної структури 55 М 2 Організація виробничих процесів на підприємствах 79 ЗМ 4 Організація основного виробництва 79 Перелік використаних джерел 97 ВСТУП В курсі Організація діяльності вивчаються конкретні економічні механізми принципи організації підприємницької діяльності функціонування виробничих...
36111. ПАХВ. Курс лекцій 1.54 MB
  Вивід і аналіз диференціального рівняння статики рідини Рівняння Ейлера. Вивід основного рівняння гідростатики. Випадки практичного використання основного рівняння гідростатики. Рівняння нерозривності та суцільність потоку.
36112. Конспект лекцій із педагогічної психології 1.74 MB
  Закономірності інтелектуального і особистісного розвитку дитини як субєкта навчальної діяльності організовуваної і керованої педагогом в різнихумоах освітнього процесу Зимняя І. Завдання Вивчення психологічних основ діяльності педагога. Вивчення фактів механізмів закономірностей розвиваючого навчання Визначення закономірностей умов критеріїв засвоєнь знанб формування операційного складу діяльності на основі процесц вирішення завдань Визначення психологічних основ діагностики рівня і якості засвоєння та співвідношення з освітніми...
36113. Планування діяльності підприємства. Планологія як наука про планування 1.33 MB
  Процес планування діяльності підприємств має багато складових: виробництво реалізація продукції її собівартість забезпеченість трудовими матеріальними і фінансовими ресурсами фінансові результати роботи фінансовий стан підприємства його інвестиційна діяльність. У практиці традиційного технікоекономічного планування на вітчизняних підприємствах такі пофакторні розрахунки завжди супроводжували розробку планів із підвищення продуктивності праці і зниження витрат на виробництво продукції. Враховуючи і те що підприємствам які працюють в...