82700

My Last Day Off. (A fairy-tale about the past)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Objectives: to retell pupils a fairy-tale about the past; to present pupils the way of expressing the past (regular verbs); to teach pupils to make up sentences in Past Simple; to read the text and answer the questions; to teach pupils to speak about their last day off...

Английский

2015-03-01

31 KB

0 чел.

Урок-казка

Theme: My Last Day Off. (A fairy-tale about the past)     Form 4

Objectives:

- to retell pupils a fairy-tale about the past;

- to present pupils the way of expressing the past (regular verbs);

- to teach pupils to make up sentences in Past Simple;

- to read the text and answer the questions;

- to teach pupils to speak about their last day off;

- to play games, develop guessing skills, memory.

Materials: a student book, cards with the tasks for reading, cards for practicing Past Simple, the multimedia presentation of the lesson with pictures and tasks.

Procedure

1. Beginning of the lesson

T: Good-morning, pupils. I’m glad to see you. The topic of our today’s lesson is “My last day off. A fairy-tale about the past.”  (Slide 1)

T: And we have lots of things to do today. Have a look! (Slide 2)

2. Warming up

T: But first look at the board. You should ask and answer where Billy was last summer. Let pictures help you. (Slide 3)

E.g. Was Billy in London last summer? – Yes, Billy was in London.\ No, Billy was not in London last summer.

3. Checking up home task

T: And now let’s check up your home task. Read where you were yesterday, last Monday, two days ago…

P1: I was in the park yesterday……

P2: I was in the yard yesterday……

P3: I was at home yesterday……  

4. Presentation

T: And now, please, have a look at the board. This is Edward. He is always ready to help! He is a good boy. He always helps his mum, dad and friends. He doesn’t forget about his grandparents, too. They often call him Eddy or Ed. (Slide 4)   

T: When Ed helps us, we do everything better and faster! Have a look! (Slide 5)

T: Some more examples (Slide 6)

5. Practice. Pair work

T: Now your task is to complete the text “On Saturday”, then read it in the Past Simple. (Slide 7)

T: Now look at the board and check up. (Slide 8)

6. Reading. Speaking

T: Well done! And now read the text aloud, then answer the questions. (Slide 9)

7. Writing. Grammar practice

T: How clever you are! Now look at the board. I hope you know these4 people. Yes they are characters of the famous film “Father’s daughters”. Read what they do every day, and then say about yesterday! (Slide 10)

8. Group work

T: Here’s Lily’s list of things to do on Sunday. It is Monday today. Write on your papers about Sunday. Work in groups. (Slide 11)

T: Now read and check up! (Slide 12)

9. Summing up

T: You were brilliant today! I’m very glad. Was the lesson interesting?

P1: Yes, the lesson was interesting.

T: Were all the pupils active?

P2: Yes, all the pupils were active.

T: Who helped you to speak about you day off?

P3: Ed helped us.

10. Home assignment

T: Your home task is exercise 5, page 107. Here you should read Kate’s list of things to do on Monday. It is Tuesday today. Write about her actions on Monday. Some pupils should speak about theirs last day off.

T: Have a look at these funny animals from cartoons. Read the sentences and guess who did what yesterday. (Slide 13)

T: You were very bright today. Good-bye! (Slide 14)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21293. Методологія обєктно-орієнтованого аналізу і проектування ПЗ. Мова UML 72.5 KB
  Мова UML Зіставлення і взаємозв'язок структурного та об'єктноорієнтованого підходів Граді Буч сформулював головне достоїнство об'єктноорієнтованого підходу ООП наступним чином: об'єктноорієнтовані системи більш відкриті і легше піддаються внесенню змін оскільки їх конструкція базується на стійких формах. Буч відзначив також ряд наступних переваг ООП: об'єктна декомпозиція дає можливість створювати програмні системи меншого розміру шляхом використання загальних механізмів що забезпечують необхідну економію виразних засобів. Системи...
21294. Структурний підхід до проектування інформаційних систем 477 KB
  Основними з цих принципів є наступні: принцип абстрагування полягає у виділенні істотних аспектів системи і відволікання від несуттєвих; принцип формалізації полягає в необхідності суворого методичного підходу до вирішення проблеми; принцип несуперечності полягає в обгрунтованості та узгодженості елементів; принцип структурування даних полягає в тому що дані повинні бути структуровані і ієрархічно організовані. Кожній групі засобів відповідають певні види моделей діаграм найбільш поширеними серед яких є наступні: SADT...
21295. Мета та завдання дисципліни 88.5 KB
  CASEтехнологія являє собою методологію проектування ІС а також набір інструментальних засобів що дозволяють в наочній формі моделювати предметну область аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти програми відповідно до інформаційними потребами користувачів. Поняття моделі та моделювання Модель це об'єкт або опис об'єкта системи для заміщення однієї системи оригіналу іншою системою для кращого вивчення оригіналу або відтворення будьяких його властивостей. Слово модель лат. При моделюванні...
21296. Діаграма варіантів використання (use case diagram) 504 KB
  Діаграма варіантів використання use case diagram Вступ Візуальне моделювання в UML можна уявити як певний процес поуровневого спуску від найбільш обший і абстрактної концептуальної моделі вихідної системи до логічної а потім і до фізичної моделі відповідної програмної системи. Для досягнення цих цілей спочатку будується модель у формі так званої діаграми варіантів використання use case diagram яка описує функціональне призначення системи або іншими словами те що система буде робити в процесі свого функціонування. Діаграма...
21297. Життєвий цикл програмного забезпечення 1.58 MB
  Життєвий цикл програмного забезпечення Одним з базових понять методології проектування ІВ є поняття життєвого циклу її програмного забезпечення ЖЦ ПЗ. Структура ЖЦ ПЗ за стандартом ISO IEC базується на трьох групах процесів: основні процеси ЖЦ ПЗ придбання поставка розробка експлуатація супровід; допоміжні процеси які забезпечують виконання основних процесів документування управління конфігурацією атестація оцінка аудит рішення проблем; організаційні процеси управління проектами створення інфраструктури проекту...
21298. Моделювання за допомогою методу Баркера 243 KB
  З їх допомогою визначаються важливі для предметної області об'єкти сутності їх властивості атрибути і відношення один з одним зв'язки. Графічне зображення сутності Кожна сутність повинна мати унікальний ідентифікатор. Кожен екземпляр сутності повинен однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від всіх інших примірників даного типу сутності. Одна і та ж інтерпретація не може застосовуватися до різних імен якщо тільки вони не є псевдонімами; володіє одним або декількома атрибутами які або належать сутності або успадковуються через...
21299. Діаграми класів 160.5 KB
  При цьому можливе використання графічних зображень для асоціацій та їх специфічних властивостей таких як відношення агрегації коли складовими частинами класу можуть виступати інші класи. У цих розділах можуть зазначатися ім'я класу атрибути змінні та операції методи.1 Графічне зображення класу на діаграмі класів Обов'язковим елементом позначення класу є його ім'я. На початкових етапах розробки діаграми окремі класи можуть позначатися простим прямокутником із зазначенням тільки імені відповідного класу рис.
21300. Технології та інструментальні засоби проектування 62.5 KB
  Інструментальні засоби моделювання та проектування інформаційних систем Технології та інструментальні засоби проектування Технології та інструментальні засоби проектування CASEзасоби Computer Aided System Engineering складають основу проекту будьякої інформаційної системи. Методологія реалізується через конкретні технології та підтримують їх стандарти методики та інструментальні засоби які забезпечують виконання процесів життєвого циклу. Особливостями сучасних CASEзасобів є наочні графічні інструменти для створення моделей...
21301. Основы проектирования операционной части АЛУ 273.5 KB
  Рассмотрим все возможные комбинации знаков чисел и действий и сделаем ряд преобразований так чтобы знак результата совпадал со знаком первого операнда: 1. При отсутствии переноса из старшего разряда для представления результата в прямом коде все разряды результата включая знаковый инвертируется и к младшему разряду прибавляется единица. В блок схеме используются два типа блоков: Блоки выполнения действия над значениями исходных переменных с присваиванием результата новым переменным или одной из старых. В минимальном варианте операционная...