82700

My Last Day Off. (A fairy-tale about the past)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Objectives: to retell pupils a fairy-tale about the past; to present pupils the way of expressing the past (regular verbs); to teach pupils to make up sentences in Past Simple; to read the text and answer the questions; to teach pupils to speak about their last day off...

Английский

2015-03-01

31 KB

0 чел.

Урок-казка

Theme: My Last Day Off. (A fairy-tale about the past)     Form 4

Objectives:

- to retell pupils a fairy-tale about the past;

- to present pupils the way of expressing the past (regular verbs);

- to teach pupils to make up sentences in Past Simple;

- to read the text and answer the questions;

- to teach pupils to speak about their last day off;

- to play games, develop guessing skills, memory.

Materials: a student book, cards with the tasks for reading, cards for practicing Past Simple, the multimedia presentation of the lesson with pictures and tasks.

Procedure

1. Beginning of the lesson

T: Good-morning, pupils. I’m glad to see you. The topic of our today’s lesson is “My last day off. A fairy-tale about the past.”  (Slide 1)

T: And we have lots of things to do today. Have a look! (Slide 2)

2. Warming up

T: But first look at the board. You should ask and answer where Billy was last summer. Let pictures help you. (Slide 3)

E.g. Was Billy in London last summer? – Yes, Billy was in London.\ No, Billy was not in London last summer.

3. Checking up home task

T: And now let’s check up your home task. Read where you were yesterday, last Monday, two days ago…

P1: I was in the park yesterday……

P2: I was in the yard yesterday……

P3: I was at home yesterday……  

4. Presentation

T: And now, please, have a look at the board. This is Edward. He is always ready to help! He is a good boy. He always helps his mum, dad and friends. He doesn’t forget about his grandparents, too. They often call him Eddy or Ed. (Slide 4)   

T: When Ed helps us, we do everything better and faster! Have a look! (Slide 5)

T: Some more examples (Slide 6)

5. Practice. Pair work

T: Now your task is to complete the text “On Saturday”, then read it in the Past Simple. (Slide 7)

T: Now look at the board and check up. (Slide 8)

6. Reading. Speaking

T: Well done! And now read the text aloud, then answer the questions. (Slide 9)

7. Writing. Grammar practice

T: How clever you are! Now look at the board. I hope you know these4 people. Yes they are characters of the famous film “Father’s daughters”. Read what they do every day, and then say about yesterday! (Slide 10)

8. Group work

T: Here’s Lily’s list of things to do on Sunday. It is Monday today. Write on your papers about Sunday. Work in groups. (Slide 11)

T: Now read and check up! (Slide 12)

9. Summing up

T: You were brilliant today! I’m very glad. Was the lesson interesting?

P1: Yes, the lesson was interesting.

T: Were all the pupils active?

P2: Yes, all the pupils were active.

T: Who helped you to speak about you day off?

P3: Ed helped us.

10. Home assignment

T: Your home task is exercise 5, page 107. Here you should read Kate’s list of things to do on Monday. It is Tuesday today. Write about her actions on Monday. Some pupils should speak about theirs last day off.

T: Have a look at these funny animals from cartoons. Read the sentences and guess who did what yesterday. (Slide 13)

T: You were very bright today. Good-bye! (Slide 14)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі об’єму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення об’єму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...
65631. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 297 KB
  Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур яке відшкодовуючи понесені збитки дозволяє стабілізувати виробництво забезпечити фінансову стійкість господарств а відтак і сталість...