83006

Організація туру по Чернігівській області

Курсовая

Туризм и рекреация

Якому пропонують на вибір різні варіанти обслуговування по кожному із видів послуг в запропонованому їм самим місця відпочинку: розміщення різні за рівнем типом та місцем розташування готелю; харчування різні варіанти повний або напівпансіон або зовсім без харчування шведський стіл...

Украинкский

2015-03-06

978.5 KB

6 чел.

PAGE  14

Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І          УПРАВЛІННЯ

Кафедра туризму

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Організація туризму»

на тему:

«Організація туру по Чернігівській області»

Роботу виконала: Геращенко Катерина Віталіївна

Науковий керівник: завідувач кафедри туризму,

к.е.н., доцент Коваль П. Ф.

ЧЕРНІГІВ 2011

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра            Менеджменту            __________________________________________________________

Дисципліна      Організація туризму _______________________________________________________

Спеціальність   Туризму _____________________________________________________

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу

Геращенко Катерина Віталіївна

1.Тема роботи: «Організація туру по Чернігівській області»    

2.Термін здачі закінченої роботи_______________________

3. Вихідні дані роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№№ п/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів  роботи

Примітки

 1.  

Вибір  теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

 1.  

Підготовка 30% курсової роботи та подання її керівнику

 1.  

Підготовка 70% курсової роботи та подання керівнику

 1.  

Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику

 1.  

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

 1.  

Отримання відгуку керівника роботи

 1.  

Захист курсової роботи

Студент _______________________

  (підпис)

Керівник ______________________           ______________________________

  (підпис)   (прізвище, ім’я, по батькові)

“_______”_____________ _____р.

Зміст

 1.  Вступ
 2.     Опис туристичного продукту

2.1.  Технологія проектування туру

2.2.  Організація безпеки на маршруті

2.3.  Туристична документація

 1.  Висновки
 2.  Джерела
 3.  Додатки

1. Вступ

В сучасному світі, туризм – це багатогранне явище тісно пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками.

Туризм – це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання, в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових цілях без здійснення оплачуваної діяльності.

Існує багато поглядів на туризм, так як на галузь господарства, так і на міжгалузевий комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує туристичний продукт.

Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менш ніж дві такі послуги, що реалізує або пропонує для реалізації, за визначеною ціною, до складу якого входять: розміщення, харчування, перевезення та інше.

Туристична діяльність – діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до закону України «Про туризм» та інших актів.

Фактично організацією туризму займаються спеціальні організації, такі як: туристичні фірми, бюро та агентства, які в загалом називаються суб’єктами туристичної діяльності.

 Суб’єкти  туристичної діяльності – підприємства та установи різних форм власності. Фізичні особи, що зареєструвалися у встановленому порядку чинним законом України і мають ліцензії на здійснення діяльності пов’язаної з наданням туристичних послуг.

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки як: транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним з найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки.

Нарощування темпів та підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму, становлення туристичної галузі як однієї з провідних галузей вітчизняної економіки, стримується невирішеністю низки питань, розв’язання яких потребує державного регулювання та підтримки виконавчих органів влади.

Тема міжнародного в здного туризму, а саме організація туру по Чернігівській області, була обрана мною не випадково. Адже експортний туризм підвищує не тільки надходження до державного бюджету, але й підіймає авторитет України перед іншими державами, збільшує шанси нашої держави на закордонні інвестиції, підвищує рівень культури спілкування з іноземцями, а також позитивним чином впливає на розвиток готельної та туристичної індустрій.

До того ж наш славетний Новгород-Сіверський, дуже цікавий з точки зору дослідження рідкісних та унікальних архітектурних, історичних та культурних    пам’яток.  

Особливістю даної подорожі, Чернігів – Новгород-Сіверський, буде дуже насичена пізнавальна програма. Яка буде вносити роз’яснення даній категорії туристів, а саме молодіжній групі (учні випускних класів та студенти), що наша Українська держава не є провінцією Росії, Польщі або будь-якої іншої країни, а є самобутньою, цілісною та непохитною, зі своєю історією, архітектурою,автентичністю та пам’ятками культури, які можуть позмагатися за звання туристичної Мекки Європи.

Метою даної роботи, є доведення того, що розробка вибраного мною туру, буде мати під собою підґрунтя популяризації української культури, а зокрема Чернігівщини, як туристичної перлини.

Головною ж  метою даної курсової роботи – є закріплення та систематизація знань з теоретичної частини організації процесів туристичної діяльності та вміння правильно оформлювати документальний супровід туристичного продукту та туристичної діяльності в цілому та подорожі окремо, продемонструвати вміння та кваліфікованість у підготовці, оформленні та наданні інформаційних послуг туристам, а також взаємодію з постачальниками суміжних туристичних послуг на основі договірних документів та угод.

2. Опис туристичного продукту

Наш районний центр, Новгород-Сіверський, - маленьке містечко, приблизно десять тисяч мешканців, менше ніж станиця козаків, але ж скільки в ньому всього! Навіть є тріумфальна арка та торгівельні ряди  з галереями по периметру, які нагадують Гостьовий двір в Петербурзі, і чарівні тихі вулочки які ведуть до Десни. Найбільш помітна пам’ятка – Спасо-Преображенський монастир.

Як би цей монастир стояв у якій-небудь столиці, він був би відомим, в ньому б увесь час товпилися туристи. Колись, очевидно, навколо нього розташовувався вал. Зараз це м’які скати, покриті густою яскравою травою, а над ними височіють білі стіни та башти. Серце завмирає, і навіть не одразу зрозуміло від чого! В монастирі є будівля бурси. Одразу ж згадується знамениті «Описи бурси» Пом’яловського, але ця нарядна, якась святкова будівля вражає повною не відповідністю з уявленнями про бурсу та бурсацьке життя, яке породжувала ця книга.

Новгород-Сіверський варто відвідати хоча б за для Державного історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоровому». Однак цьому невеличкому містечку ми зобов’язані не тільки «Словом». Новгород-Сіверський який час був справжньою столицею українського національного самосвідомості! Тут з 1781 року і до кінця XVIII століття, джерелом кипіло культурне життя. Будучи центром одно іменного намісництва, а потім і губернії (в її складі були міста Глухів, Кролевець, Конотоп, Короп, Стародуб, Сосниця, Погар, Мглин, Сураж), воно стягнуло до себе настільки серйозні культурні сили, що виник навіть проект створення тут університету. Цей проект був втілений у життя пізніше, у 1804 році, але у Харкові. Історики з’ясували, що у чиновницький середі Новгород-Сіверського в той період склалася доволі багато чисельна група, яка складалася з українських патріотів, і, найімовірніше за все, саме у цій групі була створена «Історія русів».

Проте, Сіверська земля зберігає у собі ще багато свідоцтв глибокої давнини.

Перша літописна згадка про Новгород-Сіверський була у відомій «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

Біографія міста не звичайна, в ньому не мало загадок і таємниць. Історія і легенди зливаються тут в одне ціле. З ім’ям Новгород-Сіверського князя Святослава Ольговича пов’язане перша письмова згадка у Іпатівський літописі про Москву з якої вчені ведуть початок її заснування.

Із давньої Сіверської землі дійшло до нас із глибин століття незгасенне світло перлини древньоруської літератури «Слово о полку Ігоровім».

З невеличким українським містечком над Десною пов’язані імена видатних просвітителів та вчених – М. А. Максимовича, К. Д. Ушинського, А. П. Флерова,   Д. Я. Самоквасова, П. А. Куліша, М. К. Чалого та багатьох інших відомих державних і політичних діячів 18-20 століття.

Унікальні пам’ятки історії і культури придають місту свій унікальний колорит, викликають не тільки захоплення його відвідувачів, але й дозволяють відчути на собі подих історії різноманітних епох та століть, оцінити високе професійне уміння їх творців!

Мандрівка до Новгород-сіверського дозволить пізнати справжню українську гостинність, а проведений час дозволить наповнитися новими відкриттями і враженнями, активністю та здоров’ям!  

На мій погляд уся ця краса заслуговує на те, щоб її розглядали, милувалися та пізнавали! Але не тільки наші співвітчизники, але й громадяни інших країн, а особливо Європи.

Тому я обрала для даної курсової роботи тему міжнародного в їздного туризму. Вікова категорія також є не випадковою, адже саме молодь найлегше запам’ятовує отриману інформацію, і саме молодь є найбільш дієвою частиною населення усього світу.

Саме тому я запрошую свою туристичну групу здійснити подорож до глибини століть одного з най давніших історичних центрів Київської Русі – місто Новгород-Сіверський! Місто яке розташувалося на північній частині України, на крутих похилах, які були окреслені оврагами правого берегу річки Десна.

Його первозданна природа, живописні ландшафти, дивовижні пейзажі лугів і лісів, чистих озер і водних просторів очарованої Десни, багатовікова історія і культурна спадщина які представляють собою національну і світову скарбницю духовної культури, дозволяє багатьом мандрівникам і дослідникам по праву називати Новгород-Сіверський північною Пальмирою України!!!

Об’єкти, які будуть знаходитися на маршруті екскурсійної групи:

 •  Археологічна стоянка давньої людини, вулиця Соборна;
 •  Давньоруське поселення « Замок »;
 •  Нікольська церква 18 століття;
 •  Успенська церква 17 століття (Додаток А1);
 •  Торгові ряди 19 століття (Додаток А2);
 •  Тріумфальна арка 18 століття (Додаток А3);
 •  Новгород-Сіверська гімназія 19 століття (Додаток А4);
 •  Комплекс будівель Спасо-Преображенського монастиря;
 •  Спасо-Приображенський монастир (Додаток А5).          

Але для кращого розуміння даної теми треба детальніше розглянути наш туристичний продукт з точки зору туристичної індустрії

Для організації та планування туристичного господарства, важливе значення мають класифікації туризму, сутність яких полягає у відокремленні класів, форм і видів туризму за най різноманітними напрямками.

Туризм можна класифікувати за різноманітними показниками:

 •  за метою. Наш туристичний продукт за метою, можна віднести до екскурсійного туризму.
 •  за засобами пересування. Наш маршрут буде виконуватися на автотранспорті.
 •  за терміном і тривалістю. Обраний нами тур  є короткостроковим.

Також наш тур можна класифікувати як груповий.

Виробництво туристичного продукту – це процес перетворення ресурсів на туристичний продукт, який відбувається на різних господарюючих суб’єктах.  

При розробці туристичного маршруту дуже важливим моментом є розрахунок вартості тур продукту, що в свою чергу включає в себе наявність власного або орендованого транспорту на якому буде здійснюватися перевезення туристів, угоди з закладами громадського харчування, або надання послуг харчування у приймаючої сторони, не менш важливим фактором є кількість подорожуючих та наявність власного гіда-екскурсовода, або найм кваліфікованого працівника в даній сфері на місці проведення екскурсії.

Також важливу роль у формуванні туристичного продукту відіграє правильність укладання договорів з постачальниками.

В цьому розділі будуть міститися види договорів з підприємствами які безпосередньо обслуговують інтереси туристів на обраному нами маршруті. Наприклад: договір з автотранспортним підприємством, договір з закладом громадського харчування, договір з екскурсійною фірмою, договір про страхування, договір з музеями тощо, які ми розглянемо детальніше в наступному розділі даної курсової роботи.

Також в підрозділі опису даного туристичного продукту, буде детально розглянуто усі заходи безпеки, як зі сторони туристичного підприємства, що надає послуги, так і приймаючої сторони та перевізників. Та інформування туристів про заходи безпеки під час тривалості усього туру.

До того ж в цьому підрозділі ми розглянемо такі питання, як документація, яка супроводжує туриста на шляху отримання послуг на протязі всього туру.

2.1. Технологія проектування туру

Технологія проектування туру:

Тур – туристська подорож визначеним маршрутом у певний обумовлений термін з визначеним набором послуг.

При формуванні туру та його пакету можливі два варіанти роботи з туристами: а) реалізація заказних турів; б) реалізація інклюзив турів.

 Заказні тури. У випадку продажу турів на замовлення формування програм та комплектування складу послуг відбувається за бажанням та безпосередньо за участю туриста. Якому пропонують на вибір різні варіанти обслуговування по кожному із видів послуг в запропонованому їм самим місця відпочинку:

 •  розміщення – різні за рівнем, типом та місцем розташування готелю;
 •  харчування – різні варіанти (повний або напівпансіон, або зовсім без харчування), шведський стіл або «а ля карт» з обслуговуванням тощо;
 •  екскурсії, розважальні послуги за бажанням;
 •  транспортні послуги – варіанти авіа перельоту, ж/д проїзду, оренди автотранспорту тощо;
 •  спортивні та курортні послуги – вибір таких програм за бажанням, а також можливість тренінгу чи походу;
 •  візові послуги, а також послуги зі страхування (в необхідних випадках) тощо.

Тобто, турист сам складає програму свого відпочинку. Вибрані туристом послуги формуються в програму тура, розраховується ціна, яку турист оплачує при придбанні тур пакету.

 Інклюзив тури. Цей тур є жорстко, заздалегідь спланованим (до контакту з клієнтом) пакетом послуг, зорієнтованим на визначений вид відпочинку або туризму, а також на соціальний клас туристів та їх вік.

Склад послуг інклюзив туру в моменті реалізації не змінюється. Турист має право купити його повністю або взагалі відмовитися від нього.

Базою для проведення послуги є її стислий опис – пакет вимог, виявлених у результаті вивчення ринку послуг, узгоджених із замовником, а також врахування можливостей виконавця послуг.

Формуючи тур необхідно враховувати його основні властивості:

 •  обґрунтованість, тобто надання всіх послуг має бути обумовлене метою мандрівки та супутніми умовами, які базуються на потребах туриста;
 •  надійність – відповідність реального вмісту продукту рекламі, достовірність інформації;
 •  цілісність – завершеність продукту, його здатність повністю задовольнити туристичну потребу;
 •  ясність – спожиття продукту, його направленість мають бути зрозумілі як туристу, так і обслуговуючому персоналу;
 •  простота в експлуатації;
 •  гнучкість – здатність продукту та системи обслуговування пристосуватися до іншого типу потреб, та бути неприйнятним щодо змін серед обслуговуючого персоналу;
 •  корисність – властивість служити досягненню однієї чи декількох цілей (наприклад: відпочинок і пізнання), задовольняти ті або інші потреби туриста.

При формуванні туру складається програма. На основі програми визначають скільки часу займає зустріч, поселення, екскурсійна програма, проводи, обраховують вартість транспортного обслуговування, екскурсійного, вартість вхідних білетів до екскурсійних об’єктів. Все це підсумовується і розраховується на одну особу.

Тур пакет – комплекс послуг, які надаються під час мандрівки згідно індивідуального чи групового варіанту, який пропонується на продаж споживачу в який крім транспорту включає розміщення, харчування, послуги гіда та інше обслуговування.

Повний пакет туристської послуги включає:

 •  проживання;
 •  харчування;
 •  авіа переліт, автобусні і ж/д перевезення;
 •  медична страховка;
 •  послуги гіда;
 •  трансфер аеропорт-готель-аеропорт (автобус);

Проїзд може здійснюватися за побажанням туриста га автобусі, поїздом, літаком, а також на морських суднах.

           Наше підприємство може запропонувати туристам такі види харчування як: сніданок, напівпансіон, повний пансіон, шведський стіл.

Партнерські відносини туристського підприємства.

«All-Rin» має партнерські договори з музеями, об’єктами харчування, з транспортними компаніями та екскурсійними фірмами.

Укладання договорів з постачальниками послуг

Після того, як установлені місця призначення, кількість людей у групах і дати їх заїздів, у процесі переговорів з готелями, авіалініями та іншими постачальниками послуг настає стадія підписання договорів і контрактів.

Контракт (договір) необхідний для урегулювання обов’язків та відповідальності сторін, зокрема в ситуаціях, коли залишаються непроданими місця в готелях, посадочні місця у само льоті, або у випадках, коли відміняються чартерні авіарейси, щоб передбачити систему санкцій для кожного конкретного випадку.

Відповідно до вимог статті 16 закону України «Про туризм», обов’язковими умовами туристичного обслуговування людини (групи громадян) є страхування туристів при здійсненні ними туристичної подорожі.

Для обраної нами категорії туристів ( а саме іноземців ) воно також є обов’язковим на території нашої держави.  

Нашим підприємством туристичним агентством «All-Rin» в особі директора Геращенко Катерини Віталіївни, що діє на підставі статуту, також надаються такі види страхування:

 •  медичне;
 •  страхування від нещасного випадку.

Відповідно до договору турист повинен отримати медичну допомогу, а також відшкодування збитків пов’язаних з настанням страхового випадку. Страхування здійснюється один раз і на весь період туристичної подорожі.

Існує два варіанти виконання умов про страхування:

 •  шляхом придбання у тур агента поліса страхової компанії;
 •  самостійно укласти договір зі страховою компанією.

При укладанні договору страхування шляхом придбання страхового полісу, необхідно звернути увагу на наступні умови:

 •  медична допомога повинна бути надана в країні перебування. В нашому випадку на території нашої країни;
  •  в договорі страхування повинні бути вказані всі види підстав для надання виплат по договору ( повинні бути вказані усі види страхових випадків ).

Бажаним пунктом в договорі про страхування мають бути вказані реквізити іноземних представництв страхової компанії в країні перебування, або реквізити компаній-партнерів, які здійснюють виплату збитків, або компенсацію витрат. Індивідуально можливо застрахувати інші ризики пов’язані з подорожжю ( завчасне повернення в зв’язку з хворобою, анулюванням договору на туристичне обслуговування ).   

Після детального ознайомлення з усіма умовами страхового полісу, та обговорення з нашими співробітниками, які пояснили різницю між першим та другим видом страхування, і читко визначили негативні та позитивні моменти,  наша група туристів обрала саме перший вид страхування.

Умови страхування туристів.

Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і здійснюється суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності.

Компенсація шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю туриста або його майну, проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Туристи в праві самостійно укладати договори на страхування. У цьому випадку вони зобов’язані завчасно підтвердити наявність належним чином укладеного договору страхування.

Інформації про умови обов’язкового страхування має бути доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування.

Обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі.

За вимогою туриста тур оператор чи тур агент забезпечують страхування інших ризиків, пов’язаних із здійсненням  подорожі.

Для оформлення страхового полісу агенту необхідно мати закордонний паспорт клієнта, та знати чіткі дати поїздки.

Відповідно до Закону України „Про страхування ” страхові агенти повинні мати такі документи із страхування споживачів:

 •  правила здійснення певних видів страхування;
 •  страхові тарифи, завірені страховиками;
 •  договори страхування (страхові поліси) та роз’яснення щодо їх укладання та заповнення ; 
 •  форми звітності перед страховиком;
 •  копію ліцензій страховика на право здійснення певних видів страхової діяльності;
 •  реєстр виданих страхових полюсів.

Договори з екскурсійними фірмами, мають містити наступні розділи як:

 1.  предмет договору. В нашому випадку надання приватним екскурсійним підприємством «Dream of Tourism» в особі директора Авраменко Світлани Володимирівни, що діє на підставі ліцензії на екскурсійну діяльність № АА880705 від 26.01.2003 року ( надалі виконавець ), бере. перед нашим підприємством ( надалі замовник ), на себе обов’язки по організації екскурсійного обслуговування замовника.
 2.  права сторін. Замовник має право на отримання послуг передбаченим договором, а також вимагати відшкодування збитків нанесених нам при виконавцем у випадку не виконання, або неналежним чином виконання ним умов договору. В свою чергу, виконавець має право на збільшення остаточної вартості послуг після підписання заявочної форми, у випадку росту індексу інфляції, але не більше ніж на 5 %. Вимагати відшкодування збитків нанесених йому замовником у випадку невиконання, або не належним чином виконання договору.  
 3.  обов’язки сторін. Виконавець бере на себе обов’язки забезпечити надання замовнику інформаційних матеріалів по замовленим послугам. Забезпечити замовнику інформаційні матеріали згідно з заявочною формою. Вчасно інформувати замовника про будь-які зміни програми обслуговування та виникнення форс-мажорних обставин. А замовник зобов’язаний оплачувати вчасно послуги виконавця, вчасно інформувати виконавця про будь-які зміни в програмі.
 4.  умови зміни замовлення. Під змінами замовлення, розуміються будь-які зміни програми обслуговування зафіксовані в заявочній формі. Зокрема зміна маршруту екскурсії, час її проведення чи зміна кількості її учасників. При зміні замовлення зафіксованого в заявочній формі, замовник виплачує виконавцю обумовлену заздалегідь суму,та крім того, сплачує всі витрати пов’язані із замовленням.
 5.  взаєморозрахунки. Після підписання заявочної форми до угоди замовник вносить аванс в розмірі, який вказаний у договорі, які враховуються при подальших розрахунках по оплаті послуг виконавця. Після визначення кінцевої вартості замовлених послуг, замовник повністю оплачує вартість в дводенний строк. Якщо по закінченні трьох робочих днів після надання екскурсійного обслуговування, замовник не висуває виконавцю в письмовій формі жодних дорікань, критерії замовлення вважаються виконаними в повному обсязі. І аванс замовника зараховується до виручки виконавця.

Ми скористалися послугами підприємства «ПасСервіс», орендувавши автомобіль ГАЗєль. Ця марка автомобілю є дуже комфортною та має потрібну нам кількість пасажиро-місць, а саме 19, що є для нашої групи ідеальним варіантом. Так як у нас кількість туристів 15, ще два місця нам потрібно для перекладача та гіда-екскурсовода, який буде знаходитися в міні-автобусі під час маршруту даного туру.

При укладанні договору з автотранспортним підприємством, найважливішим пунктом є розрахунок довжини маршруту, кількість пасажирів та час на протязі якого буде тривати маршрут. Не останню роль грає пора року у яку здійснюється подорож. Адже, якщо це зимовий період, це обумовлює додаткові труднощі та затрати. Усі ці чинники будуть безпосередньо впливати на кінцеву суму розрахунку з авто перевізником.

Договірні взаємовідносини з автотранспортними підприємствами будуються на основі договору оренди транспортного засобу з водіями.

В договорі з автотранспортним підприємством необхідно обговорити наступне:

 •  марки автотранспортних засобів,  які виділяються  для обслуговування туристів;
 •  ціни та тарифи;
 •  строки подачі заявок на виділення автотранспорту;
 •  матеріальну відповідальність АТП за зрив подачі автотранспорту на обслуговування туристів;
 •  матеріальну відповідальність тур фірми за зрив використання автотранспорту;
 •  максимальні строки очікування туристів при запізненні (не подачі) автотранспорту;
 •  основні правил та обов’язки туристів, гідів, екскурсоводів при користуванні автотранспортними засобами на обслуговування;
 •  знижки та пільги.

Перш ніж укладати договір на туристичне обслуговування з музеєм, треба попередньо зв’язатися з усіма пунктами зупинок на маршруті, де безпосередньо буде проводитися екскурсійне обслуговування та дізнатися деякі подробиці. А саме, наприклад чи проводиться на території відвідуваної пам’ятки ремонтні роботи, які можуть спричинити перешкоди у нашій меті, а саме надання якісних послуг без будь-яких відволікаючих моментів. Або ж заздалегідь дізнатися про всі додаткові грошові затрати, які можуть чекати на наших туристів ( наприклад підвищення ціни на вхідний квиток, або сувенірну продукцію).

Договір з музеєм включає:

 •  варіанти екскурсій та їх тематику;
 •  кількість екскурсантів у групі;
 •  ціни на екскурсії;
 •  строки подачі заявок на проведення екскурсій;
 •  строки відміни заявок;

матеріальну відповідальність за зрив музейної екскурсії за провиною одного з партнерів тощо.

Організація договору між нашим тур агентством та закладом громадського харчування включає:

 •  приймання і оформлення  замовлення;
 •  підготування до обслуговування;
 •  Організація обслуговування.

Приймає замовлення на проведення обслуговування туристичної групи:

 •  метрдотель (адміністратор);
 •  зав виробництвом;
 •  директор підприємства.

При оформленні замовлення замовнику пропонується:

 •  ознайомитися з приміщенням,
 •  уточнюється дата проведення обслуговування,
 •  початок і тривалість,
 •  кількість туристів,
 •  їх розташування та оформлення залу,
 •  меню,
 •  вартість замовлення.

Адміністратору підприємства забороняється встановлювати мінімальну вартість замовлення.

Після попереднього узгодження меню замовник вносить в касу аванс в розмірі    5 % від вартості замовлення. Заключне затвердження меню проводиться за 2 – 3 дні до обслуговування. Якщо в день придбання продуктів, немає можливості закупити деякі види сировини для приготування замовлених страв, то адміністратор повинен узгодити заміну сировини із замовником.

Можливі випадки коли замовник відмовляється від замовлення, якщо за добу , то повертається авансова сума ( по заяві ), якщо про відмову заявлено в день обслуговування, то замовник повинен сплатити вартість страв, які не можуть бути реалізовані.

Під час обслуговування туристичної групи можливий бій посуду, псування серветок, скатертин, нанесення інших збитків з вини гостей. В цьому випадку замовник повинен покрити збитки підприємства, тому виписується рахунок, а гроші вносяться в касу в установленому порядку.

При підготуванні до проведення обслуговування туристів, адміністратор розраховує загальну довжину столів, їх кількість, кількість скатертин, посуду, приборів, розраховує чисельність офіціантів. При цьому розрахунку враховуються такі фактори, як складність меню, форма обслуговування, відстань від зали до кухні, забезпечення посудом.

Головним чином тур агентство укладає угоди, а також відсилає і приймає різні заяви, які складаються в 2-х примірниках.

Договір заключається у письмовій формі, закріплюється печатками та підписом сторін.

Договір повинен досліджувати об’єм, завдань та якість представлених послуг, порядок виплати та розрахунків, час дії, права та обов’язки сторін, їх відповідність за невиконані завдання договору.

 1.  Організація безпеки на маршруті

При організації туру, дуже важливою деталлю є дотримання усіх видів безпеки, як для туристичного підприємства, так і для туристичної групи.

Важливий аспект - безпека. Норми  безпеки встановлюються міжнародними правилами. 

Туристичні перевозки є найважливішим складовим елементом туристичної індустрії, і не від’ємною частиною туристичного продукту. Транспортне обслуговування туристів – найбільш складний в технологічному відношенні блок туру, до того ж будь-який транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки.

На гірських дорогах мають бути ремні безпеки для кожного крісла пасажира. Особливі вимоги пред’являються до скла, наявності аварійних люків в екстрених випадках. Водій повинен бути відгородженим від пасажирського салону перегородкою. Підвищені вимоги пред’являються до загального санітарного стану салону, наявності чистих підголівників, відсутності вібрації, проникненню до салону вихлопних газів. В салоні система опалення і кондиціювання повітря повинна увесь час підтримувати мікроклімат. Корпус салону повинен бути шумозахисним.

Водій зобов’язаний:

Не допускати посадку пасажирів при відсутності вільних місць для сидіння.

Голосно і правильно оголошувати назву кожного пункту і тривалість зупинки автобуса.

Під час поїздки, автобус виконує зупинки тільки в пунктах, які передбачені розписом тощо.

Пасажир зобов’язаний:

Зайняти місце в автобусі згідно вказаному в квитку.

Сповіщати за проханням контролера пункт посадки і пункт призначення тощо.

Одним з найважливіших елементів організації туру є забезпечення безпеки життя і здоров’я туристів. Забезпечення безпеки передбачає цілий комплекс заходів в рамках національного законодавства, які гарантують безпеку переміщення туристів по території держави, їх перебування, збереження здоров’я, життя і майна.  

Страхування туристів – це особливий вид страхування, який забезпечує страховий захист майнових інтересів громадян під час їх туристичних поїздок, мандрівок, шоп-турів тощо.

Види страхування, які здійснюються в туризмі:

Страхування від нещасних випадків                                                  - індивідуальне;

                                                                    - страхування дітей;

                                                                    - колективне страхування за рахунок                                                                      засобів юридичних осіб;

- обов’язкове страхування пасажирів.

Медицинське страхування                            - громадян, які виїжджають за кордон;

                                                                           - іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території країни.

Страхування відповідальності                       - власників автотранспортних засобів;

- перевізників.

Таким чином страхування в туризмі є найважливішим елементом забезпечення гарантій, і, перш за все фінансових, пов’язаних з відшкодуванням збитків.

Правильна організація туру – основа його безпеки.

Безпека туристських турів багато в чому залежить від правильної їх організації, яка включає певні вимоги по укомплектуванні туристичних груп, медичному відбору учасників, знання мір профілактики травм і нещасних випадків тощо.

Під час маршруту керівник повинен приймати заходи, які направлені на забезпечення безпеки учасників, аж до зміни маршруту чи припинення туру у зв’язку з виниклими небезпечними природними явищами та іншими обставинами, а також у випадку необхідності надання допомоги потерпілому.

Якщо змінюється маршрут чи в групі відбувся нещасний випадок, керівник групи повинен повідомити про це до КСС і в МКА. При необхідності він повинен прийняти термінові заходи по доставці травмованих чи захворівши учасників маршруту в най блищу медичну установу.

Деякі правила положення правил безпосередньо стосуються медичного забезпечення туристичних маршрутів.

 

 1.  Туристична документація

Згідно статті 20 закону України « Про Туризм », за договором на туристичне обслуговування, одна сторона за обумовлену в договорі плату зобов’язується забезпечити надання за замовлення  іншої сторони, комплекс туристичних послуг. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій, або електронній формі, відповідно до закону. Ваучер буває туристичний та маршрутний.

Ваучер – форма письмового договору на туристичне, або екскурсійне обслуговування на підставі якого надається обслуговування туристу ( туристичній групі ), і здійснюється розрахунки з фірмою.

Туристський ваучер ( путівка ) – це документ, який підтверджує статус особи, або групи туристів, оплати послуг, або її гарантію та є оновою для отримання туристом, або групою туристів туристських послуг.

Ваучер по призначенню є фінансовим документом для розрахунків між направляючими та профілюючими тур фірмами, які співпрацюють на основі укладених між ними договорів. До цих договорів партнери додають зразки своїх ваучерів.

Ваучер видається туристичним підприємствам, які мають ліцензію державної туристичної адміністрації на здійснення тур операторської/агентської діяльності.

Перелік та об’єм послуг, та умови їх надання визначається в угоді, яка укладається до початку туру між суб’єктом туристичної діяльності ( організатора подорожі ) та споживачем туристичних послуг ( туристичної групи ).

Турист ( туристична група ) до укладання угоди має бути надана інформація про:

 1.  основні вимоги до оформлення в’їзних документів ( паспорт, віза );
 2.  медичні застереження стосовно здійснення подорожі (протипоказання через певні захворювання, фізичний стан, вік )
 3.  тур оператора/агента, його місце знаходження, поштові реквізити, наявність сертифікатів тощо.
 4.  розмір фінансового забезпечення тур оператора\агента на випадок його неплатоспроможності та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

Споживачу за його вимогою повинна надаватися інформація про:

 1.  звичаї місцевого населення, політики, культури тощо;
 2.  забезпечення харчування;
 3.  кількість туристів в групі;
 4.  про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічі і проводів, супроводу туристів;
 5.  про дату та час початку та закінчення туристського обслуговування, його тривалість;
 6.  відомості про страхову організацію;
 7.  про ціну туристичного обслуговування;
 8.  про місце перебування організації уповноваженої на прийняття претензій.    

Турист вправі відмовитися від виконання договору до початку подорожі, за умови оплати понесених тур оператором/агентом витрат.

У договорі на тур обслуговування повинні міститися наступні дані:

- найменування та місце знаходження суб’єкта туристичної діяльності, номер ліцензії ( дозволу ), на відповідний вид діяльності, юридична адреса.

- П. І. П. туристів (при груповій поїздці) і П. І. П. членів групи.

- строки надання і види туристських послуг і їх загальна вартість.

- назва, адреса,та номер телефону об’єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування.

- розмір фінансового забезпечення відповідальності тур агента або межі відповідальності суб’єкта туристичної діяльності за договором агентування.

- інші дані обумовлені характером угоди, складом групи тощо, дата видачі ваучеру.

Ваучер є документом суворого обліку.

Порядок оформлення ваучера та його використання затверджуються центральними органами влади ( виконавчими ) в галузі туризму.

Методичні рекомендації по використанню туристичного ваучера.

Затверджені наказом Держкомтуризму України від 16 серпня 1996 року № 40

 1.  Загальні положення

«Туристичний ваучер – документ, який підтверджує статус особи або групи осіб, як туристів, оплату послуг чи її гарантію і який є основою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг» ( Закон України «Про туризм» стаття 1 ).

Туристський ваучер ( надалі – ваучер ) за своїм значенням є фінансовим документом для розрахунків між направляючим і приймаючим туристичними підприємствами, які співпрацюють на основі договорів. До цих договорів підприємства-партнери додають зразки своїх ваучерів.

Ваучером підтверджується гарантія оплати направляючим  туристичним підприємством на користь приймаючого послуг, які повинні надаватися туристам згідно з умовами договору. Ваучер видається туристичним підприємством, яке має ліцензію Держкомтуризму України на наступні види туристичної діяльності:

- організація прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні       ( внутрішній туризм);

- організація туристичних поїздок за кордони України ( закордонний туризм ).

Перелік, об’єм послуг і умови їх надання визначаються в договорі, який                заклечається до початку туру між суб’єктом туристичної діяльності – організатором мандрівки і споживачем туристичних послуг – туристом.

 1.  Послідовність заповнення і використання бланка ваучера

Бланк ваучера є єдиним за формою як для туриста, якій здійснює мандрівку індивідуально, так і для групи туристів.

Бланк ваучера повинен бути виготовлений типографічним шляхом в трьох екземплярах під єдиним номером на бумазі формату А-5.

Бланк ваучера печатається українською і англійською мовами. Якщо ваучер використовується суб’єктом туристичної діяльності для організації прийому обслуговування вітчизняних туристів в Україні ( внутрішній туризм ), то він заповнюється на українській мові, а для організації туристичних поїздок за кордони України ( закордонний туризм ) – на англійській мові.

Список пунктів, які є обов’язковими для ваучера:

 •  повне найменування суб’єкта туристичної діяльності – власника ваучера, його юридична  адреса, номер телефону, факсу;
 •  слово «Ваучер» ( з в казанням його номеру ) № 00-0000-000000. номер складається із дванадцяти цифр, які розбиті на три групи:
  1.  ( дві цифри від 01 до 27 ) вказує регіон, в якому розташоване туристичне підприємство, з вказівкою його коду;
  2.   ( чотири цифри від 0001 до 9999 ) відповідають регістраціоному номеру підприємства в Державному реєстрі суб’єктів туристичної діяльності, які пройшли ліцензіювання;
  3.  ( шість цифр від 000001 до 999999 ) – безпосередньо порядковий номер ваучера.

Ліцензія Державного комітету України по туризму №_________від«____»_______________________20___ року

Повинен бути пред’явлений ( найменування, адреса, телефон, факс приймаючого туристичного підприємства ).

Фамілія, ім’я, по-батькові туриста, якій здійснює мандрівку індивідуально, чи керівника туристичної групи.

Кількість туристів ( цифрою і прописом ).

Строк туру з «____»_____________20___ року по «___»____________20___року

Маршрут і вид транспорту. Вказуються по порядку слідування пунктів маршруту, в яких заказано туристичне обслуговування для групи туристів, а також вид транспорту на якому буде здійснюватися переїзд між пунктами.

Назва готелів. Вказуються готелі, в яких замовлено обслуговування для групи туристів.

Додаткова інформація. Наприклад, в складі групи є інвалід чи група має потребу в сурдо перекладачі тощо.

Відмітка про оплату праці. Направляючим туристичним підприємством робиться запис про оплату туру згідно умовам договору ( контракту ), на основані якого здійснюється обслуговування туристів. Наприклад, «Вартість туру оплачена згідно договору ( контракту )                    №____від «___» _________________20___року. ».

Підпис керівника туристичного підприємства. Дата видачі «___»____________20_____ року. Печатка. Після підпису керівника вказуються його прізвище і ініціали, ставиться дата видачі ваучера. Підпис закріплюється печаткою направляючого туристичного підприємства.

Фактично надані послуги. Керівником туристичної групи робиться запис про фактично надані послуги по туру. Наприклад, «Послуги надані в повному обсязі» чи «Не надані наступні послуги ( перерахувати ) », після цього – особистий підпис.

Підпис керівника приймаючого туристичного підприємства.

Дата «___»______________20___року. Печатка. Керівник чи відповідальна особа туристичного підприємства, яке здійснює прийом і обслуговування групи туристів, ставить дату і підтверджує своїм підписом правдивість заповнення в пункті 11 ваучеру. Після підпису керівника чи відповідальної особи вказуються його прізвище і ініціали. Підпис завіряється печаткою.

Ваучер з виправленнями, незаповненими чи не повністю заповненими           пунктами вважається недійсним.

Ваучер, на якому відсутня печатка направляючого підприємства, вважається недійсним.

До ваучерів на групу туристів додається список цих туристів, який завірений печаткою направляючого туристичного підприємства. В списках вказуються номер ваучеру, фамілія, ім’я і по-батькові кожного туриста ( включаючи керівника групи ), рік народження, серія і номер паспорта.

Ваучер для туристичної групи надається на комплексне обслуговування чи окремі його види.

Для туристичної групи ваучер заповнюється в трьох екземплярах.

Перший і другий екземпляри ваучера видаються під підпис керівнику туристичної групи перед початком подорожі. Третій екземпляр ваучеру зберігається у бухгалтерії направляючого туристичного підприємства і при необхідності використовуються  з відповідними державними органами при виконанні контролю.

В першому пункті обслуговування по маршруту турист чи керівник тур групи пред’являє перший і другий екземпляр ваучеру представнику туристичного підприємства.

В кінцевій точці маршруту, після закінчення обслуговування, керівник тур групи робить відповідний запис в пункті 11 обох екземплярах ваучеру, які затверджуються підписом і печаткою приймаючого підприємства. Перший екземпляр ваучеру віддають керівнику чи представнику приймаючого туристичного підприємства, а другий повертають направляючому туристичному підприємству.

 1.  Контроль і відповідальність за використання бланків ваучеру.

Бланки ваучеру є документи суворого обліку. Відповідальність за їх виготовлення, зберігання і використання покладається на керівників туристичних підприємств – власника ваучеру.

Керівники туристичних підприємств – власники ваучеру пол. Першій вимозі контролюючих органів чи уповноважених ними осіб зобов’язані надавати усі необхідні документи, які стосуються тур ваучеру.

У випадку, якщо контролюючі органи чи вповноважені ними особи знаходять порушення туристичним підприємством – власником ваучеру вимог по виготовленню і використанню туристичного ваучеру, ці підприємства несуть відповідальність у відповідному порядку                      ( Додаток Б1).

Розробка програми обслуговування туристів включає оформлення:

 1.  Технологічної картки (Додаток Б2);
 2.  Графік завантаження (Додаток Б3);
 3.  Інформаційний листок до путівки туристичної подорожі;

Складається за наступним змістом:

1. Обов'язкова інформація

1. Вказівка виду і типу туристської подорожі, основного змісту програми обслуговування, протяжності та тривалості всього маршруту.

2. Опис траси подорожі – пунктів перебування, тривалості перебування і умови розміщення в кожному пункті обслуговування (тип будівлі, число місць в номері, його санітарно-гігієнічне обладнання).

3. Короткий опис району подорожі (визначні пам'ятки, особливості рельєфу місцевості і т. п.), програми обслуговування в кожному пункті подорожі (відповідно до технологічної карти туристської подорожі).

4. Перелік послуг, що надаються за додаткову плату.

5. Наявність і коротка характеристика спортивних споруджень і майданчиків, автостоянок, пасажирських канатних доріг, водоймищ, пляжів, атракціонів, дитячих ігрових майданчиків (кімнат), бібліотек, кінозалів і т.д.

6. Адреса туристського підприємства, з якого починається туристська подорож і проїзд до нього.

2. Приблизний перелік додаткової інформації

1. Інформація щодо вікових обмежень, прийому батьків з дітьми, сімейних.

2. Інша інформація і рекомендації щодо перебування іноземних туристів в Україні (Додаток Б4);

3.  Висновки

Підводячи підсумки, з усього вище викладеного, можна сказати, що будь-яке туристичне підприємство, під час розробки туристського туру виконує грандіозну роботу, як з іншими туристичними підприємствами, так і з підприємствами інших галузей. При цьому туристичне підприємство розробляє велику кількість документації. Усе це спрямоване на задоволення потреб туристів.

Також, завдяки даній курсовій роботі ми закріпили та систематизували знання з теоретичної частини організації процесів туристичної діяльності та поглибили вміння правильно оформлювати документальний супровід туристичного продукту та туристичної діяльності в цілому та подорожі окремо, продемонстрували вміння та кваліфікованість у підготовці, навчилися оформлювати та надавати інформаційні  послуг туристам, а також навчилися взаємодіяти з постачальниками суміжних туристичних послуг на основі договірних документів та угод.

У даній роботі, я запрошую свою туристичну групу здійснити подорож до глибини століть одного з най давніших історичних центрів Київської Русі – місто Новгород-Сіверський! Місто яке розташувалося на північній частині України, на крутих похилах, які були окреслені оврагами правого берегу річки Десна.

На шляху нашої екскурсійної групи, знаходяться такі об’єкти:

 •  Археологічна стоянка давньої людини, вулиця Соборна;
 •  Давньоруське поселення « Замок »;
 •  Нікольська церква 18 століття;
 •  Успенська церква 17 століття;
 •  Торгові ряди 19 століття;
 •  Тріумфальна арка 18 століття;
 •  Новгород-Сіверська гімназія 19 століття;
 •  Комплекс будівель Спасо-Преображенського монастиря;
 •  Спасо-Приображенський монастир.

Після детального опису туристичного продукту, йде розділ технологія проектування туру, в якому ми детально описуємо, що таке тур та тур пакет  і, як він формується. Вказуються всі види договорів, які будуть використовуватися на маршруті та під час обслуговування туристичної групи, а саме з постачальниками послуг, такими як:

 •  музеями;
 •  транспортними компаніями;
 •  екскурсійними фірмами;
 •  закладами харчування.

Наступним пунктом йде розділ про організацію безпеки туристичної групи на маршруті.

В ньому вказуються як саме організовується безпека пасажирів автотранспорту та які обов’язки та права мають водії та туристична група. Також детально описується медична безпека, яка включає декілька видів страхування.

Одним із найголовніших розділів нашої роботи є туристична документація:

 1.  Туристичний ваучер;
 2.  Технологічна картка;
 3.  Графік завантаження;
 4.  Інформаційний листок до путівки туристичної подорожі.

Усі ці чинники впливають на якість обслуговування туристичної групи та на кінцевий прибуток туристичного підприємства.

         

4. Джерела

Навчальні посібники, підручники;

Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійнотермінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту: Навчальний посібник. – К: Альтпрес, 2004. – 288 с.

Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.: ил.

Гуляев В. Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финанасы и статистика, 2003. – 304 с.: ил.

Кифяк В. Ф.  Організація туристичної діяльності в Україні.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с

Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійнотермінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту: Навчальний посібник. – К: Альтпрес, 2004. – 288 с.

Гуляев В. Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финанасы и статистика, 2003. – 304 с.: ил.

Кифяк В. Ф.  Організація туристичної діяльності в Україні.– Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.

Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 c.: ил.

Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник/ За ред проф.. І.М. Школи. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 596 с.

Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Засл. Работника высшей школы, проф. д.э.н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. И. доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 232 с.

Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельносты: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.: ил.

Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Засл. Работника высшей школы, проф. д.э.н. Чудновского А.Д. Изд. 2-е перераб. И. доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.

Закони;

Туристична діяльність. Нормативна база./ Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005. – 448 с.

Про туризм від 05.09.1995 року № 324/95-ВР

Методичні рекомендації

Про використання туристичного ваучеру. Затверджені наказом Держкомтуризму України від 16 серпня 1996 року № 40

5.  Додатки

Додаток А1

  

Успенська церква 17 століття

Додаток А2

 

Торгові ряди 19 століття

Додаток А3

 

Тріумфальна арка 18 століття

Додаток А4

 

Новгород-Сіверська гімназія

Додаток А5

 

Спасо-Приображенський монастир

Додаток Б1

Туристичне агентство «All-Rin»

м. Чернігів, вул. Рокосовського 5а, офіс 84, тел./факс: 952584

email\www.All-Rin@tur.ua.

Ваучер № 24-2601-050788

 1.  Ліцензія Державного комітету України по туризму № 2601 від «12» грудня 2005 року
 2.  Повинен бути пред’явлений ________________________________________

___________________________________________________________________

(найменування, адреса, телефон, факс приймаючого підприємства)

 1.  Прізвище, ім’я і по-батькові керівника туристичної групи

___________________________________________________________________

 1.  Кількість туристів (цифрою і прописом)______________________________
 2.  Строк туру «26» січня 2011 року, з 10.00 до 16.00
 3.  Маршрут і вид транспорту _________________________________________
 4.  Додаткова інформація _____________________________________________

___________________________________________________________________

 1.  Відмітка про оплату туру ___________________________________________
 2.  Підпис керівника туристичного підприємства__________________________

Дата видачі «___»______________ 20__ року.

Печатка

 1.  Фактично надані послуги ___________________________________________
 2.  Підпис керівника приймаючого туристичного підприємства ______________

Дата «___» ____________________ 20___ року.

Печатка

 

                                                                                                 Додаток Б2

_____________________________________

найменування туристського підприємства,

            яке обслуговує маршрут

Технологічна карта

Туристської подорожі по маршруту ___________________________ на 20__р.

                                                                    найменування маршруту

1. Основні показники маршруту

Вид маршруту____________________________________________________________

Категорія складності______________________________________________________

Протяжність маршруту (км)________________________________________________

В т.ч. пішки (на лижах), ___________________________________________________

         на човнах (плотах) ___________________________________________________

Тривалість подорожі (сут.) _________________________________________________

Кількість туристських груп_________________________________________________

Кількість туристів в групі__________________________________________________

Всього туристів по маршруту_______________________________________________

Всього людино-днів обслуговування_________________________________________

Початок обслуговування на маршруті першої групи____________________________

Початок обслуговування на маршруті останньої групи__________________________

Кінець обслуговування останньої групи______________________________________

Вартість путівки __________________________________________________________

  Місяць              Кількість туристів              Графік заїзду                 Кількість груп

                                      в місяць                  туристських груп                 туристів

01     ___________________________________________________________________

Адреса туристського підприємства, з якого починається подорож ________________

________________________________________________________________________

2. Програма обслуговування туристів в подорожі по маршруту __________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


Населені пункти, відстань між ними, засоби пересування, час прибуття в пункт і від’їзду з нього

Найменування туристських підприємств і умови розміщення

Заплановані туристичні послуги. Найменування екскурсій

(з переліком основних об’єктів показу), туристських прогулянок і походів

Внутрішньо маршрутні перевезення

Екскурсійні витрати на одну людину

Всього __________________________________________________________________

В т.ч. 1 ___________ підприємство __________________________________________

В т.ч. 2 ___________ підприємство __________________________________________

В т.ч. і т.д. ________ підприємство __________________________________________

Внутрішньо маршрутні перевезення здійснюються підприємствами: _____________

________________________________________________________________________

Передання груп виконується в пункті:       Місце      Підписи керівників підприємств,

Умовні позначення:                                    печатки     які обслуговують маршрут

х – обслуговування туристським                                 Підписи керівників фінансових

підприємством                                                               служб (головних бухгалтерів)

сп – сухий пайок                                                            підприємств

пу – ночівля в польових умовах

(похідні намети)

3. Короткий опис подорожі (повторюється в інформаційному листку до туристської путівки)

4. Керівник туристського підприємства,

яке обслуговує маршрут                                                               Підпис

                                                                                        Додаток Б3

Графік завантаження

туристського підприємства групами туристів на _____________ 20__р.

Номер групи

Номер маршруту туристської подорожі

Дата обслуговування

1

2

...

30

31

                  


Додаток Б4

Інформаційний листок

до путівки туристської подорожі

_______________________________________________________

(найменування подорожі)

Обов’язкова інформація

 1.  Назва виду і типу туристської подорожі, основного змісту програми обслуговування в подорожі, протяжність всього маршруту і його похідної частини, категорійності походів.
 2.  Опис траси подорожі – пункти перебування, термін перебування і умови розміщення в кожному пункті обслуговування (тип  будівлі, кількість місць в номері, його санітарно-гігієнічне обладнання).
 3.  Короткий опис району подорожі (, особливості рельєфу місцевості і т.п.), програми обслуговування в кожному пункті подорожі (у відповідності з технологічною картою туристської подорожі).
 4.  Перелік послуг, які надаються за додаткову платню.
 5.  Наявність і коротка характеристика спортивних споруджень і майданчиків, автостоянок, пасажирських канатних доріг, водойм, пляжів, атракціонів, дитячих ігрових майданчиків (кімнат), бібліотек, кінозалів і т.і.
 6.  Адреса туристського підприємства, в якому починається туристська подорож, і проїзд до нього.

Приблизний перелік додаткової інформації

 1.  Інформація про вікові обмеження, прийом батьків з дітьми, сімейних туристів.
 2.  Спеціальна інформація для туристських подорожей з походом.
 3.  Інша інформація і рекомендації.

Зауваження.  Доцільно відмітити, що особам, які потребують лікування і постійного лікарського нагляду, подорожувати по туристським маршрутам не рекомендується.

Туристська путівка форми ТУР - 1

         назва організації-продавця

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

До туристичної путівки №___

Тур:_____________________________

                найменування туру

Покупець:___________________

                 найменування, ПІБ керівника

 _________________________________

 для юр. особи; ПІБ, дані СПД, адреса,

 _________________________________

               тел. для фіз. особи

Тривалість поїздки:

з „__”____ по „__”____ 20__р.

Список туристів: ___________

       ПІБ

___________________________

___________________________

Сплачені послуги:

___________________________

повний перелік послуг

___________________________

___________________________

___________________________

Вартість путівки:

___________________________
сума прописом

____________________________ грн.

Продавець _________________

    М.П.

З умовами надання туристських

 послуг ознайомлений і згодний.

 Покупець __________________

                    (для організацій)

    М.П.

 Дада продажу „__”______20__р.

Типова форма ТУР-1

   

 Організація-продавець ___________________________________________________________

                                                                        назва, адреса, тел., № ліцензії

ТУРИСТИЧНА ПУТІВКА № ___________________

Тур: ___________________________________________________________________________

найменування туру, код по ОКУД, по ЄДЕРПОУ,  номер сертифікату

  Покупець:

  Юридична особа __________________________________________________________________

найменування, ПІБ керівника, юридичні

_________________________________________________________________________________

банківські реквізити, тел./факс, адреса офісу

_________________________________________________________________________________

 фізична особа: ____________________________________________________________________

ПІБ, дані СПД, адреса, тел. (служб., дом.)

_________________________________________________________________________________________________

 список туристів: ___________________________________________________________________

ПІБ, дані СПД, адреса, тел. (служб., дом.)

_________________________________________________________________________________

Наявність керівника групи: __________________________________________________________

 Тривалість поїздки: з „___”__________ по „___”_________ 20___ р.

 Маршрут поїздки і країна (пункту) перебування:

 Початок маршруту _________________________________________________________________

місто, а/п, ж/д, авт., річк.., мор. вок. відїзду)

Пункти перебування _______________________________________________________________

Закінчення маршруту _______________________________________________________________

місто, а/п, ж/д, авт., річк.., мор. вок. відїзду)

Пакет послуг: катег. проїзд. білету__гостин.__номер___харчув.___віза___страх.___трансфер___

Екскурсійна програма: ______________________________________________________________

кільк. екскурсій, спосіб пересування

Додаткові сплачені  послуги:_________________________________________________________

найменування

Вартість путівки: ______________________________________________________________грн.

сума прописом

 Дата продажу: „ ___”__________________ 20___ р.

  Продавець ___________________________                    Покупець _________________________________

                           М.П.                                                                      М.П.

Дана туристська  путівка складається у відповідності з умовами договору №_______________ ,

якій був заключний між сторонами „___”__________20___р.

В якості невід’ємних частин  до даної туристичної путівки додаються:

- повний список туристів (для 5 і більше чоловік) з зазначенням для  кожного даних графи „Перелік туристів”;

- програма обслуговування на маршруті;

- ваучери на обслуговування у відповідності з програмою обслуговування;

- інформація про фактори ризику і рекомендованих правилах поведінки при здійсненні поїздки (інформаційний листок).

При типографському способі виготовлення здійснюється нумерація бланків туристської путівки.

Допускається здійснювати нумерацію бланків туристської путівки за допомогою ручного нумератору.

При  заповненні туристської путівки використовуються наступні скорочення і умовні позначення:

ЗП з загальногромадянській паспорт;                               

ЗЗП – загальногромадянській закордонний паспорт       

П – повний пансіон (сніданок, обід, вечеря);                  

НП – напівпансіон (2-разове харчування);    С – сніданок.

ОДН (SGL) – розміщення в одномісному номері;

ДВМ (DBL) – розміщення в двомісному номері;

ТРМ (TRP) – розміщення в тримісному номері;

Інші скорочення і умовні позначення не використовуються.

  При заповненні графи „Категорій проїзного квитка”  використовують скорочення, які використовуються організаціями, які надають транспортні послуги.

  При заповненні графи „Готель”  зазначається категорія засобів розміщення туристів у відповідності з даними системи класифікації країни (місця) перебування.

  При заповненні граф „Наявність керівника групи”, „Виза”, „Страховка”, „Трансфер” використовуються символи: „Так” – при наявності послуги, „Ні” – при відсутності послуги.

  Ваучери на обслуговування в пунктах перебування на маршруті в кількості _________ штук на руки отримав, з умовами надання туристських послуг, включаючи інформацію про країну (місце) перебування і особливостї поведінки в ній, ознайомлений до сплати даної путівки і згоден:   

Покупець ________________________/ ____________________/

                                                                                П.І.Б.

М. П. (для організацій)

До відривного талону додається екземпляр повного переліку туристів (для 5 і більше чоловік, які виїжджають по даній путівці).

В графі „Сплачені послуги” вказується повний перелік фактично сплачених покупцем послуг, включаючи додаткові.

В графі „Вартість путівки” може бути передумовлено, що грошові зобов’язання мають бути сплачені в гривнях в сумі, яка відповідає визначеній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях.

Даний відривний талон зі штампом „Сплачено” підтверджує факт спати покупцем даної туристської путівки за готівковий розрахунок.

При сплаті даної туристської путівки за безготівковий розрахунок в графі „Вартість путівки” зазначається номер і дата платіжного доручення.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65904. ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА: ВЕРСИЯ ОБОСНОВАНИЯ 73 KB
  Миф как единственно возможная форма восприятия мира на известной стадии развития общества. Эта проблема разрешается формированием жанра который и логически и исторически является модернизированной модификацией мифа его гомоморфным образом. Генезис жанра связан с архаическим ритуалом как языком мифо-поэтической модели мира...
65905. Разработка и реализация управленческих решений 48 KB
  Природа процесса принятия решения Принятие эффективных решений одно из наиболее важных условий эффективного существования и развития организации. Конечно существует ряд проблем касающихся отношений между людьми здоровья семейного бюджета неудачное решение которых может...
65906. НАРОДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 43 KB
  В контексті розбудови незалежної України створення системи національної освіти і виховання особливого значення набуло науково обґрунтоване розв'зання навчальних і виховних завдань засобами української народної педагогіки.
65907. ПРОЛЕГОМЕНЫ В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ ЖАНРА 139 KB
  Целью данной работы является попытка прелиминарно обозначить некоторые черты жанра повести о княжеских смертях с помощью сравнительного анализа повести о смерти Игоря Ольговича в Ипатьевской летописи под 1147 г. Повесть о смерти Игоря содержит синтез нескольких точек зрения на события в ней изложенные.
65908. Сущность и специфика рынка недвижимости 28.39 KB
  Рынок недвижимости это сектор национальной рыночной экономики представляющий собой взаимосвязанную систему рыночных механизмов обеспечивающих создание эксплуатацию передачу и финансирование объектов недвижимости передачу и защиту прав и интересов на эти объекты а также механизмов обеспечивающих функционирование рынка недвижимости инфраструктуру.
65909. ЖАНРОВАЯ МОДЕЛЬ НОВЕЛЛЫ В «ПИСЬМАХ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н. М. КАРАМЗИНА 58 KB
  Вставные эпизоды в свою очередь либо строятся по образцу новеллы либо близки идиллии хотя две эти жанровые модели взаимосвязаны и взаимопроницаемы. Мы будем ориентироваться на структуру новеллы как на наиболее формально организованную и послужившую автору Писем одной из моделей повествования.
65911. ОБ ИДИЛЛИЧЕСКИХ МОТИВАХ В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» Н. В. ГОГОЛЯ 46.5 KB
  Гоголя в которой идет речь о посещении Чичиковым усадьбы Манилова. Темы идеи образы стиль главы о Манилове можно считать результатом диалога художественных языков возникающего между Гоголем и литературой сентиментализма и романтизма.
65912. Управление как искусство 29.53 KB
  Искусство управления способность человека принимать нетривиальные решения в условиях дефицита информации. Поэтому существенно то что он помимо развитой интуиции воображения определённых знаний и так далее должен обладать организаторскими способностями...