83007

Лезникиківське родовище Житомирьска область

Курсовая

География, геология и геодезия

Завдяки своїй твердості граніт завжди користувався популярністю в будівництві і продовжує широко застосовуватися і в наші дні. Так гранітний камінь часто Однак крім своєї надзвичайної твердості граніт дуже гарний. Гранітний камінь має безліч різноманітних кольорів і відтінків.

Украинкский

2015-03-06

470.22 KB

2 чел.

ДВНЗ « Камянець – Подільський індустріальний коледж»

Відділенням геотехнологій

Циклова комісія  фахових гірничо – технологічних дисциплін

Курсовий проект

з дисципліни «Гірнича справа»

на тему : «Лезникиківське родовище Житомирьска обл.»

Студентки ІІІ курсу,групи МС-121

Напряму підготовки «Гірництво»

Спеціальності 5.01030105 Відкрита

Розробка корисних  копалин

Казанов Д.В.

Керівник           

                                                                                                                                                           Костишин Н. М.

                           Кількість балів ___________

м . Кам’янець – Подільський 2014 р.

ЗМІСТ

1.Геологічна та гідрогеологічна характеристика родовища, підрахунок                 запасів корисної копалини

2. Організація робіт у кар’єрі

3. Розкриття родовища

4. Система розробки родовища

5. Буровибухові роботи

6. Транспорт

7. Відвалоутворення

8.Охорона праці

9. Основні техніко-економічні показники проекту

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

     2

Розробив

Казанов Д. В.

Перевірила

Костишин Н. М.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Проект розробки

Лизніковсько родовища

Літ.

Листів


Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  4

Завдяки своїй твердості граніт завжди користувався популярністю в будівництві і продовжує широко застосовуватися і в наші дні. Так гранітний камінь часто Однак крім своєї надзвичайної твердості граніт дуже гарний. Гранітний камінь має безліч різноманітних кольорів і відтінків.
Граніт
 - це природний камінь, тому кожне нове родовище граніту дає нову унікальну текстуру і візерунок цього каменю. Завдяки своїй красі граніт цінується не тільки як якісний будівельний матеріал, але і як облицювальний камінь і як матеріал для архітектурних творів мистецтва.

ГРАНІТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ

Фізико-механічні властивості
Питома вага: 2650 кг / м.
Водопоглинання: 0,18%.
Міцність на стиск: 135-260 MPa.
Міцність при згині: 31 MPa.
Стирання: 0,24 г / cм.
Мінеральний склад (%)
Мікроклін: 80
Кварц: 15
Біотит: 5
Примітка
Рівень природної радіації відповідає 1 класу.

                          Геологічні запаси корисної копалини.

Qгеол = Нк.к · В· L =46·1300·2500 = 149500000

Нк.к  потужність корисної копалини,

L  - довжина кар’єра,

B – ширина кар’єру,

Об’єми розкривних порід в контурах підрахунків запасів.

Vгеол = (Н рш + Нр ) · L · B = (0,6+10) ·1300 · 2500 = 34450000 м3

Н рш – потужність грунтово-рослинного шару   

Нр – потужність основних розкривних порід

Промислові запаси корисної копалини

Qпр=Qгеол·Квт= 149500000·0,8= 127075000

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  5

де: Квт– коефіцієнт втрат корисної копалини =0,85

Визначаємо додатковий об'єм розкривних порід від розносу бортів кар’єра.

Vдод =  S · P = 45*7600=342000 , м3

S – площа поперечного перетину розкривного уступу, м2

P – периметр родовища

S =

S=

                        2. Організація роботи в кар’єрі.

Режим роботи кар’єра на розкривних приймається сезонний, тривалість сезону – 120 днів (з 1 квітня по 31 вересня), стр.7 Л – 7. Видобувні роботи ведуться на протязі року. Тиждень приймається  переривчастий п’ятиденний при 8 годинній робочій зміні. На розкривних роботах приймається 2 зміна за добу, на видобувних 2 зміни.

Розкривні роботи

Видобувні роботи

Кількість календарних днів в році

         365

365

Кількість святкових днів

   8

            10

Кількість вихідних днів

 56

120

Простої по кліматичним умовам

171

              2

Кількість робочих днів в році

130

233

Річна продуктивність кар’єра.

0

де: - продуктивність кар’єра по готовій продукції, м3.

- об’ємна маса щебіню, т/м3.

- об’ємна маса корисної копалини ,т/м3.

- коефіцієнт виходу готової продукції.

Річний об’єм розкривних порід:

=770000*0.27=207.900 м3/рік

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

   6

Добова продуктивність кар’єра по корисній копалині:

===2400 /доб

де   -кількість робочих днів за рік на видобувних роботах, згідно розрахунку

Змінна продуктивність кар’єру по корисній копалині

===1652.5/зм

Добова продуктивність по розкривним роботам.

===1600 /доб

===800 /зм

Термін існування кар‘єру.

Т=+(1-2)р=+(1-2)р=165 роки

3.Розкриття родовища

Враховуючи те, що родовище залягає горизонтально, має 2 уступа і розробляється за допомогою автотранспорту, для будівельної промисловості. Для даних умов можливі такі способи розкриття:

1)Загальними зовнішніми траншеями – це коли одночасно розкривають однією зовнішньою траншеєю від 3 до 5 уступів.

Перевагами є малий об’єм робіт по проведенню траншей.

Недоліком – ускладнена організація транспорту.

2)Груповими зовнішніми траншеями, передбачає ведення відокремлених зовнішніх траншей по розкривним і видобувним уступам.

Переваги: розосереджені вантажопотоки пустої породи і корисної копалини і мають незалежний вихід на поверхню.

Недоліки: великий об’єм робіт по проведенню траншей.

3)Комбінований спосіб розкриття загальними внутрішніми траншеями з простою формою траси. Всі уступи розкривають однією загальною траншеєю з простою формою траси.

В порівнянні з груповими траншеями мають менший об’єм будівництва, але весь вантажопотік зосереджений в одній траншеї що ускладнює організацію транспорту. Широко використовується на кар’єрах будівельних матеріалів.

Для розкриття даного родовища приймається комбінована схема розкриття. Розкривний уступ розкривають зовнішньою траншеєю, корисну копалину загальними внутрішніми траншеями з простою формою траси.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

   7

Корисна копалина розробляється 2-ма уступами висотою один -16м,а другий -15м,  розкривні породи 2-ма уступами висотою 5м, тип транспорту КрАЗ-6510 та BELL B25D, робоче обладнання екскаватор 330 DLCAT та KOMATSU PC6000-8.

Кути укосів уступів приймаємо згідно Л-7 табол.12.:

для розкривних порід: стійкий кут укосу – 40º;

робочий кут укосу – 50º;

для корисних копалин: стійкий кут укосу – 70º

робочий кут укосу – 80º.

4.Система розробки родовища.

4.1.Вибір раціональної системи розробки.

Система розробки –  це певний порядок виконання в часі і просторі підготовчих, розкривних і видобувних робіт в межах кар’єру. Правильний вибір системи розробки забезпечує високу економічність і безпеку ведення гірничих робіт при використані раціональних запасів корисних копалин.

Розкривні породи представлені рослинним шаром потужністю 0,35 м та глина потужністю 5 м. Корисна копалина – граніт, потужність пласта становить 30 м, міцність f=10.

Враховуюче те, що розкривні породи транспортуються у відвал автосамоскидами марки КрАз-6510 використовуємо транспортну систему розробки (ст. 226-231 Л-18).

4.2.Вибір устаткування для виймально-навантажувальних робіт,           розрахунок його продуктивності та кількості.

Враховуючи фізико-механічні властивості порід які розробляються, об’єми гірничих робіт, прийняту систему розробки, на розкривних породах (супісок), при змінній продуктивності 1600м3/зм приймається екскаватор 330DL-CAT.

з висотою черпання 9,8м.

Для видобувних робіт, корисна копалина граніт f=10, змінна продуктивність 3305 м3/зм, тому приймаємо екскаватор KOMATSU PC6000-8.

Зміна продуктивність обладнання при виробництві розкривних і видобувних робіт.

Визначаємо категорію порід по важкості екскавації, ст. 418 Л-4.

Розкривні породи по важкості екскавації відносяться до ІІ категорії

Видобувні породи по важкості екскавації –V категорії.

Визначаємо продуктивність екскаватора на розкривних роботах

Визначаємо продуктивність екскаватора на видобутку.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

   8

           4.3.Визначення раціональних параметрів системи розробки.

З урахуванням фізико-механічних властивостей порід, раніше прийнятих рішень, технології розробки, прийнятого обладнання і правил техніки безпеки приймається:

Рослинний шар розробляють підуступом висотою 0,35м.

На розкривних породах висота уступу приймається 5 м.

На видобувних породах висота уступу приймається 16 м і 15м

Кути укосів уступів приймаємо з урахуванням фізико-механічних властивостей розробляємих порід, тривалості стояння укосу, застосованого устаткування:

На розкривних  робочий кут αр=500,  стійкий кут укосу αс =400

На видобувних робочий кут αр= 800, стійкий кут укосу  =700.

Кількість уступів визначається з урахуванням висоти уступів та потужності розкривних порід і корисних копалин.

На розкривних два уступа.

На видобувних два уступи.

Ширину робочих площадок визначаємо з урахуванням фізико-механічних властивостей породи, прийнятої технології виймально-навантажувальних робіт, робочих розмірів обладнання, габаритів транспорту, безпечних зазорів.

Розрахунок ширини робочої площадки при розробці м’яких порід механічною лопатою з нижнім навантаженням в транспорт.

=А++ ++ ,м

де: А – ширина екскаваторної заходки, м

ПО – полоса для розміщення захисного валу.

А

β

α

ПА

С

ШР.П

ПП

П/О

ПП – ширина проїжджої частини автодороги, залежить від марки автомобіля, м (табл. 11.2 Л-11).

П/О – ширина для допоміжної полоси.

– ширина призми можливого обрушення уступу.

=(+),м

Де:-радіус черпання екскаватора 10.

,-кути повороту екскаватора 80,40.

А=10(+)=11м

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

   9

*(ctgα-ctgβ) ,м

=6*(ctg40º-ctg50º)=2.5 м.

де: Н – висота уступу, розташованого нижче площадки, для якої ведеться розрахунок, м.

α, β – кути укосу відповідно робочий і стійкий для уступу котрийрозташований під площадкою.

ШРП=11+2.5+1.5+8+6.5=29.5м

Ширина робочої площадки в скельних породах при підготовці їх до виймання за допомогою буровибухових робіт.

А

β

α

По

С

ШР.П

ПП

П/о

h

Б

αВ

ШВРП= Б+ПОП/О+С м.

де: Б – максимальна ширини розвалу породи після підривання,

Б=3,60*Н,   Нр=1,11*Н

Б=3,60*15=54м; Нр=1,11*15=16.6м

ШВРП=47+1,5+8+4,5+2.8=63.8м

                                                  5.Буровибухові роботи.

Згідно рекомендації НТП підприємств промисловості нерудних будівельних матеріалів (Л-11) та враховуючи досвід роботи на гірничих підприємствах для підготовки гранітів до виймання приймаємо метод свердловинних зарядів.

Метод свердловинних зарядів на кар’єрах є основним і найбільш розповсюдженим. Свердловинні заряди уявляють собою заряди вибухових речовин, які розміщені в свердловинах. Цей метод має наступні переваги: в 4-5 разів підвищує

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

   10

продуктивність праці робочих при буровибухових роботах, на 20-40% зменшує витрати вибухових речовин, має можливість підривати необхідну кількість гірничої маси і при цьому регулювати форми та розміри розвалу породи після вибуху. На кар’єрах понад 80% гірської породи і руд підриваються методом свердловинних зарядів.

Враховуючи фізико-механічні властивості корисної копалини, а саме її міцність f=14 приймаємо спосіб підготовки її до виймання за допомогою БВР методом свердловиних зарядів.

Спосіб буріння ударно-обертовий за допомогою бурового станка Atlas Copco Roc F6, з діаметром долота d=130 мм. Для ініціювання зарядів приймаємо електричний спосіб. В якості вибухової речовини Амоніт 6ЖВ.

Опір по підошві уступа

-діаметр свердловини,м

-щільність вибухової речовини 0,9

q-питомі витрати вибохової речовини 0,6

Перевіряємо отримане значення  з умови безпеки буріння 1 ряду свердловин.

, м

В зв‘язку з тим що умова не витримується приймаємо похилі свердловини.

Відстань між свердловинами.

a=m* ,м

m-коефіцієнт зближення зарядів (0,8-1,3)

а=0,8*3,8=3,04 м

Відстань між рядами свердловин

в=0,9*

в=0,9*3,8=3,4 м

Об‘єм породи що підриває одна свердловина.

V=a** ,

V=3,04*15*3.8=173.2 

Маса зарядів в свердловині.

Довжина свердловини.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

 11

=0,5*q*,м

Визначаємо довжину заряду

Р-кількість вибухової речовини в одному метрі свердловини

Р=7.85••Δ. кг⁄м

P=7.85•.9

=8.7

Визначаємо довжину забійки.

-.м

Визначаємо мінімальну довжину забійки.

=11*dс

=11*0,13=1,4

>

Визначаємо обєм  блоку , що підривається

Vбл=10*Qдоб

Vбл =10*3305=33050 м

Визначаємо витрати вибухової речовини на один масовий вибух.

=•q, кг

кг

Визначаємо кількість свердловин на масовий вибух.

 ;
=191

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  12

Приймаємо 5 рядів свердловин по 38.

=+в•(n-1),м

3,8+3,4•4=17,4

Визначаємо довжину блока.

=,м

=127

Визначаємо параметри розвалу.

К=.

К==1.16

=1.11*Ну=1.11*15=16.6

В=3.60*Ну=360*15=54

6.Транспорт.

Вибір транспортного устаткування.

В зв’язку з тим що відстані і об’єми транспортування не великі і враховуючи фізико-механічних властивості порід, для їх перевезення найбільш раціонально застосовувати автомобільний транспорт.

Переваги: велика маневреність, долає значні підйоми.

Недоліки: висока собівартість, залежність роботи від кліматичних умов.

З урахуванням того, що на кар’єрі застосовується на розкривних роботах екскаватор марки КрАЗ-6510 і на видобувних роботах екскаватор марки  KOMATSU PC6000-8 та автомобільний транспорт, повинна виконуватись умова забезпечення розміщення в кузові автосамоскида від 3 до 5 ковшів.

6.2.Обчислення продуктивності та кількості транспорту.

Визначаємо норму виробки екскаватора КрАз-6510  при вийманні розкривних  та видобувних порід.

K' /зм

– тривалість зміни в хвилинах(480 хв)

- тривалість підготовчо-заключних операцій (35 хв)

-час на особисті потреби (10 хв)

-час установки самоскида під навантаження (0.5-1 хв)

-об*єм породи в ковші  

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  13

- кількість ковшів,що завантажують в автосамоскид

K'-коефіцієнт,що враховує зачистку вибою бульдозером (0.97)

= • 0.778• 0.97=838

=•2.13• 0.97 • 0.97 • 0.95=1224

Визначаємо кількість ковшів ,що завантажується в автосамоскид.

По об*єму кузова:

=,шт.

- об*єм кузова.

==3 шт

==3 шт

По ванжапід*ємності.

=,шт.

–вантажопід*ємність автосамоскида.

-коефіцієнт розпушення породи.

-коефіцієнт наповнення породи.

-об*ємна маса породи .

==10 шт.

==4 шт.

Тривалість навантаження автосамоскида:

=,хв.

==2.6

==1.5

Визначаємо об*єм породи в ковші:

=,

=,

==2.1

Визначаємо кількість робочих екскаваторів:

=,шт.

-коефіцієнт нерівномірності роботи-1.1

Приймаємо робочий ескаватор КрАЗ-6510

==19.2 (20 шт)

Приймаємо 2 робочих екскаватора KOMATSU PC6000-8

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  14

=,шт.

==14.5 (15 шт)

Визначаємо раціональну вантожопід’ємність автосамоскида на розкривним та видобувним роботах:

=(14.5• E+ a)•

=(14.5•1.1+2)•=9.4 Т.

=(4.5•3.5+3)•=26.5 Т.

де: Е – ємкість ковша екскаватора, м3;

а – коефіцієнт, який залежить від ємкості ковша екскаватора;

а=2 при Е≥3 м3, а=3 якщо Е<3м3;

LТ – середня відстань транспортування, км.

Визначаємо кількість ковшів,що завантажуєть в автосамоскид:

=

=8шт

==3шт

На розкривних роботах приймаємо автосамоскид КрАЗ-6510 (ємкість кузова 8м3, вантажопідйомність 9.4 т.)

На видобувних роботах приймаємо автосамоскид марки KOMATSU PC6000-8 (ємкість кузова 15 м3, вантажопідйомність 26.5 т.)

6.2.Обчислення продуктивності та кількості транспорту.

Визначаємо тривалість в автосамоскида:

=

==0.6

==0.6

Визначаємо тривалість руху автосамоскида:

=60 • •

=60 •  • 1.1=13хв

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  15

=60 •  • 1.1=14хв

-1.1.

Визначаємо повну тривалість рейсу.

=;хв.

=2.6+14+3+1=20.6 хв.

=1.5+13+3+1=18.5 хв.

Визначаємо продуктивність автосамоскида:

=,.

==169.8

==325.05

Кількість робочих автосамоскидів для видобувних та розкривних робіт:

=.

==19.2 (20 шт.)

==14.5 (15 шт)

7.Відвалоутворення.

Вибір місця під відвал та способу механізації відвальних робіт

Місце розташування відвалів вибирається з урахуванням умов залягання родовища, прийнятої системи розробки і ряду інших факторів. Найбільш раціонально приймати внутрішні відвали, якщо це можливо.

Розкривні породи на ЛЕЗНИКІВСЬКОМУ РОДОВИЩУ ГРАНІТНОМУ представлені грунтово-рослинний шар і граніт. Середня потужність рослинного шару 0,6 м, граніт 46.0 м.

В зв’язку з тим, що родовище розробляється на всю потужність, можливе використання внутрішнього відвалоутворення. Знятий рослинний шар вивозять автосамоскидами у зовнішні відвали, де приймають заходи для захисту від вітрової та водної ерозії. Розкривні породи (супісок) зняті з корисної копалини (граніт) будуть

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  16

використані при рекультивації порушених гірничими роботами земель.Коли створюється простір відразу буде здійснюватись внутрішнє відвалоутворення, зменшаться витрати на транспортування розкривних порід, також непотрібно займати ділянки придатні для господарства.

Визначення основних параметрів відвалів.

Враховуючи те, що потужність розкривних порід не велика і складає 46.0 м, приймаємо бульдозерне відвалоутворення. Для виймання розкривних порід застосовують екскаватор марки 330DLCAT, для транспортування автосамоскиди марки КрАЗ-6510 , для планування поверхні після розвантаження автосамоскидів застосовується бульдозер марки Д-253.

При бульдозерному відвалоутворенні висоту відвального уступу приймаємо 24м, §5.4.3. Л-11. Відвал проектуємо одноярусний.

З урахуванням фізико-механічних властивостей розкривних порід кут укосу відвалу приймаємо 350.

Площа під відвал визначається з урахуванням об’ємів розкривних порід, висоти та кількості відвальних ярусів (ст. 421 Л-9).

Визначаємо площу яку займає відвал.

S=.

-об*ємрозкривних порід в межах кар*єру.

- коефіцієнт розпушення- залишковий-1.15.

-висота відвалу.

Β-коефіцієнт площі відвалу- 0.9.

S==296376,3. .

8.Охорона праці.

Техніка безпеки при проведенні бурових робіт.

Буріння свердловин є технологічно складним процесом, для здійснення якого застосовуються спеціальні техніка та обладнання, експлуатація яких пов'язана з потенційною небезпекою для обслуговуючого персоналу та оточуючих.

Для попередження травматизму, нещасних випадків і створення безпечних умов праці необхідні дотримання правил техніки безпеки при проведенні бурових робіт, правильна організація робочих процесів і належний нагляд з боку інженерно-технічних служб.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  17

Бурильна установка повинна бути закріплена відповідним розпорядженням за конкретним машиністом, відповідальним за її справність і готовність до експлуатації. Машиніст зобов'язаний знати конструкцію використовуваного обладнання і вміти усувати дрібні поломки в процесі роботи.

Категорично забороняється експлуатувати несправне бурове обладнання. Заборонено проводити ремонт, обслуговування і мастило бурової установки, її вузлів і агрегатів, а також допоміжних механізмів під час їх роботи .Для проведення обслуговування і профілактики обладнання повинно бути вимкнено і зупинено.

При виникненні несправностей або аварійних ситуацій під час проведення бурових робіт необхідно негайно вимкнути обладнання і вжити заходів до їх усунення. Продовжити роботу можна тільки після виявлення причин виникнення аварійної ситуації і повного усунення несправностей.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ МЕХАНІЗАЦІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Прийом в експлуатацію гірських, транспортних, будівельно-дорожніх машин, технологічного обладнання (далі - технологічне обладнання) після монтажу і капітального ремонту проводиться за участю представника територіальних органів Держнаглядохоронпраці України.

Транспортні засоби, що пройшли технічне обслуговування та ремонт, повинні відповідати вимогам, що регламентує технічний стан і обладнання транспортних засобів, в частині, що відноситься до забезпечення безпеки руху, що повинно підтверджуватися відповідним документом.Кабіни екскаваторів, бурових верстатів та інших експлуатованих механізмів повинні бути утеплені й обладнані безпечними опалювальними приладами. . Рухомі частини обладнання, що представляють собою джерело небезпеки для людей, повинні бути огороджені, за винятком частин, огородження яких неможливе через їх функціонального призначення.

Перед початком роботи або руху машини (механізму) машиніст зобов'язаний переконатися в безпеці членів бригади і знаходяться поблизу осіб.

У неробочий час гірничі, транспортні та дорожньо-будівельні машини повинні бути відведені від вибою в безпечне місце, робочий орган (ківш та ін.) Опущений на землю, кабіна замкнені, з живильного кабелю знята напруга.

Заходи безпеки по запобіганню від ураження електричним струмом

Для запобігання ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом необхідно:

1)суворо виконувати інструкції по монтажу і експлуатації машин і електричних апаратів;

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  18

2)оглядати і ремонтувати електричні апарати тільки після відключення їх від мережі;

3)суворо стежити за справністю захисного заземлення і не вмикати в роботу машини або електричні апарати,  якщо порушене або відсутнє заземлення  корпусу;

4)прокладати,  підвішувати і оглядати гнучкі кабелі тільки після зняття з них напруги;

5)не вмикати в роботу електроустаткування при несправності блокувань, передбачених його конструкцією;

6)для вмикання та вимикання електричних апаратів користуватися тільки справними захисними засобами (діелектричні рукавички, калоші, килимки і ін.);

7)систематично інструктувати і перевіряти знання обслуговуючого і ремонтного персоналу з питань правил безпеки;

8)не допускати до обслуговування і ремонту електричних установок і окремих апаратів осіб, що не здали техніку безпеки і тих, що не пройшли перевірку знань безпеки при експлуатації і ремонті електроустаткування;

9) не допускати до монтажу і підключення  несправні електричні апарати, опір ізоляції яких нижче існуючих норм;

10) не дозволяється проводити будь – які роботи на контактній мережі в темну пору доби, а також під час дощу, туману, мокрого снігу та грози.

Протипожежні заходи

Будівництво та оснащення основних та допоміжних цехів, складів горючих та легкозаймистих предметів та матеріалів повинно здійснюватись у відповідності з категорією пожежної безпеки, відповідно класифікації будівельних норм та правил (СНиП) та діючих положень. Заходи по протипожежній безпеці спрямовані на забезпечення безперервної роботи, тому всі працівники повинні знати та вміти використовувати протипожежний інвентар, та системи пожежегасіння, вогнегасники. Паливо-мастильні та обтирочні матеріали повинні зберігатися в закритих металічних посудинах, в кількості не більшій ніж добова норма. Зберігання легкозаймистих речовин на робочих місцях забороняється.

Дороги виробничого призначення повинні бути придатні для проїзду пожежних машин.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  19

Всі виробничі та підсобні приміщення, установки, споруди складів повинні бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння. Кількість цих засобів та їх склад повинен відповідати    ГОСТу ССБТ 12.04.009–75 „Пожежна техніка безпеки та пожежна техніка захисту об’єктів. Загальні вимоги.”

На промплощадках повинен знаходитись пожежний водопровід, об’єднаний з виробничим або питним.

Оскільки на кар’єрі ведуться електрозварювальні роботи, необхідно бути особливо пильним. Електрозварювальники до початку робіт повинні ретельно перевірити та оглянути робоче місце.  Площадку, на якій будуть здійснюватись електрозварювальні роботи, необхідно очистити від горючих матеріалів та предметів в радіусі 5 м. Зварювальні роботи повинні відповідати ГОСТу 12.3.003–75 „Роботи електрозварювальні. Загальні вимоги техніки безпеки”.

Заходи безпеки при роботі екскаваторів

Екскаватор повинен бути встановлений та опиратись на ґрунт всією поверхнею гусениць. При переміщенні екскаватора по горизонтальному шляху або на підйом, ківш повинен бути розвантажений та знаходиться на висоті не більше 1 м від поверхні землі, а стріла повинна бути встановлена в напрямку руху.В випадку загрози обвалу або сповзання уступу, робота екскаватора припиняється і екскаватор виводиться із забою в безпечне місце. Не допускається робота екскаватора під козирками та нависаючими уступами.

Під час роботи екскаватора люди повинні знаходитись поза зоною дії ковша.

Висипання породи в кузов з ковша екскаватора проводиться з мінімальної висоти і без удару ковшем. Завантаження в кузов відбувається тільки збоку або ззаду, перенос екскаваторного ковша над кабіною заборонено.

В неробочий час екскаватор повинен знаходитись в безпечному місці, ківш опущений на ґрунт, кабіна закрита та кабель відімкнено.

Гнучкий кабель, що живить екскаватор, повинен прокладатись на опорах. Найближча частина гнучкого кабелю до екскаватора повинна лежати на ґрунті на відстані, що забезпечує маневрові роботи екскаватора.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  20

Канати, що використовуються на екскаваторі, повинні відповідати паспорту. Стрілкові канати підлягають огляду не менш ніж 1 раз на тиждень,

Кількість розірваних дротин на довжині кроку витка не повинна перевищувати 15%  від загальної кількості в канаті. Кінці відірваних дротин, що стирчать, повинні бути обрізані.

Розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань й аварій

Керівник кар'єру повинен проводити розслідування й вести облік нещасних випадків, професійних захворювань й аварій відповідно до "Положення по нагляду за охороною праці", розробленого Державним комітетом України і відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття 25).

План ліквідації аварій складається із загальної частини, оперативної частини й додатка. Загальна частина містить порядок оповіщення про виникнення аварій посадових осіб й установ, а також їхнього права й обов'язки під час ліквідації аварій. Відповідальний за ліквідацію аварій заступник керівника по виробничій частині або керівник кар'єру.

В оперативній частині плану приводиться перелік рекомендованих заходів для боротьби з аварією згідно з її характером і місцем виникнення.

До плану ліквідації аварій додається схема розташування протипожежних засобів, план поверхні, схема електропостачання, телефонний зв'язок, схема водопостачання.

Ведення робіт у несприятливих умовах, створених аварією, вимагає дотримання наступних правил:

- відділення ВГСЧ повинне складатися не менш чим з п'яти чоловік;

- якщо одному погано, відділення повертається, респіратори знімати забороняється;

- витрата кисню визначати з розрахунку 1,8 л/хв. на людину.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  21

Розслідуванню й обліку підлягають нещасні випадки, що виникли протягом робочого часу, а також при понаднормових роботах та у святкові і вихідні дні.

При нещасному випадку адміністрація створює комісію до складу якої входить заступник керівника кар'єру по виробничій частині, інспектор по охороні праці, представник профкому. Комісія протягом трьох днів повинна розслідувати обставини й причини нещасного випадку, скласти  акт за формою Н-1, що затверджує керівництво кар'єру.

Спеціальному розслідуванню підлягають:

- групові нещасні випадки, що виникли одночасно із двома й більше працівниками, не залежно від виду ушкоджень;

- нещасний випадок з важким результатом;

- нещасний випадок зі смертельним результатом.

Груповий нещасний випадок розглядається комісією до складу якої входять інспектор Держнагляду за охороною праці, представник вищестоящої організації, керівник кар'єру, представник профкому.

що встановлені головним механіком кар’єру.

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  22

9.Основні техніко-економічні показники.

Найменування показників

одиниці виміру

величини

Геологічне значення корисних копалин

м3

149500000

Промислові запаси

м3

12707500

Об*єм розкривних порід в межах кар’єру

м3

3479200

Промисловий коефіцієнт розкриття

м3/ м3

0,27

Річна продуктивність кар’єру

м3/рік

770000

Річний об*єм  розкривних робіт

м3/рік

207,900

Термін експлуатації кар’єру

165

Продуктивність кар’єру за зміну:

  1.  По розкривним
  2.  По видобувним

1652,5

800

Продуктивність екскаваторів:

  1.  По розкривним
  2.  По видобувним

942,48

1713,6

Продуктивність автосамоскида

  1.  По розкривним
  2.  По видобувним

169,8

343,6

Кількість робочого обладнання

  1.  По розкривним
  2.  По видобувним

20

15

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

  23

Список використаної літератури

1. Андреев А.В. и др. Транспортные машины и автоматизированные комплексы открытых разработок, - М.: Недра, 1975

2. Буянов Ю.Д. и Краснопольский А.А. Разработка месторождений нерудных полезных ископаемых, - М.: Недра, 1980

3. Горная графическая документация ГОСТ 2.870-75…ГОСТ 2.867-75, - М.: Недра, 1983

4. Единые правила безопасности при взрывных работах, - К.: Норматив, 1992

5. ЕНВ на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности, экскавация и транспортирование, часть III, - М.; 1979

6. Кутузов Б.Н. Взрывные работы, - М.; Недра, 1980

7. Малышева Н.А., Сиренко В.Н. Технология разработки месторождений нерудных строительных материалов, - М.; Недра, 1977

8. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам, - М.; Недра 1982

9. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых, часть I, - М.; Недра, 1971

10. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых, часть II, - М.; Недра, 1971

11. Нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов, - Л.; Стройиздат, 1977

12. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, - К.; Норматив, 1994

13. Ржевский В.В. Открытые горные работы, часть I, - М.; Недра, 1985

14. Ржевский В.В. Открытые горные работы, часть II, - М.; Недра, 1985

15. Потапов М.Г. Карьерный транспорт, - М.; Недра, 1980

16. Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных работ, - М.; Недра, 1985

17. Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых, - М.; Недра, 1982

18. Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых, Н- М.; Недра, 1991

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

 24

19. Чиаев Т.М. и др. Справочник горного мастера нерудных карьеров, - М.; Недра, 1977

20. Элементы горных работ на карьерах промышленности нерудных строительных материалов. Типовые проектные решения 409-023     , - Л.; Союзгипронеруд, 1977

Зм.

.

№ докум.

Підпис

Дата

   КП.ГС.04.14.ПЗ

Лист

Лист

   3

1.Геологічна та гідрогеологічна характеристика родовища, підрахунок запасів корисної копалини.

Лезникывське родовища

— в Володарсько-Волинському р-ні Житомир. обл. УРСР. Пром. запаси становлять 64 864 м3 (1978). Розвідане в середньому на глибину до 55 м. Граніт рожево-червоний, рівномірно-середньозернистий. З поверхні він перекритий пісками і суглинками, середня потужність яких до 2,8 м. Родовище детально розвідане 1950. Граніт використовувався як високоякісний облицьовувальний матеріал (ним облицьовано Мавзолей В. І. Леніна, деякі пам'ятники в Ялті, Кишиневі та ін. містах СРСР). Використовують для одержання буту й щебеню.

Червоний граніт. Місце добування Житомирська область, Володарсько-Волинський район, село Лезнікі.
Фізико-механічні властивості: Питома вага: 2650 kg/cm3. Водопоглинання: 0,18%. Міцність на стиск: 135-260 MPa. Міцність при згині: 31 MPa. Стираність: 0,24 g / cm. Мінеральний склад (у відсотках): Мікроклін: 80. Біотит: 5. Кварц: 15.
Товщина плитки в мм: 20,30,40,50,60,70,80

«Лезниківський кар'єр» - одне з найбільших підприємств України, що спеціалізуються на видобутку і переробці будівельного каменю.

Лезниківський кар'єр розташований в 160-ти кілометрах від Києва - неподалік від села Лезники Володарсько-Волинського району Житомирської області.

Основний вид діяльності підприємства - видобуток будівельного каменю з власного родовища і його подальша переробк

Граніт Лезниківський

Граніт є одним з найміцніших природних матеріалів. Маючи дуже високу щільність, гранітний камінь практично не вбирає воду (ступінь абсорбції у граніту менше, ніж у деяких видів твердого пластика) і має високу морозостійкість.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77527. Уход за пациентами с пролежнями 41 KB
  В стадии некротических изменений и нагноения II стадия происходит некроз кожи и подлежащих тканей клетчатки фасции и др. обычно развивается влажная гангрена с прогрессирующим некрозом окружающих...
77528. Термометрия: лихорадка, типы, периоды 140 KB
  Общие правила измерения температуры тела Температурная кривая объективно отражает течение заболевания помогает глубже определить тяжесть состояния больного эффективность проводимого лечения точнее судить о сроках выздоровления больного.Необходимо строго соблюдать методику измерения температуры тела. Место измерения температуры тела определяют в зависимости от характера заболевания. При заболеваниях прямой кишки поносах или запорах такой способ измерения температуры неприемлем.
77529. Простейшие физиотерапевтические процедуры постановка банок, горчичников, пузыря со льдом, грелки, компресса, гирудотерапия 239 KB
  Кроме того в целом физиотерапевтические процедуры оказывают общеукрепляющий эффект улучшают сон повышают настроение. Применение холода Суть холодовой процедуры компресс пузырь со льдом заключается в местном охлаждении участка тела что вызывает сужение кровеносных сосудов кожи и соответствующих близлежащих внутренних органов. Цели холодовой процедуры: Ограничение воспаления.
77530. Особенности ухода за пациентами пожилого и старческого возраста 92 KB
  Активность участие пожилых и старых людей в профессиональной общественной жизни стали необходимыми для большинства людей переступивших пенсионный возраст. В специальной литературе все чаще подчеркивается различие между хронологическим и биологическим возрастом высказывается мнение о возможности деления людей одного и того же возраста на молодых старых и старых старых основываясь на состоянии здоровья и социальных показателях. У пожилых и тем более старых людей снижается частота сердечных сокращений в состоянии покоя.
77531. Фреймовое представление знаний 1.36 MB
  Термин фрейм frme рамка остов каркас предложен в 1975 г. Фрейм это единица представления знаний заполненная в прошлом детали которой могут быть изменены согласно текущей ситуации т. Получается что фрейм это абстрактный образ объект или ситуация.
77532. Экспертные системы. Приобретение (извлечение) знаний 255.5 KB
  В экспертных системах знания отделены от данных и мощность ЭС обусловлена в первую очередь мощностью базы знаний и только во вторую очередь используемыми методами решения задач. системы функциональные возможности которых являются в первую очередь следствием их наращиваемой базы знаний БЗ и только во вторую очередь определяется используемыми методами принятия решения. Правильное функционирование ЭС как систем основанных на знаниях зависит от качества и количества знаний хранимых в их БЗ. Поэтому приобретение знаний для ЭС является очень...
77533. Нечеткая логика: история проблемы, практические приложения 1.22 MB
  Для этого значения степень принадлежности физической величины к терму будет равна единице а для всех остальных значений в зависимости от выбранной функции принадлежности. Здесь необходимо описать лингвистические переменные которые вы будете использовать; их функции принадлежности; описать стратегию управления посредством нечетких правил которые вы сможете объединить в единую базу правил или знаний о системе. Другими словами множество А образуют такие объекты элементы для которых указанная выше функция называемая функцией...
77534. НЕЙРОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 463 KB
  С появлением дешевых компьютеров появилась возможность использовать в этой области нейронные сети НС. Крупный толчок развитию нейрокибернетики дал американский нейрофизиолог Френк Розенблатт предложивший в 1962 году свою модель нейронной сети персептрон. Хопфилд предложил оригинальную модель нейронной сети названную его именем.
77535. Проблемно-ориентированные языки. Языки представления знаний 97.5 KB
  Стремление к эффективной программной реализации моделей представления знаний привело к разработке большого числа языков представления знаний от простых, предназначенных для решения отдельных специальных задач, до мощных универсальных.