83018

Лікувальні можливості Трускавця і Східниці

Курсовая

Туризм и рекреация

У Трускавці успішно лікуються наступні захворювання: Урологічна патологія: хронічні запальні захворювання нирок та сечовивідних шляхів хронічний пієлонефрит та цистит в період клініко-амбулаторної ремісії без ознак вираженої ниркової недостатності і артеріальної гіпертензії...

Украинкский

2015-03-06

396.5 KB

11 чел.

PAGE  7

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………..........3

Розділ1. Теоретичні засади дослідження розвитку лікувально-оздоровчого туризму…………………………………..……………….………………………...4

 1.  Сутність та головні поняття в лікувально-оздоровчому туризмі…4
  1.  Історія розвитку лікувально-оздоровчого туризму…………….......7Тийерел

Розділ 2. Природні умови і ресурси Трускавця і Східниці……...………14

2.1. Клімат……………………………………………………..….………..14

2.2. Бальнеологічні ресурси……………………………………..………...15

2.3. Рельєф………………………………………………………..……...…23

2.4. Рослинність……………………………………………………..……..24

Розділ3. Аналіз туристичної інфраструктури……………………..……..25

3.1.Заклади розміщення і харчування…………………..…………...……25

3.2.Транспортна інфраструктура…………………………………...……..29

3.3.Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму………...…30

Висновки……….………………………………………………………..….32

Список використаних джерел…………………….………………….....…33

ВСТУП

Актуальність теми. Подорожі з лікувальними цілями мають давню історію. Ще древні греки і римляни вживали цілющі джерела та місця з сприятливим кліматом у тому, щоб виправити своє здоров'я. На курорти прибували як хворі, так і здорові люди які хотіли відпочити. Змінювалися часи, але мотивація подорожей залишалася колишньою. Цілющі властивості природних чинників, як і зараз, приваблюють хворих на курортні місцевості. Потоки туристів з лікувальними цілями численна, як і маса бажаючих відпочити і розважитися.

Лікувально-оздоровчий відпочинок – це всебічна допомога тим, хто хоче поправити своє здоров'я, отримати медичну консультацію у фахівців світового рівня, добре відпочити, схуднути, підняти тонус життя.

Об’єктом дослідження є курорти Трускавця і Східниці .

Предметом дослідження є бальнеологічні ресурси Трускавця і Східниці.

Метою дослідження є вивчення лікувальних можливостей Трускавця і Східниці, а також стан і можливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму.

Відповідно до окресленої мети було поставлено такі завдання:

- з’ясувати особливості лікувально-оздоровчого туризму;

- дослідити природні умови і ресурси;

- вивчити стан, проблеми і перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Трускавці і Східниці

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу; трьох розділів: РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади дослідження розвитку лікувально-оздоровчого туризму , який складається з двох підпунктів; РОЗДІЛ 2 Природні умови і ресурси Трускавця і Східниці ,який складається з чотирьох підпунктів; РОЗДІЛ 3 Аналіз туристичної інфраструктури ,який складається з трьох підпунктів; висновків та списку використаних джерел. Курсову роботу викладено на 33 сторінках. Список використаної літератури включає 25 найменувань.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО

1.1 Сутність та головні поняття в лікувально-оздоровчому туризмі

Лікувально-оздоровчий туризм – це вид туризму, який використовується у лікуванні різноманітніх захворювань, і оздоровленні організму після перенесених захворювань. Цей вид туризму використовується  виключно з лікувальною метою, тобто для лікування будь-яких тяжких хвороб, реабілітації після травм, аварій, операцій та для підтрімки молодості, вроди й здоров'я, зняття стресу і втоми.

     Лікувально-оздоровчий туризм — масовий і популярний напрямок медичного туризму.Один з найдавніших — відомий з античних часів. У ХХ ст. виникає курортна індустрія.

Під лікувально-оздоровчим туризмом маються на увазі подорожі  з метою отримання медичних послуг або оздоровчі тури, що поєднують в собі відпочинок і лікування.

Поняття «лікувальний туризм» або «медичний туризм» існує вже дуже давно. Зміна рекреаційних потреб населення і його запитів на якість відпочинку привело до переростання в курортно-рекреаційну систему, основною метою якої є підвищення здоров’я людини, якості й тривалості його життя.
Сучасний ринок лікувально-оздоровчого відпочинку включає підприємства відпочинку, що здійснюють лікувальні послуги, туристичні фірми - підприємства-посередники, що продають послуги.

Лікувальні послуги належать до категорії найбільш дорогих, тому що засновані на застосуванні коштовних природних лікувальних ресурсів, експлуатація яких вимагає складного бальнео-технічного господарства й медичної техніки. Надання лікувальних послуг неможливо без наявності спеціально підготовленого персоналу. На лікувальних курортах зберігається  вся структура, властива просто оздоровчим центрам: комфортні умови розселення відпочиваючих і забезпечення їх цікавими розважальними й спортивними програмами. Тому відпочинок на лікувальних курортах завжди коштує набагато дорожче інших видів оздоровчого відпочинку

        Лікувально-оздоровчий туризм — один з найперспективніших видів туризму України. Він розвивається за рахунок значних ресурсів: морського узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел, лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими багата країна. Інтерес до лікувально-оздоров-чого туризму в Європі постійно зростає, що в значній мірі обумовлено демографічними тенденціями.

Лікувальний туризм здійснюється з метою зміцнення здоров'я і передбачає перебування в санаторно-курортних установах. Туризм із метою лікування виокремлений і у класифікації осіб, які подорожують, рекомендованій UNWTO.

Метою оздоровчого туризму є профілактика захворювань і відпочинок. Він характеризується більшою тривалістю подорожі, відвідуванням меншої кількості міст і більшою тривалістю перебування в одному місці, тобто поряд із проведенням дозвілля передбачає відпочинок. Виокремлення оздоровчого туризму також відповідає класифікації UNWTO. [1 ст.96]

Найчастіше виділяють рекреаційний туризм, що поєднує поїздки з метою відпочинку, оздоровлення і лікування, а також відновлення і розвитку фізичних, психічних та емоційних сил. Рекреація охоплює всі види відпочинку, в тому числі санаторно-курортне лікування і туризм.

Особливостями лікувально-оздоровчого туризму є:

— тривалість перебування, що повинна становити не менше трьох тижнів, незалежно від типу курорту і захворювання, оскільки лише за такий час можна досягти оздоровчого ефекту;

— висока вартість перебування і лікування — звичайне лікування на курортах є дорогим, тому цей вид туризму розрахований на заможних клієнтів, що замовляють індивідуальну програму перебування і лікування;

— вік — як свідчить статистика, на курорти найчастіше їдуть люди старшої вікової групи, хоча останнім часом відпочинок на курортах обирають і люди середнього віку, які страждають недугами. Вибір робиться між курортами, що спеціалізуються на лікуванні конкретного захворювання, і курортами змішаного типу, що загалом зміцнюють здоров'я і сприяють відновленню сил і зняттю стресу.

Розрізняють три основних типи курортів: бальнеологічні, грязеві й кліматичні.

На бальнеологічному курорті головним лікувальним фактором слугують природні мінеральні води. Вони використовуються для питного лікування, ванн, купання в лікувальних басейнах, усіляких душів, а також для інгаляцій, полоскань і зрошень.

Відомості про цивілізоване використання цілющих мінеральних вод дійшли до нас з глибини віків. Численні археологічні знахідки свідчать про те, що практика оздоровлення мінеральними водами існувала ще У у—ту тис. до н. е., давні люди вважали мінеральні води джерелом здоров'я, сили та краси. У працях Гіппократа описуються лікувальні властивості річкової, солоної і морської води. "Іn balneis salus" ("Здоров'я — це купання") — правдивість цього твердження Гіппократа доведена практикою використання оздоровчої сили води.

Мінеральні води допомагають вилікуватися від численних недуг. Серед пацієнтів бальнеологічних курортів переважають люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної і нервової систем, дихальних шляхів, опорно-рухового апарату. Ефективність лікування низки захворювань на бальнеологічних курортах підтверджують результати медичних досліджень.

Грязеві курорти прив'язані до родовищ лікувальних грязей (пелоїдів). Грязелікування використовується переважно при патології суглобів, нервової системи травматичного походження, а також гінекологічних та деяких інших захворювань. Завдяки сучасним методам і новітнім технологіям грязелікування дає змогу досягти високих медичних результатів, що сприяє зростанню популярності грязевих курортів серед людей, які потребують лікарської допомоги.

Лікувально оздоровчий туризм заснований на курортології.

Курортологія - це наука про природні лікувальні чинники, їх дію на організм і методи використання в лікувально профілактичних цілях.

Основні розділи курортології:

- Бальнеологія - розділ курортології, що вивчає лікувальні мінеральні води, їх походження, фізіко хімічні властивості, вплив на організм при різних захворюваннях, розробляючий показання до їх застосування на курортах і в некурортних умовах.

-  Бальнеотерапія - методи лікування, профілактики і відновлення порушених функцій організму природними і штучно приготованими мінеральними водами на курортах і в некурортних умовах. 

- Грязелікування - метод лікування, профілактики захворювань організму з використанням пелоїдов, тобто лікувальних грязей різного походження, на курортах і в некурортних умовах.

- Кліматотерапія - сукупність методів лікування і профілактики захворювань організму з використанням дії кліматопогодних чинників і спеціальних кліматопроцедур, що дозується, на організм людини.
- Курортографія - опис місцеположення і природних умов курортів і курортних місцевостей з характеристикою їх лікувальних чинників, бальнеотерапевтичних, кліматотерапевтичних і інших умов для лікування і відпочинку.
 

1.2.Історія розвитку лікувально-оздоровчого туризму

Лікувально оздоровчий туризм відноситься до найбільш стародавніх видів туристської індустрії. З античних часів люди навчилися використовувати мінеральні води і лікувальні грязі в лікувальній меті. До найбільш стародавніх (бронзове століття) матеріальних свідоцтв про лікування мінеральними водами відносяться руїни капітальних споруд на джерелах вуглекислих вод в околицях сучасного швейцарського курорту Санкт Моріц.


Руїни подібних споруд періоду римського владицтва збереглися в різних сучасних курортах Румунії, на побережжі озера Балатон в Угорщині, Бадена в Швейцарії і Австрії, Вісбадена в Германії, Екслебена у Франції. На території Італії, особливо в Лациуме і на побережжі Неаполітанської затоки, були численні курорти з мінеральними джерелами. Великою популярністю користувався курорт Байі з террасообразно розташованими термами, який був улюбленим местомом відпочинку римської знаті.

В даний час курортна справа краще всього розвинена у Франції (більше 100 здравниць), Німеччині, Австрії, Чехії, Угорщині, Болгарії і Румунії. Значні успіхи в розвитку курортної справи зробив Ізраїль, що перетворив Мертве море на усесвітньо відомий центр курортології.

      Лікувально-оздоровчий туризм має дуже глибокі коріння. Ще з давніх давен люди використовували природні лікувальні ресурси, в пошуках яких здійснювали далекі подорожі. Процес становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні йшов паралельно з європейським. Він був послідовним, хоча й не рівномірним за часом. Виділяють чотири етапи розвитку рекреації і в тому числі лікувально-оздоровчого туризму .[5 ст.11-19]

Перший етап починається від зародження великих цивілізацій Давнього світу і триває до початку XIX ст. З терапевтичними цілями природні лікувальні ресурси використовувалися ще з античних часів. Відомо, що єгиптяни прибували до ріки Ніл і після спаду повені застосовували мул для лікування низки захворювань. Грязю та водами лікувалися давні римляни та греки. Є історичні відомості про те, що римські цезарі на знак вдячності богам будували храми біля тих грязьових джерел, де вони або члени їх родини вилікувалися. Дуже популярним серед римської знаті був аквамасаж. Вважається, що назву модного нині оздоровчого напрямку SPA надала абревіатура відомої фрази імператора Нерона, який був великим прихильником римських терм. Побачивши одного разу надзвичайні басейни з фонтанами, він вигукнув: «Sanitas par aquas!», що означає "здоров'я через воду".

Пізніше, у XVІІ ст., лікуватися грязями та водами стали у Франції, а потім і в Німеччині. Часто згадується невелике бельгійське містечко Спа в Арденнах, яке надало світу перший бренд питної води і прославилося ще у середньовіччя своїми гарячими джерелами, в яких поновлювали сили та лікували поранення солдати численних війн. Саме з цим містечком було пов'язане виникнення на початку XVII ст. традиції їздити на води з метою поправки здоров'я, яка пізніше охопила майже всю Європу.

Відомостей про розвиток лікувального туризму на території України у давні часи та середньовіччя існує дуже мало. Про лікувальні властивості природних ресурсів місцевому населенню було відомо ще здавна. Перші документальні згадки про це знаходимо у документах, які датовані XVI-XVIII ст. Зокрема, у цей час згадуються лікувальні мінеральні сірководневі джерела Великого Любеня (XVI ст.), Немирова (XVI ст.), Збручанські мінеральні води (XVII ст.), Слов'янські солоні озера (XVII ст.), кримські грязі та солоні озера Півдня (XV-XVI ст.) та багато інших.

Дуже важливим,на думку дослідників Д. В. та Т. В. Миколаєнків, є те, що цей період був «епохою циркуляції легенд відносно цілющих властивостей природних ресурсів». Ці легенди стали вагомим чинником реального становлення лікувально-оздоровчого туризму в українських землях: люди з різних соціальних станів після дивовижних оповідей і переказів вирушали в мандри, шукали цілющої води, вмившися якою старий стає молодим, хворий - здоровим тощо.

Другий етап охоплює все XIX ст. і початок XX ст. У великих масштабах з лікувальною метою європейські курорти виникли з початку XIX ст. (першими були Німеччина - з 1801 p., Франція - з 1818 p., Австрія - з 1832 р. тощо). Масове поширення лікувального туризму в Російській імперії, до складу якої входили тогочасні українські землі, йшло майже паралельно з європейським.

З середини XIX ст. починається формування в Україні туристичних регіонів.

Перші згадки про курорти Карпатського регіону датуються XVI ст., але тільки на початку XIX ст. розпочалося масове будівництво лікарень і ці курорти стали широко відомими. Зокрема, у 1820 р. при бурінні нафтової свердловини поблизу Трускавця випадково виявили сірчане мінеральне джерело, а в 1827 р. було споруджено невелику водолікарню на вісім кабін. З цього часу Трускавець став офіційно іменуватися курортом. Розбудова курортної інфраструктури в Карпатському регіоні, територія якого входила до Австро-Угорщини, відбувалася на основі приватного підприємництва. Щоб залучити сюди якомога більше приїжджих для лікування та відпочинку, приватні підприємці стали вести пошуки мінеральних вод. Так, у 1833 р. було відкрите соляно-гірке джерело "Марія" (нині джерело № 1), а дещо пізніше - джерела "Нафтуся", "Софія" (тепер джерело № 2) та ін. У кінці XIX ст. у Моршині організується клімато- і водолікування, відкривають лікарню на зразок німецьких та швейцарських курортів, які на той час вже були модними. Одночасно поблизу від Моршина було знайдено торфову грязь. Воду мінеральних джерел розпочали використовувати для лікувальних ванн, а торфову грязь - для грязьових ванн та аплікацій. Моршин став бальнеологічним курортом. Оскільки порівняно з австрійськими, французькими та іншими курортами лікування на західноукраїнських курортах було дешевшим, сюди приїздили на лікування туристи з Чехії, Польщі та інших країн.

Третій етап охоплює період розвитку курортно-оздоровчого туризму в Україні за часів радянської влади. Стрижнем її політики у галузі туризму було створення державних органів та установ управління туризмом. Курорти та санаторії підпорядковувалися державним органам охорони здоров'я. У реконструкції та благоустрої курортів, у будівництві нових санаторіїв та пансіонатів відпочинку, крім Народного комісаріату охорони здоров'я, профспілок, брали участь товариство Червоного Хреста, кооперативні організації тощо. Для вивчення природних лікувальних факторів (мінеральних вод, лікувальних грязей, клімату) та наукового обґрунтування їх використання були відкриті два спеціалізованих НДІ - Ялтинський державний туберкульозний інститут (1922 р.) та Всеукраїнський бальнеологічний інститут в Одесі (1928 р.).

У довоєнні часи мережа санаторіїв та закладів оздоровчого відпочинку була значно розширена. Під час Другої світової війни всі санаторії на звільненій території були перепрофільовані у госпіталі, в яких лікували поранених та хворих військових.

Санаторно-курортне лікування зазнало значного розвитку у післявоєнний період. Санаторії та пансіонати відпочинку відійшли у підпорядкування профспілок. Лише з 1981 до 1985 pp. в УРСР на будівництво санаторіїв та закладів оздоровчого відпочинку профспілки витратили близько 210 млн. крб., за рахунок чого було збудовано та введено в дію понад 8,5 тис. санаторних ліжок. На багатьох курортах було влаштовано загальнокурортні лікувально-діагностичні та спеціалізовані відділення, кімнати та лабораторії, здійснено спеціалізацію санаторіїв, удосконалено систему медичного відбору хворих на санаторно-курортне лікування. Здійснення вказаних заходів значно підвищило ефективність курортного лікування.[7 ст.56-58]

Серед основних принципів організації санаторно-курортної справи радянських часів були доступність санаторно-курортної допомоги населенню, надання путівок до санаторіїв та пансіонатів відпочинку, головним чином, безкоштовно або на пільгових умовах зі сплатою 30% їхньої вартості за рахунок бюджету соціального страхування, а у дитячих санаторіях і в санаторіях для хворих на туберкульоз - тільки безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету.

У СРСР була створена найпотужніша мережа дитячих спеціалізованих санаторіїв, куди приїжджали діти після перенесення захворювань органів дихання, серцево-судинної системи, шлункового тракту, суглобів, нервової системи. В УРСР у таких санаторіях щорічно лікувалося близько 135 тис. дітей. Для реабілітації дітей із різними відхиленнями у стані здоров'я було створено понад 200 спеціалізованих санаторіїв з таким розрахунком, щоб у кожній області функціонували санаторії за трьома основними профілями: пульмонологічні (захворювання легень), психоневрологічні, кардіоревматологічні. Одним із найпопулярніших дитячих курортів в УРСР стає Євпаторія (9 дитячих санаторіїв). Одночасно з розширенням дитячих санаторіїв відкривалися піонерські табори санаторного типу. Взагалі в усіх санаторно-курортних закладах УРСР щорічно лікувалося та відпочивало понад 600 тис. дітей, які прибували з усіх регіонів СРСР.

У 1984 р. в Україні налічувалося 1480 санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, пансіонатів лікування та відпочинку, які були розраховані на одночасний прийом 331 тис. осіб. У цьому ж році санаторно-курортним лікуванням і всіма видами організованого відпочинку було охоплено понад 54 млн. осіб, які приїжджали з різних кінців держави, а інколи й з-за кордону.

Із розпадом СРСР і здобуттям Україною незалежності став формуватися вітчизняний рекреаційний комплекс — це стало початком четвертого етапу розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. У 1991 р. колишня радянська система управління туризмом була зруйнована. Величезні проблеми, які пов'язані з економічною кризою, перебудовою системи управління держави, не змогли не позначитися і на санаторно-курортному комплексі України. Практично повна відсутність державного фінансування і системи управління в перші роки незалежності призвело до значного занепаду галузі.

Однак по мірі подолання соціально-економічної кризи поступово змінюються форми власності, джерела фінансування, методи управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. У 1995 р. було прийнято Закон України "Про туризм" (останні зміни до цього закону були внесені у 2003 p.), у 2000 р. - Закон України "Про курорти". Тепер розробляється проект Державної програми розвитку санаторно-курортної галузі на 2005-2015 pp., що безумовно сприятиме розвитку оздоровчого туризму.

Отже, історія становлення та розвитку рекреації лікувально-оздоровчого туризму в Україні свідчить про те, що в цій сфері нагромаджено величезний досвід функціонування, а сучасна незалежна Україна отримала велику матеріальну і наукову спадщину в галузі лікувального туризму, і це має стати вагомим чинником оздоровлення нації, бути стратегічним і економічним ресурсом України на міжнародному ринку. [6, c. 26-29].

РОЗДІЛ 2 ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ТРУСКАВЦЯ І СХІДНИЦІ

2.1. Клімат

Клімат Трускавця

Згідно зі статистичними кліматичними даними у Трускавці помірно теплий та вологий клімат.

Таблиця 2.1

Середня температура повітр'я в м.Трускавець за місяцями

січні

лютому

березні

квітні

травні

червні

липні

серпні

вересні

жовтні

листопаді

грудні

вдень

-3

-1

5

10

16

20

21

21

17

11

4

-1

вночі

-7

-6

-2

3

8

11

12

12

8

4

0

-4

Джерело: [http://vkarpatah.in.ua/index/0-3]

Середньорічна температура (+7,6 С°) .Найгарячіші місяці у Трускавці - липень і серпень з середньомісячною температурою біля +22 С°. Найбільш холодним вважається січень (-4 С°). Навесні переважно тепло. Середня температура за три весняні місяці коливається в районі +14 С°. Восени теж не так холодно і середня температура - біля 12 С°.

Опади

Середньорічні суми опадів для Трускавця не виходять за межі 759-820 мм. Найбільша кількість опадів у Трускавці припадає на період кінця весни і літо (особливо червень і липень), а найменше - взимку.

Вологість і тиск повітря

Для Трускавця характерна висока вологість повітря (взимку - 71-81%, влітку - 83%) і понижений атмосферний тиск, який оливається протягом року в рамках 725-742 мм. рт. ст. Висока вологість особливо відчутна зранку і ввечері, вдень вона наближається до оптимальної. А тому, незважаючи на високу температуру повітря, зранку і ввечері відносно прохолодно. Періоди з найвищим рівнем відносної вологості - серпень-жовтень, з найнижчим - квітень-травень. Кількість туманних днів не перевищує 20-25 на рік. Приблизно стільки ж днів з грозами. Середня кількість хмарних днів у році - 99, ясних та сонячних - біля 98. Найбільша хмарність спостерігається у листопаді, найменша - у липні-вересні.

Клімат в Східниці 

Клімат в Східниці – помірний середньо гірський. 

Кліматичні умови місцевості встановлюються з її природно-географічного розміщення на схилах Карпатських гір в долині гірської річка Східничанка, яка відноситься до басейну р.. Дністер. М'яка зима з частими відлигами та тепле літо, почергово змінюється з сонячної та хмарної погодою. Середня температура січня - 3,4 ° C, липня +19 ° C.

Таблиця 2.2

Середня температура повітр'я в с.м.т.Східниця у

січні

лютому

березні

квітні

травні

червні

липні

серпні

вересні

жовтні

листопаді

грудні

вдень

-5

-3

3

8

14

18

19

19

15

9

4

-3

вночі

-10

-9

-4

0

5

8

10

10

7

3

0

-6

Джерело: [http://vkarpatah.in.ua/index/0-4]

2.2. Бальнеологічні рудовища

Мінеральні джерела вважають джерелами життя, а в багатьох народів вони навіть були предметом релігійного культу. Це стосується  трускавецької "Нафтусі". Вміст мінеральних вод залежить від грунту, через який проходять води. Процес насичення вод складниками доволі різноманітний. Вода проходить через скелястий грунт, вона залужується і вбирає в себе готові складники, що розчинилися у волозі. Такий процес лугування використовується в копальнях і солеварнях.

 В Україні, окрім Трускавця, немає іншої оздоровниці, яка б мала так багато різноманітних лікувальних джерел. Є п`ять основних питтєвих мінеральних джерел ("Марія", "Нафтуся", "Юзя", "Софія", "Броніслава" ).

«Нафту́ся» — найвідоміша мінеральна вода Трускавця. Аналогів «Нафтусі» немає за межами України.

Гідрокарбонатна магнієво-кальцієва слабомінералізована мінеральна вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження. Має специфічний присмак і легкий запах нафти, особливо відчутний для тих, хто вживає воду вперше (саме звідси пішла назва лікувальної води).

"Нафтуся" є продуктом унікального підземного біотехнологічного процесу трансформації пластових бітумів за участю автохтонних мікроорганізмів у водорозчинні органічні сполуки, якими насичується інфільтрована атмосферна вода. 

Сприяє ліквідації запальних процесів в органах і тканинах, стимулює виведення дрібних камінців, піску з нирокжовчного міхура, сечо- та жовчовивідних шляхів, нормалізує обмін речовин, діяльність шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, захищає і відновлює печінкові клітини, а також виводить з організму радіонуклідиі шлаки. Мінеральна вода також має сечогінну, жовчогінну, знеболюючу дію, знімає запальний процес в нирках, сечових і жовчних шляхах, печінцікишечнику.

Особливість "Нафтусі" - її лікувальні властивості втрачаються при контакті з повітрям, тому пити її потрібно тільки біля бювету.

Родовище ”Нафтусі” залягає на площі 0,6 га у центрі м. Трускавець. Станом на 2007 р. було 9 свердловин (5 експлуатаційних, 4 спостережні). 

Перші хімічні аналізи води "Нафтуся" зробив у 1835-1836 рр. львівський фармацевт Теодор Торосевич, який науково обґрунтував її використання з лікувальною метою.Опис її він дав, зокрема, у своїй брошурі "Мінеральні джерела в Галичині та Буковині" (1849).

1880-1881 - Б.Родзишевський зробив новий хімічний аналіз мінерального джерела "Нафтуся".

У Трускавці успішно лікуються наступні захворювання:

Урологічна патологія:

- хронічні запальні захворювання нирок та сечовивідних шляхів, хронічний пієлонефрит та цистит в період клініко-амбулаторної ремісії без ознак вираженої ниркової недостатності і артеріальної гіпертензії;

- залишкові явища перенесеного гострого пієлонефриту, сечокам'яна хвороба без вираженого ушкодження нирок і відтоку сечі;

- стан після оперативно-інструментального і апаратного видалення каменів з нирок та сечовивідних шляхів;

- вроджені аномалії нирок за відсутністю ниркової недостатності та виявлених порушень відтоку сечі;

- хронічний простатит в стані ремісії;

Окрім основної патології, на курорті Трускавець ефективно лікуються і супутні патології, такі як:

- захворювання опірно-рухового апарату:

-остеохондрози;

-деформуючі остеоартрози;

-обмінно-дистрофічні захворювання хребта;

- захворювання серцево-судинної системи:

-вегето-судинні дистонії;

-кардіоневрози;

- захворювання периферійної нервової системи:

-радикулоневрити;

-невралгії;

-функціональні захворювання нервової системи;

Процентний вміст органічних речовин у водах різних відомих європейських курортів набагато менший, ніж у лікувальній "Нафтусі" трускавецького родовища.

Для порівняння - декілька цифр: 

Середня густина органічних речовин у мінеральних водах Баден-Бадена - 0,6 г/л., Вісбадена - 1,2 г/л., Бад Кіссінгена - 3,1 г/л., Ціхосінека - 5,7 г/л.

А середня густина органічних речовин нафтового походження трускавецької "Нафтусі" - 23,1 г/л. 

Лікувальна Нафтуся трускавецького місце видобування – гідро карбонатна, магнієво-кальцієва, слабо мінералізована  вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження, має специфічний присмак і легкий запах нафти, особливо для вживаючих воду вперше. Сприяє  ліквідації запальних процесів в органах і тканинах, стимулює вихід дрібного каменю та піску з нирок, жовчного міхура, моче і жовчовивідних шляхів, зменшує літогенність сечі та жовчу, тобто  ліквідує  небезпеку повторного утворення каменів.

 Але крім "Нафтусі" у Трускавці є ще й інші мінеральні води.

Вода джерела №1, "Марія"- це хлоридно-сульфатно-натрієва вода.

Вона має наступні лікувальні дії:

- знижує шлункову секрецію;

- покращує моторну функцію кишечника;

- підсилює жовчоутворення і жовчовиділення;

- сприяє розрідженню слизу та його евакуації зі шлунку;

- зменшує запальний процес та спастичні явища шлунково-кишкового тракту. 

Вода джерела №2, "Софія" - хлоридно-сульфатно-натрієва.

Мінеральна вода Софія має наступні лікувальні властивості:

- стимулює шлункову секрецію;

- володіє вираженою жовчогінною дією;

- нормалізує моторну функцію шлунку та кишечника;

- покращує обмін речовин; 

Ці води широко застосовуються при супутніх захворюваннях шлунково-кишкового тракту - хронічних гастритах з підвищеною та пониженою секрецією, хронічних колітах тощо.

Мінеральну воду джерела №3 "Броніслава" рекомендують застосовувати для полоскання горла і носоглотки при хронічних тонзилітах.

Мінеральна вода "Юзя" - справжнє джерело краси, яка завдяки речовинам гліцеринового походження чудово оновлює шкіру, надаючи їй природного відтінку та особливої еластичності.

Для зовнішнього застосування використовуються води інших джерел у вигляді ванн, гінекологічних зрошень, промивань кишечника, гідромасажу та інгаляцій. Крім мінеральних ванн, які покращують обмінні процеси в організмі, застосовуються вуглекислі і перлинні ванни, які особливо ефективно діють при захворюваннях серцево-судинної системи, цукровому діабеті, ожирінні тощо. До Ваших послуг також басейн з мінеральною водою і сауна.

Слабомінералізована  вода із  легким  запахом сірководню.

Органічні  речовини, в її складі, підсилюють лікувальну дію на організм людини. А завдяки вмісту речовин гліцеринового походження   благодатно діє на шкіру, надає їй здорового вигляду та еластичності. 

Сіль «Барбара»

Трускавецьке єдине в Україні місце видобутку – застосовується при дуоденальних зондуваннях, промиванні кишківника та як проносний засіб. Природні лікувальні властивості солі «Барбара» значною мірою покращують захисні властивості організму, покращує імунітет.

Лікувальний озокерит

Озокерит – це дуже рідкісна гірська порода, але за запасами, видобутку, обробці і якості озокериту Україна  займає світову першість. Основні його поклади знаходяться в 7 км. Від Трускавця в м. Борислав.

Зовні озокерит нагадує бджолиний віск, а за кольором в природі буває від жовтого до зеленувато-коричневого відтінків. Складається із суміші твердих вуглеводів, нафтового походження, має високу теплоємність.

В науковій літературі озокерит називають гірським, земним, мінеральним воском. Видобуток земного воску почався в кінці ХVІІІ століття  поряд з ропою (нафтою). Вперше земний віск  був названий озокеритом  в 1850 році австрійським мінералогом  Глюкером  (від грецького "озо" –пахнути  і "херос" - віск).

В різні часи озокерит використовували для виготовлення свічок, вичинці шкіри, медицині ( для лікування сплетінь, травм та ран).

Бювет № 1 розташований в центрі курорту Трускавець

Більш повною мірою для лікування озокерит використовується в Східниці, це лікування більш ефективне, простіше та вигідніше ніж лікування грязями.

На практиці використовують препарати на основі озокериту і інших нафтопродуктів (парафіну, вазеліну) – озокерафін,   озокералін, озопарафін, салфетка озокерафінова, медичний озокерит.

Було відмічено, що терапевтична  дія  "Нафтусі" значно підсилюється навіть при одноразовому застосуванні аплікацій із озокериту. Таким чином, комплекс цінних біологічних і фізико-хімічних  особливостей озокериту робить його незамінним у зв’язку  з чим попит на нього постійно росте.

Мінеральна вода «Содова» — це унікальне мінеральне джерело типу «Боржомі» Східницького родовища. Мінеральна вода за своїм складом вуглекисла, гідрокарбонатна, натрієва, середньої мінералізації (8-11 г/л ), нейтральна, холодна. Вона включає в лікувальних концентраціях фтор, бор, а також гідрокарбонати 1,4-3,8 г/л. Содова мінеральна вода — природний антацид, забезпечує зниження кислотності шлункового соку, нормалізує стан печінки, жовчного міхура і жовчовивідних шляхів. Ця мінеральна вода займає одне з головних місць в профілактиці оксалатного, уратного і цистинові нефролітіазу (каменеутворення) і лікуванні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки .

На території Східницького родовища мінеральних вод (а це бальнеологічна курортна місцевість) налічується 38 джерел і понад 17 свердловин з різним фізико-хімічним складом. Дебіт затверджених запасів "Нафтусі" у Східниці становить 64,3 м³ на добу.

За мінералізацією та хімічним складом східницькі мінеральні води можна поділити на такі типи:

Слабомінералізовані води (М — мінералізація до 1г/л) з підвищеним вмістом органічних речовин (джерела №№ 1,3,26) та джерела з більш вираженою жовчогінною дією (джерела №№ 8,9,10,25,1"С",18"С").

Слабомінералізовані залізисті води (M до 0,5 г/л), джерела №№ 1З,15.

Середньомінералізовані, гідрокарбонатні і хлоридно-гідрокарбонатні натрієві води (свердловина 2"С" ).

Хлоридно-натрієві води (М від 35 до 100 г/л і більше ) з підвищеним вмістом брому, які ще чекають вивчення.

Джерело №1

Це гідрокарбонатно-натрієво-кальцієва вода.

В ній є органічні речовини спиртових смол, гумусових речовин, карбонових кислот, фульвокислот, а також специфічні фізіологічні групи мікроорганізмів, які підсилюють лікувальну дію.

Слабомінералізована вода джерела №1 має сечогінну дію, сприяє механічному вимиванню і видаленню дрібних конкрементів (каменів), ниркового піску і продуктів запальних процесів (лейкоцитів, слизу, гною).

Ця вода досліджувалась у Східниці однією з перших. Науковці Львівського медичного інституту, Одеського науково-дослідного інституту курортології та фізіотерапії і місцеві лікарі радять вживати цю воду при таких захворюваннях: сечокам'яній хворобі, хронічних пієлонефритах, хронічних пієлоциститах нетуберкульозного походження, літогенних діатезах (сечокислий, оксалатурія, фосфатурія, ксантинурія), а також при недугах жовчовидільної системи.

Джерело №3

За хімічним складом це слабомінералізована, слабокисла гідрокарбонатно-кальцієва вода із запахом сірководню та підвищеним вмістом цінних мікроелементів міді, цинку, йоду, брому, фтору, кобальту, слідів срібла, марганцю.

У цій воді містяться в розчиненому вигляді органічні речовини, як і в мінеральній воді з джерела № 1, які є головним лікувальним фактором.

Східницькі води переважають мінеральні води інших курортів, що не відносяться до типу "Нафтусі", у лікуванні урологічних хворих і своєю дією у великій кількості виводять надлишкові солі з організму (при захворюваннях з порушенням обміну речовин) та запобігають ростові і утворенню камінців (конкрементів) в організмі.

Вода сприяє частковому виведенню радіонуклідів з організму, що сьогодні особливо актуально. Наявність цинку допомагає при лікуванні цукрового діабету.

  Джерело №5

Це гідрокарбонатно-натрієво-кальцієва вода з вмістом органічних речовин. Лікарські рекомендації - при лікуванні хронічних захворювань сечовивідних і жовчовивідних шляхів.

Джерело №№ 8,9,10

Тепер вони стікають разом у бювет. Ці води слаболужні ( рН - 7.1), слабо-мінералізовані, гідрокарбонатно-кальцієві, з підвищеним вмістом кремнієвої кислоти (від 28 до 37 мг/л), двовалентим залізом (1-2 мг/л), марганцем (0,08 мг/л)та слідами срібла.

Вода, яку п'ють у бюветі, багата на важливі лікувальні органічні речовини, у ній є ефіри, амінові сполуки (від 3,8 до 6,2 мг/л) та характерні специфічні фізіологічні групи мікроорганізмів.

Води цих джерел допомагають збільшенню утворення жовчі та виведенню її кислот. При цьому зменшується рівень холестерину.

Тому води рекомендуються при захворюваннях печінки та жовчних шляхів (хронічні холецистити, жовчокам'яна хвороба, хронічні гепатити), а також при патології сечовивідних шляхів, нирок (сечокам'яна хвороба, хронічний пієлонефрит). Під дією цих вод посилюється сечовидільна функція нирок, підвищується діурез (виділення сечі), а також фільтраційна функція нирок.

Лікувальні джерела Східниці допоможуть  позбутися захворювання нирок, печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів, порушень обміну речовин, хронічного панкреатиту, анемії, хвороб шлунково-кишкового тракту, вивести з організму радіонукліди (що особливо актуально для жителів Чорнобильської зони), очистити організм від шлаків. Лікувальна дія цієї мінеральної води значно перевершує вплив багатьох медикаментозних засобів і зберігається навіть при розбавленні води в 200-250 разів.

2.3  Рельєф

        Курорт розташований у передгір'ї Східних Карпат, на висоті 350-400 м над рівнем моря в живописній долині гірської річки Воротище, оточеній зі всіх боків лісами, 9 км від м.Дрогобича, 95 км від обласного центру м. Львова.

Тип рельєфу   - Прикарпатський вигин (350 м. над рівнем моря) 

Річки - Вишниця, Воротище (басейн Дністра). 

Природний ландшафт - широколистяні і мішані ліси (передгір'я), хвойні (гори). 

Найближчі гори в околицях Трускавця - - гірський хребет у бік с.Орів(817-517 м.)

Трускавець розташовується в природній балці, яку з усіх боків оточують невисокі лісисті пагорби, на висоті 400 м над рівнем моря. Балка ділить місто на північну і південну частини. На дні і схилах балки знаходяться джерела мінеральних вод, в тому числі і знаменита Нафтуся. На півдні і південному заході до міста Трускавець підступають Карпати. В центральній частині міста знаходиться долина струмка, що впадає в річку Солониця — притока Тисмениці. Біля міського вокзалу знаходиться гора Глоріетта або Яцкова гора, а на заході — пагорб Городище

Східниця розташована на плато в низині і оточена горами і лісами.

Східниця знаходиться на висоті 600 метрів над рівнем моря. Вершини, які оточують Східницьке ущелині, досягають до 823 метрів. Найвищі ж вершини регіону - м. Локоть (998 м.) і м. Цюхів Верхній (939 м.).

2.4. Рослинність

        У Трускавці  по обидва боки центральної балки розташований старий парк. У парку розташовано багато джерел мінеральних вод, кожен з яких має свою назву. Центральна алея парку виходить прямо до нижнього бювету. Поблизу Трускавця немає жодного промислового підприємства, тому повітря тут особливо чистий.

Лиса Гора - маленький замочок або оборонний двір у лісі біля Трускавця (межа Трускавця з Тустановичами). Відомо, що це місце, починаючи з кінця XVIII століття, територіально належало до Тустановичів.

На сьогодні зберігся земляний вал від цього замку (тому що цей об’єкт знаходиться в лісі).

Флора Східниці межує з Національним природним парком - Сколівські Бескиди (площа 35 684 га.). Більше 50 видів рослин занесені в Червону книгу. Рослинність, в основному, лісова та лугова, відразу за межею, безпосередньо за Східницькою западиною, починаються ліси. Ці ліси не зазнали значного втручання людини і зберегли свою первісність.

Тваринний світ Східниці різноманітний. Серед них: рись, глухар карпатський, білка карпатська, олень карпатський, сліпак подільський, олень плямистий, зубр, ондатра, єнотовидний собака, лось карпатський, тритон і плямиста саламандра і багато інших. До Червоної книги занесені - борсук, видра, ведмідь бурий, рись, чорний лелека та інші.

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

3.1.Заклади розміщення і харчуванн

    Інфраструктура є одним з найважливіших факторів формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні.

На території міста Трускавця для забезпечення нормального функціонування санаторно-курортної сфери розміщені об’єкти туристичної інфраструктури.
    Ріксос

Готельний комплекс класу люкс, який володіє всіма необхідними ресурсами для організації відпочинку.

Вартість:

Ціна номера включає в себе:

- Вартість проживання 1-го чи 2-х чоловік за 1 добу;

- Сніданок у ресторані «MAXIMUS» («шведська лінія»);

- Первинну консультацію лікаря-терапевта в Медичному центрі;

- Відвідування СПА-центру «SPA TERRA» (басейн, сауна, тренажерний зал);

- Користування бюветом мінеральних вод;

- Послуги дитячої кімнати;

- Користування парковкою.

Проживання на додатковому місці можливе в номерах «Двомісний кутовий» та вищих категорій.
Доплата за додаткове місце – 300 грн. за добу.
Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з батьками без надання додаткового місця –безкоштовно.
Проживання дітей віком від 6 до 12 років на додатковому місці – 150 грн. за добу. 

Таблиця 3.1

Категорія номера

За номер на добу (грн.)

Низький сезон

Високий сезон

Супервисокий сезон

UEFA сезон

10.01-27.04
14.05-08.06
01.09-30.09
16.11-24.12

28.04-13.05
02.07-31.08
01.10-15.11

25.12.2012-
09.01.2013

08.06-01.07

1 чол.

2 чол.

1 чол.

2 чол.

1 чол.

2 чол.

1 чол.

2 чол.

2-місний з 2-спальним або роздільними ліжками

1440

1590

1510

1660

1670

1820

18370

2002

2-місний кутовий номер

1755

1905

1840

1990

2070

2220

2227

2442

Покращений з 2-спальним або роздільними ліжками

2160

2310

2270

3420

2490

2640

2739

2904

Напівлюкс

3465

3615

3640

3790

3970

4120

4367

4535

Панорамний люкс

4230

4380

4440

4590

4890

5040

5379

5544

Люкс

4330

4480

4540

4690

4990

5140

5489

5654

Апартаменти

7830

7980

8620

8770

10440

10590

11484

11649

Джерело: [http://truskawec.com/]

         

  Міротель 

Найсучасніший готель курортного типу.

Розташований готель в старій частині курорту Трускавець, в 200 метрах від нижнього бювету і курортного парку.

Номерний фонд:

- 184 номери категорії стандарт і люкс.

Ціни готелю Міротель

Таблиця 3.2

Период

Низький сезон

Середній сезон

Високий сезон

Дати

17.01.12-27.04.12,
01.11 .12-23.12.13

11.05.12-06.06.12,
01.09 .12-31.10.11

28.04.12-10.05.12,
02.07 .12-31.08.12,
24.12.12-16.01.13

Кількість осіб

1 чол.

2 чол.

2 +1 дор.

2 +1 дит.

1 чол.

2 чол.

2 +1 дор.

2 +1 дит.

1 чол.

2 чол.

2 +1 дор.

2 +1 дит.

Двомісний номер з одним двоспальним ліжком

900

1250

1650

1500

1050

1400

1800

1650

1300

1650

2050

1900

Двомісний номер з двома односпальними ліжками

900

1250

1650

1500

1050

1400

1800

1650

1300

1650

2050

1900

Люкс

2000

2350

2750

2600

2250

2600

3000

2850

2500

2850

3250

3100

Президентський Люкс

5400

5750

6150

6000

5750

6100

6500

6350

6900

7250

7650

7500

Сімейний люкс

7750

8100

8500

8350

8600

8950

9350

9200

10200

10550

10950

10800

Джерело: [http://truskawec.com/]

       Діти до 6-ти років при розміщенні в номері мінімум з 1 дорослим - безкоштовно.

Дорослий на додатковому місці - 400 грн. з ПДВ, з людини/добу.

Дитина (6-12 років) на додатковому місці - 250 грн. з ПДВ, з людини/добу

На території комплексу функціонують два дитячі клуби: «ДоРеМіні» - для віку від 2 до 5 років та «ДоРеМаксі» - від 5 до 11 років.

«Дніпро-Бескид» 

      Санаторно-готельний комплекс знаходиться при в'їзді в бювет  в санаторії.

Харчування триразове, дієтичне. У санаторії є плавальний басейн, бар, кіноконцертний зал, тренажерний зал, сауна, салон краси, масажний кабінет, багато додаткових послуг.

Ціни санаторія Дніпро-Бескид

Таблиця 3.3

Тип номера

Ціна (грн. за 1 чол.)

Стандарт B, однокімнатний напівлюкс (покращене харчування)

345,50

Стандарт B, однокімнатний напівлюкс (дієтичне харчування)

315,00

Однокімнатні 2-місні

Стандарт C (ТВ, холодильник, покращене харчування)

320,50

Стандарт С (ТВ, холодильник, дієтичне харчування)

292,50

Однокімнатні 1-місні

Стандарт C (ТВ, холодильник, покращене харчування)

370,50

Стандарт С (ТВ, холодильник, дієтичне харчування)

327,25

Ціни на путівки в номерах категорії люкс при поселенні 2 осіб

Номер люкс, 2-кімн. 2-місний, ресторанне харчування

від 453,50

Номер люкс, 2-кімн. 2-місний, дієтичне харчування

від 416,50

Джерело: [http://truskawec.com/]

«Янтар» 

   Санаторій знаходиться в нагірній частині курорту Трускавець, поруч з верхнім бюветом.

Номерний фонд: 1000 чоловік.

Це два одинадцятиповерхові корпуси, з'єднані між собою їдальнею.

Входить:

- 3-разове харчування (в залежності від категорії розміщення: в номерах "стандарт" - стандартне, в номерах "поліпшених" - "шведський стіл").

Інфраструктура:

- тренажерний зал;

- спортивний майданчик.

Діти до 4-х років без надання додаткового місця, харчування, лікування - безкоштовно.

Таблиця 3.4

Санаторій ЯНТАР

ВАРТІСТЬ ПУТІВКИ при проживанні

1 день

1 чол. в номері SGL

2 чол. в номері DBL

3 і 4 чол. на додатковому місці EXB

4-18 років

доросл.

Тип номера

Харчування

ціна, грн.

ціна, грн.

ціна, грн.

ціна, грн.

Двокімнатні номери

"Покращений"

шведський стіл

571

421

235

281

"Стандарт"

стандартне

411

321

195

234

Однокімнатні номери

"Покращений"

шведський стіл

461

351

235

281

"Стандарт"

стандартне

341

271

195

234

 "Економ" 

стандартне

289

234

185,5

223

Джерело: [http://truskawec.com/]

3.2.Транспортна інфраструктура

Трускавець знаходиться на відстані 90 км від Львова. Транспортне сполучення розвине і знаходиться на високому рівні.

Маршрутним таксі

Місце стоянки - привокзальна площа (біля головного вокзалу м. Львова). Маршрутне таксі відправляється з орієнтовним інтервалом 30 хв. 

Тривалість поїздки: 1.5 год.

Ціна квитка : 26 грн.

Залізницею

Залізничне сполучення між ст. Львів та ст. Трускавець досить інтенсивне і зі Львова поїзди та електропоїзди їдуть до Трускавця щодня за таким графіком: 3:55; 5:48; 7:24; 8:40; 13:46; 16:15; 20:11.

Автомобілем

  Виїжджайти потрібзі Львова по вул.Стрийській  і по т.зв. «Стрийській» трасі (М06) та прямуючи до с.Пісочне, в якому на перехресті  праворуч на дорогу до Трускавця (Т1402).

Рух автобусів Трускавець

Таблиця 3.5

Час

Рейс

Розклад

05:00

Трускавець -

Тернопіль

Щоденно

05:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

06:20

Трускавець -

Коломия

Щоденно

06:30

Трускавець -

Львів

Щоденно

07:20

Трускавець -

Львів

Щоденно

08:10

Трускавець -

Львів

Щоденно

08:20

Трускавець -

Ковель

Щоденно

08:25

Трускавець -

Камянець-Подільський

Щоденно

09:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

09:05

Трускавець -

Луцьк

ПН, СБ, НД

09:35

Трускавець -

Червоноград

Щоденно

10:00

Трускавець -

Карлові Вари

СБ

10:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

10:40

Трускавець -

Львів

Щоденно

11:00

Трускавець -

Чернівці

Щоденно

11:30

Трускавець -

Львів

Щоденно

12:20

Трускавець -

Львів

Щоденно

12:50

Трускавець -

Бережани

Щоденно

13:10

Трускавець -

Львів

Щоденно

13:50

Трускавець -

Івано-Франківськ

Щоденно

14:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

14:30

Трускавець -

Ковель

Щоденно

14:40

Трускавець -

Тернопіль

Щоденно

14:50

Трускавець -

Луцьк

Щоденно

15:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

15:10

Трускавець -

Івано-Франківськ

Щоденно

16:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

16:30

Трускавець -

Чортків

Щоденно

17:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

17:45

Трускавець -

Косів

Щоденно

18:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

19:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

20:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

21:00

Трускавець -

Львів

Щоденно

До Східниці можна добратись автобусом з Трускавця, який курсує кожну годину з 6:00 до 20:00.

3.3.Перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму

Останнім часом ринок лікувально-оздоровчого туризму зазнає змін. Традиційні санаторні курорти перестають бути місцем лікування і відпочинку осіб похилого віку і перетворюються на поліфункціональні оздоровчі центри, розраховані на широке коло споживачів. Така трансформація курортних центрів зумовлена двома причинами. Перша криється в зміні характеру попиту на лікувально-оздоровчі послуги. Модним стає здоровий спосіб життя, у світі стає більше людей, які хочуть підтримувати гарну фізичну форму і мають потребу у відновлювальних антистресових програмах. Переважно це люди середнього віку, що надають перевагу активному відпочинку і часто обмежені в часі. На думку багатьох експертів, споживачі такого типу будуть головними клієнтами санаторних курортів і гарантією процвітання лікувально-оздоровчого туризму XXI ст.

Друга причина переорієнтації полягає в тому, що курорти поступово втрачають традиційну підтримку, у тому числі фінансову, муніципалітетів і держави. Щоб вийти на нові сегменти споживчого ринку і залучити додаткових клієнтів, оздоровниці змушені диверсифікувати свій продукт.

Зберігаючи лікувальну функцію, курорти урізноманітнюють програму перебування пацієнтів культурними і спортивними заходами, пропонують широкий асортимент послуг з оздоровлення і відновлення сил, більш гнучко підходять до визначення тривалості курсів лікування й оздоровлення. Останнім часом у приморських готелях дуже популярною є таласотерапія.

Важливість розвитку цього виду туризму для сучасного суспільства відзначалася на Міжнародному конгресі з лікувально-оздоровчого туризму 1999 р. в Іспанії. У зв'язку з цим підкреслювалася необхідність проведення широкомасштабного дослідження ринку відпочинку і лікування, розробки і впровадження стандартів курортного обслуговування.

ВИСНОВКИ

Аналіз становлення і оцінка сучасного стану санаторно-курортного комплексу на території Трускавця і Східниці свідчить про те, що курортна рекреація повинна стати пріоритетною сферою перспективного розвитку туризму в державі, оскільки вже тепер вона може забезпечити значні валютні надходження, сприяти зміцненню національної грошової системи і створити у цій сфері додаткові робочі місця.

Центрами лікувально-оздоровчого туризму є санаторно-курортні заклади різного медичного профілю, де забезпечується високий рівень обслуговування, задіяний медичний персонал і обслуговують переважно осіб середнього і старшого віку чи людей з послабленим здоров’ям. Особливістю турпродукту в лікувально-оздоровчому туризмі є його сезонний характер, переважання внутрішньорегіональних поїздок і специфічний віковий склад споживачів.

На мою думку, завдяки унікальному природно-рекреаційному потенціалу, зростанню потреби населення в послугах санаторно-курортних закладів, збільшенню зацікавлення цією сферою іноземних туристів володіє усіма передумовами для відновлення і розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Трускавці і Східниці.          

Бальнеологічний курорт Трускавець, багатство якого - мінеральні води, найбільш популярна з них "Нафтуся". Крім "Нафтусі" на курорті є 13 лікувальних мінеральних джерел, а також застосовується унікальний метод, розроблений в Трускавці - лікування Бориславським озокеритом. Мінеральні води, чисте гірське повітря, м`який клімат, позитивно впливають на розвиток туристичної інфраструктури. Трускавець відомий далеко за межами України завдяки різноманіттям мінеральних вод. У Трускавці діють два бювети мінеральних вод, працює численна кількість поліклінік, лікарень, спа-салонів, банків, ресторанів, басейнів, саун та інше.

Сьогодні (2000-ні) функціонує 19 санаторіїв і 20 пансіонатів Трускавця, які можуть одночасно оздоровлювати до 15 тисяч осіб. Фахівці стверджують, що ці курорти розраховані на 340 тисяч осіб щорічно. Для прикладу: в 19901995 роках у цьому курортному містечку відпочивало 412–414 тисяч осіб. Сьогодні  ця цифра зменшилася до 165–180 тисяч. Вартість путівок у санаторії Трускавця різноманітна; ціна найдешевшої сягає від 260 гривень, а  найдорожча обійдеться в 2,5 тисячі гривень.

Відпочинок в Східниці створює сприятливі умови для комплексного лікування багатьох недуг з використанням багатьох засобів – мінеральних вод для внутрішнього і зовнішнього застосування, озокеритної терапії, лікувальної фізкультури. Клімат на курорті Східниця – помірний середньо гірський. Повітря в Східниці збагачене ефірними маслами, розріджене, яке змінює частоту дихання, стимулює регуляторну функцію центральної та нервової систем і збагачує кровоносні органи. 

Відпочинок та лікування в Східниці позитивно налагоджує процеси в органах шлунково-кишкового тракту.

Показаннями для лікування на курорті Східниця є:

- захворювання нирок та сечовивідних шляхів;

- захворювання органів травлення;

- захворювання обміну речовин та ін.

Отже, Трускавець і Східниця мають великі можливості, багатство ресурсів та всі передумови для  розвитку лікувально-оздоровчого туризму.


Список використаних джерел

 1.  Мальська М. П. Туристичний бізнес : теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424с.
 2.  Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Людмила Агафонова, Ольга Агафонова,; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К.: Знання України, 2002. - 351 с.
 3.  Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/ Под ред. Чудновского А.Д.. - М.: ЭКМОС, 1998. - 351 с.
 4.  Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К,: ЦУЛ, 2004. – 272 с.
 5.  Менеджмент туризма: основи менеджмента. - М: Финансы и статистика, 2002. – 352с.
 6.  Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: Збірник наукових праць/ Київський нац. торговельно-економічний ун-т; Ред. кол.: М.І. Пересічний, Н.Я. Орлова, Т.І. Ткаченко. - К., 2002. - . – 272 с.
 7.  Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. /Под ред. Шматько В.Л.– М.: ИКЦ „МарТ”; Ростов н/Д: Издательский центр „МарТ”, 2003.  – 352с
 8.  Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник для студ. вузів/ КІЕП; Ред. В.К.Федорченко. - К.: Вища школа, 2001. - 236 с.
 9.  Управління сучасним готельним комплексом: Навчальний посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін.; За ред. С. І. Дорогунцова; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К.: Ліра-К, 2005. - 514 с.
 10.  Управління інформаційною базою управління готелем // Король С. Я. Економіка і підприємництво: стан та перспективи. — К., 2003. —  351 с
 11.  http://www.ukrwest.com.ua/shidnycya/files/recreation3.php
 12.  http://www.shidnitca.com/index2.html
 13.  http://karpaty.nezabarom.ua
 14.  http://www.karpaty.info/ua/uk/lv/dr/skhidnytsya/hotels/kyivska.rus/
 15.  http://trysyny.com.ua/uk/occurrence/
 16.  http://www.ukraine.turne.com.ua/karpaty/skhodnica/kievskaya-rus---skhodnica
 17.  http://mandrivnuk.info/sanat/1330-chotirohzrkoviy-kurortniy-gotel-kiyivska-rus
 18.  http://www.hotelsbooking.com.ua/ua/hotels/skhidnytsya/hotel-kyivska-rus.
 19.  http://lisova-pisnia.ua/ua
 20.  http://sanatoriitruskavca.com.ua/
 21.  http://truskavetskurort.ua/ua/
 22.  http://truskavets.panoskop.net/
 23.  http://www.ukrwest.com.ua/
 24.  http://truskawec.com/
 25.  http://edward-tour.com/kurorty/truskavets/


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60069. Ранок: «Зимонька – зима» 41 KB
  Вгадайте хто це зима Прийшла до нас бабуся У білому кожусі Поля причепурила Сріблястим снігом вкрила. Зима Прийшла зима біловолоса Неначе білим полотном Блискучим снігом одяглося Село і поле за селом.
60070. Мово рідна, слово рідне… Сценарій свята 36.5 KB
  Епіграф: Мова це думки звук Мова це серця стук. Мова це знань джерело. Мова це птаха крило Мова це наші знання Мова це ти і я Хід свята: 1й ведучий: Добридень всім присутнім в залі: І вчителям і школярам І тим гостям що завітали.
60071. Сценарій тематичного вечора «Память серця» 57 KB
  Диктор 22 червня 1941 року, неділя. Той чорний день пам’ятають всі. Сільський ранок. Невгамовна дітвора вже на вулиці. Яскраве сонце у волошковому небі, лагідний літній вітерець, дітвора, яка раділа погожому дню, ще не знали, що вже дзвонить...
60072. Виховний захід «Люблю тебе всім серцем і душе, моя рідненька, Україно!» 55.5 KB
  Господиня співає колискову і колише ляльку на руках Оленка: Я чую голос матері ніжненький Вона мені тихесенько співа Щомить мене ласкою зігріва. Господиня: Спіть мої дітоньки спіть засинайте Швидко в солодкому сні підростайте.
60073. Історична пізнавально-розважальна гра «Гей ви, козаченьки!» 39 KB
  Мета. Систематизувати і узагальнити знання дітей з історії українського козацтва. Сприяти пізнавальній активності учнів. Розвивати увагу, мислення, вміння працювати командою.
60075. Зима прийшла і свята привела 87.5 KB
  Варвара Великомучениця. У другій половині ІІІ століття в багатого та знатного Діоскора була дочка на імя Варвара. Варвара заслуговувала всього цього. Залишена наодинці відірвана від суспільства Варвара знаходила для себе втіху роздивляючись природу з високої вежі.
60076. ДЖЕНТЛЬМЕН-ШОУ! 64.5 KB
  Чтоб с улыбкою весенней подружиться вы смогли и в хорошем настроении день сегодня провели Песня Мы вам честно сказать хотим Джентльмен 1. Приветствуем вас леди и джентльмены на нашем концерте посвящённом Международному женскому дню.