83074

Документообіг залізничного транспорту

Курсовая

Логистика и транспорт

Вантажна і комерційна робота як виробнича сфера залізничного транспорту і як галузь експлуатаційної науки має свою більш як столітню історію розвитку. Вона займає важливе місце в експлуатаційній діяльності залізничних доріг і включає комплекс питань, пов’язаних з перевізним процесом...

Украинкский

2015-03-07

1.1 MB

5 чел.

Зміст

 1.  Визначення технічних і експлуатаційних показників вагонів
  1.  Характеристика вантажу,що перевозиться
  2.  Вибір рухомого складу для перевезень
 2.  Визначення тарифної відстані
 3.  Розрахунок перевізної плати
  1.  Порядок визначення плати за перевезення вантажів
 4.  Визначення строків доставки вантажу
 5.  Заповнення перевізних документів
  1.  Загальні положення до оформлення перевізних документів
  2.  Заповнення перевізних документів вантажовідправником
  3.  Заповнення перевізних документів станцією відправлення
  4.  Заповнення перевізних документів під час перевезення
  5.  Заповнення перевізних документів на станції призначення
  6.  Заповнення перевізних документів на маршрут або групу
 6.  Складання технологічного графіку
 7.  Складання комерційного акту
 8.  Складання схеми обігу електронних перевізних документів

                                                                          

    

ВСТУП

         Залізничний транспорт — виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо. Проведення ринкових перетворень на залізничному транспорті сприятиме прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню більш тісного міжнародного економічного співробітництва та підвищенню конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг, дасть можливість ефективно використовувати вигідне геополітичне розташування України, а також збалансувати інтереси залізниць та споживачів їх послуг. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху. Важливість залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України посилюється і тим, що через територію держави пролягають основні транспортні транс'європейські коридори: Схід — Захід, Балтика — Чорне море. Залізницею здійснюється 46% від загальних перевезень, але закордонних перевезень – лише 14%. Зокрема, транс'європейська залізнична магістраль Е-30, що бере початок в Берліні, перетинає Україну за маршрутом Мостиська — Львів — Київ і йде далі до Москви.

За функціональними особливостями залізничний транспорт поділяється на вантажний та пасажирський. Це зв'язано з тим, що транспорт виступає необхідною передумовою функціонування як матеріального виробництва, так і сфери обслуговування, в тому числі пасажирських перевезень. З одного боку він здійснює доставку сировини, паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткування і т. п. , а з другого — доставляє готову продукцію до споживача.

Вантажна і комерційна робота як виробнича сфера залізничного транспорту і як галузь експлуатаційної науки має свою більш як столітню історію розвитку. Вона займає важливе місце в експлуатаційній діяльності залізничних доріг і включає комплекс питань, пов’язаних з перевізним процесом, головним чином з його початковими і кінцевими операціями – завантаженням і розвантаженням, з організацією прогресивних видів перевезень – пакетних, контейнерних і маршрутних. Технічною основою для виконання вантажної і комерційної роботи являються складські господарства вантажних дворів і контейнерних пунктів, засоби комплексної механізації і автоматизації завантажувальних робіт. Вантажна і комерційна діяльність, як і будь-яка інша вимагає постійного удосконалення, її раціональна організація повинна забезпечити потреби в перевезеннях при мінімальних витратах перш за все залізничного транспорту, а тому важливе значення для вантажних станцій, вантажних дворів (ВД) та під'їзних колій (ПК) має раціональне проектування і організація роботи. При цьому суті набуває вибір раціональних схем станцій і вантажних дворів, взаємне розташування складів, вантажних фронтів, належного їх улаштування і технічного обладнання, досягнення як найбільш можливо високого рівня комплексної механізації та автоматизації вантажних робіт (КМАВР) і складських операцій.

Вантажною і комерційною роботою на мережі залізниць керує Головне Комерційне Управління у складі управлінь: управління планування перевезень; управління договорів і тарифів; управління маркетингу і прогнозування; управління організації комерційної роботи та умов перевезень; управління регулювання претензій.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАГОНІВ

1.1 Характеристика вантажу, що перевозиться

       До продукції металургійної промисловості відносяться:

Чорні метали:чавун,прокат(профільний метал,листова сталь,дріт)

       Профільний метал - (три групи)

 1.  Балки,рейки;
 2.  Сортова сталь;
 3.  Фасонна сталь;

Кольорові метали

1)важкі(мідь,цинк,свинець,олово,сурма,ртуть)

2)легкі(алюміній,магній,титан)

3)рідкі метали.

   Металопродукцію і металобрухт перевозять на платформах,піввагонах і критих вагонах. Під час перевезення прокату і злитків широко використовується пакетування.

        Технічними умовами встановлені засоби розміщення і кріплення на відкритому рухомому складі сортового і аркушевого металу різноманітних профілів, металевих злитків, блюмсів,сляб, із ложниць, труб, інших видів металопродукції і металобрухту . Метал вкладають на поперечні дерев’яні підкладки з дошок (або горбилів) перетином не менше  40* 100мм і довжиною , рівною внутрішній ширині піввагона. Підкладки розміщають на поперечних балках його рами. У піввагони з гофрованими поперечними балками припускається вантажити метал без деревяних підкладок.

        При навантаженні металу на платформи з закритими торцевими бортами встановлюють по дві пари торцевих стійок. Припускається не встановлювати короткі торцеві стійки на платформах,обладнаних клиновими запорами торцевих бортів. Протилежні секції бічних бортів погоджують між собою дротом діаметром не менше 5 мм у дві нитки: на платформах – у трьох місцях за увязочні гаки бічні борти. Якщо навантаження перевищує висоту торцевих бортів, то останні нарощують дошками (горби лями) товщиною не менше 35 мм, що прибиваються цвяхами впритул друг до друга з внутрішніх сторін торцевих стійок. Замість поперечного дротового ув’язування бічні борта платформ можна зміцнювати бічними-стійками.
 

1.2 Вибір рухомого складу для перевезення

         При виборі типу вагона необхідно врахувати можливість збільшення ваги складу поїзда брутто з цих вагонів, яку можливо визначити за формулою:

                                                                                                                    (1.1)

де  – довжина складу поїзда виходячи з довжини приймально-здавальних колій станції без врахування довжини локомотива (прийнять 1000м);

     – довжина вагону (напіввагон для  перевезення металобрухту =13,92 т. ;Платформа =19,65т. );

    – маса одного вагона брутто:

                                                                                                                        (1.2)

      де  – технічна норма завантаження вагона (51 т. Для платформи і  напіввагона);

           – тара вагона (платформа для перевезення металобрухту= 23,8 т. ;  Напіввагон  = 25т)

Платформа для перевезення металобрухту:Напіввагон :Також робимо розрахунок технічних і експлуатаційних показників вагона.

Коефіцієнт використання вантажопід’ємності:

                                                                                                                            (1.3)

де  – вантажопід’ємность вагону, т .(платформа  для перевезення металобрухту = 68 т. ; Напіввагон  = 69 т.)

Платформа для перевезення металобрухту:

                                                                  

                                                                      

Напіввагон :

                                                                        

Розраховуємо технічний коефіцієнт тари за формулою:

                                                                                                                          (1.4)

Платформа для перевезення металобрухту:

                                                                

Напіввагон:

                                                                 

 

Розраховуємо завантажувальний коефіцієнт тари за формулою:

                                                                                                                     (1.5)

Платформа для перевезення металобрухту:

                                                              

Напіввагон:

                                                              

Розраховуємо річну потребу у вагонах:

                                                                                                                      (1.6)

де  – добове навантаження, (380т);

Платформа для перевезення металобрухту:

                                                              , ваг.

Напіввагон:

                                                              , ваг.

Розраховуємо добову потребу у вагонах за формулю:

                                                                (1.7)            

Платформа для перевезення металобрухту:

                                        

                                         , ваг.

                                        

Напіввагон:

  

                                         , ваг.

                            

         Результат розрахунків зводимо до таблиці 1.1  

Таблиці 1.1- Розрахунок  технічних та експлуатаційних показників вагонів

Наймену-вання вантажу

Рід вагону

Технічна норма завантаження вагону,

kт

Kз

Добова потреба у вагонах n

Річна потреба у вагонах n

Метало-

Брухт

Унівкрсальний критий для перевезення металобрухту

51т

0,75

0,32

0,43

7

2 719

Напіввагон

51т

0,75

0,36

0,49

7

2 719

Для перевезення металобрухту я обираю  платформу  так як технічний коефіцієнт тари менший ніж у напіввагона і вона більш зручна при навантажувально-розвантажувальних роботах , а кількість вагонів потрібна однакова .

                     2  ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФНОЇ ВІДСТАНІ

Порядок визначення тарифної відстані визначається відповідно до Тарифне керівництво №4 залізниць України.

Тарифні відстані перевезення вантажів обчислюється додаванням, як правило трьох відстаней: від станції відправлення і призначення, до найближчих до них транзитних пунктів і між транзитними пунктами.

Для визначення тарифної відстані потрібно:

-В алфавітному списку станцій (пункт 1 розділ 1) знайти пункти відправлення і призначення перевезення вантажу. Навпроти назви кожного пункту вказані найменування залізниці, сторінка і строчка таблиць відправлення і прибуття в пункті 2 розділ 3;

-Знайшовши на вказаних сторінках розділу 3 пункти відправлення і призначення, визначити на якої дільниці і між якими вузлами розташовані кожен з них. В таблицях відправлення і прибуття (графи 3 і 4) приведені назви вузлів.

Можливі наступні випадки обчислення тарифної відстані:

між двома транзитними пунктами

Відстань визначається по таблицях пункту 3 розділу 2.

Схема 1.

ТП 1 (СТ ВІДПР)+ТП 2 (СТ ПРИЗН)

З цих двох транзитних пунктів в якості начального ТП 1 вибирається той який в алфавітному порядку буде перший

між станцією відправлення і станцією призначення, які знаходяться в межах однієї залізниці

Відстань визначають по графі 4 (5) таблиці відправлення і прибуття пункту 2 розділу 3. Відстань буде дорівнювати різниці відстаней  між станція відправлення і призначення.

Схема 1.

ТП 1 (СТ ВІДПР)

ТП 2 (СТ ПРИЗН)

 1.  від ТП ДО СТ ПРИЗН – ВІД ТП 1 ДО СТ ВІДПР
 2.  від ТП 2 ДО СТ ВІДПР – ВІД ТП ДО СТ ПРИЗН

 3)між станцією відправлення і призначення, які розташовані на двох суміжних дільницях залізниць:

-додавання відстаней від станцією відправлення і станцією призначення до загального для них транзитного пункту який з’єднує дільниці, на яких розташовані ці станції;

-додаванням відстаней від станції відправлення і станції призначення до транзитних пунктів, які не є загальними (ТП 2 і ТП 3), відстань між цими транзитними пунктами (ТП 2 і ТП 3).

  4)між станцією яка є транзитним пунктом і станцією яка не є транзитним пунктом.

  5) між двома станціями, які не є транзитними пунктами.

Тарифна відстань визначається шляхом додавання відстаней: від станцій відправлення і призначення до транзитних пунктів (пункт 1 розділ 1), і відстані між транзитними пунктами (пункт 3 розділ 2).

Обчислюємо тарифну відстань за схемою 4. Між двома станціями, які не є транзитними пунктами. Тарифна відстань визначається шляхом додавання відстаней: від станції відправлення і призначення до транзитних пунктів (пункт 1 розділ 1) і відстані між транзитними пунктами (пункт 3 розділ 2).

Станція відправлення – Усатово –Одеської залізниці.

Найблищі  транзитні  пункти     1.Одеська Застава 1 – 6(км.)

                                                     2.Роздільно-Сортувальна – 62(км.)    

Станція  призначення -Мотовіловка– Південно-Західної залізниці.

Найблищі  транзитні  пункти      1.Київ-Волинський – 40 (км.)

                                                       2.Фастов 1 – 17 (км)

                   

Одеса Застава 1                   696км Київ-Волинський        


                                
6км                                                                                 40 км

   Мотовіловка                Усатово

                           62км                17км

     

   Роздільно-  Сортувальна                 513км                  Фастов 1

Розраховуємо тарифну відстань між станціями Усатово та Мотовіловка:

1)6 +696+40=742км

2)62+513+17=592км

3)6+581+17=594км

4)62+628+40=730км

Тарифна  відстань складає між станцією відправлення  Усатово до станції призначення Мотовіловка  592км.  

                     

3.  РОЗРАХУНОК ПРОВІЗНИХ ПЛАТЕЖІВ

     Тарифи на перевезення, розмір зборів, наведені у Збірнику тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України Тарифне керівництво (№1).

              

        3.1 Порядок визначення плати за перевезення вантажів

      Для розрахунку плати за перевезення вантажів потрібно:

1. За Тарифним керівництвом №4 залізниць України визначити відстань від станції відправлення Усатово, до станції призначення Мотовіловка.

   2. Визначила що вантаж належить до вагонної відправки.

          3. Так як партія вантажу, що пред`являється до перевезення, і потребує для перевезення універсального критого, то відповідно до цього вибрала тарифну схему №1.

   4. Для визначення плати за перевезення та зборів приймається округлена до повних тон загальна маса вантажу, зазначена в перевізних документах. Розрахункова маса є 70 тон.  

                                        

                                         9202*7=64 414 грн


        За перевезення вагона з округленою масою 45 тонн стягується перевізна плата у розмірі 9202 гривень (за вагон), а перевізна плата за 7 вагонів складає   

64 414 гривень.

            

4.  ВИЗНАЧЕННЯ  СТРОКУ  ДОСТАВКИ  ВАНТАЖУ

Визначення строку доставки вантажу виконується згідно «Правил перевезення вантажів залізничним транспортом України, ч.1». Залізниці зобов’язані доставляти вантажі за призначенням при перевезені  вантажною швидкістю, вагонними відправками – 1 доба на кожні повні та не повні  200км.

Термін доставки вантажу визначається виходячи з відстані, за яку обчислюється провізна плата.

Обчислення терміну доставки починається із 24-ї години дати приймання  вантажу до перевезення, зазначеної в перевізних документах календарним штемпелем станції відправлення.

При прийманні від відправника вантажу до перевезення раніше  дня, на який призначене навантаження, термін доставки обчислюється з 24-ї  години того дня, на який призначене навантаження, про що в накладній робиться відмітка в графі «навантаження призначено на число місяць».

Термін доставки для вагонних відправок застосовується при перевезені порожніх власних і орендованих вагонів.

Термін доставки вантажів які обчислюються згідно з пунктом 1 збільшуються:

На одну добу:

 •  на операції, пов’язані з відправленням і прибуттям вантажу;
 •  у разі переадресування вантажів;

На 2 доби:

 •  у разі перевезення вантажів за участю поромної переправи;
 •  у разі перевантаження вантажу у вагони іншої ширини коли.

Вантаж вважається доставленим вчасно, якщо на станції призначення він вивантажений засобами залізниці, про що повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажем подано під вивантаження засобами  одержувача до закінчення встановленого терміну доставки.

У разі затримки подачі вагонів (контейнерів) під вивантаження внаслідок зайнятості вантажного фронту або з інших причин, залежних від одержувачів, вантаж вважається доставленим вчасно, якщо він прибув на станцію призначення, до закінчення встановленого терміну доставки.

Термін доставки вантажу обчислюється за формулою:

                                                                         (4.1)

де   – час на початкові – кінцеві операції (1доба);

      S – тарифна відстань, км;

      V – швидкість доставки (200км/год);

          – час на додаткові операції;

           час на сортування.

Розраховуємо термін доставки вантажу за формулою 4.1:

                                               

Для металобрухту  потрібно 3 доби.

                

5  ЗАПОВНЕННЯ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

          5.1  Загальні положення до оформлення перевізних документів

На кожне відправлення вантажу, порожніх сласних, орендованих вагонів та контейнерів відправник надає станції відправлення перевізний документ (накладну) за формою. У разі пред’явлення до перевезення вантажу груповою відправкою або маршрутом відправник додає до накладної відомість вагонів або відомість вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за накладною.

Накладна оформлятися і надаватися в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)). Порядок здійснення електронного документообігу під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні регламентується додатком до договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем.

Для підтвердження приймання вантажу до перевезення один примірник накладної в паперовому вигляді з присвоєним їй номером і датою приймання вантажу надається відправнику. Порядок підтвердження приймання вантажу до перевезення за електронною накладною (із накладенням ЕЦП) визначається договором між вантажовласником і залізницею.

Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, здатних забезпечити роботу з електронними перевізними документами згідно з                 у           

установленим форматом, та у разі її оформлення в паперовому вигляді роздруковується на бланку, виготовленому на білому папері формату А4 у трьох примірниках, один із яких після оформлення приймання вантажу до перевезення станцією відправлення видається відправникові вантажу та є квитанцією для приймання вантажу до перевезення, другий і третій передаються з вантажем на станцію призначення. Накладна у паперовому вигляді є відображенням її електронної копії, яка обов'язково надається на станцію відправлення одночасно з накладною у паперовому вигляді.

Порядок обміну електронною накладної між відправником та залізницею, а також залізницею та одержувачем.

Заповнення накладної здійснюється відправником, залізницею, одержувачем.

         5.2 Заповнення перевізних документів вантажовідправником

Відправник заповнює відповідні графи накладної згідно з додатком А .

У разі пред'явлення вантажу до перевезення навалом, насипом або наливом у графу 20 «Найменування вантажу» вноситься відмітка «навалом», «насипом» або «наливом».

Якщо за однією накладною перевозяться тарно-штучні вантажі різних найменувань і з різній упаковці, то в ній зазначаються маса вантажу кожного найменування окремо,| кожного виду упаковки та загальна маса вантажів.

У графі 55 «Правильність внесених відомостей підтверджую» представник відправника вказує свою посаду, розписується, засвідчуючи правильність відомостей, указаних ним у перевізному документі. Представник відправника повинен мати| довіреність на оформлення перевезення.

Про виконання умов розміщення і кріплення вантажу у вагоні до графи 20 «Найменування вантажу» відправник вносить відмітку відповідно до розділу ІV. Порядку розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом.

Якщо після оформлення перевізних документів на прийнятий до перевезення вантаж на станції відправлення була виявлена невідповідність між фактичною кількістю вантажу і зазначеною в перевізних документах, то відправник повинен привести фактичну кількість вантажу у відповідність до кількості, зазначеної в перевізних документах (довантажити, вивантажити), або оформити нові перевізні документи, зазначивши в них виявлену фактичну кількість вантажу.

Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця між фактично виявленою масою і зазначеною в перевізних документах не перевищує 0,2 %.

  5.3  Заповнення перевізних документів станцією відправлення

Станція відправлення заповнює накладну згідно з додатком А.

У разі оформлення накладної в електронному вигляді відомості зазначаються в ній! відповідними текстами та кодами.

Механізм кодування інформації в накладній та присвоєння номера відправки] встановлюються Укрзалізницею.

Станція відправлення зазначає у графі 54 «Ідентифікація відправки» коді залізниці та станції відправлення, номер накладної (відправки).

  5.4    Заповнення перевізних документів під час перевезення

Заповнення накладної під час перевезення здійснюється згідно з додатком А. Під час перевезення передбачені цими Правилами відмітки зазначаються у графі 49 «Відмітки залізниці».

У разі складання акта в графі 49 «Відмітки залізниці» зазначаються його номер і коротко причина, з якої його складено (наприклад, «про нестачу ____ місць», «про нестачу маси ____кг», «про відсутність пломб» тощо).

    

5.5 Заповнення перевізних документів на станції призначення

Заповнення накладної на станції призначення здійснюється згідно з додатком А.

За наявності в договорі між залізницею і вантажоодержувачем положень про електронний обмін документами на вантаж, що прибув за електронною накладною (із накладенням ЕЦП), одержувачу надається накладна в електронному вигляді у порядку, визначеному договором. За відсутності таких положень у договорі одержувачу видається накладна у паперовому вигляді, роздрукована на підставі електронної накладної та засвідчена календарним штемпелем стації призначення.

У разі прибуття вантажу за накладною у паперовому вигляді за наявності в договорі між залізницею і вантажоодержувачем положення про електронний обмін документами на вантаж оформлення видачі вантажу станцією призначення здійснюється за електронною накладною (із накладенням ЕЦП). Накладна в паперовому вигляді передається до розрахункового підрозділу залізниці та, у разі потреби, видається одержувачу.

Інші відмітки, необхідні для визначення провізної плати і зборів за послуги, пов'язані з перевезенням і для виконання особливих умов перевезення, вносяться в перевізний документ відправником, станціями відправлення, призначення та попутними станціями відповідно до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги.

У разі проведення розрахунків готівкою накладна видається одержувачу після внесення ним усіх належних платежів.

             

                        

          5.6  Заповнення перевізних документів на маршрут або групу вагонів

За одним перевізним документом на маршрут або групу вагонів приймаються до перевезення вантажі маршрутами відправників із дотриманням таких умов:

 •  вантажі мають бути однорідними;
 •  в вантажі приймаються до перевезення від одного відправника з однієї станції відправлення і адресуються на одну станцію призначення одному одержувачу.

Заповнення накладної на маршрут або групу вагонів здійснюється згідно і додатком А з урахуванням таких особливостей:

 •  у графі 19 «Номер вагона» зазначаються загальна кількість вагонів у відправці та напис «Дивись відомість»;
 •  у графах 24 «Маса вантажу, визначена відправником» та 25 «Маса вантажу, визначена залізницею» зазначається загальна маса вантажу, у графі 30 «Тарифні відмітки» - загальна сума платежів.

Номери вагонів, їх рід, число осей, маса тари, вантажопідйомність, маса вантажу пломби (запірно-пломбувальних пристроїв (далі - ЗПП)), сума платежів для кожного вагона зазначаються у відомості вагонів яка додається до накладної та є  невід'ємною частиною. У верхній частині відомості зазначаються номер відправо (накладної), дата приймання вантажу до перевезення, коди станцій відправлення та призначення. У кінці відомості зазначаються загальна маса вантажу і загальна сумі платежів. Про відомість вагонів зазначається у графі 9 «Документи, що додані відправником».

Додаток А

        А.1 - Пояснення щодо заповнення накладної

графи накладної

Найменування графи накладної

Відомості, що вказуються в

накладній

Ким заповнюється графа накладної

1

2

3

4

1

Відправник

Відправником може бути одна юридична або фізична особа. Відомості щодо відправника: найменування (прізвище, ім’я, по батькові), код за Єдиним державним реєстром підприємства та організацій України (ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта, поштова адреса (назва міста або населеного пункту, району, вулиці та номер будинку, замість повної адреси може бути вказано номер абонентськой поштової скриньки). За можливості номер телефону, факсу, адреса електронної пошти.

Відправником

2

Код відправника 4 - значний

Відправником

3

Код платника 7 - значний

Відправником

4

Одержувач

Заповнюється у порядку, передбаченому для графи «Відправник».

Відправником

    Продовження таблиці А.1

5

Код одержувача 4 - значний

Відправником

6

Код платника (одержувача) 7 - значний

Одержувачем

7

Заява відправника

Заяви відправника, обов’язкові для залізниці. Швидкість доставки (вантажна, велика). Перевезення у відкритому (критому) вагоні узгоджено з одержувачем.

Відправником

8

Номер договору між відправником та одержувачем (за бажанням).

Відправником

10

Станція та залізниця призначення

Найменування станції та залізниці призначення вантажу відповідно до Тарифного керівництва №4 залізниць України.

Відправником

12

Код залізниці - 2 знаки, код станції – 6 знаків згідно з Тарифним керівництвом №4 залізниць України.

Відправником

13

Платник

Найменування юридичної особи, яка здійснює оплату за перевезення (за необхідністю). Якщо платник є відправник , то ця графа не заповнюється.

Відправником

14

Код платника, присвоюється йому розрахунковим підрозділом залізниці.

Відправником

16

Станція та залізниця відправлення

Найменування станції та залізниці відправлення згідно з Тарифним керівництвом №4 залізниць України

Відправником

Продовження таблиці А.1

19

Номер вагона

 1.  Номер вагона.
 2.  Відомість про вагон послідовно: рід, кількість осей, вантажопідйомність, маса тари (потрібно вказати, чи перевірялась маса тари вагона, чи ні).

У разі перевезення вагонів маршрутом або групою за одною накладною зазначається: «Дивись відомість».

Відправником

20

Найменування

вантажу

Найменування вантажу відповідно до Алфавітного списку вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (долі ЄТСНВ). Рід пакування вантажу (наприклад: «ящ.», «корз.», «боч.» тобто. Якщо пред’явлено не упакований вантаж, скорочено зазначається «н/у»).Кількість місць цифрами та окремо за кожним його найменуванням і за кожним видом упакування, а також прописам загальна кількість місць.Відмітка про розміщення та кріплення вантажу із зазначенням посади та прізвища відповідного за навантаження працівників.Кількість, знаки, тип та належність (відправник/залізниця) застосованих пломб чи ЗПП.Інші відмітки, передбачені правилами перевезення вантажів

Відправником

    Продовження таблиці А.1

23

Код вантажу

Код вантажу за ЄТСНВ або ГНВ

Відправником

24

Маса вантажу, визначена відправником

Заповнюється, якщо маса вантажу визначена відправником. Вказується маса у кілограмах брутто вантажу, загальна маса відправки (прописам)

Відправником

25

Маса вантажу, визначена залізницею

Заповнюється, якщо масу вантажу визначено залізницею. Маса вказується у кілограмах (маса брутто вантажу), загальна маса відправки (прописам)

Залізницею

26

Спосіб визначення маси

Зазначається спосіб визначення маси вантажу ( на вагах, за стандартом, за трафаретом, за обміром, за розрахунками, умовно), тип ваг (товарні, Вагонні, елеваторні тощо), їх вантажопідйомність та ким було визначено масу вантажу (залізницею/ відправником).

Якщо масу вантажу визначено за стандартом, то в цій графі зазначається також стандартна маса брутто/нетто одного вантажного місця

Відправником/Залізницею

27

Оголошена вартість вантажу

Оголошена вартість вантажу цифрами та прописам

Відправником

28

Ким завантажено вантаж у вагон (контейнер)

Зазначається: відправником або залізницею

Відправником /Залізницею

Продовження таблиці А.1

30

Тарифні відмітки

Заповнюються відповідно до Тарифного керівництва №1; указуються номер групи, позиції, схеми, відстань перевезення. У разі застосування його код

Залізницею

31

Провізна плата

Залізницею

34

Усього сплачено відправником (прописом)

Усього сума платежів цифрами та прописам, сплачена відправником

Залізницею

38

Підпис

Посада та підпис працівника залізниці на станції відправлення

Залізницею

39

Додаткова провізна плата, сплачена одержувачем

Залізницею

46

Підпис

Посада та підпис працівника залізниці на станції призначення

Залізницею

47

Платежі сплачено за квитанцією (ями) різних зборів номер … на станції відправлення

Залізницею

49

Відмітки залізниці

Повідомлення одержувача про прибуття вантажу. За необхідністю вказується:

відмітки про результати перевірки вантажу під час видачі, складання актів із зазначенням станції, яка склала акт.

Залізницею

51

Календарний штемпель прибуття вантажу

Календарний штемпель прибуття вантажу на станцію призначення проставляється в паперовій накладній, в електронній накладній зазначається дата прибуття

Залізницею

    Продовження таблиці А.1

52

Календарний штемпель видачі вантажу

Календарний штемпель з датою видачі вантажу на станції призначення проставляється в паперовій накладній, в електронній зазначається дата видачі

Залізницею

53

Підтвердження одержання вантажу

Вантаж одержав

Вказується дата одержання вантажу, номер довіреності на одержання вантажу, дата її видачі, серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка одержує вантаж, та її підпис. В електронній накладній накладається електронний цифровий підпис одержувача

Одержувачем

54

Ідентифікація відправки

Зазначається код залізниці та станції відправлення, номер накладної (відправки)

Залізницею

56

Календарний штемпель станції відправлення

Календарний штемпель станції відправлення проставляється після приймання вантажу до перевезення станцією відправлення у паперовій накладній. В електронній накладній зазначається дата приймання вантажу до перевезення

Залізницею

                                       

      

6. СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ГРАФІКУ

               До залізничним під'їзних шляхів відносяться колії, призначені для обслуговування окремих підприємств, організацій, установ, пов'язані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належать:

а) підприємствам, організаціям і установам;

б) залізницях.

Колійний розвиток, споруди та пристрої залізничних під'їзних колій повинні забезпечувати у відповідності з обсягом перевезень безперебійну вантаження і вивантаження вантажів, маневрову роботу та раціональне використання вагонів і локомотивів.

Залізничні під'їзні колії, локомотиви і вагони підприємств, організацій та установ повинні міститися ними в повній справності згідно з правилами, затвердженими відповідними міністерствами, відомствами.

Належать підприємствам, організаціям і установам локомотиви і вагони, що виходять на шляху загальної мережі залізниць, повинні в усьому відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць. Порядок виходу на станцію примикання локомотива, який належить підприємству, організації або установі, встановлюється начальником відділення дороги.

Взаємовідносини залізниці з підприємством, організацією або установою, що мають залізничні під'їзні шляхи, регулюються договором на експлуатацію залізничної під'їзної колії.

Подача і прибирання вагонів, а також маневрова робота на залізничних під'їзних коліях, що належать підприємствам, організаціям і установам, виробляються їх локомотивами.

За відсутності свого локомотива у підприємства, організації або установи подача і прибирання вагонів і маневрова робота провадяться локомотивом залізниці за плату, встановлену тарифом.

Порядок подачі та прибирання вагонів, а також строки обороту вагонів і контейнерів на залізничному під'їзній колії підприємства, організації, установи встановлюються договором на експлуатацію залізничної під'їзної колії.

Робота залізничних під'їзних колій підприємств, організацій та установ, що мають свої локомотиви, повинна здійснюватися на основі єдиного технологічного процесу роботи під'їзної колії і станції примикання.

Підприємство, організація або установа і залізниця в цілях скорочення простою вагонів в цілому по станції можуть встановлювати в договорі на експлуатацію залізничної під'їзної колії єдину норму простою вагонів для станції і під'їзної колії.

При невиконанні єдиної норми простою вагонів підприємство, організація або установа несе відповідальність за простій вагонів понад норми, встановленої технологічним процесом для даного під'їзної колії, але не більше ніж за час завищення єдиної норми.

Час знаходження вагонів на залізничному під'їзній колії враховується:

а) по номерному способу - при середньодобовому вагонообігу менше 50 вагонів;

б) по без номерному способу - при середньодобовому вагонообігу 50 вагонів і більш.

Начальником залізниці за угодою з підприємством, організацією, установою можуть встановлюватися винятки із зазначеного порядку.

Час знаходження на залізничному під'їзній колії ізотермічних вагонів, цистерн, бункерних напіввагонів, цементовозів, транспортерів та інших спеціальних вагонів враховується окремо.

Взаємовідносини залізниці з підприємством, організацією або установою, що мають свої прирейкові склади та навантажувально-розвантажувальні майданчики на під'їзних коліях, які належать залізниці, регулюються договором про подачу та забирання вагонів.

Подача і прибирання вагонів і маневрова робота на під'їзних коліях залізниці проводяться локомотивом залізниці за плату, встановлену тарифом. 

Договір на експлуатацію залізничної під'їзної колії і договір про подачу та забирання вагонів розробляються з урахуванням технології роботи під'їзної колії і технології роботи станції примикання, заснованих на прогресивних технічних нормах.

При визначенні кількості подач і інтервалів між ними повинні враховуватися фронт навантаження і вивантаження і найбільша кількість вагонів у подачі.

Фронт навантаження і вивантаження визначається кількістю вагонів, встановлюваних по корисній довжині складського шляху, яка може бути використана для одночасної навантаження або вивантаження однорідних вантажів.

Завантаження та вивантаження на підприємствах з постійним вантажообігом повинні бути механізовані. Вибір засобів механізації проводиться виходячи з техніко-економічної доцільності.

Фронт механізованого навантаження і вивантаження встановлюється виходячи з кількості і переробної спроможності механізмів.

Фронт навантаження і вивантаження маршрутів при відправленні або прибутті одного або більше маршрутів на добу повинен бути пристосований для навантаження і вивантаження маршруту не більше ніж в два-три подачі.

Час простою вагонів під навантаженням і вивантаженням у разі обслуговування залізничної під'їзної колії локомотивом залізниці визначається з моменту фактичної подачі вагонів до місця навантаження або вивантаження до моменту одержання станцією від підприємства, організації або установи повідомлення про готовність вагонів до збирання.

За затримку понад 15 хвилин з вини залізниці прибирання вагонів з місць вантаження і вивантаження на залізничних під'їзних коліях у разі, коли подача і прибирання вагонів здійснюються локомотивом залізниці, або прийому вагонів з під'їзних шляхів залізниця сплачує вантажовідправнику, вантажоодержувачу або власнику під'їзної шляхи штраф. Цей штраф нараховується за весь час затримки з моменту закінчення строку на прибирання вагонів, передбаченого договором на експлуатацію залізничної під'їзної колії або договором про подачу та забирання вагонів.

Час простою вагонів на під'їзних коліях підприємств, організацій та установ, що обслуговуються їх локомотивами, визначається з моменту передачі вагонів на виставкових шляхах.

Місце і порядок виробництва приймально-здавальних операцій встановлюються договором на експлуатацію залізничної під'їзної колії. Норми часу на приймально-здавальні операції не повинні перевищувати 1 хвилини на вагон і 30 хвилин на всю одночасно пропоновану партію вагонів.

Отримавши з СТЦ або товарної контори вагонні листи прийомоздавач вантажів готується до розвантаження. До моменту подачі вагонів підготовляє місце для вантажів,установлює черговість розвантаження і ознайомлює членів комплексної механізованої бригади з порядком виконання роботи. Насамперед він намічає порядок розміщення вантажу.

На підставі вагонних листів, що надійшли, прийомоздавач попередньо записує вантаж у книгу розвантаження (форма ГУ-44) . У фронті розвантаження підготовляє вивантажувальний інвентар, піддони, звільняє місце для роботи механізмів і т.д. Розтавляє вагони для розвантаження складач поїздів за вказівкою прийомоздавача, що одночасно перевіряє справність пломб (ЗПП) і робить зовнішній комерційний огляд вагона (або вантажу на відкритому рухомому складі) . Виявивши комерційні несправності, прийомоздавач вантажів доповідає про них завідуючому вантажним районом або начальнику станції.

Після комерційного огляду вагонів прийомоздавач вантажів знімає пломби (ЗПП) і дає вказівку бригадиру комплексної механізованої бригади приступити до розвантаження. При знятті пломби перерізається пломбувальний дріт посередині петлі, згорнутої навколо вушка дверної накладки. Потім спеціальними ножицями знімають дротову закрутку. Відчиняти двері вагона необхідно обережно за поруччя на себе, слідкуючи за тим, щоб із вагона не випав вантаж.

                                   

                           7. СКЛАДАННЯ  КОМЕРЦІЙНОГО АКТУ

Відповідно до ст. 129 Статуту обставини не можуть служити підставою для матеріальної відповідності залізниці відправників і одержувачів вантажів, пасажирів, засвідчує комерційний акт (форми ГУ-22) або акт загальної форми (форма ГУ-23), складені на станціях. У необхідних випадках складають також акт про технічний стан вагона або контейнера (форма ГУ-104).

Комерційний акт – важливий юридичний документ великої доказової сили для визначення, відповідальності за втрату, псування та ушкодження вантажу - складають, щоб засвідчити:

Невідповідність найменування, маси або кількості місць вантажу в натурі і перевізному документу;

ушкодження або псування вантажу, багажу і вантажобагажу;

виявлення вантажу, багажу, вантажобагажу без документів або документів без вантажу, багажу, вантажобагажу;

повернення залізниці викладеного вантажу;

Відсутність або нестачу відправницьких перевізних пристроїв, указаних у накладній;

знаходження порожнього приватного або зданого в оренду вагона без накладної або знаходження вагона без вагона (в міжнародних сполученнях).

Залізниця зобов’язана складати комерційний акт, якщо вона виявила всі ці обставини, або не наявність їх зазначив одержувач або відправник вантажу. Роблять це в донь виявлення несправності і, як правило, на кожне відправлення окремо по письмовому рапорті завідуючого вантажним районом, складом або прийомоздавача вантажу.

Рапорт повинен містити всі зведення, необхідні для складання комерційного акту. Утримання рапорту перевіряє начальник станції або його заступник, що остаточно вирішують питання про необхідність складання комерційного акта.

Комерційні акти складають у трьох примірниках тільки на бланках установленої форми, що заповнюють на друкарській машинці чітко, без виправлень, підчищань. Кожній комерційний акт повинний мати друкарську нумерацію і штемпель станції, що склала його. Перший примірник акта спрямовують у службу вантажної і комерційної роботи свої залізниці, другий видають вантажоодержувачу за його вимогою, а третій зберігають у справах станції. Якщо комерційний акт складається на станції відправлення або проміжній, то другий примірник його прикладається до перевізних документів і прямує до станції призначення. Про наявність комерційного акта робиться відмітка на оберненій стороні накладної і дорожньої відомості.

У комерційному акті повинні бути точно і докладно описаній стан вантажу і обставин, при яких виявлена несправність. Ніяких припущень і висновків про причини несхоронності перевезення або винності відправника і залізниці в акт вносити не припускається. На всі питання в графах бланка варто давати точні відповіді. У акті повинно бути зазначено, чи правильно завантажений, розміщений і закріплений вантаж, а якщо допущене порушення, то яке. Комерційний акт підписують начальник станції або його заступник і особи, що приймали участь в перевірці вантажу, а також одержувач, якщо він брав участь у перевірці. При відсутності вантажоодержувача комерційний акт повинний бути підписаний не менше чим трьома особами: начальником станції або його заступником, прийомоздавачем вантажу, завідувачем вантажним районом або іншою особою.

При неохоронні перевезення, підметів оформленню комерційним актом, начальник станції в той же день посилає телеграфом оперативне повідомлення у дирекцію залізниці і у службу вантажної і комерційної роботи. Складені станцією комерційні акти в п'ятиденний термін повинні бути надіслані в управління або дирекцію залізниці (якщо на дорозі встановлений такий порядок). Акт, складений у шляху проходження на по вагонні відправлення, в управління залізниці не висилають. Перший і другий примірники його прикладають до перевізних документів.

До першого примірника комерційного акта, що висилається в управління або дирекцію залізниці, прикладають пломби (ЗПП), зняті з вагона, у якому прямував вантаж. їх прикріплюють кінцями дроту до окремого листка картону, на якому повинний бути зазначений номер комерційного акта. Крім пломб (ЗПП), до акта додаються такі документи: вагонний лист, технічний акт про несправність вагона, копія акта проміжної станції, сертифікати і якісні посвідчення, акт експертизи, копії фактур, розрахунків і ін.. В управлінні або Дирекції залізниці перевіряють слушність оформлення акта, наявність усіх додатків, підписів і т.п. По комерційних актах, складеним станціями своєї залізниці, визначають станцію і залізницю, відповідальну за несхоронність, після чого акт направляється винній станції для розслідування.

8. СКЛАДАННЯ СХЕМИ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ

           Електронні документи застосовуються на усіх етапах перевізного процесу – від узгодження заявки до моменту отримання вантажу. Дані паперових перевізних документів та електронних будуть ідентичними. В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і користувачів залізничних послуг із застосуванням електронного цифрового підпису, яким буде засвідчуватися електронна накладна. Це дозволяє здійснювати юридично чинну взаємодію при обміні документами в електронному вигляді без надання паперового аналога

При відправленні вантажів із залізничних станцій України електронний перевізний документ створюється на станції відправлення. Дані електронного перевізного документа формуються в автоматизованій системі клієнта, після чого передаються до автоматизованої системи ГІОЦ і далі до АСК ВП УЗ.

Для завершення формування електронного перевізного документа дані електронного перевізного документа передаються з АСК ВП УЗ на АРМ ТВК за його запитом. Після завершення формування електронний перевізний документ передається з АРМ ТВК до АСК ВП УЗ. АСК ВП УЗ передає електронний перевізний документ до ПАК АЕДО для збереження та до автоматизованої системи ГІОЦ.

Основою єдиної АСУ вантажних перевезень УЗ є єдина інформаційна база, з якою працюють всі учасники перевізного процесу. Єдина база забезпечує однократне введення інформації в систему з подальшим її використанням у всіх технологічних і управлінських процесах.

Тому разом з застосуванням електронного документообігу в Укрзалізниці забезпечує:

 •  прискорення процесу створення та обігу документів;
 •  підвищення якості створених документів;
 •  підсилення контролю за переміщенням та виконанням документів;

     -підвищення оперативності доступу до документів;

          -підвищення надійності та безпеки зберігання документів;

         -підвищення оперативності та якості обслуговування користувачів залізничного транспорту;

-підвищення оперативності та якості забезпечення перевізного процесу;

-підвищення ефективності та оперативності прийняття управлінських рішень;

-зниження затрат на підготовку та обіг документів;

-зниження затрат на зберігання документів.

В комерційному господарстві ще не досягнуто електронного документообігу при обслуговуванні вантажоодержувачів та вантажоодержувачів. Тому основними вимогами до АСК ВП УЗ - є наскрізна автоматизація вcix взаємопов’язаних процесів забезпечення вантажних перевезень  комплексної взаємодії з клієнтами залізничного транспорту, залізничними адміністраціями країн СНД, Балтії та інших країн Європи, організації безпечного та швидкого руху поїздів, ефективного використання рухомих та стаціонарних засобів залізничного транспорту України (вагонів, локомотивів, контейнерів, колійного господарства і таке інше), фінансово-економічної  діяльності функціональних підрозділів Укрзалізниці та залізниць України при здійсненні вантажних перевезень.

Схема обігу електронних перевізних документів наведена на листі 1 графічної частини роботи.

                               

                              СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

         1. Статут залізниць України. Київ «Транспорт» 1998.

     2. В. П. Перепон, П. В. Поликарпочкин «Грузовая и коммерческая робота.         Организация и управление» «Москва» Транспорт 1986.

1 .М. П. Корнійчук, Н. В. Липовець, Д. О. Шамрай «Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту» Частина 2. Київ 2007.

2 .Г.Ф. Бабушкин, І. П. Завгородний «Организация перевозок и коммерческая работа на промішленном железнодорожном транспорте» «Вища школа»

1. А.М. Котенко «Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті» частина 1 «нове слово» 2005

2. А.М. Котенко «Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті» частина 2 «нове слово» 2005

1. Тарифне керівництво №1 ч.1 Укрзалізниця 2001.

2.Тарифне керівництво №1 ч.2 Укрзалізниця 2001.

3. Тарифне керівництво №4 Укрзалізниця 2001.

4. Технічні умови навантаження та закріплення вантажів.

1. Правила перевезення вантажів залізничним транспортом України, ч.1 Київ 2004.

2. Дерібас А.Т., В.В. Сміхов «Організація вантажної і комерційної роботи на залізничному транспорті» 1980.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

КР.5.03060102.04.01

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

КР.5.03060102.04.02

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

КР.5.03060102.04.02

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

КР.5.03060102.04.02

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

КР.5.03060102.04.03

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

КР.5.03060102.04.05

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

КР.5.03060102.04.04

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

КР.5.03060102.04.05

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

КР.5.03060102.04.05

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

КР.5.03060102.04.05

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

КР.5.03060102.04.05

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

КР.5.03060102.04.05

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

КР.5.03060102.04.06

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

КР.5.03060102.04.06

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

КР.5.03060102.04.06

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

КР.5.03060102.04.06

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

КР.5.03060102.04.07

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

КР.5.03060102.04.07

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

КР.5.03060102.04.07

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

КР.5.03060102.04.08

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

КР.5.03060102.04.08

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10228. Стиль приложений SDI 94 KB
  Лабораторная работа № 5 Стиль приложений SDI Цель работы: закрепить навыки создания приложений в стиле SDI познакомится с компонентами классаTImage и TSpeedButton научиться использовать инструментальные панели в приложении, освоить работу с буфером обмена. Термин SDI Single Document ...
10229. Ввод-вывод данных в Delphi 73.5 KB
  Лабораторная работа № 6 Вводвывод данных в Delphi. Цель работы: изучить наиболее часто используемые для организации вводавывода компоненты Edit MaskEdit Label Memo RichEdit StatusBar и встроенные диалоговые окна. Т.к. в предыдущих лабораторных работах уже было знакомство с некоторы
10230. Компоненты TStringGrid, TTreeView, TPageControl, THeaderControl и THeader 68.5 KB
  Лабораторная работа №7 Компоненты TStringGrid TTreeView TPageControl THeaderControl и THeader Цель работы: изучить часто используемые для организации вводавывода компоненты TStringGrid TTreeView TPageControl THeaderControl и THeader. TStringGrid Компонент TStringGrid представляет собой таблицу содержащую строки. Т
10231. Воспитание у древних славян 18.38 KB
  Воспитание у древних славян Воспитание детей у восточных славян при первобытнообщинном строе в период с VI в. по IX в. развивалось в той же логике и с теми же характерными особенностями что и у других первобытных народов. Первоначально процесс воспитания был неотделим от
10232. История европейского образования. Становление средневековой системы воспитания 28.34 KB
  История европейского образования. Становление средневековой системы воспитания Меньшиков В. М. Раннее Средневековье VIII век стал временем первого заметного подъема образования Западной Европы. Ведущую роль в этом процессе сыграли Карл Великий 749814 и Алкуин 735804 ко...
10233. Учитель вечен на Земле 26.84 KB
  Учитель вечен на Земле Цель: вызвать интерес к профессии педагога через книгу. Задачи: рассказать учащимся о развитии школы и учительства, познакомить с выдающимися писателями-педагогами, рекомендовать книги о школе и учителе. Оборудование: ПК му...
10234. Конспект и рефлексивный анализ проведенного урока музыки 73.5 KB
  Конспект и рефлексивный анализ проведенного урока музыки Учитель: Воуба В.Г. Класс: 5 в Дата: 26 ноября 2009 Время: 12:3013:10 Программа: Рачина Б.С. Тема: М.П. Мусоргский Иванова ночь на Лысой горе. Цель: познакомить детей с фантастическими образами в музыке М.П. Мус
10235. Педагогика. Введение в педагогическую деятельность 61.06 KB
  ПЕШКОВА В.Е. Педагогика. Ч.1. Введение в педагогическую деятельность Краткий конспект лекций. Лекция № 1. Своеобразие педагогической профессии и ее гуманистический характер. Лекция № 2. Профессия учителя. Лекция № 3. Творчество учителя. Лекция № 4. Педагогическая де...
10236. Объектно-ориентированное программирование. Структурный подход в программировании 111 KB
  Объектно-ориентированное программирование. Объектно-ориентированное программирование ООП является доминирующим стилем при создании больших программ. Основные этапы эволюции структурного подхода в программировании помогают лучше понять взаимосвяз...