83441

Односторонні акти держав як джерело міжнародного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Суть одностороннього акту полягає у тому що він є результатом волевиявлення однієї держави яким вона бере на себе певні зобовязання. Односторонній акт як правило не може створювати зобовязання для інших держав. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами вони зобовязані дотримуватися умов їх надання. зобовязання одностороння заява держави про те що вона бере на себе зобовязання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки відповідно до умов викладених у заяві.

Украинкский

2015-03-14

36.33 KB

5 чел.

Односторонні акти держав як джерело міжнародного права

На практиці суб’єктами міжнародного права застосовуються і інші джерела, ніж зазначені у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН. Тому в теорії міжнародного права все частіше зустрічається думка, згідно з якою одностороннім актам, що виражають волю держав і з якими міжнародне право пов’язує певні юридичні наслідки, слід відвести роль самостійних джерел міжнародного права.

Суть одностороннього акту полягає у тому, що він є результатом волевиявлення однієї держави, яким вона бере на себе певні зобов’язання. Односторонній акт, як правило, не може створювати зобов’язання для інших держав. Однак, якщо одностороннім актом іншим державам надаються права, у ньому може бути визначено умови їх використання. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами, вони зобов’язані дотримуватися умов їх надання. Лише в даному випадку виникають правовідносини між державою, що видала односторонній акт, і іншими державами.

Можна виділити наступні форми односторонніх актів держав:

  1.  нотифікація - офіційне повідомлення, що стосується якого- небудь конкретного факту, події, дії або документу, яке одна держава направляє іншій.
  2.  визнання - констатація правомірності юридично значущої ситуації, що створена діями іншого суб’єкта.
  3.  протест - заява про відмову визнавати правомірною юридично значущу ситуацію, що створена поведінкою іншого суб’єкта. Протест має бути явно виражений і доведений до відома суб’єкта, якому він адресований, або, іноді, до відома інших зацікавлених сторін.
  4.  зобов’язання - одностороння заява держави про те, що вона бере на себе зобов’язання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки, відповідно до умов, викладених у заяві.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18235. Проектирование тепломассообменного оборудования линии обработки зерна гречихи производительностью 1 т/ч 616 KB
  Стандартная технология получения крупы из зерна гречихи включает подготовку зерна к переработке и непосредственно переработку его в крупу путем шелушения.После очистки, при выработке быстроразвариваюшейся крупы, гречихуподвергают гидротермической обработке. Способ гидротермической обработки зерна гречихи включает предварительный прогрев зерна, пропаривание, сушку, охлаждение.
18236. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 113 KB
  Земельні відносини, які виникають в процесі здійснення приватизації земель сільськогосподарського призначення, а також у сфері їх належності, екологічного, збалансованого використання і охорони земель, правового забезпечення реалізації земельних інтересів, гарантій суб’єктивних земельних прав по відношенню до земель сільськогосподарського призначення.
18237. Процесс формирования представлений о величинах у детей в детском саду и начальной школе 439 KB
  Раскрыть смысл преемственности в формировании представлений о величинах у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Выявить педагогические условия, влияющие на реализацию преемственных связей в процессе изучения величин в детском саду и начальной школе. Определить принципы отбора содержания учебного материала, обеспечивающие непрерывность формирования представлений о величине у детей дошкольного и младшего школьного возраста...
18238. РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯ 1.55 MB
  Номенклатура топографічної карти – це система позначень листів топографічних карт. Розграфлення – система поділу топографічних карт на частини з метою одержання листів карт більш крупного масштабу.
18239. Технология цементно-песчаной стяжки под полы 1.58 MB
  Здание - разновидность наземного строительного сооружения с помещениями, созданного в результате строительной деятельности в целях осуществления определенных потребительских функций, таких как проживание (жилище)
18240. Предметно-пространственная среда как условие развития личности ребенка 218 KB
  Пространственная предметная среда обеспечивает психологическое здоровье личности, базис личностной культуры, способствует развитию индивидуальности (ориентированной не на «запрограммированность», а на содействие развитию, где основная тактика общения педагога - сотрудничество).
18241. Особые формы финансирования инвестиционных проектов. Особенности проектного финансирования 90 KB
  Финансирование капитальных вложений представляет собой расходование денежных средств на приобретение элементов основного капитала (основных фондов, основных средств), в том числе на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое обновление действующих предприятий, приобретение машин, оборудования; инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и др.
18242. Изучение ассортимента и оценка качества безалкогольных газированных напитков, поступающих на реализацию в магазин «Дикси» 723.5 KB
  Провести анализ рынка безалкогольных газированных напитков России и Челябинска; дать подробную товароведную характеристику безалкогольных газированных напитков; дать характеристику организационно-хозяйственной деятельности магазину «Дикси» и его материально-технической базе; рассмотреть условия и сроки хранения безалкогольных газированных напитков в магазине...
18243. Технологическое производство консервы «Сайра натуральная» 635.5 KB
  Под технологическими процессами подразумевают искусственное воздействие на объект переработки с целью изменения или сохранения на длительное время структурно-механических, физико-химических, биологических, микробиологических или иных его свойств, формы, размеров, состояния и пр.