83441

Односторонні акти держав як джерело міжнародного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Суть одностороннього акту полягає у тому що він є результатом волевиявлення однієї держави яким вона бере на себе певні зобов’язання. Односторонній акт як правило не може створювати зобов’язання для інших держав. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами вони зобов’язані дотримуватися умов їх надання. зобов’язання одностороння заява держави про те що вона бере на себе зобов’язання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки відповідно до умов викладених у заяві.

Украинкский

2015-03-14

36.33 KB

5 чел.

Односторонні акти держав як джерело міжнародного права

На практиці суб’єктами міжнародного права застосовуються і інші джерела, ніж зазначені у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН. Тому в теорії міжнародного права все частіше зустрічається думка, згідно з якою одностороннім актам, що виражають волю держав і з якими міжнародне право пов’язує певні юридичні наслідки, слід відвести роль самостійних джерел міжнародного права.

Суть одностороннього акту полягає у тому, що він є результатом волевиявлення однієї держави, яким вона бере на себе певні зобов’язання. Односторонній акт, як правило, не може створювати зобов’язання для інших держав. Однак, якщо одностороннім актом іншим державам надаються права, у ньому може бути визначено умови їх використання. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами, вони зобов’язані дотримуватися умов їх надання. Лише в даному випадку виникають правовідносини між державою, що видала односторонній акт, і іншими державами.

Можна виділити наступні форми односторонніх актів держав:

  1.  нотифікація - офіційне повідомлення, що стосується якого- небудь конкретного факту, події, дії або документу, яке одна держава направляє іншій.
  2.  визнання - констатація правомірності юридично значущої ситуації, що створена діями іншого суб’єкта.
  3.  протест - заява про відмову визнавати правомірною юридично значущу ситуацію, що створена поведінкою іншого суб’єкта. Протест має бути явно виражений і доведений до відома суб’єкта, якому він адресований, або, іноді, до відома інших зацікавлених сторін.
  4.  зобов’язання - одностороння заява держави про те, що вона бере на себе зобов’язання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки, відповідно до умов, викладених у заяві.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71074. Исследование ЭМП в условиях мегаполиса 126.58 KB
  При этом на территории занимаемой передающими устройствами не допускается размещение жилых и общественных зданий а на примыкающей к ней территории устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Внешняя граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ ЭМП...
71075. Создание связей между таблицами 1.17 MB
  Если все сведения поместить в одной таблице, то она станет очень неудобной для работы. В ней начнутся повторы данных. Всякий раз, когда сотрудник Иванов будет работать с какой-либо фирмой, придется прописывать данные о сотруднике и клиенте заново, в результате чего можно допустить множество ошибок.
71076. Создание простейшей базы данных (с помощью шаблонов и конструктора таблиц) 459.37 KB
  Добавление записи Если вы хотите добавить в таблицу новую запись, просто установите курсор в любое поле последней (пустой) строки таблицы и введите значение.Программа автоматически создаст новую запись. Если первичным ключом служит поле с типом Счетчик, то записи будет автоматически присвоен идентификатор.
71077. Зібрати схеми суматорів, досліджувати їх характеристики 362 KB
  Суматори виконують арифметичне (в протилежність логічному) складання і віднімання чисел. Мають самостійне значення і є також ядром схем арифметико-логічних пристроїв (АЛП), що реалізують ряд різних операцій і є неодмінною частиною всіх процесорів. Апаратна складність і швидкодія суматора є дуже важливі параметри і тому розроблено безліч варіантів суматорів...
71079. ДИЛАТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ДЕФЕКТІВ У МЕТАЛАХ І СПЛАВАХ 265 KB
  В твердих тілах і рідинах теплове розширення пов’язано з несиметричністю (ангармонізмом) теплових коливань атомів. Завдяки цьому міжатомні відстані з підвищенням температури зазвичай збільшуються. Прості співвідношення (1)-(3) є справедливими для металів і сплавів в температурних інтервалах, в яких відсутні фазові перетворення 1-го роду...
71080. Социально-психологический климат в семье 235 KB
  Интегрированные и дезинтегрированные семьи различаются по степени включенности членов семьи в семейную группу по их духовной и эмоциональной спаянности по степени их сплоченности. В интегрированных семьях каждый член семьи идентифицируется с семейной группой рассматривая себя в качестве ее обязательного и полноправного...
71081. Причины и мотивы разводов. Роль разводов, статистик разводов 34.28 KB
  От развода следует отличать признание брака недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду кончины одного из супругов. Католическая церковь отрицает саму возможность расторжения брака до смерти одного из супругов; в православии допускался развод вследствие тяжелого заболевания одного из супругов бесплодия...
71082. Влияние семьи на развитие ребенка. Семья как фактор психического развития ребенка 65.42 KB
  Появление в семье ребенка всегда радость. Новый член семьи обогащает семейные отношения, задает новые цели развития личности своих родителей. Меняется структура общения, меняется содержание ролей мужа и жены, появляются новые роли – роли матери и отца. Огромное значение имеет и обратное воздействие, то есть – влияние семьи на развитие ребенка.