83441

Односторонні акти держав як джерело міжнародного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Суть одностороннього акту полягає у тому що він є результатом волевиявлення однієї держави яким вона бере на себе певні зобов’язання. Односторонній акт як правило не може створювати зобов’язання для інших держав. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами вони зобов’язані дотримуватися умов їх надання. зобов’язання одностороння заява держави про те що вона бере на себе зобов’язання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки відповідно до умов викладених у заяві.

Украинкский

2015-03-14

36.33 KB

5 чел.

Односторонні акти держав як джерело міжнародного права

На практиці суб’єктами міжнародного права застосовуються і інші джерела, ніж зазначені у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН. Тому в теорії міжнародного права все частіше зустрічається думка, згідно з якою одностороннім актам, що виражають волю держав і з якими міжнародне право пов’язує певні юридичні наслідки, слід відвести роль самостійних джерел міжнародного права.

Суть одностороннього акту полягає у тому, що він є результатом волевиявлення однієї держави, яким вона бере на себе певні зобов’язання. Односторонній акт, як правило, не може створювати зобов’язання для інших держав. Однак, якщо одностороннім актом іншим державам надаються права, у ньому може бути визначено умови їх використання. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами, вони зобов’язані дотримуватися умов їх надання. Лише в даному випадку виникають правовідносини між державою, що видала односторонній акт, і іншими державами.

Можна виділити наступні форми односторонніх актів держав:

  1.  нотифікація - офіційне повідомлення, що стосується якого- небудь конкретного факту, події, дії або документу, яке одна держава направляє іншій.
  2.  визнання - констатація правомірності юридично значущої ситуації, що створена діями іншого суб’єкта.
  3.  протест - заява про відмову визнавати правомірною юридично значущу ситуацію, що створена поведінкою іншого суб’єкта. Протест має бути явно виражений і доведений до відома суб’єкта, якому він адресований, або, іноді, до відома інших зацікавлених сторін.
  4.  зобов’язання - одностороння заява держави про те, що вона бере на себе зобов’язання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки, відповідно до умов, викладених у заяві.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5115. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат 85.5 KB
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку – це наука про загальні закономірності фізичного виховання та формування особистості дитини від народження до семи років. У...
5116. Основи фізичного виховання дітей першого та другого року життя 55.5 KB
  Основи фізичного виховання дітей першого та другого року життя Дитина народжується з потребою до рухової активності. Вона багато рухається, виявляє активний пошук до різноманітних (зорових, слухових, тактильних та ін.) подразників. Обмеження рухової...
5117. Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку 43 KB
  Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку. Організація раціонального режиму фізичного виховання дітей 3-6 років полягає у використанні різноманітних форм фізичного виховання, засобів і методів їх застосування, що відповідають ві...
5118. Загальні основи навчання руховим діям дітей дошкільного віку 64 KB
  Загальні основи навчання руховим діям дітей дошкільного віку. Сучасна педагогічна наука розглядає процес навчання як цілеспрямовану взаємодію педагога та дитини. Освіта, виховання та розвиток особистості – основні функції навчання, які тісно вз...
5119. Учимся общаться. Конспект занятия 49 KB
  Цели: формирование навыков и умений общения с группой сверстников. Вызвать интерес к самопознанию и саморазвитию. Сформировать мотивацию к самовоспитанию. Задачи: Раскрепостить участников тренинга. Сплотить коллектив. Р...
5120. Программа – тест: Годны ли вы к службе в армии 932 KB
  Польза тестов для человека С давних времен каждый человек пытается узнать о себе что-то больше, чем уже знает. С развитием психологии большое количество людей узнают о некоторых чертах своего характера, которые в нем присутствуют, но он не ...
5121. Позаурочна та позакласна робота школярів з основ здоров’я 136 KB
  Позаурочна та позакласна робота школярів зоснов здоров’я Позаурочна робота з навчання здоров’я. Зміст та організація домашніх завдань на різних етапах вивчення ОЗ Форми та види позакласної роботи валеологічного спрямування: інд...
5122. Работа с типизированными файлами 207 KB
  Работа с типизированными файлами. Цель работы: - Знакомство с файловыми типами в Паскале. - Получение навыков операций с файлами - Применение навыков проектирования сложных программ - Применение навыков создания пользовательского интерфе...
5123. Фізіологія і біохімія рослин 398.5 KB
  Модуль Фізіологія рослинної клітини Тема: Визначення осмотичного тиску в рослинній клітині. Мета: Виявити залежність ступеня плазмолізу клітин від концентрації розчину і порівняння осмотичного тиску клітинного соку різних рослин. Література: Контрол...