83446

Норми міжнародного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Міжнародно-правові норми поділяються на універсальні ~ норми міжнародного права, що встановлюються усією міжнародною спільнотою і адресуються усім субєктам міжнародного права, та норми регіональні (локальні)...

Украинкский

2015-03-14

36.15 KB

0 чел.

Норми міжнародного права.

Норма міжнародного прана - це юридично обов'язкове правило поведінки, шо створюється суб'єктами міжнародного права та регулює відносини між ними.

Суб'єкти міжнародного права самі виконують роль гаранта прийнятих норм. В міжнародному праві санкції відділені від правил поведінки. Держави та інші суб'єкти міжнародного права, як правило, самі обирають засоби примусу, що дозволені міжнародним правом. Тому міжнародно-правові норми складаються з двох елементів - гіпотези та диспозиції.

Як правило, створення міжнародно-правових норм проходить у два етапи; 1) узгодження волі суб'єктів міжнародного права щодо змісту правила поведінки; 2) надання суб'єктами міжнародного права згоди на юридичну обов'язковість даного правила.

Міжнародно-правові норми поділяються на універсальні ~ норми міжнародного права, що встановлюються усією міжнародною спільнотою і адресуються усім суб'єктам міжнародного права, та норми регіональні (локальні), адресовані обмеженій кількості суб'єктів міжнародного права, за згодою між якими вони встановлюються.

За юридичною силою норми міжнародного права поділяються на імперативні та диспозитивні Від диспозитивних норм суб'єкти можуть відступати за взаємною згодою. Імперативність міжнародно-Правової норми означає,що суб'єкти міжнародного права не можуть за власним бажанням змінювати об'єм та зміст прав та обов'язків, що нею передбачені. У сукупності імперативних норм міжнародного права виділяють норми, що мають характер jus cogens. Норма jus cogens «приймається та визнається світовою спільнотою держав в цілому як норма, відхилення від якої є неприпустимим і яка може бути змінена лише наступною нормою загального міжнародного права, що має такий самий характер» (ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів). Норми jus cogens мають більшу порівняно з іншими міжнародно-правовими нормами юридичну силу. Якщо, наприклад, виникає нова імперативна норма jus cogens, то будь-який існуючій договір, який суперечить цій нормі, стає недійсним та припиняється. Загальновизнано, що нормами jus cogens є основні принципи міжнародного права, деякі положення Статуту ООН та інші норми, відхилення від яких є неприпустимим.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7032. Механизм управления (методы и средства воздействия) 664 KB
  Тема 9 Механизм управления (методы и средства воздействия) В этой теме начинающие менеджеры найдут ответы на следующие вопросы: понятие и классификация методов управления методы как инструменты воздействия блоки характеристик труда цели и...
7033. Связующие процессы в менеджменте 185 KB
  Тема 9 Связующие процессы в менеджменте Информация как ресурс управления. Коммуникации и коммуникационный процесс. Процесс принятия решения. Модели и методы принятии решения. I. Организованная и направленная на достижение определенной цели деятельно...
7034. Процесс управления. Понятие процесса управления 437 KB
  Тема 8 Процесс управления В этой теме для изучающих менеджмент будут освещены следующие вопросы: понятие процесса управления свойства процесса управления содержание процесса управления этапы процесса управления стадии процесса управлен...
7035. Оценка эффективности автоматизированных информационных технологий управления 71.5 KB
  Оценка эффективности автоматизированных информационных технологий управления Подходы к оценке эффективности автоматизированных информационных технологий управления Показатели общественной эффективности автоматизированных информационных т...
7036. Производство по административно-правовым жалобам и спорам 109.5 KB
  Тема 8. Производство по административно-правовым жалобам и спорам Основные вопросы: Общая характеристика производства по административно-правовым жалобам и спорам. Стадии производства по административно-правовым жалобам. Принципы производст...
7037. Управленческие стратегии. Методы стратегического анализа и формирования стратегий 157.5 KB
  Тема 8 Управленческие стратегии Стратегия и процесс ее формирования. Виды стратегий. Процесс стратегического планирования. Методы стратегического анализа и формирования стратегий. Общая концепция того, как достигаются главные цели организа...
7038. Организационная структура. Понятие организационной структуры 549.5 KB
  Тема 7 Организационная структура Эта тема позволит начинающим менеджерам пополнить свои знания по следующим вопросам: понятие структуры любой системы понятие организационной структуры диалектическое единство функции и структуры структура ...
7039. Организационная структура управления 201.5 KB
  Тема 7 Организационная структура управления Понятие организационной структуры управления. Факторы, определяющие организационную структуру управления. Классификация организационных структур управления. Организационное проектирование управленческих ст...
7040. Функции управления. Понятие и значение функции управления 567 KB
  Тема 6 Функции управления В настоящей теме заинтересованный читатель найдет ответы на следующие вопросы: понятие и значение функции управления место функции управления среди категорий менеджмента виды функций управления об...