83453

Поняття та зміст міжнародної правосубєктності

Доклад

Мировая экономика и международное право

Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:

Украинкский

2015-03-14

33.66 KB

0 чел.

Поняття та зміст міжнародної правосуб'єктності.

Міжнародна правосуб'єктність виражається в володінні певними правами та обов'язками, що виникають з норм міжнародного права.

Міжнародна правосуб'єктність складається з міжнародної правоздатності, дієздатності та деліктоздатності. Міжнародна правоздатність - це здатність володіти міжнародними правами та обов'язками, тоді як міжнародна дієздатність - це здатність набувати власними діями міжнародні права та нести міжнародні обов'язки. Під міжнародною деліктоздатністю розуміється здатність нести міжнародно-правову відповідальність.

Зміст міжнародної правосуб'єктності залежить від виду суб'єкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосуб'єктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:

  1.  укладення міжнародних договорів;
  2.  підтримання дипломатичних та консульських стосунків;
  3.  участь у міжнародних організаціях;
  4.  звернення до мирних засобів вирішення міжнародних спорів;
  5.  застосування самооборони;

~ несення міжнародно-правової відповідальності*

Зміст міжнародної правосуб'єктності похідних суб'єктів визначається намірами суб'єктів, що їх створюють. Так, зміст правосуб'єктності міжнародних організацій витікає з положень їх статутів, у зв'язку з чим говорять про спеціальний характер правосуб'єктності міжнародних організацій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55412. Sea Wind 652.5 KB
  How are you? We are glad to see you at our competitions “Sea Wind”. There are three teams of 5 players. Every team has the name. Let’s meet them.
55413. Файл. Ім’я та розширення файлу. Каталоги та підкаталоги 96 KB
  Після цього уроку ви будете: знати поняття файлу його ім’я та розширення каталогу папки підкаталогу шлях до файлу; знати стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера; вміти записувати шлях до файлу; вміти визначати місце знаходження потрібного файлу.
55414. Пальчики малі, але завзяті 95 KB
  Діти займаються найважливішим для їхнього віку видами діяльності: грою конструюванням малюванням крім того учитель читає їм казки вірші говорить на тему прочитаного.6 Кольорові вірші оповідання малювання за прочитаним Казки – замальовки складання своїх казочок віршиків за допомогою кольору і олівця 4. Знайомляться з національною спадщиною свого народу; знаходять в лініях і формах схожість з навколишнім світом предметами явищами природи; складають свої казки замальовки; розвивають зв`язне мовлення збагачують...
55415. Мистецтво живого слова 86 KB
  Мета: розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, залучення їх до мистецтва живого слова, формування естетичних смаків, високої читацької культури, любові до мистецтва.
55416. Наша умная семья 54 KB
  Условия конкурса таковы: в семи турах участвуют все команды. После трех туров определяется пять лучших команд. В каждом последующем туре с четвертого по седьмой выбывает одна команда набравшая наименьшее количество баллов.
55417. МОДУЛЬ ГАНДБОЛ. ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ СЕКЦИЙ И СПОРТИВНЫХ КРУЖКОВ ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 4-11 КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 281.5 KB
  Пояснительная записка Программа и тематический план занятий группы 1012 лет Тестовые вопросы теории гандбола группы 1012 лет Программа и тематический план занятий группы 1314 лет Тестовые вопросы для группы 1314 лет Программа и тематический план занятий группы 1516 лет Тестовые вопросы теории гандбола группы 1516 лет Самоконтроль спортсменов ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Одним из основных преимуществ ручного мяча является его простота. Овладевая различными навыками: быстрым бегом хорошей прыгучестью выносливостью...
55418. Соціалізація особистості 178.5 KB
  Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить сьогодні одну з найактуальніших проблем...
55419. ШЛЯХ ПІЗНАННЯ 218 KB
  Мета: визначення якісної і кількісної оцінки моральної поведінки учнів прояву громадської активності товариськості самокритичності.com Мета: пропагувати серед учнів класу інтерактивну форму висвітлення інформації про справи класу у соціальній мережі...
55420. Подільність натуральних чисел 1.88 MB
  Мета програми – поглиблення знань із теми, набуття навичок самоосвіти. Результати самостійної роботи учнів за пропонованою програмою використовуються під час повторення або заліку у формі повідомлення на уроці.