83473

Міжнародне правонаступництво держав щодо міжнародних договорів

Доклад

Мировая экономика и международное право

Відносно усних договорів і договорів між державами й іншими суб’єктами міжнародного права діють звичаєві норми міжнародного права. встановлює наступні правила правонаступництва щодо міжнародних договорів: а у разі створення в результаті деколонізації нової незалежної держави діє принцип tbul rs чистої дошки: нова держава не зв’язана договорами укладеними колишніми державамиметрополіями і не зобов’язана зберігати чинність будьякого договору або ставати його учасницею в силу виключно того факту...

Украинкский

2015-03-14

38.6 KB

0 чел.

Міжнародне правонаступництво держав щодо міжнародних договорів

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо міжнародних договорів 1978 р. під міжнародним договором розуміє лише угоди. укладені у письмовій формі між державами. Відносно усних договорів і договорів між державами й іншими суб’єктами міжнародного права діють звичаєві норми міжнародного права. Віденська конвенція 1978 р. встановлює наступні правила правонаступництва щодо міжнародних договорів:

а) у разі створення в результаті деколонізації нової незалежної держави діє принцип tabula rasa («чистої дошки»): нова держава не зв’язана договорами, укладеними колишніми державами-метрополіями, і не зобов’язана зберігати чинність будь-якого договору або ставати його учасницею в силу виключно того факту, що в момент правонаступництва держав цей договір був чинним щодо території, яка є об’єктом правонаступництва держав. Нова незалежна держава може шляхом повідомлення про правонаступництво встановити свій статус як учасника будь-якого багатостороннього договору, що у момент правонаступництва держав був чинним щодо території, яка є об’єктом правонаступництва держав.

Якщо до моменту правонаступництва держава-попередниця підписала багатосторонній договір під умовою ратифікації, прийняття або затвердження і при цьому висловила намір поширити дію цього договору на територію, що є об’єктом правонаступництва держав, то правонаступник може стати учасником договору, ратифікувавши, прийнявши або схваливши його (окрім випадків несумісності участі правонаступника з об’єктами і цілями договору).

б) якщо частина території держави стає частиною території іншої держави, то відносно цієї території:

- договори держави-попередниці втрачають силу;

- договори держави-правонаступниці набувають сили, крім випадків, коли застосування цих договорів було б несумісним з їх об’єктами і цілями.

Двосторонній договір, що у момент правонаступництва був чинним щодо території, що є об’єктом правонаступництва держав, вважається чинним і для держави-правонаступниці, якщо нова держава домовилася про це з контрагентом або це витікає з їх поведінки.

в) при об’єднанні двох або декількох держав права і обов’язки за їх договорами переходять до правонаступника, якщо сторони не встановили інше і якщо це не суперечить об’єктам і цілям договору;

г) при відокремленні частини території договори попередника зберігають чинність для правонаступника.

Про правонаступництво договорів робляться письмові повідомлення депозитарію договору і/або його учасникам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58025. Was feiern wir im Herbst 95.5 KB
  Цілі уроку: Практична: активізувати лексико-граматичний матеріал в усному і писемному мовленні, навчити учнів говорити про осінню природу і свята восени, розвивати навички читання. Освітня: розширити знання учнів про свята в Німеччині і у світі.
58026. Мова програмування HTML. Теги для роботи з фоном. Теги для задання кольору 52 KB
  Мета уроку: Навчальна: закріпити знання учнів про команди мови теги HTMLтехнологію створення HTMLфайлу ознайомити учнів з тегами для роботи з фоном та тегами для задання кольору навчити створювати найпростіші вебсторінки...
58027. Створення форм у HTML-сторінках 794.5 KB
  Навчальна: опанувати технологію і методи створення форм в HTML-документах Розвивальна: розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес до дисципліни та обраної спеціальності; Виховна: виховувати акуратність у веденні електронної документації...
58028. Іменники середнього роду 94 KB
  Мета: Активізувати вивчену лексику. Вчити ознаки іменників середнього роду. Познайомитися зі зменшувальними суфіксами виконувати тренувальні вправи. Розвивати навички письма, граматичні навички.
58029. Завершение формирования мировых колониальных империй. Международные отношения в последней трети XIX века 122 KB
  Цели: Сформировать представление об Индии во второй половине XIX века; ознакомить с принципами колониальной политики Британии в Индии; раскрыть причины ход и результаты восстание сипаев; формировать собственные суждения об идеологии бремени белого человека...
58030. Индия. Культурно — исторические особенности. Экономико-географическая характеристика 118 KB
  Цель: сформировать у учащихся общие представления о культуре и экономических особенностях Индии; совершенствовать навыки учащихся самостоятельно отбирать и анализировать материал; продолжить формирование умений обобщать и делать выводы; воспитывать ответственность...
58031. Давня Індія 78.5 KB
  Слово вчителя: Шановні учні сьогодні ми з вами помандруємо на Схід до цікавої і загадкової Індії. Вивчення нового матеріалу Географічне положення Індії Робота з картою.
58032. Застосування дієприкметника як особливої форми дієслова у захисті проектів «Особливості догляду за шкірою підлітків» 1.94 MB
  МЕТА: виховувати в учнів любов до вивчення української мови; творчу ініціативу та свідоме ставлення до зміцнення й збереження власного здоров’я; розвивати мовленнєву компетенцію учнів та навички комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях...
58033. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі 58.5 KB
  Цілі: освітні: формувати обчислювальні уміння і навички, уміння розв’язувати задачі, аналізувати математичні завдання; розвивальні: розвивати логічне і алгоритмічне мислення, пізнавальні та інтелектуальні можливості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь...