83473

Міжнародне правонаступництво держав щодо міжнародних договорів

Доклад

Мировая экономика и международное право

Відносно усних договорів і договорів між державами й іншими субєктами міжнародного права діють звичаєві норми міжнародного права. встановлює наступні правила правонаступництва щодо міжнародних договорів: а у разі створення в результаті деколонізації нової незалежної держави діє принцип tbul rs чистої дошки: нова держава не звязана договорами укладеними колишніми державамиметрополіями і не зобовязана зберігати чинність будьякого договору або ставати його учасницею в силу виключно того факту...

Украинкский

2015-03-14

38.6 KB

0 чел.

Міжнародне правонаступництво держав щодо міжнародних договорів

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо міжнародних договорів 1978 р. під міжнародним договором розуміє лише угоди. укладені у письмовій формі між державами. Відносно усних договорів і договорів між державами й іншими суб’єктами міжнародного права діють звичаєві норми міжнародного права. Віденська конвенція 1978 р. встановлює наступні правила правонаступництва щодо міжнародних договорів:

а) у разі створення в результаті деколонізації нової незалежної держави діє принцип tabula rasa («чистої дошки»): нова держава не зв’язана договорами, укладеними колишніми державами-метрополіями, і не зобов’язана зберігати чинність будь-якого договору або ставати його учасницею в силу виключно того факту, що в момент правонаступництва держав цей договір був чинним щодо території, яка є об’єктом правонаступництва держав. Нова незалежна держава може шляхом повідомлення про правонаступництво встановити свій статус як учасника будь-якого багатостороннього договору, що у момент правонаступництва держав був чинним щодо території, яка є об’єктом правонаступництва держав.

Якщо до моменту правонаступництва держава-попередниця підписала багатосторонній договір під умовою ратифікації, прийняття або затвердження і при цьому висловила намір поширити дію цього договору на територію, що є об’єктом правонаступництва держав, то правонаступник може стати учасником договору, ратифікувавши, прийнявши або схваливши його (окрім випадків несумісності участі правонаступника з об’єктами і цілями договору).

б) якщо частина території держави стає частиною території іншої держави, то відносно цієї території:

- договори держави-попередниці втрачають силу;

- договори держави-правонаступниці набувають сили, крім випадків, коли застосування цих договорів було б несумісним з їх об’єктами і цілями.

Двосторонній договір, що у момент правонаступництва був чинним щодо території, що є об’єктом правонаступництва держав, вважається чинним і для держави-правонаступниці, якщо нова держава домовилася про це з контрагентом або це витікає з їх поведінки.

в) при об’єднанні двох або декількох держав права і обов’язки за їх договорами переходять до правонаступника, якщо сторони не встановили інше і якщо це не суперечить об’єктам і цілям договору;

г) при відокремленні частини території договори попередника зберігають чинність для правонаступника.

Про правонаступництво договорів робляться письмові повідомлення депозитарію договору і/або його учасникам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17820. Основы теории производства и предложения благ 941.5 KB
  Лекция 2 Тема: Основы теории производства и предложения благ Учебная цель лекции: изложить основы теории производства выявить основные мотивы функционирования и параметры хозяйственной деятельности предприятия оказать содействие ра...
17821. Теория потребительского спроса. Понятие потребности, виды потребностей. Экономические блага 775.5 KB
  Теория потребительского спроса Учебная цель лекции: изложить основные положения теории потребительского спроса дать понятия потребностей экономических благ равновесия потребителя оказать содействие развитию у студентов
17822. Ценообразование на рынке совершенной конкуренции 1.6 MB
  15 Лекция 4 Тема: Ценообразование на рынке совершенной конкуренции Учебная цель лекции: изложить основные положения теории конкуренции дать характеристику рынка совершенной конкуренции как модели идеального рынка оказать содействие развитию ...
17823. Діяльність ЮНЕСКО 133 KB
  Міжнародна організація, спеціалізована установа рганізації Обєднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні
17824. Ценообразование факторов производства 330 KB
  9 Лекция 6 Тема: Ценообразование факторов производства Учебная цель лекции: изложить основные положения теории факторов производства дать понятия прокатной и капитальной цены факторов производства оказать содействие развитию у студентов эк...
17825. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ РОЗПАДОМ СРСР 241.5 KB
  Дослідити історію виникнення і поняття правонаступництва держав і принципу uti possidetis juris у міжнародному праві; розглянути види правонаступництва держав у доктрині міжнародного права; розглянути теорію «континуїтету» в міжнародному праві; проаналізувати правонаступництво держав по відношенню до міжнародних договорів відповідно до положень Віденської конвенції про правонаступництво держав по відношенню до міжнародних договорів 1976 року...
17826. Экономическая роль государства 626 KB
  38 Лекция 8 Тема: Экономическая роль государства Учебная цель лекции: изложить основные положения экономической роли государства в ликвидации последствий отказов рынка дать классификацию провалов государства оказать содействие развитию у ст...