83488

Режим іноземців. Особи без громадянства

Доклад

Мировая экономика и международное право

До іноземців окрім іноземних громадян також відносять осіб без громадянства. Режим правове положення іноземців визначають як сукупність прав та обовязків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобовязань.

Украинкский

2015-03-14

35.93 KB

0 чел.

Режим іноземців. Особи без громадянства.

Іноземними громадянами визнаються особи, які не є громадянами країни перебування та мають доказ наявності у них громадянства іноземної держави. Іноземний громадянин знаходиться під територіальною юрисдикцією країни перебування та під особистою юрисдикцією держави громадянином якої він є. Передбачається, що іноземний громадянин має право на дипломатичний захист з боку держави свого громадянства. Слід пам’ятати, що іноземний громадянин та іноземець не є тотожними поняттями. До іноземців, окрім іноземних громадян, також відносять осіб без громадянства.

Режим (правове положення) іноземців визначають як сукупність прав та обов’язків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобов’язань. Існує три види режиму іноземців: національний, найбільш сприяння, спеціальний.

Національний режим означає зрівнювання іноземців в правах з власними громадянами.

При режимі найбільшого сприяння іноземцям надається такий самий обсяг прав, який передбачений для громадян будь-якої третьої країни, що користуються найбільш сприятливими умовами.

Спеціальний режим означає встановлення для іноземців в якій-небудь сфері певних прав або обов’язків, що відрізняються від тих, які встановлені в даній сфері для власних громадян.

Безгромадянство - правовий стан, який характеризується відсутністю у особи громадянства будь-якої держави. Безгромадянство є правовою аномалією, з якою міжнародне право бореться, намагаючись її обмежити. Міжнародні конвенції про безгромадянство були ухвалені у 1954 р. (Конвенція про статус осіб без громадянства) та 1961г (Конвенція про скорочення безгромадянства). За загальним правило правове положення осіб без громадянства (апатридів) визначається внутрішнім законодавством держави, на території якої вони проживають. Зазвичай, статус апатридів наближений або відповідає статусу іноземних громадян в даній державі.