83488

Режим іноземців. Особи без громадянства

Доклад

Мировая экономика и международное право

До іноземців окрім іноземних громадян також відносять осіб без громадянства. Режим правове положення іноземців визначають як сукупність прав та обов’язків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобов’язань.

Украинкский

2015-03-14

35.93 KB

0 чел.

Режим іноземців. Особи без громадянства.

Іноземними громадянами визнаються особи, які не є громадянами країни перебування та мають доказ наявності у них громадянства іноземної держави. Іноземний громадянин знаходиться під територіальною юрисдикцією країни перебування та під особистою юрисдикцією держави громадянином якої він є. Передбачається, що іноземний громадянин має право на дипломатичний захист з боку держави свого громадянства. Слід пам’ятати, що іноземний громадянин та іноземець не є тотожними поняттями. До іноземців, окрім іноземних громадян, також відносять осіб без громадянства.

Режим (правове положення) іноземців визначають як сукупність прав та обов’язків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобов’язань. Існує три види режиму іноземців: національний, найбільш сприяння, спеціальний.

Національний режим означає зрівнювання іноземців в правах з власними громадянами.

При режимі найбільшого сприяння іноземцям надається такий самий обсяг прав, який передбачений для громадян будь-якої третьої країни, що користуються найбільш сприятливими умовами.

Спеціальний режим означає встановлення для іноземців в якій-небудь сфері певних прав або обов’язків, що відрізняються від тих, які встановлені в даній сфері для власних громадян.

Безгромадянство - правовий стан, який характеризується відсутністю у особи громадянства будь-якої держави. Безгромадянство є правовою аномалією, з якою міжнародне право бореться, намагаючись її обмежити. Міжнародні конвенції про безгромадянство були ухвалені у 1954 р. (Конвенція про статус осіб без громадянства) та 1961г (Конвенція про скорочення безгромадянства). За загальним правило правове положення осіб без громадянства (апатридів) визначається внутрішнім законодавством держави, на території якої вони проживають. Зазвичай, статус апатридів наближений або відповідає статусу іноземних громадян в даній державі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56141. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 310.5 KB
  Целевая установка учителя на безошибочное письмо. Реализуется последовательной работой по предупреждению возможных ошибок учащихся на всех этапах обучения: при устном анализе текста подлежащего записи в процессе письма и после написания работы.
56143. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 128.5 KB
  Существует несколько классификаций традиционных форм урока. Опираясь на устоявшиеся классификации уроков используя привычные этапы традиционных уроков учитель при коммуникативно деятельностном подходе к обучению меняет ценностные ориентации их структурных компонентов...
56144. Соціокультурний компонент змісту навчання як засіб підвищення мотивації студентів у процесі формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкових класів 68.5 KB
  Одним із основних пріоритетів у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має стати розвиток соціокультурної компетенції основою якої є створення мотивації та інтересу до країнознавчої тематики...
56145. Передумови та проблеми застосування новітніх інформаційних технологій при викладанні соціальних дисциплін 2.78 MB
  Нові методики їх викладання повинні враховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних закладах компютерні технології повинні привести до поступового формування нового покоління, покоління техноінформаційного суспільства...
56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.