83500

Поняття та види міжнародних договорів

Доклад

Мировая экономика и международное право

В залежності від кількості учасників міжнародні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. За ступенем відкритості договори можуть бути відкритими та закритими. Закритими є договори участь в яких залежить від згоди їх учасників. За об’єктом міжнародні договори можуть поділятися на політичні економічні науковотехнічні і т.

Украинкский

2015-03-14

35.05 KB

0 чел.

Поняття та види міжнародних договорів.

Стаття 2 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. визначає договір як міжнародну угоду, укладену між державами в письмовій формі і регульовану міжнародним правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв’язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування.

Хоча Віденська конвенція не застосовується до міжнародних угод, укладених між державами та іншими суб’єктами міжнародного права або між іншими суб’єктами міжнародного права, а також до міжнародних угод, укладених не у письмовій формі, ст. З Конвенції чітко встановлює, що це не впливає на юридичну силу таких угод та застосування до них правил, встановлених Конвенцією.

В залежності від кількості учасників, міжнародні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. Останні, у свою чергу, поділяються за сферою дії на загальні (універсальні) та регіональні. За ступенем відкритості договори можуть бути відкритими та закритими. Учасником відкритих договорів можна стати незалежно від того, чи є на це згода з боку інших суб’єктів, що приймають участь в договорі. Закритими є договори, участь в яких залежить від згоди їх учасників. За об’єктом міжнародні договори можуть поділятися на політичні, економічні, науково-технічні і т.п. Залежно від того, які органи представляють державу під час укладання міжнародного договору, розрізняють договори міждержавні (укладені від імені держави), міжурядові (укладені від імені уряду) та міжвідомчі (укладені від імені органів виконавчої влади). За формою міжнародні договори можуть бути письмові та усні (так звані «джентльменські угоди»). За строком дії договори поділяються на строкові (укладаються на визначений строк) та безстрокові (укладаються на невизначений строк, без зазначення строку або з зазначенням їх безстроковості).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66511. Проектирование баз данных Access 1.36 MB
  Перед созданием реляционной базы данных Access пользователь должен определить, из каких таблиц должна состоять база данных, какие данные автоматизируемой предметной области нужно поместить в каждую таблицу, как связать таблицы.
66512. Логические элементы в Workbench 149.78 KB
  Нарисуем моделируемую схему в программе ElectronicsWorkbench После запуска схемы в логическом анализаторе получили следующее Составим таблицы истинности по 4 значения из логического анализатораи по ним определим название логических элементов...
66513. ДИНАМІЧНІ МАСИВИ 96.5 KB
  Визначити добуток позитивних елементів кожного стовпця матриці А її розмір вводити з клавіатури а елементи розмістити в пам’яті динамічно. Визначити добуток елементів парних стовпців матриці її розмір вводити з клавіатури а елементи розмістити в пам’яті динамічно.
66514. Разработка и отладка алгоритмов и программ обработки массивов 784.5 KB
  Дан массив целых чисел А[30]. Заменить все нулевые элементы минимальным. В упорядоченном по невозрастанию массиве чисел определить, есть ли заданное число Z, в противном случае подсчитать количество чисел, небольших Z; кроме того определить, сколько отрицательных чисел в массиве.
66515. Разработка и отладка алгоритмов и программ с применением пользовательских функций 126 KB
  Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С с применением пользовательских функций. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.
66516. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАЙЛОВЫМИ СИСТЕМАМИ UNIX/WINDOWS 89.96 KB
  Цель работы — изучение основных файловых операций в ОС UNIX и Windows, работы механизмов перенаправления ввода/вывода, конвейера, механизма управления устройствами ввода-вывода UNIX при помощи специальных файлов устройств, а также с организацией прямого доступа к диску в ОС Windows.
66517. Регенерація картриджів принтерів 108 KB
  Для успішного самостійного заправлення картриджа лазерного принтера немає необхідності в детальному вивченні конструктивних особливостей кожного конкретного типу картриджа. Звідси випливає що якщо ви освоїте заправлення одного типу картриджа зрозумієте принцип його функціонування то картриджі...
66518. Освоение технологии структурного программирования при разработке и создании программы на языке Турбо Паскаль для циклического вычислительного процесса с известным числом повторений 225 KB
  Если число повторений известно заранее до начала повторений то в этом случае всегда используется оператор цикла с параметром for. Такой оператор предусматривает изменение управляющей переменной параметра цикла по правилу прогрессии с шагом 1 и повторное выполнение некоторого...