83600

Юридично сила норм міжнародного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Питання юридичної сили міжнародного права виникає через відсутність примусу до виконання норм міжнародного права. З\'являються навіть точки зору щодо виключно моральної сили цієї системи права

Украинкский

2015-03-14

33.76 KB

0 чел.

Юридично обов'язкова сила норм міжнародного права

Питання юридичної сили міжнародного права виникає через відсутність примусу до виконання норм міжнародного права. З'являються навіть точки зору щодо виключно моральної сили цієї системи права. Проте, більшість юристів-міжнародників відзначають, що міжнародне право має саме юридично обов'язкову силу. Проблема обов'язкової сили міжнародного права пов'язана з поглядом на його природу. Прихильники школи природного права бачать джерело обов'язкової сили в законах природи, в людському розумі або ж в божественній силі. Представники позитивістської школи джерелом обов'язкової сили вважають угоду держав.

Отже, міжнародне право є унікальною системою права, оскільки сама її сутність полягає у неможливості примусити суб'єкта до виконання норм, згоду на обов'язковість яких він не надав. Тому Лукашук І.І. вбачає юридичну силу міжнародного права в угоді держав, згоді міжнародного співтовариства в цілому на добросовісне виконання зобов'язань за міжнародним правом. При створенні норми міжнародного права суб'єкти узгоджують зміст норми та погоджуються на надання їй юридично обов'язкової сили.

Правове регулювання міжнародних відносин - абсолютна необхідність, тому визнання за міжнародним правом обов'язкової сили визначається потребами життя міжнародного співтовариства та інтересами держав. Доказом юридично обов'язкової сили міжнародного права є наявність такої імперативної норми, як принцип добросовісного виконання зобов'язань, що витікають з принципів і норм міжнародного права.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49640. Організація роботи по перегляду і встановленню норм на підприємстві 363.5 KB
  Соціальноекономічні перетворення які характеризують сучасний стан і тенденції розвитку національної і міжнародної економіки потребують приведення в дію всіх резервів ефективності використання трудового і виробничого потенціалу що є неможливим без успішного вирішення проблем в сфері нормування праці. Нині ситуація зі значенням нормування праці радикально змінюється. Питанням побудови системи нормування праці управління системою нормування праці на різних рівнях управління економікою країни присвячені роботи російських науковців Генкіна Б....
49641. Прогнозирование стоимости подержанных сотовых телефонов 560 KB
  Искусственный интеллект и нейронные сети. Нейронные сети. Сети прямого распространения Feedforwrd Рекуррентные сети
49644. Определение центра тяжести составного плоского сечения 1.01 MB
  Создать штриховку каждого сечения. Вычертить в отдельном слое произвольные оси относительно которых будет определяться центр тяжести составного плоского сечения. Оси должны быть вычерчены таким образом чтобы оба профиля входящие в состав сечения находились в области положительных значений т...
49645. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (на примере ООО «Уренгойгорстроймонтаж») 1.05 MB
  Изучить теоретические аспекты системы аттестации персонала: понятие, принципы и сущность аттестации персонала, а также методы аттестации персонала, принципы и этапы процесса аттестации персонала; дать краткую характеристику исследуемой организации...
49647. Республика как форма государственного правления 271.87 KB
  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИ СМЕШАННЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35 ВВЕДЕНИЕ Прежде чем приступить к рассмотрению темы Республиканская форма правления нужно дать определение формы правления. Под формой правления мы понимаем систему формирования и взаимоотношений главы государства высших органов законодательной и исполнительной власти.