83608

Приведение однофазной нагрузки к условной трехфазной мощности

Доклад

Энергетика

Если неравномерность превышает 15 то расчетная нагрузка определяется по одной из рассмотренных ниже методик: При числе однофазных приемников до трех условная трехфазная номинальная мощность Р3усл определяется: при включении электроприемников на фазное напряжение: Р3усл= 3Р1ф.нб – мощность наиболее загруженной фазы; при включении на линейное напряжение: Р3усл= Р1ф.нб – для одного электроприемника Р3усл= 3Р1ф.

Русский

2015-03-15

35.82 KB

14 чел.

Приведение однофазной нагрузки к условной трехфазной мощности

При неравномерности распределения нагрузки по фазам не выше 15% расчет ведется как для трехфазных нагрузок (сумма всех однофазных нагрузок).

Если неравномерность превышает 15%, то расчетная нагрузка определяется по одной из рассмотренных ниже методик:

- При числе однофазных приемников до трех условная трехфазная номинальная мощность Р(3)усл определяется:

• при включении электроприемников на фазное напряжение:

Р(3)усл= 3*Р(1)ф.нб

где  Р(1)ф.нб  – мощность наиболее загруженной фазы;

• при включении на линейное напряжение:

Р(3)усл= (1)ф.нб  – для одного электроприемника

Р(3)усл= 3*Р(1)ф.нб – для двух и трех ЭП

условная трехфазная номинальная мощность может быть определена и

по мощности двух наиболее загруженных плеч Рном1 и Рном2:

Расчетная нагрузка однофазных ЭП, включенных на фазное или линейное напряжение при числе их более трех при одинаковом коэффициенте использования и cosϕ, определяется по соотношениям:

Ррасч= 3*Кми(1)ф.нб

Qрасч= 3*Qм* Q(1)ф.нб

где, Ки – коэффициент использования, Км – коэффициент максимума

Если число однофазных электроприемников с различными коэффициентами использования и cosф более трех и при включении их на фазные и линейные напряжения они распределены по фазам по возможности равномерно, то расчет ведется через средние нагрузки за наиболее загруженную смену по каждой фазе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68864. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 201 KB
  Суть науково-технічного прогресу полягає у безперервному процесі одержання і нагромадження наукових знань їх матеріалізації в елементи техніки та впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Такі зміни виявляються насамперед у появі специфічної ланки машин – автоматичного керуючого пристрою який долає...
68865. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 175 KB
  Поняття якості продукції та її основні показники Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної технічної і економічної точок зору.
68866. ФОРМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 110 KB
  Поняття форм і показники рівня концентрації виробництва Процес концентрації виробництва це процес зосередження виробництва на дедалі більших підприємствах який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств у загальному випуску продукції даної галузі або в її сумарній потужності.
68867. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 250.5 KB
  Значення склад і характеристика виробничої інфраструктури Важливою умовою нормального проходження виробничого процесу є підтримання у робочому стані обладнання живлення агрегатів енергією своєчасне забезпечення робочих місць предметами праці та інструментом тобто чітка організація...