83609

Методы расчета электрических нагрузок

Доклад

Энергетика

Расчет электрических нагрузок выполняется с целью правильного выбора сечений линий и распределительных устройств, коммутационных и защитных аппаратов, числа и мощности трансформаторов на разных уровнях системы электроснабжения. В зависимости от места определения расчетных нагрузок и необходимой

Русский

2015-03-15

39.5 KB

50 чел.

Методы расчета электрических нагрузок.

Расчет электрических нагрузок выполняется с целью правильного выбора сечений линий и распределительных устройств, коммутационных и защитных аппаратов, числа и мощности трансформаторов на разных уровнях системы электроснабжения. В зависимости от места определения расчетных нагрузок и необходимой

точности расчет выполняется:

• методом упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузок (по средней мощности и коэффициенту максимума);

Основной метод расчета электрических нагрузок. По нему определяются максимальные (Рм, , ) расчетные нагрузки группы электроприемников. Для этого в пределах расчетного узла выделяют группу ЭП с переменным (группа А) и группу ЭП с практически постоянным графиком нагрузок (группа Б).

• по установленной мощности и коэффициенту спроса;

В упрощенном виде: Основная расчетная формула имеет вид: Рр= Кс•Руст ; Qр = Рр×tgφ ,

где Руст — суммарная установленная мощность электроприемников потребителя; Кс – коэффициент спроса установленной мощности потребителя; tgφ – коэффициент реактивной мощности потребителя.

Значения Кс и tgφ для различных потребителей приводятся в справочниках. Данный метод может применяться при определении расчетных нагрузок цехов и предприятия в целом.

• по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок;

В основе этого метода лежит равенство расчетной и среднеквадратичной нагрузок. Для групп приемников с повторно-кратковременным режимом работы принятое допущение справедливо во всех случаях. Оно приемлемо также для групп приемников с длительным режимом работы, когда число приемников в группе достаточно велико и отсутствуют мощные приемники, способные изменить равномерный групповой график нагрузок.

• статистический метод;

Применяется редко. По этому методу расчетную нагрузку группы приемников определяют двумя интегральными показателями: средней нагрузкой Рср,Т и среднеквадратичным отклонением бср,Т

• по удельной нагрузке на единицу производственной площади;

• по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном объеме выпуска продукции за определенный период.

Определение расчетной нагрузки по удельным показателям дополняет первые четыре метода и позволяет проверить полученные по ним результаты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59216. Множення двоцифрового числа на одноцифрове 26 KB
  Розвивати мислення і память виховувати охайність працелюбність. Розв’язуємо задачі. Розв’язування прикладів коментовано множення числа на суму ІІІ. Розв’язування задач.
59217. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Приклади виду 34 + 52 68.5 KB
  Вчити застосувати здобуті знання під час обчислення виразів розв’язанні різних завдань. Розвивати увагу спостережливість. 24 73 = 20 4 70 3 Як зручно обчислити суму 2 Пояснити розв’язання прикладу 34 52.
59218. Текст-опис за картиною. Сценарій проведення уроку 28.5 KB
  Передати функції контролю за написанням твору групам Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення, уміння чітко висловлювати свої думки. Виховувати шанобливе ставлення до слова і любов до природи.
59219. Текст-опис за картиною В. Д. Поленова: Ставок, що заріс 32 KB
  Мета. Вчити змальовувати пейзажі за картиною та колективно складеним планом. Розвивати мову і спостережливість, збагачувати словниковий запас, розвивати уміння висловлювати свої думки та почуття.
59220. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в частці дістають нулі 27.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів з випадком ділення, коли в середині або в кінці частки з’являються нулі. Продовжити роботу з формування в учнів уміння виконувати письмове ділення на одноцифрове число. Розвивати логіку мислення. Виховувати працелюбність.
59221. Тестирование аппаратно-программных средств ЭВМ 584.52 KB
  Цель работы – с помощью программного средства диагностики ЭВМ определить основные характеристики аппаратных и программных средств ЭВМ, выполнить анализ производительности ЭВМ.
59222. Г.Ібсен Ляльковий дім – соціально-психологічна драма. Показ шляху становлення особистості Нори 31.5 KB
  Мета уроку: розкрити суть соціально-психологічної драми Ляльковий дім зясувати основні проблеми особливості композиції драми дослідити як у п’єсі розглядається проблема становлення особистості Нори і формувати вміння та навики аналізу драматичного твору з опорою на текст.
59223. Методика розвитку рухових костей у дітей шкільного віку 29 KB
  Мета. Виховувати любов до фізкультури та спорту: розвивати руховий апарат, фізичні уміння та навички, зміцнювати здоровя, виховувати почуття дружби, колективізму.
59224. Моя земля – земля моїх батьків 117 KB
  Сучасна епоха науковотехнічного прогресу характеризується насамперед прискореним розвитком системи наукових знань що дедалі більше розгалужуються поглиблюються і разом з тим взаємопроникають.