83611

Определение расчетных нагрузок для жилого городского района напряжением до 1 кВ

Доклад

Энергетика

Расчетная электрическая нагрузка квартир Pкв кВт приведенная к вводу жилого дома определяется по формуле Pкв = Pкв.1 кВт квартира; n количество квартир. Расчетная нагрузка силовых электроприемников Pс кВт приведенная к вводу жилого дома определяется по формуле Pс = Pр.л кВт определяется по формуле где kc коэффициент спроса по табл.

Русский

2015-03-15

39.53 KB

10 чел.

Определение расчетных нагрузок для жилого городского района напряжением до 1 кВ

2.1.1. Расчетная электрическая нагрузка квартир Pкв, кВт, приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле

Pкв = Pкв.уд n ,

где Pкв.уд - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (домов) по табл. 2.1.1, кВт/квартира; n - количество квартир.

2.1.2. Расчетная электрическая нагрузка квартир с электрическим отоплением и электрическим водонагревом должна определяться по проекту внутреннего электрооборудования квартиры (здания) в зависимости от параметров установленных приборов и режима их работы (определяется теплотехнической частью проекта).

При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ. (См. также пп. 2.1.3.1 и 2.1.3.2.)

Учет электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения квартиры (здания) должен производиться отдельным счетчиком.

2.1.3. Расчетная нагрузка силовых электроприемников Pс, кВт, приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле      Pс = Pр.л + Рст.у .

2.1.3.1. Мощность лифтовых установок Pр.л , кВт, определяется по формуле

где kc - коэффициент спроса по табл. 2.1.2; пл - количество лифтовых установок; Рni - установленная мощность электродвигателя лифта, кВт.

2.1.3.2. Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств Pст.у , кВт, определяется по их установленной мощности с учетом коэффициента спроса kc по табл.2.1.3;

.

Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств при расчете электрических нагрузок не учитывается.

2.1.4. Расчетная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников Pр.ж.д , кВт, определяется по формуле     Pр.ж.д = Pкв + kу Pс ,

где Pкв - расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, кВт; Pс - расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого дома, кВт; kу - коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников (равен 0,9).

2.1.5. Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов следует принимать по табл. 2.1.4.

2.1.6. Расчетная электрическая нагрузка жилых домов микрорайона (квартала), Pр.мр , кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, ориентировочно может определяться по формуле

Pр.мр = Pр.ж.д.уд S 10-3 ,

где Pр.ж.д.уд - удельная расчетная нагрузка жилых домов, Вт/м2, приведена в табл. 2.1.5; S - общая площадь жилых домов микрорайона (квартала), м2 .

2.1.7. Для районов Крайнего Севера удельные электрические нагрузки, приведенные в табл. 2.1.5, при соответствующих обоснованиях, могут быть увеличены.

2.1.8. Летний максимум электрических нагрузок при применении бытовых кондиционеров воздуха в южных зонах следует определять введением к данным табл. 2.1.5 коэффициентов: Для застроек 1-2 этажа при расчетной температуре, С  от 33 до 37 1 ,3 свыше 37 1,4

Для застроек 3 этажа и выше при расчетной температуре, С от 33 до 37 1,1 свыше 37 1,2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68926. Змінні і типи даних 56.5 KB
  Чому я спожив вираз Практично у всіх Існують і такі мови в яких немає змінних як таких. На щастя РНР не відноситься до таких мов він найзвичайніша мова з погляду наявності змінних. Всі дані з якими працює програма зберігаються у вигляді змінних.
68927. Операції над змінними 43 KB
  Перевірка існування змінної. Знищення змінної. Перевірка існування змінної. Знищення змінної Ви можете запитати а як же арифметичні і інші операції Решта всіх операцій специфічна для конкретного типу змінної.
68928. Вирази та операції в РНР 62 KB
  Вирази є тією «цеглою», з якої складаються РHP-програми. Практично все, що ви пишете в програмі, є виразом. При цьому під виразом розуміється те, що має значення. Можна сказати і по-іншому: все, що має значення, є виразом. Найпростіший вираз — це константа, що стоїть в правій частині оператора...
68929. Рядки. Операції над рядками 36.5 KB
  Обоє операторів echo виведуть рядки. Перший оператор echo виведе рядок Hello, а другою — $s. Між рядками в лапках і в апострофах існує велика різниця. Якщо рядок поміщений в апострофи, то всі символи трактуються як є. Винятки становлять послідовност...
68930. Посилання, умовний оператор 43 KB
  Неважко здогадатися що виведе програма 66. Краще використовувати жорсткі посилання: хоч би виходячи з того що для них потрібний один оператор. Умовний оператор Проблему вибору можна без докорів совісті віднести до глобальних проблем.
68931. Цикли План. Цикли з передумовою. Цикли з постумовою 58 KB
  Цикл дозволяє повторити певну і навіть не визначене коли робота циклу залежить від умови кількість разів якінебудь оператори. Дані оператори називаються тілом циклу они крутитимуться в циклі. Прохід циклу називається ітерацією. Як і С PHP підтримує три види циклів: Цикл з передумовою while...
68932. Форми в HTML-документах. Елементи форм 109.5 KB
  Форма в HTML-документі реалізується тегом-контейнером FORM, в якому задаються всі елементи, що управляють, — поля введення, кнопки і т.д. Якщо елементи, що управляють, вказані поза вмістом тега FORM, то вони не створюють форму, а використовуються для побудови призначеного для користувача...
68933. Перехоплення всіх виняткових ситуацій 32 KB
  Обробка виняткових ситуацій в мові C++ володіє додатковими властивостями і нюансами, які полегшують її застосування. Ці особливості описуються нижчим. Перехоплення всіх виняткових ситуацій В деяких випадках немає сенсу обробляти окремі типи виняткових ситуацій...
68934. Потоки. Класи потоків С++. Вбудовані потоки C++ 35 KB
  Потоки. Система введення-виводу мови C++, як і її аналог в мові С, оперує потоками. Потік (stream) — це логічний пристрій, одержуючий або передавальний інформацію. Потік пов’язаний з фізичним пристроєм введення-виводу. Всі потоки функціонують однаково, хоча фізичні пристрої