83616

Выбор силовых трансформаторов на напряжение выше 1 кВ

Доклад

Энергетика

Нормальный режим работы раздельная работа трансформаторов это предусматривается в целях уменьшения токов короткого замыкания и позволяет применить более легкую и дешевую аппаратуру на стороне низшего напряжения трансформаторов. Номинальная мощность цеховых SНТ выбирается по расчетной мощности исходя из условия экономичной работы трансформаторов 6080 в нормальном режиме и допустимой перегрузки на 3040 от SНТ в послеаварийном режиме. После выбора мощности трансформаторов определим их количество: где Кз это...

Русский

2015-03-15

44.49 KB

0 чел.

Выбор силовых трансформаторов на напряжение выше 1 кВ

Предварительный выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций производится на основании требуемой степени надежности электроснабжения и распределения между ТП потребителей электроэнергии до 1кВ. На заводе имеется оборудование, относящееся к потребителям I и II категории, и требует высокой надежности питания, поэтому цеховые подстанции выполняются с двумя рабочими трансформаторами. Нормальный режим работы  раздельная работа трансформаторов, это предусматривается в целях уменьшения токов короткого замыкания и позволяет применить более легкую и дешевую аппаратуру на стороне низшего напряжения трансформаторов.

Номинальная мощность цеховых (SНТ) выбирается по расчетной мощности, исходя из условия экономичной работы трансформаторов (60-80%) в нормальном режиме и допустимой перегрузки (на 30-40%) от SНТ в послеаварийном режиме.

Ориентировочный выбор числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций производится по удельной плотности нагрузок ():

,

 где    – расчетная нагрузка цеха (кВА); F – площадь цеха (м2).

Если плотность нагрузок  < 2, то рекомендуется принимать трансформаторы до 1000 кВА, если 2<  < 3 то трансформаторы должны быть 1600 кВА, если     3 кВА/м2, то трансформаторы рекомендуется принимать 1600-2500 кВА.

Выбираем трансформатор по справочнику.

После выбора мощности трансформаторов определим их количество:

,               

где Кз - это коэффициент загрузки в нормальном режиме. Он определяется как:

               

Он должен быть равен 0,65-0,7 для цехов I категории; 0,7-0,8 для цехов II категории и 0,9-0,95 для цехов III категории.

Коэффициент загрузки в аварийном режиме должен быть равен примерно 1,4 и определяется как:

Если выбранный трансформатор удовлетворяет всем условиям, окончательно принимаем его к установке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36076. Управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства 64 KB
  Оцінка організаційного потенціалу підприємства. Методів управління при формуванні потенціалу підприємства. Це досягається формуванням організаційного потенціалу шляхом: проектуванням і створенням цілеспрямованої виробничої і соціотехнічної системи; організації підприємства з встановленням цілей діяльності і корпоративних норм; організацією управління діяльністю підприємства; забезпеченням інформацією; реорганізацією реструктуризацією підприємства відповідно до зміни цілей стану внутрішнього середовища потреб споживачів продукції;...
36077. Управління трудовими ресурсами підприємства 56.5 KB
  Ринок праці функціонування ринку праці. Регулювання ринку праці. Роль підприємства в регулюванні ринку праці управління трудовими ресурсами підприємства с. Завдання першої підсистеми управління трудовими ресурсами полягає в управлінні формуванням робочої сили відтворення підготовка відшкодування управління процесом розподілу трудових ресурсів управління створення робочих місць управління перерозподілом робочої сили; управління використанням робочої сили управління...
36078. Оцінка організаційного потенціалу підприємства 67 KB
  Оцінка організаційного потенціалу підприємства. План Оцінка організаційного потенціалу підприємства в системі параметрів організаційного проектування. Методи управління при формуванні потенціалу підприємства.
36081. Формування і тенденції розвитку потенціалу підприємства 251 KB
  Методичні засади формування потенціалу підприємства.Формування ПП тісно повязане з властивостями всієї економічної системи: складність потенціал підприємства це сукупність елементів які знаходяться в взаємодії і утворюють єдине ціле що знаходиться у динамічному стані тобто вона не є механічною сумою елементів; структурність ПП побудова з певною ієрархічністю яка відображає зміст і співвідношення складових та визначає її цінність; адаптивність ПП може імпульсивно реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища; ...
36082. Оцінювання маркетингового потенціалу підприємства на основі діагностики внутрішнього і зовнішнього середовища 219.5 KB
  Оцінювання ефективності товарних стратегій підприємства. Оцінювання інвестиційних можливостей у процесі планування прибутку підприємства. Оцінювання перспектив зростання підприємства на основі портфельного аналізу.
36083. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 58 KB
  Фактори сприятливості до нововведень. Сприйняття нововведень персоналом. Властивості нововведень та їх вплив на потенціал інновацій. Реалізація мотиваційного механізму розвитку виробництва пов`язана з необхідністю вирішення таких проблем: впровадження мотивів нововведень у виробництво під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва; сприйняття інновацій виробничою системою; додавання мотиваційного механізму розвитку виробництва властивості самоорганізації під впливом НТП.
36084. Управління фінансовим капіталом підприємства 68.5 KB
  Поняття фінансового капіталу і його призначення. Джерела утворення фінансового капіталу. Вартість і структура фінансового капіталу оцінка його вартості. Оптимальна структура фінансового капіталу.