83632

Назначение кабельного журнала и что отражено на листах кабельного журнала

Доклад

Энергетика

В кабельном журнале описывается маркировка каждого кабеля откуда и куда он идет его марка длина кабельной линии и его назначение. Назначение: Всю необходимую информацию о кабелях можно представить непосредственно на схемах: можно указать марку длину способ прокладки кабеля. Однако при построении достаточно большой системы во избежание перегруженности чертежей удобнее вынести эти данные в отдельную таблицу оставив на схемах лишь присвоенные кабелям обозначения. Во время монтажа в кабельный журнал заносятся следующие сведения: номер...

Русский

2015-03-15

30.27 KB

38 чел.

Назначение кабельного журнала и что отражено на листах кабельного журнала.

 В кабельном журнале описывается маркировка каждого кабеля, откуда и куда он идет, его марка, длина кабельной линии и его назначение. Кроме того, в состав исполнительной документации входит описание лицевой стороны (фасада) кросса, включающее в себя назначение каждого пассивного устройства (патч-панели или кроссовой панели), а также соединительного блока или модуля.

Назначение:

Всю необходимую информацию о кабелях можно представить непосредственно на схемах: можно указать марку, длину, способ прокладки кабеля. На схемах можно проследить, откуда кабель идёт и куда поступает. Однако при построении достаточно большой системы во избежание перегруженности чертежей удобнее вынести эти данные в отдельную таблицу, оставив на схемах лишь присвоенные кабелям обозначения.

Во время монтажа в кабельный журнал заносятся следующие сведения:

  1.  номер барабана, с которого кабель взят для прокладки, завод-изготовитель и дата изготовления кабеля; ссылка на протоколы  (акты)  о приемке и заводских испытаниях кабеля;
  2.  обнаруженные дефекты в процессе приемки, транспортирования и прокладки кабеля, а также при испытании конца кабеля (каппы);
  3.  результаты испытания защитного заземления, сопротивления изоляции, токов утечки, с указанием времени и лиц, проводивших испытания;
  4.  время прокладки, температура окружающей среды во время прокладки, способ и результат прогрева кабелей, размещение муфт, их конструкция и способы разделки концов кабелей (сухая эпоксидная; заливка кабельной массой МБ-70; стопорная с опрессованными гильзами;    концевая усовершенствованная
  5.  и т. д.).

К журналам прилагается протокол испытания кабеля повышенным   напряжением.

В кабельный журнал заносятся также все отступления от проекта, которые имели место в процессе прокладки кабелей.

Пояснительная записка дает обоснования выбора принятых проектом марок кабелей; в записке указываются назначение и нагрузка кабельных линий, приводятся специальные указания по монтажу и прокладке кабелей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54327. Методичні рекомендації щодо формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів початкових класів на уроках української мови в російськомовних класах 367.5 KB
  Діти що приходять у 1 клас особливо російськомовні мають обмежений словниковий запас для спілкування українською мовою. Наприклад: ТВАРИНИ Ведмідь медведь Лисиця лисица Вовк волк Заєць заяц Білка белка Їжак ежик Мавпа обезьяна Пташка птичка Жаба лягушка Ящірка ящерица Бобер бобёр Кажан летучая мышь Паралельно з цією карткою діти працюють з карткою з малюнками на якій намальовані ті предмети які були записані в картці словами. Скажіть діти кого із названих членів сім'ї ви вдома називаєте не так Пропоную з...
54328. Метод проектів як основа творчого розвитку особистості 170.5 KB
  Практична теоретична пізнавальна значимість передбачуваних результатів наприклад доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону фактори що впливають на цей стан тенденції що просліджуються в розвитку даної проблеми; спільний з партнером по проекту випуск газети альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях план заходів і т. Структурування змістовної частини проекту із указівкою поетапних результатів. Але незалежно від типу проекту всі вони в означеній мірі неповторні та унікальні;...
54329. Групування, формули, адресація, імена комірок, авто заповнення в Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 429 KB
  Мета: Навчитися обєднувати дані за природними групами, користуватися документом, в якому є групування, створювати в комірках формули для обчислення нових даних, копіювати дані та формули, призначати імена коміркам, користуватися автозаповненням.
54330. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 239.5 KB
  Це з одного боку сукупність прийомів операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності. Саме тому на уроках інформатики корисно вводити елементи проектної діяльності. Провідні принципи такої діяльності: Основні вимоги до проекту Необхідно наявність соціально значущої задачі проблеми дослідної інформаційної практичної.
54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.
54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.
54335. ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 43.5 KB
  Без музики важко переконати людину яка вступає в світ у тому що людина прекрасна а це переконання по суті є основою емоційної естетичної моральної культури В. Загальна...