83712

Исследование электрических цепей синусоидального тока. Резонанс напряжений

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование явления резонанса напряжений при последовательном соединении катушки индуктивности и конденсатора. Используя полученные значения и вычислим В В мкФ Изменением положения сердечника катушки индуктивности при максимуме тока в цепи добиваемся резонанса напряжений...

Русский

2015-03-16

325.13 KB

9 чел.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Омский государственный технический университет

Кафедра «Теоретической и общей электротехники»

Лабораторная работа №2

по теме:

«Исследование электрических цепей синусоидального тока.

                                     Резонанс напряжений»

 

 

  

            Выполнил  студент  гр. ЗПС 332

          Липин А.А.

                    Дата сдачи    «___» __________  2014г.

            Подпись студента  ________

                    Проверил:

                                               канд. техн. наук, доцент О.П. Куракина  

                                    

г.Омск

2014 г.

1. Цель работы.

Исследование явления резонанса напряжений при последовательном соединении катушки индуктивности и конденсатора. Исследование соотношений между током и напряжением в электрической цепи синусоидального тока, содержащей катушку индуктивности и конденсатор.

2. Схемы исследуемых цепей (рис. 1, 2, 4).

3. Расчетная часть.

 Гц,  Ом,  В,  мкФ.

Заносим результаты в таблицу. Используя полученные значения и , вычислим ,  В,  В,  мкФ

Изменением положения сердечника катушки индуктивности при максимуме тока в цепи добиваемся резонанса напряжений

Заносим результаты в таблицу. Поскольку мы имеем резонанс, то сдвиг фаз и  Ом. Далее  В,  мГн

Заносим результаты в таблицу. Вычислим индуктивность катушки. , откуда  мГн

4. Таблицы 1, 2, 3 с расчетными и опытными данными.

, В

, мА

, град

, В

, В

, мкФ

Опыт

220

761,642

–30,06

110,199

190,411

22

Расчет

–30,06

110,199

190,41

22

, В

, мА

, град

, В

, Ом

, Гн

Опыт

220

4400

0

636,62

50

0,461

Расчет

0

636,62

, В

, мА

, град

, Гн

Опыт

220

1437

70,936

0,461

Расчет

70,936

5. Векторные диаграммы исследуемых электрических цепей.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невідємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.
68247. ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІОТРОПНИХ ХРОМОНІЧНИХ НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 2.86 MB
  Що стосується рідких кристалів з більш складною структурою як наприклад ліотропні хромонічні нематичні рідкі кристали ЛХРК де елементарним будівельним блоком мезофази є видовжені молекулярні агрегати то методи їх орієнтації базуються швидше на експериментальному досвіді ніж на ґрунтовному...
68248. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ 685.5 KB
  Мета дослідження: визначення особливостей і розробка принципів функціонально-просторової організації висотних будівель. Задачі дослідження: проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва висотних будинків; виявити ієрархічну структуру висотного будівництва...
68249. Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства 198.5 KB
  Торгівля як посередницька ланка залежить як від виробництва так і споживання товарів що зумовлює особливості у функціональних складниках та індикаторах сукупності загроз і ризиків підходах до гарантування безпеки.
68250. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КАРТОПЛЯРСТВА В АГРОФОРМУВАННЯХ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ 300.5 KB
  Скорочення площ посадки картоплі в сільськогосподарських підприємствах та концентрація їх переважно у господарствах населення стало негативною тенденцією яка спостерігається на всій території України.
68251. УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ДОЗУВАННЯ ЕНЕРГІЇ ПРИ ФІНІШНОМУ ТЕРМОІМПУЛЬСНОМУ ОЧИЩЕННІ ПРЕЦИЗІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 3.34 MB
  Проблема технологічного очищення поверхонь і кромок деталей високоточних механізмів від задирок мікрочастинок і мікроліквідів є актуальною для всього машинобудування. Так наприклад відомо що при забезпеченні чистоти поверхонь прецизійних деталей і робочих порожнин багатьох машин їхній ресурс можна збільшити у дватри рази.