83723

Исследование электрического состояния линейной разветвленной цепи синусоидального тока при различных параметрах цепи

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Экспериментально проверить условие, при котором наблюдается резонанс токов. Определить добротность цепи. Вычислить коэффициент мощности. При различных параметрах цепи определить активную, полную и реактивную мощность. Построить по опытным данным векторные диаграммы напряжения и токов при различных...

Русский

2015-03-16

558.5 KB

6 чел.

 Цель работы

  1.  Исследовать электрическое состояние линейной разветвленной цепи синусоидального тока при различных параметрах цепи.
    1.  Экспериментально проверить условие, при котором наблюдается резонанс токов. Определить добротность цепи.
      1.  Вычислить коэффициент мощности. При различных параметрах цепи определить активную, полную и реактивную мощность.
      2.  Построить по опытным данным векторные диаграммы напряжения и токов при различных режимах цепи: до резонанса, при резонансе и после резонанса.

Характеристики используемых приборов

 

Наименование

Система

Род тока

Класс точности

Предел измерений

Цена деления

1

Амперметр(A)

Электро-магнитная

0,5

1 A

2 A

0,01 A

0,02 A

2

Амперметр(A2)

Электро-магнитная

0,5

1 A

2 A

0,01 A

0,02 A

3

Амперметр(A1)

Электро-магнитная

0,5

2,5 A

5 A

0,025 A

0,05 A

4

Вольтметр(V)

Электро-магнитная

1,5

100 В

5 В

5

Ваттметр(W)

Электро-магнитная

0,5

150 Вт

5 Вт

 Ход работы

 Ставим ручки регулирующего автотрансформатора ЛАТР в нулевое положение, выключаем все конденсаторы в батарее и после замыкаем двухполюсный выключатель В. Устанавливаем ручки регулирующего автотрансформатора по заданной преподавателем величине напряжения U (60 В) на входе электрической цепи и на протяжении всего опыта поддерживаем ее неизменной.

Изменяя емкость батареи конденсаторов, добиваемся резонанса в цепи: ток в неразветвленной части цепи достигает минимального значения, активная мощность P =  UI. Зафиксировали резонансную емкость. Произвели опыты, изменяя емкость от 0 до Ср (3…5 опытов) и в таких же пределах выше Ср. Данные измерений заносим в табл. 1.

Таблица 1

Данные наблюдений

Результаты вычислений

С, мкФ

U, В

I, А

Ic, А

Iк, А

P, Вт

S, ВА

Q, ВАр

cos

y,

См-1

gк, Ом-1

bк, Ом-1

bc, Ом-1

xc, Ом-1

q

1

10

60

0,56

0,1

0,74

15

33,6

30,06

0,446

0,009

4,1*10-3

7,4*

10-3

1,66*10-3

600

2

20

60

0,38

0,4

0,73

15

22,8

17,17

0,657

0,006

4,1*10-3

7,4*

10-3

6,66*10-3

150

3

30

60

0,26

0,625

0,73

15

15,6

18,36

0,961

0,004

4,1*10-3

7,4*

10-3

1,04*10-2

96

4

40

60

0,30

0,875

0,73

15

18

9,94

0,833

0,005

4,1*10-3

7,4*

10-3

1,45*10-2

68,5

5

50

60

0,45

1,05

0,73

15

27

22,44

0,555

0,0075

4,1*10-3

7,4*

10-3

1,75*10-2

57,1

6

60

60

0,62

1,25

0,74

15

37,2

34,04

0,403

0,010

4,1*10-3

7,4*

10-3

2,08*10-2

48

7

70

60

0,82

1,5

0,74

15

49,2

46,85

0,304

0,013

4,1*10-3

7,4*

10-3

2,5* 10-2

40

8

80

60

1

1.675

0,74

15

60

58,09

0,25

0,016

4,1*10-3

7,4*

10-3

2,79*10-2

35,8

Результаты вычислений заносим в табл. 1,2. Учитываем, что параметры катушки индуктивности не изменялись, их достаточно вычислить один раз, например при резонансной емкости. При резонансе определили добротность цепи q.

Таблица 2

С = Ср, мкФ

Результаты вычислений

Zk, Ом

Rk, Ом

Xk, Ом

cos

Lk, Гн

gk, Ом-1

40

82,19

65,24

49,98

0,79

0,185

4,1*10-38

 

По данным табл. 1 построили кривые Ic(C), Iк(С), I(C), cos .

.

Вывод

Исследовали электрическое состояние линейной разветвленной цепи синусоидального тока при различных параметрах цепи. Экспериментально проверили условие, при котором наблюдается резонанс токов. Определили добротность цепи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47738. Історія виникнення футболу. Футбол на Україні 50 KB
  Історія виникнення футболу. Футбол на Україні. Історичний нарис розвитку футболу Футбол одна з найдавніших ігор людства. Архівні джерела знайдені в Китаї та Єгипті зокрема зображення гравців з мячем окремо м ячі дають вченим підстави стверджувати що футбол був відомий людству задовго до нашої ери.
47739. Спортивна техніка і технічна підготовленість. Задач, засоби та методи технічної підготовки. Етапи технічної підготовки спортсменів 250 KB
  Якщо мяч лопнув або втратив свою форму в той момент коли він вийшов із гри і призначений початковий удар удар від воріт кутовий вільний штрафний або 11метровий удар або коли мяча мають укинути зза бічної лінії: після заміни мяча гру поновлюють відповідно до того як вийшов із гри попередній мяч.Порушення санкції Якщо запасний гравець вийшов на поле без дозволу судді то гру зупиняють; арбітр повинен дати порушникові попередження показавши йому жовту картку і наказати щоб він покинув поле; гра відновлюється вільним ударом у...
47740. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 444.5 KB
  История формирования логистического направления Выделяются три периода развития систем товародвижения материальной продукции: дологистический период период классической логистики и период неологистики. Отличительная черта периода классической логистики начавшегося в начале 1960х годов состоит в том что вместо организации оптимальных перевозок на фирмах стали создаваться логистические системы. Началом 1980х годов можно датировать новый период в развитии логистики период неологистики или логистики второго поколения.
47741. Зарубіжні теорії і концепції свободи слова 79.5 KB
  Покажіть різницю у ставленні до свободи слова і друку між державами†Платона і Т. Що спільного і відмінного у філософських концепціях свободи друку Д. Покажіть ґенезис ідей Платона у філософських концепціях свободи друку. Тут Руссо стверджує що ніколи досі свобода або точніше вільності друку не були такі безмежні ніколи досі способи вираження не набували таких численних форм і не подавались так старанно на суд усіх цікавих.
47742. Психотерапия и психологическое консультирование 20 KB
  Соотношение понятий психотерапия и психологическое консультирование обсуждается и в литературе. Так известный специалист в этой области Нельсон Джоунс рассматривает психологическое консультирование как психологический процесс ориентированный на профилактику и развитие. С его точки зрения консультирование преимущественно является коррекционным это обеспечивает выполнение профилактических функций.
47743. Финансовый менеджмент. Курс лекций 1.39 MB
  Методика финансового анализа деятельности предприятия Совокупный риск предприятия КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ Управление кредиторской задолженностью ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики предприятия
47744. Конструкции распылителей 323.5 KB
  Для S площади живого сечения клапанной щели в области min диаметров подрезка конуса распылителя или иглы Для автомобильной ТПА ЯЗДА иглы со ступенькой и обратной разностью конусов Позднее такие иглы в форсунках CR R. В распылителе с традиционной разностью конусов в результате смятия первичной линии контакта di уменьшается что увеличивает дифференциальную площадку иглы: и при той же силе пружины приводит к снижению Рфо. = относительное значение...
47745. Дизайн машин. Конспект лекций 205.5 KB
  Художник, общественный деятель Уильям Моррис (1834-1896) под влиянием идей Д. Рескина предпринял в Англии утопические попытки через движение за обновление искусств и ремесел вернуться к ремесленному производству
47746. Валютные операции и валютное регулирование 1.02 MB
  Валютная политика представляет собой совокупность мероприятий, проводимых ЦБ страны и другими государственными органами в сфере валютных отношений и денежного обращения, с конечной целью воздействия на экономику страны и покупательскую силу национальной валюты