83802

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Характеристика налоговых правонарушений

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе установленного НК РФ срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 от доходов полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности но не менее 20 тыс. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии...

Русский

2015-03-16

42.44 KB

0 чел.

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Характеристика налоговых правонарушений.

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе установленного НК РФ срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб.

Уклонение от постановки на учет в налоговом органе. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 20 тыс. руб.

Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банкевлечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб.

Непредставление налоговой декларации в установленный срок при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5 % суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 100 руб.

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. руб.

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога (сбора).

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. Неправомерное неперечисление сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 % от суммы, подлежащей перечислению.

Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест, влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. руб.

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы влечет взыскание штрафа в размере 50 руб. за каждый документ.

Ответственность свидетеля. Неявка либо уклонение от явки лица, вызываемого в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере 1 тыс. руб. Отказ свидетеля от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний влекут взыскание штрафа – 3 тыс. руб.

Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода влечет взыскание штрафа в размере 500 руб., 1 тыс. руб. соответственно.

Неправомерное несообщение сведений налоговому органу лицом сведений, которые это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 1 тыс. руб.

Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса в налоговых органах либо порядка регистрации изменений количества названных объектов влечет взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога на игорный бизнес, установленной для соответствующего объекта налогообложения.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54112. Свято Матері 63.5 KB
  Її любов до дитини безмежна й щира. Матусю мила найрідніша в світі Ти наше сонце щире і ясне Ти дбаєш щоб завжди ми були ситі Твоя любов дитину не мине. Найбільше щастя – мати для дитини Її любов і ласка щирий сміх.
54113. Вплив автотранспорту та сільгосптехніки на довкілля 260 KB
  Розвивати соціальні компетентно-комунікативні навички, приймати участь в дискусіях, співробітництві в групах, розвивати спостережливість, творчі, акторські здібності, розширювати кругозір студентів, викликати бажання до пошуку відповідей на запитання в книжках науково-пізнавального характеру, художній і народознавчій літературі, виховувати бережливе ставлення до природи.
54114. Мандрівка в місто культури 71.5 KB
  Раптом вибігає Поміха- Неуміха. Вона одягнена в чорне плаття, волосся розтріпане, на грудях плями, на обличчі - бруд. Вихоплює конверт, швидко продивляється лист і зловтішно викрикує:
54115. Зниклі цивілізації 52 KB
  Сьогодні ми зібралися у цій затишній кімнаті, щоб поговорити про відоме і невідоме, про знане і незнане, про фантастику і реальність. Свідомість людини швидко звикає до чогось нового, раніше незвіданого. Тунель під Ла-Маншем, пілотовані космічні польоти, всесвітня комп’ютерна мережа – усе це частина нашого сьогодення, реальності, яка ще років сто тому здалася б найсміливішою фантазією. Одначе для тих, хто народився після втілення в життя технічної новинки, воно вже не є чудом.
54116. ТЕМАТИЧНА МАНДРІВКА «МИ-УКРАЇНЦІ» 242.5 KB
  Мета: поглиблювати уявлення учнів про свою Батьківщину; розширювати поняття «громадянин», розвивати прагнення бути свідомим громадянином України, її патріотом; розвивати мовлення, уміння спостерігати; сприяти вихованню патріотичних почуттів.
54117. Мандрівка «містом числових нерівностей» 174 KB
  Ми з вами вивчаємо числові нерівності. На наступний урок 1-ша у 9-му класі тематична контрольна робота. Тому сьогодні ваше завдання систематизувати, узагальнити та поглибити ваші знання по темі, застосовувати вивчене до розв’язування вправ, підготуватись до написання контрольної роботи.
54118. Історичний марафон «Що ? Де ? Коли ?» 32.5 KB
  А яку мрію можна здійснити досягнувши цієї планки Стати президентом.Для цієї мети китайці використовували найміцніший шовк середньовічні росіяни – пластинки слюди а римляни найтонші пласти агату. А що для цієї мети використовуємо зараз для цієї мети Скло. В назві одного з них – Капуцинів залишився слід цієї звички.
54119. Love. Marriage 67.5 KB
  People say that love is a magic feeling. A person in love can be compared with the shining sun. Look at the blackboard. You can see there the sun with long rays. Write the word connected with love.