83803

Характеристика иных видов нарушения законодательства о налогах и сборах. Соотношение налоговых правонарушений с административными проступками и преступлениями

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Ответственность за налоговые правонарушения предусмотрена не только налоговым законодательством но и в Кодексе РФ об административных нарушениях в Таможенном и Уголовном кодексах РФ. Данный кодекс ввел ответственность организаций должностных лиц и граждан за правонарушения в сферах производства и оборота алкогольной продукции наличноденежного обращения государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неприменение контрольнокассовой техники; а также дополнительно к Налоговому кодексу ответственности...

Русский

2015-03-16

41.46 KB

1 чел.

Характеристика иных видов нарушения законодательства о налогах и сборах. Соотношение налоговых правонарушений с административными проступками и преступлениями.

Ответственность за налоговые правонарушения предусмотрена не только налоговым законодательством, но и в Кодексе РФ об административных нарушениях, в Таможенном и Уголовном кодексах РФ.

КоАП). Данный кодекс ввел ответственность организаций, должностных лиц и граждан за правонарушения в сферах производства и оборота алкогольной продукции, налично-денежного обращения, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за неприменение контрольно-кассовой техники; а также дополнительно к Налоговому кодексу ответственности должностных лиц, граждан за совершение налоговых правонарушений. В Кодексе об административных нарушениях представлена почти дословно большая часть налоговых правонарушений, установленных в Налоговом кодексе РФ. Отличия между ними в величине и порядке взыскания штрафных санкций. В Кодексе об административных нарушениях штрафы устанавливаются в кратных размерах к МРОТ, налагаются на руководителей организаций-налогоплательщиков и удерживаются из их личных доходов.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП установлена административная ответственность. Кодексом индивидуальные предприниматели приравнены к должностным лицам.

В Уголовномкодексе РФ кроме штрафов за налоговые правонарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы для лиц, совершивших налоговые преступления.

Уклонение от уплаты налогов с физического лица (ст. 198 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ).

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (cт. 327.1 УК РФ).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13938. Анализ контрольной работы. Повторение 63 KB
  Тема урока: Анализ контрольной работы. Повторение. Цели урока: закрепить полученные представления: о множестве элементе множества подмножестве пересечении множеств объединении множеств; о высказывании истинности высказывания об отрицании о высказы...
13939. Батьки та діти. Outline for the lesson of English for 11th-graders 69.5 KB
  Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 4 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 4 Тема Повторення Я моя сім’я і друзі Підтема: Батьки та діти. Мета: Організувати спілкування учнів за темою уроку з опорою на текст домашнього читання анкету
13940. Виразне читання віршів напам’ять 49 KB
  УРОК № 4 Тема.Виразне читання віршів напам’ять. Мета:розвивати навички виразного читання віршів пам’ять артистичні здібності учнів; викликати інтерес до українських звичаїв обрядів та пісень що їх супроводжують; виховувати естетичні смаки пошану до народної тво...
13941. Шлюб і родина. Outline for the lesson of English for 11th-graders 54.5 KB
  Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 5 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 5 Тема Повторення Я моя сім’я і друзі Підтема: Шлюб і родина. Мета: Формувати вміння в учнів аргументовано висловлювати свої думки за темою уроку. Практикувати...
13942. «Ще не вмерла України і слава, і воля...» П. Чубинський, М. Вербицький 71.5 KB
  УРОК № 56 Тема.П. Чубинський М. Вербицький. Ще не вмерла України і слава і воля... Мета:ознайомити учнів із піснями літературного походження історією створення й текстом гімну України; розвивати навички виразного читання аналізу поетичного твору висловлення власн...
13943. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОЇХ РОБОТИ З БЕЗРОБІТНІМИ 175 KB
  Необхідно відзначити, що певний рівень безробіття є нормальним (або виправданим) і називається природним рівнем безробіття. Природний рівень безробіття не є постійним. На його зміну впливають різні фактори: структура робочої сили, темпи економічного зростання, ставки заробітної плати...
13944. Матеріали до уроків. Читання 2 клас 10.62 MB
  Уроки спрямовані на розвиток творчої особистості учнів. Методичний посібник має високий виховний потенціал на уроках, що дає позитивну можливість поліпшення якості знань учнів та рівня їх вихованості, збільшує ефективність і результативність уроків. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів початкових класів.
13945. Тематичне оцінювання з теми календарно-обрядові пісні 31.5 KB
  УРОК № 7 Тема. Тематичне оцінювання. Мета: виявити рівень знань умінь і навичок учнів з метою корекції; розвивати зв’язне мовлення учнів пам’ять уміння висловлювати власні судження; виховувати кращі людські якості. Обладнання: тести й тестові завдання портрети пис...
13946. Работа с таблицами. Выполнение практического задания №7 25.67 KB
  Тема: Работа с таблицами. Выполнение практического задания №7. Цель урока: Освоить способы создания таблиц иметь представление о способах форматирования таблиц Задачи: обучающие: научится создавать таблицу; удалять строки и столбцы таблицы; вставлять строк