83807

Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Вместе с тем административный порядок не отрицает возможности обращения в последствии за защитой в суд либо предоставляется альтернативный порядок защиты прав субъектов налоговых правоотношений. Вместе с тем НК РФ устанавливает два условия соблюдение которых необходимо для защиты нарушенных прав налогоплательщиков или налоговых агентов: – ненормативные акты налоговых органов а также действия бездействие должностных органов этих органов должны по мнению налогоплательщика или налогового агента нарушать их права; – нормативные правовые...

Русский

2015-03-16

40.72 KB

0 чел.

Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.

Административный способ предполагает обращение за защитой и восстановлением нарушенного права к вышестоящему органу власти (по отношению к органу, принявшему решение или выполнившему действие). Вместе с тем административный порядок не отрицает возможности обращения в последствии за защитой в суд, либо предоставляется альтернативный порядок защиты прав субъектов налоговых правоотношений.

Вместе с тем НК РФ устанавливает два условия, соблюдение которых необходимо для защиты нарушенных прав налогоплательщиков или налоговых агентов:

– ненормативные акты налоговых органов, а также действия (бездействие) должностных органов этих органов должны, по мнению налогоплательщика или налогового агента, нарушать их права;

– нормативные правовые акты налоговых органов обжалуются в порядке, предусмотренном не НК РФ, а иным федеральным законодательством.

Также обжалованию подлежат решения вышестоящих налоговых органов, вынесенные по вопросам рассмотрения заявлений налогоплательщиков на неправомерные действия, бездействие или акты нижестоящих налоговых инспекций.

Не подлежат обжалованию в административном или судебном порядке акты налоговых проверок, поскольку сами по себе не содержат обязательных для налогоплательщиков предписаний, влекущих юридические последствия.

В налоговом праве административный порядок обжалования не имеет характера досудебной процедуры, поэтому подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не исключает одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд.

Жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его должностного лица подается соответственно в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу этого органа.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) подается, если иное не предусмотрено настоящей статьей, в течение трех месяцев со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы.

Жалоба подается в письменной форме соответствующему налоговому органу или должностному лицу.

Вышестоящий орган или вышестоящее должностное лицо в месячный срок со дня получения жалобы обязаны ее рассмотреть и принять одно из сле6дующих решений:

– оставить жалобу без удовлетворения;

– отменить акт налогового органа и назначить дополнительную проверку;

– отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом правонарушении;

изменить решение или вынести новое решение по суще6ству обстоятельств дела.

О любом из принятых решений в течении 3 дней сообщается лицу, подавшему жалобу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80532. Українська культура початку ХХ ст. (1900 – 1921 рр.) 547 KB
  Української наукової громадськості було надано сім професорських місць у Львівському університеті і три професорських місця в Чернівецькому університеті. Спроби української громадськості з інших регіонів надати закарпатцям допомогу також припинялися угорською владою. Зростання числа грамотних українців стимулював розвиток української літератури. Коцюбинського Цвіт яблуні Intermezzo Тіні забутих предків стали класикою золотим фондом української літератури.
80534. Культура українських земель XIX ст. Національно-культурне відродження 917.5 KB
  У XIX ст. розвиток української культури обумовлювався підпорядкуванням українських земель двом імперіям – Російській та Австро-Угорській. Обидві імперії були багатонаціональними, з титульною (панівної) нацією. І Росія, і Австро-Угорщина проводили колонізаторську політику
80535. Культура українських земель ІІ пол. XIX- поч. ХХ ст 910 KB
  Криза феодального ладу в Російській імперії заглиблювалася повільно, революційна ситуація ще не дозріла. Тому діяльність частини української інтелігенції відбувалася в руслі російської культури. У Росії XIX ст. панувала думка, що український народ...
80536. Культура Київської Русі 1.59 MB
  Культура Київської Русі. В епоху Київської Русі IXXII ст. була створена яскрава і самобутня культура її основою став економічний і духовний розвиток Русі освоєння досягнень інших словянських країн і Візантії. Писемність у Київській Русі стала відомою в Х ст.
80537. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ КОМУНІКАЦІЇ 49 KB
  Транспорт - це засіб пересування, за допомогою якого можна добратися до туристичного центру. Це може бути літак, теплохід, поїзд, туристичний автобус, автомобіль та ін. Значну частину витрат вартості турпакету складають витрати на перевезення. Чим більш комфортабельний і швидкісний вид транспорту використовується, тим вища вартість подорожі.
80538. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ 174 KB
  До найбільш розповсюджених у міжнародній практиці форм управління підприємствами гостинності відносяться: управління за контрактом; управління через договір франчайзингу; оренда. В індустрії гостинності поширення й інші організаційні форми управління акціонерні товариства T спільні підприємства СП синдикати консорціуми і т. що відрізняються змістом й пропорціями функцій структурою і ступенем централізації управління. Управління за контрактом Однією з основних форм управління підприємствами індустрії гостинності що...
80539. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ 113.5 KB
  Сутність і соціальноекономічна значущість харчування у сфері туристичних послуг. Соціальнопросторова модель організації послуг харчування. Сутність і соціальноекономічна значущість харчування у сфері туристичних послуг Дядечко Л.
80540. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 84 KB
  Поняття рекреаційних послуг Реформування суспільного виробництва зміна характеру праці збільшення вільного часу поліпшення екологічної ситуації та багато інших процесів визначають значні масштаби розвитку сфери рекреації. У звязку з цим виникла необхідність уточнення поняття рекреації та визначення її ролі у соціальноекономічному розвитку регіону. В одних випадках аналізується розвиток ок ремих типів рекреаційних обєктів в інших – досліджується функціонування певних підсистем а ще в інших – визначається стан і шляхи розвитку визна...