83808

Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Законодательством РФ предусмотрены следующие способы судебной защиты прав налогоплательщиков: – признание неконституционным законодательного акта полностью или в части Конституционным Судом РФ; – признание арбитражными судами или судами общей юрисдикции недействительным нормативного либо ненормативного акта налогового органа иного государственного органа или органа местного самоуправления противоречащего закону и нарушающего право и законные интересы налогоплательщика; – отмена арбитражными судами или судами общей юрисдикции не...

Русский

2015-03-16

39.8 KB

5 чел.

Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков.

Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков подразумевает обращение лица в порядке искового производства в надлежащий суд.

Законодательством РФ предусмотрены следующие способы судебной защиты прав налогоплательщиков:

– признание неконституционным законодательного акта полностью или в части Конституционным Судом РФ;

– признание арбитражными судами или судами общей юрисдикции недействительным нормативного либо ненормативного акта налогового органа, иного государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону и нарушающего право и законные интересы налогоплательщика;

– отмена арбитражными судами или судами общей юрисдикции не действительного нормативного либо ненормативного акта налогового органа, иного государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону и нарушающего право и законные интересы налогоплательщика;

– неприменение судом нормативного либо ненормативного акта государственного органа, органа местного самоуправления или иного органа, противоречащего закону;

– пересечение действий должностного лица налогового или иного госоргана, нарушающих права или законные интересы налогоплательщика;

– принуждение налоговых органов, иных органов государственной власти или их должностных лиц к выполнению законодательно установленных обязанностей, от выполнения которых они уклоняются;

– признание неподлежащим исполнению инкассового поручения (распоряжения) налогового или другого органа на списание с банковского счета налогоплательщика в бесспорном порядке сумм недоимок, пени, штрафов за нарушения налогового законодательства;

– возврат из бюджета необоснованно списанных в бесспорном порядке сумм недоимок, пени и штрафов;

– взыскание % за несвоевременный возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, пеней;

– возмещение убытков, причиненных незаконными решениями, действиями (бездействием) налоговых органов или их должностных лиц.

Названные способы судебной защиты одновременно являются предметами исковых требований налогоплательщиков.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35212. Характеристика маршрутів і маршрутних систем. Закономірності розташування перевезень за маршрутами 19.98 KB
  Маршрутна система повинна бать складена таким чином, щоб поіздами здійснювалися без пересадок по коліях, по яких формується основні потоки. Маршрутні системи найбільше підвергаються змінам
35213. Енергоживлення міського транспорту. Система живлення тягових мереж. Обладнання тягових підстанцій та їх розташування. Контактна мережа 41.79 KB
  Тягові підстанції ОГРП живляться за схемами, вибір яких відповідає вимогам надійності. Кожна ТП повинна живитися не менше від 2-х вводів. Радіальні схеми живлення вимагають прокладки до ТП ізольованих повітряних або кабельних ліній.
35214. Визначення пасажирських та грузових потоків у транспортних мережах 23.23 KB
  Транспортні перевезення пасажирів і вантажу є вектором економічного і соціального розвитку міст України. Збільшення перевезень автомобільним транспортом супроводжується якісним перетворенням міського і дорожнього рухів у масовий процес
35215. Міський електротранспорт. Класифікація відів міського електротранспорту 22.92 KB
  Пасажирський - метрополітен, трамвай, манорельсовий транспорт, троллебус, річковий трамвай, вертольоти. Вантажний - вантажні трамваї та тролейбуси. Спеціальний - ремонтні трамваї та тролейбуси
35216. Будівельні конструкції, Конспект лекцій 1.28 MB
  Короткий історичний нарис розвитку конструкцій із деревини та пластмас. Сучасний стан та галузі раціонального використання в будівництві конструкцій з дерева та пластмас. Сировинна база. Класифікація і стандартизація лісних товарів. Переваги та недоліки деревини порівняно з іншими конструкційними матеріалами.
35217. Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями 56.5 KB
  Мета: навчитися імпортувати таблиці MS Excel в таблиці Ms ccess а також навчитися звязувати таблиці. Поняття таблиці поля та запису таблиці. Дайте визначення первісного та альтернативного ключа таблиці.
35218. Пошук даних 119 KB
  Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.
35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.
35220. Аудит. Опорний курс лекцій 1.44 MB
  Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.