83809

Современные тенденции совершенствования налоговой системы Российской Федерации

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Основные направления налоговой политики принимаются ежегодно Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются и рассматриваются одновременно с проектом закона о федеральном бюджете на текущий период 3 года и утверждаются на заседании правительства РФ. Политики: Поддержка инвестиций Развитие человеческого капитала Повышение предпринимательской активности.

Русский

2015-03-16

39.76 KB

1 чел.

Современные тенденции совершенствования налоговой системы Российской Федерации.

Основные направления налоговой политики принимаются ежегодно ("Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов") принимаются и рассматриваются одновременно с проектом закона о федеральном бюджете на текущий период (3 года) и утверждаются на заседании правительства РФ.

Приоритеты сегодняшней нал.политики- создание эффективной, стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Цели нал. Политики:

  1.  Поддержка инвестиций
  2.  Развитие человеческого капитала
  3.  Повышение предпринимательской активности.

Современная налог.система РФ должна сохранить свою конкурентноспособность по сравнению с налог.системами гос-в, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций, а процедуры налогового администрирования должны быть максимально комфортными для добросовестных налогоплательщиков.

Важнейшие факторы нал.политики- необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы РФ и в то е время необходимость сохранить неизменность налог.нагрузки по секторам экономики, кот. Достигнут её оптимального уровня.

3 главных основных направления:

  1.  Ввести налог с продаж
  2.  Повысить НДС
  3.  Повысить НДФЛ

Основные направления нал.политики на 2014-2015 г.г.:

1.Сохранение бюджетной устойчивости.

2.Поддержание предпринимательской и инвестиционной активности.

3. Необходимость противостоять глобальным угрозам- главным образом размыванию налогооблагаемой базы с использованием абшорных и низконалоговых юрисдикциях..

4. Стабильность!!!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель – письмове зобов’язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису – індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.