83847

Подчелюстная область, треугольник Пирогова. Перевязка язычной артерии, показания, техника выполнения

Доклад

Медицина и ветеринария

В пределах подчелюстной области залегают: подчелюстная слюнная железа лицевые артерия и вена подподбородочные артерия и вена подъязычный и челюстноподъязычный нервы лимфатические узлы и клетчатка окружающая эти образования. Последняя сообщается с клетчаткой подъязычной области крыловидночелюстного окологлоточного пространств боковой области лица и шеи. Подчелюстные лимфатические узлы являются регионарными узлами челюстнолицевой области полости рта. Треугольник Пирогова Треугольное пространство в боковой части надподъязычной...

Русский

2015-03-16

48.93 KB

2 чел.

Подчелюстная область, треугольник Пирогова. Перевязка язычной артерии, показания, техника выполнения.

Подчелюстная область

 Подчелюстная область (trigonum submandibulare) — подчелюстной треугольник, ограниченный сверху краем нижней челюсти, спереди, снизу и сзади — передним и задним брюшками двубрюшной мышцы. Дном этого треугольника являются челюстно-подъязычная и подъязычно-язычная мышцы.

В пределах подчелюстной области залегают: подчелюстная слюнная железа, лицевые артерия и вена, подподбородочные артерия и вена, подъязычный и челюстно-подъязычный нервы, лимфатические узлы и клетчатка, окружающая эти образования. Последняя сообщается с клетчаткой подъязычной области, крыловидно-челюстного, окологлоточного пространств, боковой области лица и шеи. Подчелюстные лимфатические узлы являются регионарными узлами челюстно-лицевой области, полости рта.

Треугольник Пирогова

 Треугольное пространство в боковой части надподъязычной области шеи, образуемое снизу (сзади) сухожилием двубрюшной мышцы, сверху — подъязычным нервом, проходящим наискось вместе с язычной веной, а снутри (спереди) — наружным (задним) краем челюстно-подъязычной мышцы. Дно треугольника занято hypoglossus мышцей.

Перевязка язычной артерии

Показания: необходимость остановки кровотечения из ран при механических повреждениях как самих артерий и вен, так и их крупных ветвей или возникший вследствие аррозии стенки сосуда опухолью, гнойный воспалительный процесс.

Техника выполнения: Операцию проводят через разрез длиной 6 см, следующий параллельно краю нижней челюсти по середине расстояния между краем челюсти и большим рожком подъязычной кости, начиная от угла челюсти. Рассекают кожу, клетчатку, поверхностную фасцию, m. platysma. По желобоватому зонду вскрывают влагалище подчелюстной железы, сберегая проходящую лицевую вену. После вывихивания железы вверх и кнутри во избежание повреждения протока выделяют пироговский треугольник, составленный m. mylohyoideus, сухожилием заднего брюшка m. digastricus и n. hypoglossus. В пределах треугольника тупо раздвигают m. hyoglossus. Сразу под мышцей обнаруживают язычную артерию, которую лигируют. При неосторожных действиях можно разрушить стенку глотки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80508. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 106 KB
  Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. Оцінка ефективності інвестування в облігації. Оцінка ефективності інвестування в акції. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
80509. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства 99.5 KB
  Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.
80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його обєм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...
80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.
80513. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою 26.08 KB
  Наприклад під технологією матеріального виробництва розуміють процес який визначається як комплекс засобів і методів обробки виготовлення зміни стану властивостей форми сировини чи матеріалу. Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія це процес або сукупність процесів обробки інформації. Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія і не енергія а інформація то: інформаційна технологія це сукупність процесів що використовує засоби та методи накопичення обробки і передачі первинної інформації для отримання...
80514. Особливості та структура економічної інформації 20.02 KB
  Економічна інформація засоби її опису Інформація це сукупність відомостейданих які сприймають з навколишнього середовищавхідна інформація видаються в навколишнє середовищевихідна інформація або зберігаються всередині певної системи. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації яка забезпечує розвязування задач організаційноекономічного управління народним господарством. Отже...
80515. Організація позамашинної інформаційної бази 33.52 KB
  Поняття позамашинної інформаційної бази Позамашинна інформаційна база це сукупність повідомлень і документів інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать: системи класифікації та кодування інформації; уніфіковані системи документації; методичні та інструктивні матеріали. Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в память компютера автоматично за допомогою сканера. Носії інформації їх...
80516. Організація машинної інформаційної бази 23.13 KB
  Основи організації автоматизованого банку даних. Поняття машинної інформаційної бази Машинна інформаційна база представляє собою частину інформаційної бази сформованої у вигляді інформаційних файлів які зберігаються в електронній пам\'яті та на спеціальних зовнішніх носіях Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних якою керує система управління базами даних. До програмних засобів належать: СУБД програмні засоби ведення обробки контролю даних які...