83855

Хирургическое лечение рака молочной железы. Лимфодиссекция

Доклад

Медицина и ветеринария

Хирургическое лечение рака молочной железы В хирургии рака молочной железы в настоящее время применяются следующие оперативные вмешательства: А. Мэйеру удаление молочной железы с опухолью единым блоком с малой и большой грудными мышцами и клетчаткой подкрыльиовой. Экономные: Радикальная мастэктомия с сохранением большой грудной мышцы по Пейти удаление молочной железы с опухолью единым блоком с малой грудной мышцей и клетчаткой подмышечной подключичной и подлопаточной областей с лимфатическими узлами.

Русский

2015-03-16

50.03 KB

0 чел.

Хирургическое лечение рака молочной железы. Лимфодиссекция.

Хирургическое лечение рака молочной железы

В хирургии рака молочной железы в настоящее время применяются следующие оперативные вмешательства:

А. Радикальные:

I. Стандартная радикальная мастэктомия (по В. Холстеду и В. Мэйеру) - удаление молочной железы с опухолью единым блоком с малой и большой грудными мышцами и клетчаткой подкрыльиовой. подключичной и подлопаточной областей с лимфатическими узлами.

II. Экономные:

  1.  Радикальная мастэктомия с сохранением большой грудной мышцы (по Пейти) - удаление молочной железы с опухолью единым блоком с малой грудной мышцей и клетчаткой подмышечной, подключичной и подлопаточной областей с лимфатическими узлами.
  2.  Радикальная мастэктомия но Маддену - удаление молочной железы с опухолью единым блоком с клетчаткой подмышечной. подключичной и подлопаточной областей с лимфатическими узлами.

III. Органосохранные:

Радикальная секторальная резекция молочной железы с лимфодиссекцией - удаление в пределах здоровых тканей поражённого сектора железы с клетчаткой подмышечной, подключичной и подлопаточной областей с лимфатическими узлами.

Б. Паллиативные:

Простая (санитарная) мастэктомия - удаление только молочной железы с опухолью. Применяется при распаде опухоли (угроза кровотечения, развития сепсиса из инфицированной опухоли) и выраженном болевом синдроме.

Лимфодиссекция

При раке молочной железы выполняют подмышесную лимфодиссекцию.

Показания:

  1.  удаление молочной железы (мастэктомия). Подмышечная лимфоаденэктомия в таких случаях является стандартным этапом операции.
  2.  органосохраняющие операции
  3.  метастатическое поражение лимфоузлов при меланоме, раке кожи

Лимфодиссекция выполняется с целью достоверно оценить состояние лимфоузлов (поражение их опухолевым процессом) возможно на современном этапе развития медицины только удалив их. Состояние лимфоузлов оценивается после гистологического исследования.

 Техника выполнения:

При мастэктомии подмышечная лимфоаденэктомия выполняется из того же разреза, что и удаление молочной железы. При необходимости удаляется малая грудная мышца и удаляется наиболее высоко расположенная часть подмышечной клетчатки — клетчатка, содержащая лимфоузлы 3-го уровня. После выполнения вмешательства устанавливается вакуум-дренаж — силиконовая или резиновая трубка, прикрепленная снаружи к гармошке или резиновой груши (удаляется на 5–7 день после операции), создающей отрицательное давление. На кожу накладываются швы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2426. Підйомно-транспортні машини 1.05 MB
  До підйомно-транспортних машин відносяться машини і механізми призначенням яких є підйом і переміщення вантажів на порівняно невеликі відстані, на відміну від так званого дальнього транспорту - залізничного, автомобільного, водного і повітряного,який служить для переміщення вантажів на великі відстані.
2427. Динамічні пружні навантаження при підйомі вантажу 223.91 KB
  У разі підйому вантажу з ваги всі зазори в механізмі і канатах вибрані, а пружна система відповідно деформувалася тобто всі пружні елементи механізму вже піддані дії ваги вантажу і всі маси пружної системи починають рух одночасно.
2428. Економіка і організація виробництва 165.38 KB
  Методологія вивчення дисципліни Економіка і організація виробництва. Основні фонди підприємств авіаційної промисловості і їх використання. Оборотні кошти і матеріально-технічне забезпечення підприємств в умовах ринкової економіки. Собівартість продукції підприємств. Основи ціноутворення. Комерційний розрахунок і фінанси підприємств. Виробничі процеси і принципи їх раціональної організації. Сутність і функції процесу управління виробництвом.
2429. Лексичні одиниці в програмуванні 121 KB
  Лексичний устрій тексту програм. Напередвизначені позначення. Класифікація напередвизначених типів. Алфавіт будь-якої мови програмування є підмножиною символів (літер), представлених у спеціальній таблиці ASCII.
2430. Аналіз табличних даних 157 KB
  Корпоративна система призначається як правило для оперативного управління. Тому для менеджерів-аналітиків, яким необхідно шукати оптимальні рішення, дуже актуальним є застосування підручних програмних засобів. Одним з таких засобів є табличний процесор Excel, що входить у загальнодоступний пакет Microsoft Office.
2431. Способи вираження кількісного складу розчинів 40.22 KB
  Розчинами є плазма крові, слина, шлунковий сік, сеча та інші рідини людського організму. З утворенням розчинів пов’язані процеси засвоєння їжі та виведення із організму продуктів життєдіяльності. У формі розчинів у організм вводиться багато лікарських препаратів. Тому лікареві необхідні знання про величини, що характеризують кількісний склад розчинів.
2432. Сучасні класифікаці психічних розладів. Невротичні розлади 34.5 KB
  МКХ-10 vs DSM-IV. Невротичні розлади: зміст поняття та історія вчення. Теорії етіології та патогенезу. Невротична симпоматика. Класифікація невротичних розладів.
2433. История средних веков. Возникновение мира: мифы и реальность 30.5 KB
  Вспомним статью о возникновении мира и миф о его творении. При всем их различии, у них есть нечто общее. Что? Они оба основаны на предпосылке: Мир имеет начало. Сама идея поиска начала вселенной во времени – далеко не очевидна. Идея творения мира из ничего – христианская идея, и зарождается она где-то в I в. н.э.
2434. Приготування розчинів із заданим кількісним складом 28.2 KB
  Розчини з молекулярним та іонним характером дисперсності розчиненої речовини – справжні розчини – найважливіша складова частина біологічних рідин. Водні розчини електролітів та низькомолекулярних речовин забезпечують постійний осмотичний тиск, активну реакцію середовища.